Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2735(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0350/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0235

Prijaté texty
PDF 85kWORD 51k
Štvrtok, 17. júna 2010 - Štrasburg Finálna verzia
Izraelská vojenská operácia proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy
P7_TA(2010)0235B7-0345, 0347, 0350, 0379 a 0389/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o izraelskej vojenskej operácii proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Gaze, najmä na uznesenie z 15. januára 2009 o situácii v pásme Gazy(1) a z 18. februára 2009 o humanitárnej pomoci pásmu Gazy(2) ,

–  so zreteľom na Benátske vyhlásenie z roku 1980,

–  so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia blízkovýchodného kvarteta, najmä vyhlásenie z 19. marca 2010, ktorým sa opätovne potvrdzujú základné zásady stanovené v Trieste 26. júna 2009 a vyhlásenie z 11. mája 2010 o obnovení nepriamych rokovaní medzi izraelskou a palestínskou stranou,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1860 z 8. januára 2009 (S/RES/1860(2009) a č. 1850 zo 16. decembra 2008 (S/RES/1850(2008)),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky / podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej v mene EÚ o izraelskej vojenskej operácii proti flotile z 31. mája 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (S/9940) z 31. mája 2010,

–  so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe prijaté 8. decembra 2009,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka z 31. mája 2010,

–  so zreteľom na rezolúciu prijatú Radou pre ľudské práva OSN o vážnych útokoch izraelských ozbrojených síl na konvoj lodí s humanitárnou pomocou z 2. júna 2010,

–  so zreteľom na rezolúciu, ktorú prijalo Valné zhromaždenie WHO 18. mája 2010,

–  so zreteľom na správu Svetového potravinového programu a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) o situácii v Gaze uverejnenú v novembri 2009,

–  so zreteľom na článok 110 ods.4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v dôsledku izraelskej vojenskej operácie v medzinárodných vodách 31. mája 2010 proti flotile s humanitárnou pomocou smerujúcej do Gazy zomrelo deväť civilistov a 38 civilistov a sedem izraelských vojakov bolo zranených,

B.  keďže hraničné prechody do a z Gazy sú od júna 2007 zatvorené, potom čo sa k moci vojenskými prostriedkami dostalo hnutie Hamas, a blokáda pohybu osôb a tovaru zvyšuje chudobu, paralyzuje obnovu a decimuje hospodárstvo v pásme Gazy, v dôsledku čoho sa vytvoril rozbujnený čierny trh, ktorý je okrem iných kontrolovaný Hamasom; keďže táto blokáda neviedla k prepusteniu Gilada Šalita, ako to očakávali izraelské orgány a čo opakovane žiadal Európsky parlament; keďže táto blokáda nedosiahla cieľ, ktorým bolo oslabenie extrémistov, keďže vplýva najmä na najzraniteľnejšie súčasti obyvateľstva, ale naopak viedla k zvýšeniu radikalizácie,

C.  keďže podľa predchádzajúcich vyhlásení orgánov OSN blokáda pásma Gazy predstavuje kolektívny trest, čo je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom,

D.  keďže 80 % obyvateľstva Gazy je závislých od potravinovej pomoci, viac ako 60 % žije v potravinovej neistote, nezamestnanosť dosahuje okolo 50 % a životné podmienky sa výrazne zhoršili,

E.  keďže počas prvých troch mesiacov tohto roku sa do Gazy dostalo len 3600 nákladných automobilov s potravinovou pomocou v porovnaní s 36 000 počas prvých troch mesiacov roku 2007 a keďže do Gazy je povolené dovážať len 81 typov výrobkov, pričom agentúra OSN na pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNWRA) odhaduje, že na splnenie základných humanitárnych potrieb je potrebných 6 000 typov výrobkov,

F.  keďže palestínske územia sú najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ spomedzi tretích krajín a táto pomoc zohráva významnú úlohu v pokuse zmierniť humanitárnu katastrofu v pásme Gazy; keďže EÚ naďalej poskytuje, aj prostredníctvom agentúry UNWRA, základnú humanitárnu pomoc v pásme Gazy,

G.  keďže riešenie v podobe existencie dvoch štátov zostáva základom pre dlhotrvajúci mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, a preto je potrebné vyhnúť sa všetkým jednostranným krokom, ktoré by tento cieľ mohli ohroziť; keďže nepriame rokovania môžu viesť k obnoveniu priamych mierových rokovaní s cieľom vytvoriť palestínsky štát, ktorý bude existovať v mieri a bezpečnosti vedľa štátu Izrael,

H.  keďže hnutie Hamas naďalej bráni vstupu nákladu z humanitárnej flotily do Gazy,

1.  vyjadruje sústrasť rodinám obetí;

2.  odsudzuje izraelský útok na flotilu v medzinárodných vodách, čo je krok, ktorý predstavuje porušenie medzinárodného práva;

