Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2056(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0200/2010

Předložené texty :

A7-0200/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0218

Přijaté texty
PDF 77kWORD 38k
Středa 16. června 2010 - Štrasburk Konečné znění
Opravný rozpočet č. 4/2010: oddíl III – Komise (přebytek za rok 2009)
P7_TA(2010)0218A7-0200/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na články 310 a 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o Euratomu,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1) , (dále jen ’finanční nařízení’) a zejména na čl. 15 odst. 3 a články 37 a 38 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010, schválený s konečnou platností dne 17. prosince 2009(2) ,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3) ,

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010, který předložila Komise dne 16. dubna 2010 (KOM(2010)0169),

–  s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010 sestavenému dne 11. června 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),

–  s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0200/2010),

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010 je zapsat přebytek za rozpočtový rok 2009 ve výši 2 253 591 199,37 EUR do rozpočtu na rok 2010,

B.  vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou vyšší zaznamenané příjmy ve výši 400 703 258 EUR, nevyčerpané prostředky na výdaje ve výši 1 667 346 181 EUR a zůstatek prostředků na kurzové rozdíly ve výši 185 541 760 EUR,

C.  vzhledem k tomu, že v okruhu 1 dosáhly nevyčerpané prostředky na platby v roce 2009 výše 451 milionů EUR, v okruhu 2 výše 244 milionů EUR, v okruhu 3 výše 106 milionů EUR, v okruhu 4 výše 603 milionů EUR a v okruhu 5 výše 263 milionů EUR,

D.  vzhledem k tomu, že důsledkem velmi nízkých rozpočtových rozpětí a zároveň nově vznikajících potřeb financování je situace, kdy jsou ohroženy stávající politické priority, a značná výše nevyčerpaných prostředků současně znamená, že jsou v menší míře uskutečňovány politiky EU,

E.  vzhledem k tomu, že do výpočtu výše nevyužitých prostředků z rozpočtu na rok 2009 by měly být zahrnuty i opravný rozpočet č. 4/2010 a opravný rozpočet č. 10/2009,

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 4/2010, jehož výhradním účelem je zapsat do rozpočtu přebytek z rozpočtu na rok 2009, a to v souladu s článkem 15 finančního nařízení;

2.  zdůrazňuje, že skutečné nedostatečné plnění rozpočtu na rok 2009 se neomezuje na přebytek uvedený v návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010, ale dosahuje více než 5 000 000 000 EUR, pokud vezmeme v úvahu opravný rozpočet č. 10/2009; varuje proto, že opravné rozpočty na konci roku, které snižují výši prostředků na platby a zároveň snižují příslušným způsobem celkové příspěvky členských států na financování rozpočtu EU poskytují zkreslený obraz plnění rozpočtu;

3.  schvaluje postoj Rady, která návrh opravného rozpočtu č. 4/2010 přijala beze změny, a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2010 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 64, 12.3.2010.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Poslední aktualizace: 14. června 2011Právní upozornění