Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0246(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0177/2010

Esitatud tekstid :

A7-0177/2010

Arutelud :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Hääletused :

PV 06/07/2010 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0257

Vastuvõetud tekstid
PDF 71kWORD 38k
Teisipäev, 6. juuli 2010 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Meritisi ja siseveeteedel reisijate õigused ***II
P7_TA(2010)0257A7-0177/2010
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (14849/3/2009 – C7-0076/2010);

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0816);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 71 lõiget 1 ja artikli 80 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0476/2008);

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) ;

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule ’Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele’ (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7, artikli 91 lõiget 1 ja artikli 100 lõiget 2;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. juuli 2009. aasta arvamust(2) ;

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 66;

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0177/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, 23.4.2009, P6_TA(2009)0280.
(2) ELT C 317, 23.12.2009, lk 89.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 6. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr.../2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004
P7_TC2-COD(2008)0246

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1177/2010) lõplikule kujule.)

Viimane päevakajastamine: 27. mai 2011Õigusalane teave