Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0286(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0145/2010

Ingediende teksten :

A7-0145/2010

Debatten :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Stemmingen :

PV 07/07/2010 - 8.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0267

Aangenomen teksten
PDF 77kWORD 72k
Woensdag 7 juli 2010 - Straatsburg Definitieve uitgave
Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***II
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2010 betreffende het standpunt in eerste lezing van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement ,

–  gezien het standpunt in eerste lezing van de Raad (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2007)0844),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0002/2008),

–  gezien de mededeling van de Commissie, getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 7, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU,

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing(1) ,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 januari 2009(2) ,

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 9 oktober 2008(3) ,

–  gelet op de artikel 66 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0145/2010),

1.  keurt onderstaand standpunt in tweede lezing goed;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 87 E van 1.4.2010, blz. 191.
(2) PB C 182 van 4.8.2009, blz. 46.
(3) PB C 325 van 19.12.2008, blz. 60.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 7 juli 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)
P7_TC2-COD(2007)0286

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2010/75/EU.)

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2011Juridische mededeling