Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0191(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0173/2010

Внесени текстове :

A7-0173/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0250

Приети текстове
PDF 66kWORD 34k
вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета ***
P7_TA(2010)0250A7-0173/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно проект на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него (05060/2009),

–  като взе предвид проекта на решението на Съвета (05309/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), във връзка с член 82, параграф1, втора алинея, буква г) и член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0031/2010),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0173/2010),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Исландия и Норвегия.

Последно осъвременяване: 27 май 2011 г.Правна информация