Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2709(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0296/2010

Viták :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Szavazatok :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0234

Elfogadott szövegek
PDF 93kWORD 61k
2010. június 17., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az EU–Oroszország csúcstalálkozó következtetései
P7_TA(2010)0234B7-0296, 0297, 0298, 0299 és 0300/2010

Az Európai Parlament 2010. június 17-i állásfoglalása az EU-Oroszország csúcstalálkozó (2010. május 31 – június 1.) következtetéseiről

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Orosz Föderáció közötti meglévő partnerségi és együttműködési megállapodásra (PEM)(1) , valamint az új EU–Oroszország szerződésről 2008-ban megkezdett tárgyalásokra,

–  tekintettel az EU-nak és Oroszországnak a 2003. május 31-én, Szentpéterváron tartott 11. EU–Oroszország csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatban meghatározott azon közös célkitűzésére, hogy létrehoznak egy közös gazdasági térséget, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének közös térségét, a külső biztonság területén folytatandó együttműködés közös térségét, valamint a kutatás és oktatás – beleértve a kulturális aspektusokat is – közös térségét (négy közös térség),

–  tekintettel az Oroszországról és az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló korábbi jelentéseire és állásfoglalásaira, különösen a 2009. november 18-i, stockholmi EU–Oroszország csúcstalálkozót megelőző 2009. november 12-i állásfoglalására(2) , az emberi jogi aktivisták ellen Oroszországban elkövetett gyilkosságokról szóló 2009 szeptember 17-én elfogadott állásfoglalására(3) , és az energiabiztonság külső aspektusairól szóló 2009. szeptember 17-i állásfoglalására(4) ,

–  tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációkra,

–  tekintettel a 2010. május 31-én és június 1-jén Rosztovban megrendezett EU–Oroszország csúcstalálkozón aláírt megállapodásokra és kiadott közös nyilatkozatokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió továbbra is elkötelezett aziránt, hogy tovább mélyítse és fejlessze az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatokat, amit az is jelez, hogy kész komolyan részt venni az EU–Oroszország kapcsolatok további fejlesztésére vonatkozó új keretmegállapodás tárgyalásaiban,

B.  mivel az EU és Oroszország – amely tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának – közös felelősséget visel a globális stabilitás fenntartásáért, és mivel az EU és Oroszország közötti megerősített együttműködés és jószomszédi kapcsolatok különösen fontosak Európa stabilitására, biztonságára és virágzására nézve,

C.  mivel az EU és az Orosz Föderáció közötti stratégiai partnerségi megállapodás aláírása továbbra is kiemelkedő jelentőséggel bír a két partner közötti együttműködés további fejlesztése és elmélyítése szempontjából,

D.  mivel fontos, hogy az EU egységes álláspontot képviseljen, szolidaritást mutasson, és az Orosz Föderációval fenntartott kapcsolataiban egységet jelenítsen meg, és hogy ezek a kapcsolatok kölcsönös érdekeken és közös értékeken alapuljanak,

E.  mivel az EU és Oroszország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok a fokozódó egymásrautaltság bizonyítékai, amely közös erőfeszítéseket és elkötelezettséget követel annank érdekében, hogy tartós növekedése biztosítva legyen,

F.  mivel Oroszország az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tagja, és elkötelezte magát az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok, a jogállamiság védelme és előmozdítása, valamint szomszédjai szuverenitásának tiszteletben tartása mellett; mivel az Unió és Oroszország közti kapcsolatok területén számos komoly kihívás merült fel az utóbbi évek során, mégpedig a demokrácia és az emberi jogok helyzetét illetően Oroszországban,

