Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2709(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0296/2010

Dezbateri :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Voturi :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0234

Texte adoptate
PDF 88kWORD 61k
Joi, 17 iunie 2010 - Strasbourg Ediţie definitivă
Concluziile summitului UE-Rusia
P7_TA(2010)0234B7-0296, 0297, 0298, 0299 şi 0300/2010

Rezoluția Parlamentului European din 17 iunie 2010 referitoare la concluziile summitului UE-Rusia (31 mai - 1 iunie 2010)

Parlamentul European ,

–  având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare (APC) dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte și Federația Rusă, pe de altă parte(1) , și negocierile inițiate în 2008 privind un nou acord UE-Rusia,

–  având în vedere obiectivul Uniunii Europene și al Rusiei stabilit în declarația comună a celui de-al 11-lea Summit UE-Rusia de la Sankt Petersburg din 31 mai 2003, de a crea un spațiu economic comun, un spațiu comun de liberate, securitate și justiție, un spațiu comun de cooperare în materie de securitate externă și un spațiu comun de cercetare și educație, care să includă și aspecte culturale (cele patru spații comune),

–  având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia și la relațiile dintre UE și Rusia, în special Rezoluția sa din 12 noiembrie 2009(2) , anterioară summitului UE-Rusia de la Stockholm, din 18 noiembrie 2009, Rezoluția sa din 17 septembrie 2009 referitoare la asasinarea unor activiști pentru drepturile omului din Rusia(3) și Rezoluția sa din 17 septembrie 2009 referitoare la aspectele externe ale securității energetice(4) ,

–  având în vedere consultările privind drepturile omului dintre UE și Rusia,

–  având în vedere acordurile semnate și declarațiile comune la summitul UE-Rusia de la Rostov-pe-Don la 31 mai – 1 iunie 2010,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE este angajată în continuare în consolidarea și dezvoltarea relațiilor dintre UE și Rusia, lucru demonstrat de eforturile sale serioase angajate în negocierea noului acord-cadru pentru dezvoltarea relațiilor UE-Rusia;

B.  întrucât UE și Rusia, aceasta din urmă fiind membră a Consiliului de Securitate al ONU, au o responsabilitate comună pentru menținerea stabilității globale și întrucât o cooperare mai strânsă și relațiile de bună vecinătate dintre UE și Rusia au o importanță deosebită pentru stabilitatea, securitatea și prosperitatea în Europa;

C.  întrucât încheierea unui Acord de parteneriat strategic între UE și Federația Rusă rămâne de o importanță capitală pentru dezvoltarea și intensificarea în continuare a cooperării dintre cei doi parteneri;

D.  întrucât este important ca UE să exprime o poziție unitară, să dea dovadă de solidaritate și unitate în relațiile sale cu Federația Rusă, precum și să întemeieze aceste relații pe interesele ambelor părți și pe valori comune;

E.  întrucât relațiile economice și comerciale dintre UE și Rusia sunt dovada creșterii interdependenței reciproce, ceea ce necesită efortul comun și angajamentul pentru asigurarea creșterii sale durabile;

F.  întrucât, în calitate de stat membru al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Rusia s-a angajat să apere și să promoveze drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept, precum și să respecte suveranitatea vecinilor săi europeni; întrucât relațiile UE-Rusia au înfruntat anumite provocări importante în ultimii ani, îndeosebi în ceea ce privește îngrijorările în materie de democrație și drepturile omului în Rusia;

G.  întrucât aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) ar reprezenta o contribuție substanțială la îmbunătățirea în continuare a relațiilor economice dintre UE și Rusia, condiționată de angajamentul Rusiei de a respecta întru totul și de a aplica în întregime obligațiile și angajamentele OMC, pregătind calea pentru un acord de integrare economică consistent și cuprinzător între cei doi parteneri, bazat pe o reciprocitate veritabilă, și întrucât Rusia a înființat o uniune vamală cu Kazahstan și Belarus la 1 ianuarie 2010;

H.  întrucât semnarea Acordului strategic de dezarmare (START) de către Federația Rusă și SUA la 8 aprilie 2010 și apropierea pozițiilor în ceea ce privește neproliferarea și chestiunea iraniană, procesul de pace din Orientul Mijlociu, Afganistan și Pakistan ilustrează climatul consolidat de dialog cu Rusia referitor la diferite aspecte ale relațiilor externe și de securitate;

I.  întrucât există criterii clare și obiective pentru introducerea unui regim fără vize; întrucât cetățenii UE și ai Rusiei au un interes legitim de a beneficia de dreptul la libertatea de circulație atât în interiorul propriilor țări, cât și peste hotare,

