Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0195(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0137/2010

Předložené texty :

A7-0137/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0221

Přijaté texty
PDF 75kWORD 34k
Středa 16. června 2010 - Štrasburk Konečné znění
Úprava pracovní doby: osoby vykonávající mobilní činnosti v silniční dopravě ***I
P7_TA(2010)0221A7-0137/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0650),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 71 a čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0354/2008),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané ’Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy’ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 91 a čl. 153 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. března 2009(1) ,

–  po konzultaci Výboru regionů,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0137/2010),

1.  zamítá návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby svůj návrh vzala zpět a spolu s Parlamentem učinila příslušné kroky k předložení nového návrhu;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 228, 22.9.2009, s. 78.

Poslední aktualizace: 14. června 2011Právní upozornění