Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2915(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B7-0573/2010

Viták :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Szavazatok :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0385

Elfogadott szövegek
PDF 81kWORD 49k
2010. október 21., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Végrehajtott reformok és fejlesztések a Moldovai Köztársaságban
P7_TA(2010)0385B7-0572, 0573, 0579, 0580, 0581 és 0582/2010

Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása a Moldovai Köztársaságban végrehajtott reformokról és előrelépésekről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió között 1994. november 28-án aláírt és 1998. július 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az EU–Moldova Együttműködési Tanács 2009. december 21-én kiadott együttes nyilatkozatára,

–  tekintettel a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió közötti társulási egyezmény megkötésére irányuló folyamatban lévő tárgyalásokra, illetve az Unió és a Moldovai Köztársaság közötti vízumrendszer liberalizálásáról folyó tárgyalásokra,

–  tekintettel a Moldovai Köztársaságban elért haladásról szóló 2010. május 12-i bizottsági jelentésre (COM(2010)0207),

–  tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Moldováról és a Dnyeszteren túli területekről szóló 2010. május 17-i, a Dnyeszteren túli régió vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010. szeptember 27-i, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának a Moldovai Köztársaság általi ratifikálásáról szóló 2010. október 14-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2009. július 29-i parlamenti választások és az alkotmányreformmal kapcsolatos 2010. szeptember 5-i népszavazás eredményére, valamint azon határozatra, mely szerint 2010. november 28-án előrehozott választásokat fognak tartani,

–  tekintettel a Moldovai Köztársaságról és a Dnyeszteren túli régióról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az európai szomszédságpolitika (ENP) és a 2009 májusában útjára indult keleti partnerség elismerte a Moldovai Köztársaság európai törekvéseit, valamint Moldova mint az Európai Unió tagállamaihoz mély történelmi, kulturális és gazdasági szálakkal kapcsolódó ország jelentőségét,

B.  mivel az EU–Moldovai Köztársaság által jelenleg tárgyalt társulási megállapodás jelentősen megerősíti az EU és a Moldovai Köztársaság közötti közös intézményi keretet, megkönnyíti valamennyi területen a kapcsolatok elmélyítését, megerősíti a politikai egyesülést és a gazdasági integrációt, és amely a kölcsönös jogokról és kötelezettségekről is rendelkezhet,

C.  mivel az EU és Moldova közötti kapcsolatok az elmúlt évben jelentős mértékben javultak, és ezt az Európai Bizottság 2010. május 12-i, az elért haladásról szóló jelentése megfelelően kifejezésre is juttatta, mely szerint az európai szomszédságpolitika cselekvési tervében szereplő legtöbb ágazat terén előrehaladás történt,

D.  mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, az Európai Külügyi Szolgálat felállítása és az Unió alelnökének/főképviselőjének kinevezése megújult lendületet ad az Európai Uniónak a saját szomszédságában meglévő állandósult konfliktusok – beleértve a Dnyeszteren túli terület kérdésének– kezelésében egy még inkább kezdeményező szerep vállalásához,

1.  üdvözli a Moldovai Köztársaság tavaly elért eredményeit és bízik benne, hogy a választási folyamat tovább fogja erősíteni Moldovában a demokratikus intézményeket, valamint a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartását; elvárja, hogy a moldovai hatóságok továbbvigyék a szükséges reformokat és teljesítsék az irányú kötelezettségeiket, hogy a Moldovai Köztársaság szilárdan haladhasson tovább az európai integráció felé vezető úton;

2.  üdvözli, hogy 2010. január 12-én az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság között elindultak a társulási egyezményről szóló tárgyalások, és megelégedéssel veszi tudomásul a Moldovai Köztársaságtól a Bizottságnak megküldött, e folyamat során elért nagyon jó eredményeket;

3.  felszólítja a Tanácsot, hogy kérje fel a Bizottságot egy vízumliberalizációval kapcsolatos ütemterv sürgős kidolgozására 2010. október 25-én tartandó ülésén, amelynek segítségével a vízumkérdésről szóló párbeszéd a műveleti fázisba lép, és amely a Moldovai Köztársaságnak a vízumkérdésről szóló párbeszéd négy fejezetéről szóló előzetes tárgyalásokat követően elért előrehaladásán alapul;

4.  üdvözli, hogy az ország gazdasági stabilizációjának támogatása, valamint az IMF hatályos programjában meghatározott – a fizetési mérleghez és a költségvetéshez kapcsolódó – finanszírozási szükségleteinek enyhítése céljából a Moldovai Köztársaság vissza nem térítendő támogatás formájában legfeljebb 90 millió euró összegű makroszintű pénzügyi támogatást kap; hangsúlyozza, hogy a Moldovai Köztársaságnak fokoznia kell a strukturális reformok hatékony megvalósítására irányuló erőfeszítéseit, különösen a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem, valamint az üzleti és beruházási légkör tekintetében;