1.  își reafirmă convingerea că Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai UE în crearea unei cooperări de lungă durată, ambele părți fiind angajate în favoarea unei cooperări pentru a soluționa provocări comune cu ajutorul unei abordări echilibrate, orientate spre rezultate și bazate pe principii democratice și pe statul de drept, având în comun nu doar interese economice și comerciale, dar și obiectivul de a coopera îndeaproape atât la nivel global, cât și în vecinătatea comună pe baza principiilor dreptului internațional;

2.  invită UE și Rusia să intensifice negocierile privind un nou acord de parteneriat și cooperare și își reafirmă sprijinul ferm pentru un acord vast, cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic, care să depășească cooperarea pur economică și să includă, drept componente integrale, domeniile democrației, al statului de drept, al respectării drepturilor omului și a drepturilor fundamentale; ia act de acordul de parteneriat pentru modernizare care ar trebui să includă atât economia cât și societatea; sprijină diversificarea economiei Rusiei și a relațiilor comerciale dintre UE și Rusia; solicită Comisiei și guvernului rus să elaboreze mai în detaliu Parteneriatul pentru modernizare; subliniază necesitatea elaborării rapide a unui plan de lucru concret pe baza rezultatelor obținute până în prezent în contextul celor patru spații comune UE-Rusia; subliniază importanța asigurării unei funcționări eficace a puterii judecătorești și a accelerării luptei împotriva corupției;

3.  salută semnarea unui protocol privind protecția informațiilor clasificate și declarația comună privind Gaza a Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinta Comisiei, Catherine Ashton, și a ministrului rus pentru afaceri externe, Serghei Lavrov;

4.  își exprimă satisfacția că primul summit UE-Rusia ce a avut loc de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona s-a desfășurat într-un mod constructiv și a înregistrat progrese parțiale;

5.  își reiterează sprijinul față de obiectivul aderării Rusiei la OMC pentru a ajuta Rusia să atragă mai multe investiții străine și să își diversifice economia; consideră că înființarea de către Rusia a unei uniuni vamale cu Belarus și Kazahstan, poate crea obstacole suplimentare în calea aderării Federației Ruse la OMC; subliniază că renunțarea la toate măsurile protecționiste reprezintă o condiție obligatorie pentru aderarea la OMC;

6.  salută ratificarea de către Rusia a Protocolului 14 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și modificările legislative menite să extindă procesele cu jurați la nivel național, dar propune ca acest format să fie aplicat și în cazul proceselor de judecare a cazurilor de terorism; salută și confirmarea moratoriului asupra pedepsei capitale, ca evoluție pozitivă, și își exprimă speranța că acesta reprezintă un prim pas către realizarea intenției declarate a Rusiei de îmbunătățire a respectării drepturilor omului; invită din nou autoritățile ruse să respecte toate hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului;

7.  salută faptul că acordul privind protecția informațiilor clasificate va facilita cooperarea în domeniul gestiunii situațiilor de criză, dar solicită ca Parlamentul European să fie deplin informat cu privire la conținutul și sfera de aplicare a acestui acord, precum și o evaluare în timp util a implementării sale în condiții de reciprocitate; solicită Consiliului să apeleze în acest scop la Comitetul special AII privind PESA din 2002;

8.  invită Consiliul și Comisia să-și intensifice eforturile în vederea soluționării problemelor legate de traversarea frontierei dintre UE și Rusia, să finanțeze proiecte concrete, să utilizeze întregul potențial al noului Instrument de vecinătate și parteneriat și fondurile INTERREG pentru cooperare transfrontalieră și să aplice pe deplin acordul privind survolarea Siberiei de către companiile aeriene;

9.  salută semnarea unui acord privind stabilirea unui mecanism de avertizare timpurie în domeniul securității energetice între UE și Federația Rusă care să includă notificarea, consultarea și aplicarea, și invită Consiliul și Comisia să colaboreze cu autoritățile ruse și cu companiile energetice pentru a evita repetarea sistărilor furnizării de energie care au avut loc în ultimii ani;

10.  reiterează faptul că cooperarea în domeniul energiei trebuie să se bazeze pe principiile Cartei Energiei și pe Protocolul referitor la tranzit, care trebuie integrate în noul acord cadru dintre UE și Rusia pentru a se asigura condiții de investiții reciproce transparente și echitabile, acces echitabil și o piață reglementată; exclude utilizarea energiei ca instrument de politică externă;

