Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2768(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B7-0441/2010

Debates :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Balsojumi :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0288

Pieņemtie teksti
PDF 84kWORD 52k
Ceturtdiena, 2010. gada 8. jūlija - Strasbūra Galīgā redakcija
Zimbabve, jo īpaši Farai Maguwu lieta
P7_TA(2010)0288B7-0415, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443 un 0444/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 8. jūlija rezolūcija par Zimbabvi un jo īpaši Farai Maguwu lietu

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā daudzās Eiropas Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Zimbabvi un jo īpaši pēdējo, kas pieņemta 2008. gada 17. decembrī(1) ,

–  ņemot vērā Padomes 2010. gada 15. februāra kopējo nostāju 2010/92/KĀDP(2) , ar kuru līdz 2011. gada 20. februārim pagarina ierobežojošos pasākumus pret Zimbabvi, kurus ieviesa ar Kopējo nostāju 2004/161/KĀDP(3) , un Komisijas 2008. gada 8. decembra Regulu (EK) Nr. 1226/2008(4) , ar kuru groza Kopējo nostāju,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes 2010. gada 22. februāra secinājumus par Zimbabvi un 10. ES un Dienvidāfrikas ministriju politiskā dialoga 2010. gada 11. maija secinājumus,

–  ņemot vērā iepriekšējās ANO rezolūcijas par asins dimantiem un jo īpaši ANO Drošības padomes rezolūciju 1459 (2003) par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmu,

–  ņemot vērā Kimberli procesa sertifikācijas sistēmu, saskaņā ar kuru tās locekļiem ir jāapliecina, ka neapstrādātie dimanti nav izmantoti bruņotu konfliktu finansēšanai,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartu, kuru Zimbabve ir ratifiējusi,

–  ņemot vērā 2009. gada 5. novembrī Svakopmundā, Namībijā notikušās Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas septītās plenārsēdes paziņojumu, bet jo īpaši tā 13., 14. un 22. punktu,

–  ņemot vērā 2010. gada 21.–24. jūnijā Telavivā, Izraēlā notikušo Kimberli procesa starpsesiju sanāksmi,

–  ņemot vērā ES un ĀKK Kotonū partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A.  tā kā Zimbabve ir brīvprātīga Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas locekle, kas tai ļauj pārdot neapstrādātus dimantus likumīgā starptautiskā tirgū, ja vien ar to tirdzniecību netiek finansēti bruņoti konflikti;

B.  tā kā Kimberli process pašlaik nav vērsts pret cilvēktiesību pārkāpumiem;

C.  tā kā tiek lēsts, ka Zimbabve dažu tuvāko gadu laikā varētu kļūt par lielāko dimantu ražotāju, ja vien pilnībā tiks attīstīts dimantu lauks Marange (Chiadzwa ) Manicalendas provincē, kas varētu radīt miljardiem eiro lielus ienākumus;

D.  tā kā 2009. gada novembrī Svakopmundā, Namībijā Zimbabve apņēmās veikt virkni pasākumu, lai dimantu ieguve Marange notiktu saskaņā ar Kimberli procesa sertifikācijas sistēmu;

E.  tā kā Kimberli procesa starpsesiju sanāksmē, kas notika Telavivā no 2010. gada 21. jūnija līdz 23. jūnijam, nebija iespējams panākt vienprātību par iespējamo cilvēktiesību iekļaušanu Kimberli procesa apsvērumu vidū;

F.  tā kā daudzas starptautiskās NVO (tostarp Human Rights Watch, Global Witness un Partnership for Africa-Canada ) pauda nopietnu satraukumu par cilvēktiesību stāvokli Chiadzwa , īpaši par Zimbabves drošības spēku izdarītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

G.  tā kā Zimbabves pilsonis un Pētniecības un attīstības centra dibinātājs/vadītājs Farai Maguwu un kāda Manicalendas cilvēktiesību NVO, konstatēja, ka Zimbabves valsts drošības spēki ir izdarījuši smagus cilvēktiesību pārkāpumus vairākos Zimbabves dimantu laukos, bet īpaši Chiadzwa ;