5.  elismeri, hogy javulás történt az üzleti környezet és a vállalkozói tevékenység szabályozási kerete tekintetében, ami a beruházásokkal kapcsolatos vonzerő szempontjából alapvető fontosságú intézkedésnek számít, és bízik abban, hogy a társulási megállapodás részét képező, és a Moldovai Köztársaság és az EU közötti szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról szóló tárgyalások gyors ütemben fognak zajlani;

6.  támogatja a számos tagállami külügyminiszter, valamint a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos, Štefan Füle részvételével zajló „Moldova barátai” elnevezésű kezdeményezést, melynek célja, hogy kifejezze az EU határozott támogatását és szolidaritását a Moldovai Köztársaság felé, valamint egyértelmű jele annak, hogy elkötelezetten támogatja az országot az előtte álló kihívások legyőzésében; úgy véli, hogy ez a kezdeményezés hatékonyan támogatja majd a Moldovai Köztársaságot belső reformjai végrehajtásában és az Európai Unióhoz való közeledésben;

7.  véleménye szerint az EU hozzájárulhat a Dnyeszteren túli terület helyzetének megoldásához a bizalomépítés elősegítése, különösen a lakosság közös szükségleteire irányuló, a helyi közösségek és a civil társadalom együttműködésével megvalósuló közös projektek támogatása, valamint a Dnyeszter mindkét oldalán a gazdasági válság enyhítését célzó segítségnyújtás révén;

8.  hangsúlyozza, hogy a Dnyeszteren túli kérdés megoldása alapvetően fontos elem a Moldovai Köztársaság és a régió politikai stabilitásának és gazdasági jólétének előmozdítása szempontjából; megismétli, hogy támogatja a Moldovai Köztársaság területi integritását, és rámutat arra, hogy erőteljesebb uniós szerepvállalásra van szükség a Dnyeszteren túli régió kérdésére vonatkozó megoldás tekintetében, mivel a probléma elhúzódásának nem szabad akadályoznia Moldova európai uniós integrációját;

9.  üdvözli a Dnyeszteren túli konfliktus rendezésével kapcsolatban 2009 júniusa óta az „5+2” felállásban lezajlott nem hivatalos tárgyalásokat, felhívja a feleket, hogy ebben a felállásban a lehető leghamarabb ismét hivatalos tárgyalásokat folytassanak, és üdvözli az Angela Merkel német kancellár és Dimitrij Medvegyev orosz elnök által elindított, és a Dnyeszteren túli konfliktus megoldására irányuló Meseberg-kezdeményezést, és úgy véli, hogy egy külügyminiszteri szinten megrendezendő biztonsági fórum hozzájárulhatna a konfliktus partnerekkel közös, fenntartható megoldásához;

10.  hangsúlyozza, hogy szükséges az emberek állami intézményekbe, valamint igazságügyi hatóságokba vetett bizalmának megerősítése, főként azt követően, hogy a bűnüldöző szervek néhány tisztje és alkalmazottja beavatkozott a 2009 áprilisában lezajlott erőszakos eseményekbe, és elvárja, hogy állítsák bíróság elé mindazokat, akik felelősek az erőszakért;

11.  ösztönzi valamennyi demokratikus politikai erőt és etnikai-kulturális közösséget, hogy kerülje el a szükségtelen összetűzéseket, és összpontosítson arra, hogy a Moldovai Köztársaság számára olyan átfogó jövőképet alakítson ki, amelynek célja, hogy az országot az európai célkitűzések elérése felé irányítsa;

12.  reméli, hogy a 2010. november 28-ra kiírt közelgő választásokat a nemzetközi követelményeknek megfelelően bonyolítják le és emlékeztet arra, hogy a választási kampányban egyenlő feltételeket kell teremteni az összes politikai erő számára; elvárja a külföldön élő moldovai állampolgárok szavazati jogának hatékonyságát biztosító intézkedések meghozatalát, és leszögezi, hogy a Dnyeszteren túli szakadár régió de facto hatóságainak nincs joga, hogy akadályozza a moldovai állampolgárokat abban, hogy részt vegyenek a szavazáson;

13.  felszólítja a Moldovai Köztársaságot, hogy az Euronest Parlamenti Közgyűlés alapító okiratának megfelelően vegyen részt a közgyűlésben;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint a moldovai kormánynak és parlamentnek.

Utolsó frissítés: 2012. február 7.Jogi nyilatkozat