G.  mivel Oroszország Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történő csatlakozása jelentős mértékben hozzájárulna az EU és Oroszország közötti gazdasági kapcsolatok további javulásához, amennyiben Oroszország kötelezettséget vállal a WTO által támasztott vállalások és kötelezettségek teljes körű teljesítésére, és megnyitná az utat a két partner között létrejövő, mély és átfogó, valódi viszonosságon alapuló gazdasági integrációs megállapodás előtt, és mivel Oroszország 2010. január 1-jén vámuniót hozott létre Kazahsztánnal és Belarusszal,

H.  mivel az új Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződésnek (START) az Oroszországi Föderáció és az Egyesült Államok közötti 2010. április 8-i aláírása, és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásával, Irán kérdésével, a közel-keleti békefolyamattal, valamint az Afganisztánnal és Pakisztánnal kapcsolatos álláspontok közeledése is szemlélteti a kül- és biztonságpolitika különböző vonatkozásaival kapcsolatban Oroszországgal folytatott párbeszéd kedvezőbb légkörét,

I.  mivel a vízummentesség bevezetésének világos és objektív feltételei vannak; mivel az európai és oroszországi polgárok jogos érdeke, hogy részesüljenek mind az országukon belüli, mind az országhatárokon keresztüli szabad mozgáshoz való jogban,

1.  megerősíti meggyőződését, hogy Oroszország továbbra is az Európai Unió egyik legfontosabb partnere a hosszú távú együttműködés kialakításában, mindkét fél elkötelezett a közös kihívások kezelésével kapcsolatos együttműködés mellett, amely kiegyensúlyozott és eredményorientált megközelítésen, valamint a demokrácián és a jogállamiságon alapul, meggyőződése, hogy nemcsak gazdasági és kereskedelmi érdekeik közösek, hanem az a célkitűzésük is, hogy szorosan működjenek együtt globális szinten és a közös szomszédságban is, a nemzetközi jog alapján;

2.  felszólítja az EU-t és Oroszországot, hogy fokozzák az új partnerségről és az együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalásaikat, valamint ismételten kifejezi határozott támogatását egy átfogó, széles körű és jogilag kötelező érvényű megállapodás mellett, amely túllép a pusztán gazdasági együttműködésen és amelynek szerves részét alkotják a demokrácia, a jogállamiság, az emberi és az alapvető jogok kérdései is, tudomásul veszi a modernizációs partnerségről szóló megállapodást, amely magában foglalja a gazdaságot és a társadalmat egyaránt; támogatja az orosz gazdaság és az EU–Oroszország közötti kereskedelmi kapcsolatok diverzifikálását; sürgeti a Bizottságot és az orosz kormányt, hogy részletesebben dolgozzák ki a modernizációs partnerség programot; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ki kell dolgozni egy konkrét munkaprogramot az EU–Oroszország közötti négy közös térség keretében eddig elért eredményekkel összhangban; kiemeli az igazságszolgáltatás hatékony működésének biztosítása és a korrupció elleni küzdelem fokozásának fontosságát;

3.  üdvözli a minősített információk védelméről szóló jegyzőkönyv aláírását és a Catherine Ashton, a Bizottsági alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Lavrov orosz külügyminiszter által Gázáról közösen kiadott nyilatkozatot;

4.  elégedettségének ad hangot, amiért a Lisszaboni Szerződés életbelépése óta rendezett első EU–Oroszország csúcstalálkozó konstruktív módon zajlott és részben eredményes volt;

5.  megismétli, hogy támogatja az Oroszország WTO-csatlakozásával kapcsolatos célkitűzést, hogy segítse az országot abban, hogy több külföldi beruházást vonzzon és diverzifikálja gazdaságát; véleménye szerint Oroszország Belarusszal és Kazahsztánnal kötött vámuniója további akadályokat gördíthet az Orosz Föderáció WTO-tagsága elé; hangsúlyozza, hogy a WTO-csatlakozás előfeltételeként le kell mondani a protekcionista intézkedések alkalmazásáról;