H.  tā kā Zimbabves varas iestādes arestēja Farai Maguwu 2010. gada 3. jūnijā par Zimbabves valstij kaitējošas informācijas publicēšanu un kopš tā laika viņš tiek turēts ieslodzījumā sliktos apstākļos, viņam ir liegta pamata veselības aprūpe, tiesības uz to, ka viņa lietu izskata tiesnesis 48 stundu laikā pēc aresta un drošības naudas tiesības,

1.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Farai Maguwu un nosoda viņa arestēšanas un ieslodzījuma apstākļus;

2.  uzsver, ka Zimbabves varas iestādēm ir jāievēro Kimberli procesa saistības, ko Zimbabve uzņēmusies Svakopmundas sanāksmē, pilnībā jādemilitarizē Marange dimantu lauki un jāievieš pasākumi tiesiskuma un kārtības uzturēšanai tā, lai tiktu ievērotas vietējo iedzīvotāju tiesības;

3.  aicina pārskatīt Kimberli procesu, lai atbilstīgi ņemtu vērā cilvēktiesību principus;

4.  prasa, lai Zimbabves valdība ienākumus, ko sniedz dimantu ieguve Chiadzwa ieguldītu kā pamatu Zimbabves ekonomikas vispārējā atjaunošanā un izmantotu tos kā līdzekli, lai nodrošinātu veselības, izglītības un sociālo finansējumu, ko pašlaik sniedz starptautiskie donori, un tāpēc mudina valdību izveidot neatkarīgu dimantu ieguldījumu fondu, kas kalpotu Zimbabves iedzīvotājiem;

5.  aicina Zimbabves valdību nodrošināt un atbalstīt neierobežotas vārda brīvības tiesības Zimbabvē, lai NVO (tādas kā Farai Maguwu Pētniecības un attīstības centrs) varētu brīvi paust viedokli, nebaidoties no vajāšanas un ieslodzīšanas;

6.  aicina Kimberli procesu nodrošināt, lai Zimbabves uzraugs rīkotos pilnīgi neatkarīgi, ievērojot profesionālo ētiku un cilvēktiesības;

7.  aicina Dienvidāfriku un Dienvidāfrikas attīstības kopienu pašu un Zimbabves, kā arī plašāka Āfrikas dienvidu reģiona interesēs veikt aktīvus pasākumus, lai Zimbabvē atkal atgrieztos pilnīga demokrātija, tiktu atkal ievērots tiesiskums un Zimbabves iedzīvotāju cilvēktiesības; atzīst, ka Mugabe un viņa tuvākie atbalstītāji, izlaupīdami valsts ekonomiskos resursus personiskā labuma dēļ, joprojām ir klupšanas akmens politiskās un ekonomiskās atjaunotnes un samierināšanas ceļā Zimbabvē;

8.  atzinīgi vērtē, ka nesen ir atjaunots ES nevēlamo personu un uzņēmumu, kas saistīti ar Mugabe režīmu saraksts; uzsver, ka šie ierobežojošie pasākumi, kuri ir paredzēti tikai dažiem Zimbabves režīma elementiem, neietekmēs Zimbabves iedzīvotājus kopumā;

9.  uzsver dialoga starp Eiropas Savienību un Zimbabvi nozīmi arī visu pārskatītā Kotonū nolīguma parakstītāju skatījumā un atzinīgi vērtē šajā sakarībā notikušo progresu; aicina Komisiju un Padomi dialogā ar Zimbabvi lielāku nozīmi piešķirt demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jautājumiem;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām, Savienības augstai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Zimbabves un Dienvidāfrikas valdībai un parlamentam, ES un ĀKK Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem, Āfrikas Savienības iestādēm, tostarp Panāfrikas parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, Dienvidāfrikas attīstības kopienas ģenerālsekretāram, Kimberli procesa rotējošās vadības priekšsēdētājam (Izraēla) un Nāciju sadraudzības ģenerālsekretāram.

(1) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0640.
(2) OV L 41, 16.2.2010, 6. lpp.
(3) OV L 50, 20.2.2004, 66. lpp.
(4) OV L 331, 10.12.2008, 11. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 16. jūnijaJuridisks paziņojums