Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0016(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0191/2010

Ingediende teksten :

A7-0191/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/07/2010 - 6.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0249

Aangenomen teksten
PDF 64kWORD 29k
Dinsdag 6 juli 2010 - Straatsburg Definitieve uitgave
Sluiting van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee ***
P7_TA(2010)0249A7-0191/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement ,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (09132/2010),

–  gezien het verzoek van de Raad om goedkeuring overeenkomstig artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0191/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 27 mei 2011Juridische mededeling