3.  vyzýva na urýchlené medzinárodné a nestranné vyšetrovanie tohto útoku a nástojí na tom, aby sa dodržiavali zásady zodpovednosti a ručenia a naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku / podpredsedníčku Komisie a členské štáty EÚ, aby vykonali opatrenia na zabezpečenie prijatia všetkých príslušných krokov na to, aby táto požiadavka bola splnená;

4.  naliehavo vyzýva Izrael, aby okamžite ukončil blokádu Gazy, ktorá viedla k humanitárnej katastrofe a zvýšenej radikalizácii, čo je zdrojom neistoty pre Izrael a celý región;

5.  žiada o okamžité zastavenie všetkých útokov proti Izraelu a varuje, že ich páchatelia ponesú v plnej miere zodpovednosť;

6.  naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku / podpredsedníčku Komisie a členské štáty EÚ, aby prijali opatrenia na zabezpečenie udržateľného otvorenia všetkých hraničných prechodov do Gazy a z Gazy vrátane prístavu v Gaze s vhodným medzinárodným monitorovaním na mieste, na umožnenie neprerušeného prísunu humanitárneho a obchodného tovaru, ktorý je potrebný na obnovu a pre samostatné hospodárstvo, ako aj na zabezpečenie prísunu peňažných prostriedkov a slobodného pohybu osôb;

7.  naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku / podpredsedníčku Komisie, aby okamžite prebrala iniciatívu prostredníctvom predloženia plánu EÚ blízkovýchodnému Kvartetu na ukončenie blokády Gazy a riešenie bezpečnostných obáv Izraela prostredníctvom medzinárodného monitorovania hraničných prechodov vrátane prehodnotenia a obnovenia mandátu pomocnej hraničnej misie EÚ (PHM EÚ), pričom by bolo možné do neho zahrnúť námorný rozmer, a vyslania medzinárodných námorných síl na účel sledovania pobrežia Gazy;

8.  pripomína, že aj keď je EÚ pripravená rozšíriť svoj balík pomoci pre Palestínčanov, jej ochota nie je nekonečná, a trvá na tom, že hoci musí humanitárna pomoc zostať nepodmienená, EÚ musí mať politickú úlohu, ktorá zabezpečuje hmatateľné výsledky v pokroku pri budovaní trvalého palestínskeho štátu, ktoré zodpovedajú významnému rozsahu finančnej pomoci a ekonomickému vplyvu v regióne;

9.  vyjadruje podporu nepriamym rokovaniam medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou a zdôrazňuje, že je potrebné, aby pokračovali s cieľom obnoviť priame rokovanie;

10.  je presvedčený, že je naliehavo nutné komplexne zreformovať politiku EÚ zameranú na Blízky východ s pomocou účinných diplomatických nástrojov, aby mohla zohrávať rozhodujúcu a ucelenú politickú úlohu doplnenú o účinné diplomatické nástroje v záujme mieru a bezpečnosti v tomto susednom regióne, ktorý má pre EÚ strategický význam; domnieva sa, že by sa táto zásada mala rozšíriť na všetky politiky EÚ vrátane, okrem iných, na obchodnú a rozvojovú politiku;

11.  vyjadruje uznanie práci, ktorú vykonáva UNRWA a uvedomujúc si nedostatok financií, ktorému bude čeliť do konca tohto roku, vyzýva medzinárodné spoločenstvo darcov, aby dodržalo svoje prijaté záväzky a aby ďalej zvýšilo svoje príspevky;

12.  konštatuje, že nedávne udalosti výrazne poškodili vzťahy medzi Tureckom a Izraelom; vyzýva tureckú vládu, aby zamerala svoje politické a diplomatické úsilie na zlepšenie ťažkej situácie palestínskych obyvateľov a aby prispela k mierovému procesu na Blízkom východe;

13.  víta nedávne otvorenie prechodu Rafah egyptskými úradmi;

14.  vyzýva na okamžité prepustenie izraelského seržanta Gilada Šalita, ktorého unieslo hnutie Hamas z izraelského územia 25. júna 2006 a ktorý bol odvtedy zadržiavaný v Gaze bez možnosti akéhokoľvek styku s vonkajším svetom;

15.  naliehavo vyzýva Radu, aby prijala opatrenia na bezodkladné zvolanie Asociačnej rady EÚ – Izrael s cieľom diskutovať o súčasnej situácii;

16.  naliehavo žiada Radu, aby prijala kroky potrebné na zvolanie Spoločného výboru EÚ – Palestínska samospráva;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi blízkovýchodného Kvarteta, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, izraelskej vláde, Knesetu, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade, vláde a parlamentu Turecka a vláde a parlamentu Egypta.

(1) Ú. v. EÚ C 46 E, 24.2.2010, s. 100.
(2) Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2010, s. 1.

Posledná úprava: 14. júla 2011Právne oznámenie