11.  ia act cu interes de discuțiile referitoare la schimbările climatice, la posibilele forme de cooperare privind măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, la eficiența energetică și la dezvoltarea energetică durabilă; subliniază necesitatea unui consens asupra modului de a asigura progresul negocierilor internaționale pe tema schimbărilor climatice, ca proces premergător conferinței de la Cancun (decembrie 2010);

12.  subliniază importanța Misiunii de monitorizare a Uniunii Europene (EUMM), care a demonstrat voința și capacitatea UE de a acționa ferm pentru promovarea păcii și a stabilității și a contribuit la crearea condițiilor necesare pentru punerea în aplicare a acordurilor din 12 august și 8 septembrie 2008; își reafirmă angajamentul față de integritatea teritorială a Georgiei în limita granițelor ei recunoscute la nivel internațional și invită toate părțile să își respecte pe deplin angajamentele; subliniază că EUMM are un mandat care acoperă întreg teritoriul țării și solicită să i se permită fără întârziere accesul neîngrădit în Abhazia și Oseția de Sud, acces care până în prezent i-a fost refuzat; își reafirmă angajamentul deplin cu privire la discuțiile de la Geneva și la copreședinția acestui for exercitată în continuare de către UE, ONU și OSCE; își exprimă dezamăgirea față de decizia anunțată de serviciul de frontieră al FSB de a construi o infrastructură de frontieră modernă, consistând într-un șir neîntrerupt de bariere între Oseția de Sud și Georgia;

13.  subliniază necesitatea de a include Rusia în „Strategia pentru Marea Baltică” a UE și de a implica rapid Rusia pentru a îmbunătăți nivelul de siguranță maritimă și cel de protecție a mediului în regiunea sensibilă a Mării Baltice;

14.  salută semnarea Tratatului de reducere a armelor strategice (START) de către Federația Rusă și SUA la 8 aprilie 2010; observă cu satisfacție progresul înregistrat în dialogul actual dintre Federația Rusă și Statele Unite cu privire la probleme de securitate, inclusiv problema scutului de apărare antirachetă;

15.  reiterează solicitarea sa de accelerare a dialogului UE-Rusia cu privire la drepturile omului și deschiderea acestui proces pentru a permite o contribuție reală din partea Parlamentului European și a Dumei de Stat ruse, cu implicarea necesară a direcțiilor generale și a ministerelor de justiție, afaceri interne și afaceri externe, de la Bruxelles, respectiv Moscova; solicită implicarea mai accentuată a societății civile, a ONG-urilor și a organizațiilor pentru drepturile omului la summiturile bianuale UE-Rusia;

16.  invită autoritățile ruse să pună capăt impunității actuale și larg răspândite în ceea ce privește violența împotriva apărătorilor drepturilor omului și, mai ales, să facă din eliminarea climatului de teroare și de ilegalitate din Caucazul de Nord o prioritate și să protejeze și să garanteze integritatea fizică a apărătorilor drepturilor omului, în conformitate cu instrumentele internaționale și regionale relevante în materie de drepturile omului;

17.  confirmă angajamentul său față de obiectivul pe termen lung al eliminării vizelor pentru deplasările între Uniunea Europeană și Rusia, pe baza unei abordări progresive axate pe progrese practice și de fond; subliniază că acest dialog ar trebui să fie la unison cu procesul de liberalizare a regimului vizelor pentru țările membre ale parteneriatului estic;

18.  solicită Consiliului și Comisiei să continue inițiativele comune cu guvernul rus menite să consolideze securitatea și stabilitatea în lume și, în special, în vecinătatea comună și să realizeze o soluționare pașnică, în conformitate cu dreptul internațional, a conflictelor din Moldova și Caucazul de Sud;

19.  ia act de proiectul de tratat privind securitatea în Europa propus de Rusia la 29 noiembrie 2009, dar atrage atenția asupra faptului că această nouă propunere nu poate submina obligațiile actuale în materie de securitate ale statelor membre ale UE și solicită Consiliului European să elaboreze o poziție comună cu privire la această propunere;

20.  ia act cu satisfacție, înainte de Summitul G20 de la Toronto, de consensul care există între UE și Rusia cu privire la reforma sistemului financiar și se așteaptă să se abordeze cu ocazia summitului chestiunea mijloacelor de diminuare a riscurilor sistemice și să se ajungă la un acord asupra principiului conform căruia instituțiile financiare ar trebui să contribuie la acoperirea costurilor oricărei viitoare crize financiare;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Federației Ruse.

(1) JO L 327, 28.11.1997, p. 1.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2009)0064.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2009)0022.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2009)0021.

Ultima actualizare: 14 iulie 2011Notă juridică