Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2769(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0416/2010

Συζήτηση :

PV 08/07/2010 - 11.3
CRE 08/07/2010 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0290

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 97kWORD 60k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Βόρεια Κορέα
P7_TA(2010)0290B7-0416, 0445, 0446, 0447, 0448 και 0450/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη Βόρεια Κορέα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Χερσόνησο της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα διεθνή σύμφωνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα κείμενα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας» που εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2010 και υποστηρίχθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ, το οποίο καταδικάζει «τις συστηματικές, εκτεταμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων» και «τις σοβαρές, εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από τη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 1718(2006) και 1874(2009),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την «κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας» που εγκρίθηκε κατά την 64η σύνοδο στις 19 Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/1002/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οικουμενική έκθεση ομοτίμων σχετικά με τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας της 7ης Νοεμβρίου 2009, και τη συμφωνία της ΛΔΚ να εξετάσει 117 συστάσεις της έκθεσης της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Οικουμενική Περιοδική Εξέταση, η οποία εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Vitit Muntarbhorn, Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας της 17ης Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τον 29ο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 29ης Ιουνίου 2010 στη Μαδρίτη, όπου συζητήθηκε το θέμα των Βορειοκορεατών προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση δίνει σοβαρούς λόγους για προβληματισμό,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας» που εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2010 εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αναφορές για συστηματικές, εκτεταμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων στη ΛΔΚ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ χαρακτήρισε «εφιαλτική» την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ετήσια έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ απορρίπτει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, έχει αρνηθεί να του επιτρέψει την πρόσβαση στη χώρα και αντιτίθεται στη συνεργασία με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ ανέφερε ότι η επανάληψη των εξαμερών συνομιλιών για την αποπυρηνικοποίηση θα ήταν επίσης ευκαιρία να δημιουργηθεί περιθώριο για βελτιωμένο περιβάλλον ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ πρότεινε να εξετάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ και να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή που να διερευνήσει τις καταγγελίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εκ μέρους της κυβέρνησης της ΛΔΚ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βόρειας Κορέας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών καταδικάζει τις σοβαρές, εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, και ιδίως τη χρήση βασανιστηρίων και στρατοπέδων εργασίας κατά των πολιτικών κρατουμένων και των επαναπατριζομένων πολιτών της ΛΔΚ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές αρχές της ΛΔΚ προβαίνουν συστηματικά σε εξωδικαστικές δολοφονίες, αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφανίσεις,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα είναι υποτελές στο κράτος και ότι η θανατική ποινή εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα εγκλημάτων κατά του κράτους και επεκτείνεται περιοδικά από τον Ποινικό Κώδικα, ενώ οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, εξαναγκάζονται να παρευρίσκονται σε δημόσιες εκτελέσεις,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ δεν επιτρέπει την οργανωμένη πολιτική αντιπολίτευση, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της απαγωγής πολιτών τρίτων χωρών από την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας και άλλες χώρες, όπου σύμφωνα με καταγγελίες περιλαμβάνονται και πολίτες της ΕΕ, παραμένει ανεπίλυτο και απαιτεί την αποφασιστική δράση της διεθνούς κοινότητας,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός Βορειοκορεατών διαφεύγουν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, όπου πολλές γυναίκες καταγγέλλεται ότι πέφτουν θύματα διακίνησης ανθρώπων και εξαναγκασμένων γάμων· ότι η ΛΔ της Κίνας αναφέρεται ότι επαναπατρίζει βιαίως Βορειοκορεάτες πρόσφυγες στη ΛΔΚ της Κορέας, σε παράβαση των διεθνών κανόνων που απαγορεύουν την επαναπροώθηση και αναφέρεται επίσης ότι απαγορεύει σε πολίτες της ΛΔΚ την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου της UNHCR, κατά παράβαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες του 1951 και του Πρωτοκόλλου της του 1967, στα οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η ΛΔ της Κίνας και ότι υπάρχουν πολύ ανησυχητικές ειδήσεις για την τύχη των βιαίως επαναπατριζόμενων πολιτών,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική πρακτική της συλλογικής ενοχής έχει ως αποτέλεσμα να φυλακίζονται ολόκληρες οικογένειες, μεταξύ των οποίων, παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες· ότι οι κρατούμενοι αυτοί είναι εκτεθειμένοι σε κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανιστήρια, λιμοκτονία, καταναγκαστική εργασία και ότι, σύμφωνα με αναφορές, υπολογίζεται σε 100.000 ο αριθμός όσων ενδέχεται να έχουν ήδη βρει το θάνατο, συχνά από εξάντληση ή ασθένειες στις οποίες δεν χορηγείται αγωγή,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δορυφορικές εικόνες και διάφορες αφηγήσεις φυγάδων από τη Βόρεια Κορέα τεκμηριώνουν τις καταγγελίες ότι η ΛΔΚ έχει σε λειτουργία τουλάχιστον έξη στρατόπεδα συγκέντρωσης, με περισσότερους από 150.000 πολιτικούς κρατουμένους, και ότι εάν προστεθούν οι αριθμοί για όλες τις άλλες κατηγορίες φυλακισμένων, όπως οι βίαια επαναπατρισθέντες από τη ΛΔ της Κίνας, ο αριθμός όσων κρατούνται σε κέντρα κράτησης φθάνει τις 200.000 σύμφωνα με εκτιμήσεις,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού λιμοκτονούν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή επισιτιστική βοήθεια και ότι το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων ανέφερε το Σεπτέμβριο του 2009 ότι το ένα τρίτο των γυναικών και των παιδιών της Βόρειας Κορέας υποσιτίζονται,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία διέπεται από την άποψη «πρώτα ο στρατός» και από την ιδεολογία juche, η οποία απαιτεί τη λατρεία του ηγέτη της χώρας,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με αξιόπιστες αναφορές φυγάδων, ο πληθυσμός υποβάλλεται σε εκστρατείες καταναγκαστικής εργασίας, ενώ η πρόσβασή τους σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης βασίζεται στο songbun (το ταξικό καθεστώς τους) το οποίο καθορίζεται από την αφοσίωση, τη δική τους ή της οικογένειάς τους, προς το καθεστώς,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «νομισματική μεταρρύθμιση» της 30ής Νοεμβρίου 2009 οδήγησε σε σοβαρό πλήγμα για την ήδη καταρρέουσα οικονομία και έχει κάνει ακόμη φτωχότερα τα μη προνομιούχα στρώματα της κοινωνίας, με αποτέλεσμα έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανείς ξένος δημοσιογράφος δεν έχει απεριόριστη πρόσβαση στη ΛΔΚ και ότι το Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων προσφέρει τη μοναδική πηγή πληροφόρησης για όλα τα μέσα ενημέρωσης στη Βόρεια Κορέα, ενώ οι ραδιοτηλεοπτικές συσκευές μπορούν να λάβουν σήμα μόνο από κυβερνητικούς σταθμούς, ενώ η λήψη ξένων εκπομπών απαγορεύεται αυστηρά με σοβαρές ποινές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρύς πληθυσμός της χώρας δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

