Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0141(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0167/2010

Esitatud tekstid :

A7-0167/2010

Arutelud :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hääletused :

PV 07/07/2010 - 8.5
PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 22/09/2010 - 5.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Vastuvõetud tekstid
PDF 60kWORD 31k
Kolmapäev, 22. september 2010 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Keskpanga eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega *
P7_TA(2010)0338A7-0167/2010

Euroopa Parlamendi 22. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0500);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (05551/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõiget 6, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0014/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0167/2010),

1.  kiidab ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus 7. juulil 2010. aastal muudetud kujul heaks(1) ;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0275.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2012Õigusalane teave