Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 77kWORD 44k
Četrtek, 9. september 2010 - Strasbourg Končna izdaja
Kenija: neuspelo prijetje sudanskega predsednika Omarja al Baširja
P7_TA(2010)0315B7-0505, 0506, 0507, 0508, 0509 in 0510/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. septembra 2010 o Keniji: neuspeh pri aretaciji predsednika Omarja Al Baširja

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o darfurski krizi v Sudanu,

–  ob upoštevanju nalogov za prijetje Mednarodnega kazenskega sodišča za sudanskega predsednika Omarja Al Baširja za zločine proti človečnosti in genocid,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1593/2005,

–  ob upoštevanju izjav visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 22. julija 2010 in 20. avgusta 2010, v katerih je pozvala Čad in Kenijo k sodelovanju z Mednarodnim kazenskim sodiščem,

–  ob upoštevanju sklepa št. ICC-02/05-01/09 predkazenske zbornice Mednarodnega kazenskega sodišča z dne 27. avgusta 2010, v katerem se varnostni svet Združenih narodov in skupščino držav pogodbenic Rimskega statuta obvešča o prisotnosti Omarja Al Baširja na ozemlju Republike Kenije,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta,

–  ob upoštevanju različnih partnerskih sporazumov, kot je sporazum iz Cotonouja, med EU in afriškimi državami, v katerih je navedeno, da sta trgovina in pomoč pogojena s pogoji glede pravne države,

–  ob upoštevanju člena 4 ustanovne listine Afriške unije, v katerem se zavrača nekaznovanost,

–  ob upoštevanju člena 122(5) Poslovnika,

A.  ker je kenijska vlada sudanskega predsednika Omarja Al Baširja 27. avgusta 2010 povabila in sprejela na slovesnost razglasitve ustave, vedoč, da je Mednarodno kazensko sodišče zanj izdalo obtožnico;

B.  ker je za sudanskim predsednikom Omarjem Al Baširjem razpisana mednarodna tiralica, ki jo je 4. marca 2009 izdalo Mednarodno kazensko sodišče zaradi zločinov proti človeštvu (umor, iztrebitev, deportacija, mučenje in posilstvo) in vojnih zločinov (načrtovanje napadov proti civilistom in plenjenje) ter odločba z dne 12. julija 2010, v kateri je obtožen genocida z umorom, genocida z hudim ogrožanjem fizične ali psihične celovitosti žrtev ter genocida z namernim postavljanjem vseh teh skupin v razmere, v katerih bi bili iztrebljeni;

C.  ker je Kenija skupaj z drugimi 31 afriškimi državami podpisnica Rimskega statuta, s čimer se je obvezala, da bo aretirala vse osebe, za katere je Mednarodno kazensko sodišče razpisalo tiralico, jih dostavila sodišču ali jim prepovedala vstop na svoje ozemlje;

D.  ker so države, ki so leta 1948 ratificirale konvencijo OZN proti genocidu, obvezane sodelovati z Mednarodnim kazenskim sodiščem, tudi če niso podpisnice statuta tega sodišča;

E.  ker je Sudan, država članica Združenih narodov, vztrajno zavračal sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem, s čimer je zanikal resnico in pravico milijonom žrtev vojnih grozodejstev v Sudanu, zlasti v regiji Darfur;

F.  ker je kenijski predsednik priznal, da je bilo povabilo predsednika Al Baširja napaka, in ker je neuspeh kenijskih organov, da bi ga aretirali, resna kršitev mednarodnih obveznosti Kenije, ki izhajajo ne le iz Rimskega statuta, temveč tudi iz njene državne zakonodaje, celo ustave, ki priznava neposredno uporabo mednarodnega prava;

G.  ker je nekdanji generalni sekretar ZN in sedanji posrednik v kenijski krizi Kofi Anan zahteval, da Kenija razjasni svoje stališče glede Mednarodnega kazenskega sodišča in ponovno potrdi svojo zavezo temu sodišču;

H.  ker je Kenija jasno zavezana k sodelovanju z Mednarodnim kazenskim sodiščem v povezavi z izvršitvijo takšnih nalogov za prijetje, kar izhaja iz resolucije št. 1593 varnostnega sveta Združenih narodov, v kateri ta poziva vse države ter zadevne regionalne in druge mednarodne organizacije, naj v celoti sodelujejo z Mednarodnim kazenskim sodiščem, in iz člena 87 statuta sodišča, katerega podpisnica je Kenija;

I.  ker je predsednik Al Bašir obiskal Čad, ki je prav tako podpisal pogodbo o ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča, vendar ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz tega;

J.  ker je sudanski predsednik po obtožbi potoval v Egipt, Libijo, Saudsko Arabijo, Eritrejo, Katar, Zimbabve in Etiopijo;

K.  ker je Afriška unija julija 2009 dejansko izjavila, da njene države članice zavračajo sodelovanje v skladu s členom 98 statuta, da je to izjavo potrdila po obtožbi Omarja Al Baširja, poleg tega je z resolucijo, sprejeto 27. julija 2010 na njenem vrhunskem srečanju v Kampali, od varnostnega sveta OZN zahtevala, naj preneha s pregonom sudanskega predsednika v skladu s členom 16 statuta;

L.  obžaluje, da Afriška unija odklanja ustanovitev urada Mednarodnega kazenskega sodišča v Afriški uniji in s sankcijami grozi tistim afriškim državam, ki ne spoštujejo njene odločitve;

M.  ker genocid, zločin proti človeštvu in vojni zločin ne smejo ostati nekaznovani in ker je obravnava primera predsednika Al Baširja pomemben precedenčni primer v boju proti nekaznovanosti delujočih vodij držav,

1.  obžaluje odločitev Kenije, da je povabila predsednika Omarja Al-Baširja na podpis nove ustave, ki državi prinaša novo obdobje demokratičnega vladanja;

2.  poziva članice mednarodne skupnosti, vključno z vsemi afriškimi državami, naj zagotovijo polno odgovornost za storjene zločine, ki kršijo mednarodno pravo, zlasti tiste v Sudanu;

3.  poziva afriške voditelje držav in vlad, podpisnic Rimskega statuta, naj spoštujejo svoje zaveze in sodelujejo z Mednarodnim kazenskim sodiščem pri njegovih preiskavah vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti ali genocida;

4.  poudarja, da ima Mednarodno kazensko sodišče nalogo, da svoje pristojnosti izvaja nepristransko in povsod, tudi v zahodnih državah, in da je spoštovanje njegovih odločitev nepogrešljivo za njegovo verodostojnost v prihodnjem ukrepanju;

5.  obžaluje, da nekatere države članice varnostnega sveta OZN niso podpisnice Rimskega statuta, s katerim je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče;

6.  obžaluje mnenje Afriške unije in Arabske lige, ki zavračata sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem, in poziva visoko predstavnico Evropske unije, naj sprejme ustrezne ukrepe, da se bo to vprašanje znašlo na dnevnem redu naslednjega vrhunskega srečanja med Afriško unijo in Evropsko unijo;

7.  poziva Afriško unijo, naj pregleda svoje stališče in se zoperstavi nekaznovanosti, nepravičnosti, vojnim zločinom, zločinom proti človečnosti in genocidu;

8.  poziva k zaustavitvi nekaznovanosti za vse zločine, storjene med vojno v Sudanu, in upa, da bo predsednik Al-Bašir kmalu pripeljan pred Mednarodno kazensko sodišče v Haagu, kjer bo užival pravice, ki mu jih podeljuje mednarodno pravo, kot del nujne ponovne vzpostavitve pravne varnosti, pravne države in spoštovanja žrtev naštetih zločinov;

9.  kenijskega predsednika in vlado prosi, naj potrdita svojo obvezo in sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem, tudi za ponavljajoča se nasilna dejanja na volitvah v letih 2007 in 2008;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, institucijam Afriške unije, vladam in parlamentom držav članic, varnostnemu svetu OZN, Mednarodnemu kazenskemu sodišču, kenijski vladi ter vsem parlamentom in vladam medvladnega organa za razvoj.

Zadnja posodobitev: 11. avgust 2011Pravno obvestilo