1.  καλεί τη ΛΔΚ να τερματίσει αμέσως τις σοβαρές, εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διαπράττει εναντίον του ίδιου της του λαού και που μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και κατά συνέπεια να υπόκεινται στη διεθνή ποινική δικαιοδοσία·

2.  καλεί τη ΛΔΚ να τερματίσει αμέσως και δια παντός τις δημόσιες εκτελέσεις και να καταργήσει την ποινή του θανάτου·

3.  καλεί τη ΛΔΚ να τερματίσει τις εξωδικαστικές δολοφονίες και τις βίαιες εξαφανίσεις, να σταματήσει τη χρήση των βασανιστηρίων και της καταναγκαστικής εργασίας, να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και να επιτρέψει στους πολίτες της ελευθερία μετακινήσεων·

4.  καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στην επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια, με βάση τις ανάγκες τους·

5.  καλεί τη ΛΔΚ να επιτρέψει την ελεύθερη έκφραση και την ελευθεροτυπία, καθώς και την πρόσβαση των πολιτών της στο Διαδίκτυο χωρίς λογοκρισία·

6.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ που θα εκτιμήσει τις παρελθούσες και τρέχουσες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ προκειμένου να προσδιορίσει αν και κατά πόσο οι παραβιάσεις αυτές και η συναφής ατιμωρησία συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Συνέλευση·

7.  καλεί την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, να ορίσει ειδικό εκπρόσωπο της ΛΔΚ στη ΛΔΚ ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής προσοχή και ο συντονισμός, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με σημαντικούς εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δημοκρατία της Κορέας·

8.  καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να ακολουθήσουν τις συστάσεις της έκθεσης της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Οικουμενική Περιοδική Εξέταση και, ως πρώτο βήμα, να επιτρέψουν την επιθεώρηση κάθε είδους σωφρονιστικής εγκατάστασης από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και άλλους ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες και να επιτρέψουν σε ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ να επισκεφθούν τη χώρα·

9.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να μεριμνήσει για την σφαιρική διερεύνηση, με διαφανές και ικανοποιητικό αποτέλεσμα και να παραδώσει οριστικά και ολοκληρωτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι έχουν απαχθεί από κρατικούς Βορειοκορεάτες πράκτορες κατά τις τελευταίες δεκαετίες και να απελευθερώσει αμέσως όσους απαχθέντες κρατούνται ακόμη στη χώρα·

10.  ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να παραχωρούν άσυλο σε Βορειοκορεάτες πρόσφυγες και να υιοθετήσουν μια πιο συστηματική προσέγγιση στην οργάνωση της ευρωπαϊκής και διεθνούς προστασίας των Βορειοκορεατών που προσπαθούν να ξεφύγουν από την απελπιστική κατάσταση στην πατρίδα τους· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που βοηθούν τους Βορειοκορεάτες πρόσφυγες·

11.  καλεί τη ΛΔ της Κίνας να σταματήσει τις συλλήψεις Βορειοκορεατών προσφύγων και τον επαναπατρισμό τους στη ΛΔΚ, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες του 1951 και του Πρωτοκόλλου της του 1967 να επιτρέψει στην UNHCR πρόσβαση σε Βορειοκορεάτες πρόσφυγες ώστε να προσδιοριστεί το καθεστώς τους και να δοθεί βοήθεια για την ασφαλή μετεγκατάστασή τους και να παραχωρήσει καθεστώς νόμιμου κατοίκου σε Βορειοκορεάτισσες παντρεμένες με πολίτες της ΛΔ της Κίνας·

12.  καλεί την ΛΔ της Κίνας να αξιοποιήσει τις στενές σχέσεις της με τη ΛΔΚ για να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση στη χώρα, με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής και τα κοινωνικά δικαιώματα του πληθυσμού της Βόρειας Κορέας·

13.  καλεί την Επιτροπή να θέτει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ και το ζήτημα των Βορειοκορεατών προσφύγων στη ΛΔ της Κίνας σε όλες τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ ΕΕ και Κίνας, καθώς και στο Διάλογο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΕ-Κίνας·

14.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τους διαύλους επικοινωνίας με τη ΛΔΚ και να παρακολουθεί αυστηρά τη διανομή της επισιτιστικής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βόρεια Κορέα ώστε να τηρούνται διεθνή πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν τον ενεργητικό διάλογο και την στήριξη των ΜΚΟ και των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών που προσπαθούν να αποκτήσουν επαφές εντός της ΛΔΚ, με στόχο να ενθαρρύνουν αλλαγές που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

16.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας, ρήτρα για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απασχολούνται στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Kaesong στη ΛΔΚ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Κορέας και της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου