Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0246(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0177/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0177/2010

Keskustelut :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Äänestykset :

PV 06/07/2010 - 6.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0257

Hyväksytyt tekstit
PDF 67kWORD 43k
Tiistai 6. heinäkuuta 2010 - Strasbourg Lopullinen painos
Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet ***II
P7_TA(2010)0257A7-0177/2010
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. heinäkuuta 2010 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (14849/3/2009 – C7-0076/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0816),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan 1 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0476/2008),

–  ottaa huomioon kantansa ensimmäisessä käsittelyssä(1) ,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan sekä 100 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. heinäkuuta 2009 antaman lausunnon(2) ,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0177/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 293.
(2) EUVL C 317, 23.12.2009, s. 89.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 6. heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta
P7_TC2-COD(2008)0246

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1177/2010.)

Päivitetty viimeksi: 27. toukokuuta 2011Oikeudellinen huomautus