Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2915(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0572/2010

Dezbateri :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Voturi :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0385

Texte adoptate
PDF 78kWORD 48k
Joi, 21 octombrie 2010 - Strasbourg Ediţie definitivă
Reforme implementate şi evoluţii în Republica Moldova
P7_TA(2010)0385B7-0572, 0573, 0579, 0580, 0581 şi 0582/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la reformele realizate și evoluția situației din Republica Moldova

Parlamentul European ,

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, semnat la 28 noiembrie 1994, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998,

–  având în vedere Declarația comună a Consiliului de cooperare UE - Moldova din 21 decembrie 2009,

–  având în vedere negocierile în curs pentru încheierea Acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și negocierile pentru liberalizarea vizelor dintre Uniune și Republica Moldova,

–  având în vedere Raportul Comisiei din 12 mai 2010 privind progresele realizate de Republica Moldova (COM(2010)0207),

–  având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri externe și politica de securitate privind Moldova și Transnistria (17 mai 2010), privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria (27 septembrie 2010) și privind ratificarea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale de către Republica Moldova (14 octombrie 2010),

–  având în vedere rezultatul alegerilor parlamentare din 29 iulie 2009 și rezultatul referendumului asupra reformei constituției din 5 septembrie 2010, precum și decizia de a organiza alegeri parlamentare anticipate la 28 noiembrie 2010,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Moldova și regiunea Transnistriei,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât politica europeană de vecinătate (PEV) și parteneriatul estic, lansat mai 2009, recunosc aspirațiile europene ale Moldovei și importanța sa ca țară cu profunde legături istorice, culturale și economice cu statele membre ale Uniunii Europene;

B.  întrucât Acordul de asociere, negociat în prezent de către UE și Republica Moldova, ar trebui să întărească în mod semnificativ cadrul instituțional comun UE-Republica Moldova, să faciliteze aprofundarea relațiilor în toate domeniile și să consolideze asocierea politică și integrarea economică, implicând drepturi și obligații reciproce;

C.  întrucât relațiile UE - Moldova au evoluat semnificativ în ultimul an, fapt luat corespunzător în considerare în Raportul Comisiei Europene din 12 mai 2010 privind progresele Moldovei, Comisia considerând că s-au realizat progrese în majoritatea sectoarelor cuprinse în Planul de acțiune PEV;

D.  întrucât intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, instituirea Serviciului pentru acțiune externă și numirea Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant conferă Uniunii Europene un nou impuls în asumarea unui rol mai dinamic în abordarea conflictelor înghețate din propria vecinătate, printre care chestiunea Transnistriei,

1.  salută progresele realizate în cursul anului trecut de către Republica Moldova și speră ca procesul electoral să contribuie în continuare la consolidarea instituțiilor democratice și la respectarea statului de drept și a drepturilor omului în această țară; speră ca autoritățile moldovene să continue reformele care se impun și să-și îndeplinească angajamentele de a menține constant Republica Moldova pe calea integrării europene;

2.  salută începerea negocierilor Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova la 12 ianuarie 2010 și ia act cu satisfacție de rezultatele foarte bune pe care Comisia Europeană le obține de la Moldova în acest proces;

3.  solicită Consiliului să invite Comisia să înceapă elaborarea, în scurt timp, a unui plan de acţiune pentru liberalizarea vizelor, la următoare sa reuniune din 25 octombrie 2010, pentru a intra astfel efectiv în faza operațională a dialogului asupra vizelor, pe baza progreselor realizate de Republica Moldova în urma discuțiilor prospective privind cele patru componente ale dialogului pe tema vizelor;

4.  salută acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova, sub forma unui grant cu o valoare maximă de 90 de milioane EUR, în vederea sprijinirii stabilizării economice și a reducerii dezechilibrului balanței de plăți și a deficitului bugetar, identificate în programul actual al FMI; subliniază că este necesar ca Republica Moldova să-și intensifice eforturile în direcția implementării efective a reformelor structurale, în special în privința statului de drept, a combaterii corupției și a climatului de afaceri și investiții;

5.  recunoaște că ameliorarea calității mediului de afaceri și a cadrului normativ al activităților antreprenoriale reprezintă o măsură esențială pentru atragerea investițiilor și își exprimă încrederea că negocierile asupra zonei de liber schimb cu UE, ca parte a Acordului de asociere, vor avansa rapid;

6.  susține inițiativa „Prietenii Moldovei”, la care participă câțiva miniștri ai afacerilor externe din statele membre și Comisarul UE pentru Extindere și politica europeană de vecinătate, Štefan Füle, și care își propune să exprime susținerea fără rezerve și solidaritatea UE față de Republica Moldova, constituind un semnal clar al angajamentului ferm de a fi alături de această țară în fața problemelor cu care se confruntă; crede că această inițiativă va ajuta în mod real Republica Moldova să realizeze reforme interne și să se apropie de Uniunea Europeană;

7.  opinează că UE poate contribui la soluționarea problemei transnistrene prin încurajarea edificării încrederii, în special prin sprijinirea implementării unor proiecte comune urmărind satisfacerea nevoilor generale ale populației, colaborând cu comunitățile locale și cu societatea civilă și acordând asistență în vederea atenuării crizei economice de ambele părți ale fluviului Nistru;

8.  subliniază că soluționarea problemei Transnistriei constituie un element esențial pentru promovarea stabilității politice și a prosperității economice în Republica Moldova și în regiune; își reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și subliniază că este necesar ca UE să aibă un rol mai important în găsirea unei soluții la problema Transnistriei, astfel încât persistența acestei chestiuni să nu constituie un obstacol în calea integrării Moldovei în UE;

9.  salută reuniunile informale în configurația 5+2, desfășurate începând din iunie 2009, cu privire la eforturile de soluționare a situației din Transnistria și solicită părților să reia cu prima ocazie negocierile formale; salută inițiativa Mesenberg privind soluționarea conflictului din Transnistria, la originea căreia se află Cancelarul german Angela Merkel și Președintele rus Dimitri Medvedev și consideră că un forum al securității la nivel de miniștri de externe ar putea contribui, cu colaborarea partenerilor, la găsirea unei soluții viabile pentru încheierea acestui conflict;

10.  subliniază necesitatea creșterii încrederii populației în instituțiile statului și în autoritățile judiciare, în special după implicarea unor înalți funcționari și ofițeri din organismele responsabile cu aplicarea legii în actele de violență din aprilie 2009, și speră ca toți cei care s-au dovedit a fi responsabili de aceste acte să fie aduși în fața justiției;

11.  încurajează toate forțele democratice și comunitățile etnico-culturale să evite confruntările inutile și să se concentreze asupra edificării unei viziuni mai largi a Republici Moldova, pentru a îndrepta țara în direcția atingerii obiectivelor sale europene;

12.  speră ca următoarele alegeri din 28 noiembrie 2010 să se desfășoare în conformitate deplină cu standardele internaționale și reamintește tuturor celor implicați că în campaniile electorale trebuie oferite oportunități egale tuturor forțelor politice; speră să se ia măsuri pentru a asigura posibilitatea reală de exercitare a dreptului de vot pentru cetățenii moldoveni cu domiciliul în străinătate și declară că autoritățile de facto din regiunea Transnistria nu au dreptul să împiedice cetățenii moldoveni să participe la vot;

13.  invită parlamentul Republicii Moldova să participe la Adunarea Parlamentară Euronest, în conformitate cu actul constitutiv al acestei Adunări;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova.

Ultima actualizare: 7 februarie 2012Notă juridică