6.  üdvözli a tényt, hogy Oroszország a közelmúltban ratifikálta az emberi jogok európai egyezményének 14. jegyzőkönyvét, és az esküdtszéki tárgyalások országos kiterjesztéséről szóló jogalkotási módosításokat, javasolja ugyanakkor, hogy ezt az eljárást terrorizmussal vádolt személyek elleni tárgyalások esetében is alkalmazzák; üdvözli a halálbüntetésre vonatkozó moratórium megerősítését mint újabb pozitív fejleményt, és reméli, hogy ez lesz az első lépés Oroszország kinyilvánított szándéka, az emberi jogok tiszteletben tartásának javítása felé; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy tartsák be az Európai Emberi Jogi Bíróság által hozott valamennyi ítéletet;

7.  üdvözli a tényt, hogy a minősített információ védelmére vonatkozó megállapodás meg fogja könnyíteni a válságkezelésre vonatkozó együttműködést, de kéri, hogy nyújtsanak kimerítő tájékoztatást a Parlamentnek a megállapodás tartalmáról és hatóköréről, valamint kéri, hogy végezzenek gyors felmérést arról, mennyire kölcsönös a végrehajtás; kéri a Tanácsot, hogy ennek érdekében használja ki teljes mértékben az 2002. IIA EVBP-különbizottság kapacitásait;

8.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket az EU és Oroszország közötti határátkelőhelyekkel kapcsolatos problémák megoldására, és indítsanak konkrét projekteket, továbbá teljes mértékben aknázzák ki a szomszédsági és partnerségi eszközt, illetve a határokon átnyúló együttműködésre szánt Interreg alapokat, valamint maradéktalanul hajtsák végre a szibiériai átrepülésekről szóló korábbi megállapodást;

9.  üdvözli az energiabiztonságra vonatkozó korai előrejelző rendszer létrehozására vonatkozó, az Európai Unió és Oroszország közötti megállapodás aláírását, amely kiterjedne az értesítésre, a konzultációra és végrehajtásra, továbbá felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy továbbra is működjön együtt az orosz hatóságokkal és az energiaágazat vállalataival, hogy ne ismétlődjön meg a gázszolgáltatás elmúlt évek során történt felfüggesztése;

10.  megismétli, hogy az EU–Oroszország energiaügyi együttműködést az Energia Charta és a tranzitról szóló jegyzőkönyv elveire kell alapozni, amelyet be kell emelni az EU és Oroszország közötti új keretmegállapodásba a kölcsönösen átlátható és tisztességes befektetési feltételek, az egyenlő hozzáférés és a szabályozott piac biztosítása érdekében; a külpolitika eszközei közül kizárja az energiát;

11.  érdeklődéssel veszi tudomásul az éghajlatváltozásról, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, az energiahatékonyságra és a fenntartható energetikai fejlődésre irányuló intézkedésekkel kapcsolatos konkrét együttműködés lehetséges módozatairól szóló megbeszéléseket; hangsúlyozza, hogy a 2010 decemberében megrendezésre kerülő cancúni konferencia előkészítéseként konszenzust kell kialakítani arra nézve, hogy hogyan lehet előbbre vinni az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi tárgyalási folyamatot;

12.  kiemeli az Európai Unió megfigyelő missziójának (EUMM) jelentőségét, amely bizonyította, hogy az EU kész és képes határozottan fellépni a béke és a stabilitás előmozdítása érdekében, és amely elősegítette a 2008. augusztus 12-i és szeptember 8-i megállapodások végrehajtásához szükséges feltételek megteremtését; megismétli Grúzia nemzetközileg elismert határain belüli területi integritása melletti elkötelezettségét, és valamennyi felet felhívja kötelezettségvállalásaik teljes tiszteletben tartására; rámutat arra, hogy az EUMM megbízatása az egész országra kiterjed, és sürgeti az Abháziába és Dél-Oszétiába való akadálytalan bejutás haladéktalan engedélyezését, aminek mindezidáig nem tettek eleget; ismét megerősíti teljes elkötelezettségét a genfi tárgyalások, valamint e fórumnak az EU, az ENSZ és az EBESZ általi folyamatos társelnöksége mellett; csalódottságának ad hangot az SZBSZ határőrizeti igazgatósága által bejelentett, arra vonatkozó döntés miatt, hogy modern, a határt elzáró határőrizeti infrastruktúrát építenek ki Dél-Oszétia és Grúzia között;

