Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0054(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0263/2010

Předložené texty :

A7-0263/2010

Rozpravy :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Hlasování :

PV 20/10/2010 - 4.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0368

Přijaté texty
PDF 91kWORD 47k
Středa 20. října 2010 - Štrasburk Konečné znění
Změna nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost ***I
P7_TA(2010)0368A7-0263/2010
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost (KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0085),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 322 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle nichž Komise předložila návrh Parlamentu (C7-0086/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 29. dubna 2010(1) ,

–  s ohledem na skutečnost, že zástupce Rady se dopisem ze dne 13. října 2010 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na společnou debatu Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu podle článku 51 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0263/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Úř.věst. C 145, 3.6.2010, s. 4.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. října 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. .../2010, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost
P7_TC1-COD(2010)0054

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU, Euratom) č. 1081/2010.)


PŘÍLOHA

Prohlášení Komise

„Komise se bude otázkou začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu Unie zabývat v rámci svých návrhů vztahujících se k příštímu víceletému finančnímu rámci.“

Poslední aktualizace: 7. února 2012Právní upozornění