13.  hangsúlyozza, hogy Oroszországot be kell vonni az EU balti-tengeri stratégiájába és minél hamarabb tárgyalásokat kell kezdeni Oroszországgal a tengerbiztonság javítása és az érzékeny balti-tengeri térség magas szintű környezetvédelme érdekében;

14.  üdvözli az Oroszországi Föderáció és az Egyesült Államok közötti Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződés (START) 2010. április 8-i aláírását; elégedetten állapítja meg az Oroszországi Föderáció és az Egyesült Államok között a biztonsági kérdésekről, köztük a rakétavédelmi rendszerről jelenleg zajló párbeszéd során elért előrelépést;

15.  ismételten felszólít az EU és Oroszország közötti emberi jogi párbeszéd fokozására és az Európai Parlament és az orosz Állami Duma tényleges hozzászólásai előtti megnyitására, a vonatkozó brüsszeli és moszkvai főigazgatóságok, valamint igazságügyi minisztériumok, belügyminisztériumok és külügyminisztériumok részvételével; felhívja a civil társadalmat, a nem kormányzati szervezeteket és az emberi jogi szervezeteket, hogy vállaljanak nagyobb szerepet az EU és Oroszország között évente kétszer megrendezett csúcstalálkozókon;

16.  felkéri az orosz hatóságokat, hogy szüntessék meg az emberi jogi jogvédők ellen erőszakos cselekményeket elkövető személyek folyamatos és széles körű büntetlenségét, különösen pedig, hogy mielőbb vessenek véget az Észak-Kaukázusban uralkodó terrornak és törvénytelenségnek és a vonatkozó nemzetközi és regionális emberi jogi eszközökkel összhangban védelmezzék és garantálják az emberi jogi jogvédők fizikai épségét;

17.  megerősíti elkötelezettségét az EU és Oroszország közötti vízummentes utazással kapcsolatos hosszú távú célkitűzés iránt, amely az érdemi kérdésekre és a gyakorlati előrelépésre összpontosuló, fokozatos megközelítésen alapszik; hangsúlyozza, hogy e párbeszédnek illeszkedni kell a keleti partnerség országait érintő vízumkönnyítésre irányuló folyamathoz;

18.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassanak az orosz kormánnyal közös olyan kezdeményezéseket, amelyek célja a biztonság és a stabilitás erősítése a világban, és különösen a közös szomszédságban, valamint a Hegyi-Karabahban és a Dnyeszteren túli területeken zajló konfliktusok nemzetközi joggal összhangban lévő, békés rendezése;

19.  tudomásul veszi a 2009. november 29-én Oroszország által javasolt európai biztonsági szerződés tervezetét, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az új javaslat nem áshatja alá az uniós tagállamok jelenlegi biztonsági kötelezettségeit és felszólítja az Európai Tanácsot, hogy dolgozzon ki e javaslatról közös állásfoglalást;

20.  elégedetten veszi tudomásul a G20 országok torontói csúcstalálkozóját megelőzően az EU és Oroszország között kialakított konszenzust a pénzügyi rendszer reformjáról, és azt várja a csúcstalálkozótól, hogy a résztvevők vitassák meg a rendszerkockázatok csökkentésének eszközeit, és hogy állapodjanak meg abban az elvben, hogy a pénzintézeteknek hozzá kell járulniuk a jövőbeli pénzügyi válságok költségeihez;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és az Orosz Föderáció kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 327., 1997.11.28., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0064.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0022.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0021.

Utolsó frissítés: 2011. július 14.Jogi nyilatkozat