Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2930(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0583/2010

Συζήτηση :

PV 21/10/2010 - 11.1
CRE 21/10/2010 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0388

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 95kWORD 51k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε
P7_TA(2010)0388B7-0583, 0584, 0585, 0587 και 0588/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Ζιμπάμπουε, με πιο πρόσφατο εκείνο της 8ης Ιουλίου 2010(1) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, το άρθρο 17 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το άρθρο 27, παράγραφος 3, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το άρθρο 14, παράγραφος 2, της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών, και τα άρθρα 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ), και 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ), του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,

–  έχοντας υπόψη την από 15 Φεβρουαρίου 2010 κοινή θέση 2010/92/ΚΕΠΑ(2) του Συμβουλίου που ανανεώνει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2011 τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε που επιβλήθηκαν δυνάμει της κοινής θέσης 2004/161/ΚΕΠΑ(3) και του από 8 Δεκεμβρίου 2008 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1226/2008(4) της Επιτροπής περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα έναντι της Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τα από 22 Φεβρουαρίου 2010 συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, και τα από 11 Μαΐου 2010 συμπεράσματα του 10ου Πολιτικού Διαλόγου ΕΕ-Ν. Αφρικής σε Υπουργικό Επίπεδο σχετικά με τη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Καταστατικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, τον οποίο έχει επικυρώσει και η Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη την σχετική με τους ανθρώπινους οικισμούς έκθεση του Ιουλίου 2005 της Ειδικής Απεσταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ κυρίας Anna Tibajuka,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφείσα στις 23 Ιουνίου 2000 μεταξύ ΕΕ και χωρών ΑΚΕ Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη πως κάπου 20 000 άτομα που ζουν σε ανεπίσημο οικισμό γνωστό ως Hatcliffe Extension στα περίχωρα του Χαράρε απειλήθηκαν με αναγκαστική έξωση λόγω μη καταβολής των απαγορευτικά υψηλών τελών ανανέωσης μισθωτηρίου που χρεώνουν οι αρχές,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη πως η Κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε απαιτεί τέλη ανανέωσης μισθωτηρίου ανερχόμενα μέχρι και στα 140 δολάρια ΗΠΑ, χωρίς οι κάτοικοι να έχουν κληθεί να πουν τη γνώμη τους για τα τέλη της διαδικασίας ανανέωσης που ορίζει μια απαγορευτικά σύντομη προθεσμία για την ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολαίων επ' απειλή αναγκαστικής έξωσης· υπενθυμίζει ότι η έλλειψη στέγης για άτομα χαμηλού εισοδήματος οδηγεί στην οικοδόμηση παραπηγμάτων ή επεκτάσεων στις πίσω αυλές των σπιτιών, που τώρα έρχονται σε εμφανή αντίθεση με τους οικοδομικούς κανονισμούς,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον οικισμό Hatcliffe Extension κατοικούν μερικοί από τους φτωχότερους πολίτες της Ζιμπάμπουε, μιας χώρας με κατά κεφαλήν εισόδημα μικρότερο των 100 δολαρίων ΗΠΑ και με χρόνια ανεργία ποσοστού περίπου 90%, κι ότι αυτές οι αναγκαστικές εξώσεις καταστρέφουν επίσης έναν ανεπίσημο τομέα απασχόλησης και στερούν επομένως από τις οικογένειες ένα σταθερό εισόδημα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι κάτοικοι έλαβαν τα οικόπεδα μετά την βίαιη έξωσή τους από τις αρχές, στο πλαίσιο του προγράμματος αναγκαστικών εξώσεων του 2005 «Επιχείρηση Murambatsvina» όπου περίπου 700 000 άτομα έχασαν τα σπίτια τους και τα μέσα συντήρησής τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη πως η «Επιχείρηση Garikayi» που σχεδιάσθηκε για τη στέγαση των θυμάτων των εξώσεων ήταν τελείως ακατάλληλη ως αντίμετρο για τις πολυάριθμες παραβιάσεις του δικαιώματος αξιοπρεπούς στέγασης που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Murambatsvina»,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη πως, πέντε χρόνια μετά τις μαζικές αναγκαστικές εξώσεις, οι κάτοικοι του οικισμού της «Επιχείρησης Garikayi» επιβιώνουν σε αξιοθρήνητες συνθήκες, χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη πως το ζήτημα των υπέρμετρων μισθωτηρίων δεν περιορίζεται στο Hatcliffe κι ότι οι κάτοικοι και άλλων ανεπίσημων οικισμών σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν και αυτοί την απειλή αναγκαστικών εξώσεων νομιμοποιημένων από το κράτος,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεινή ανθρωπιστική, πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε συνεχίζει να επιδεινώνεται, με εκατομμύρια πολίτες να κινδυνεύουν διαρκώς με θάνατο λόγω ασιτίας και να επιβιώνουν χάρη στην επισιτιστική βοήθεια, σε μια χώρα με το τέταρτο υψηλότερο στον κόσμο ποσοστό AIDS, με ελλείψεις καυσίμων και με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας,

1.  ζητεί να τερματισθεί άμεσα η απειλή μαζικών αναγκαστικών εξώσεων στη Ζιμπάμπουε και τονίζει πως πρέπει να επιτραπεί η απεριόριστη πρόσβαση σωστικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων για να βοηθήσουν τους απειλούμενους καθώς και τους υπόλοιπους εσωτερικούς εκτοπισθέντες·

2.  καλεί την Κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να ακυρώσει τα αυθαίρετα τέλη ανανέωσης μισθωτηρίου που οι κάτοικοι απλώς αδυνατούν να πληρώσουν· καλεί επ' αυτού τις αρχές της Ζιμπάμπουε να παύσουν να χρησιμοποιούν την πολεοδομική νομοθεσία σε συνδυασμό με αναγκαστικές εξώσεις για να αποκομίζουν κομματικά οφέλη, όπως στην περίπτωση της «Επιχείρησης Murambatsvina» το 2005· καλεί κατά συνέπεια την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να εφαρμόσει μια στεγαστική πολιτική που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων, σε συνεννόηση με το σύνολο των θυμάτων των αναγκαστικών εξώσεων·

3.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε το καθήκον που έχει δυνάμει των διεθνών συμβάσεων να παρέχει σωστή στέγη σε όλους τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα στους οποίους έγινε βίαιη έξωση από τα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, την ασφάλεια και την τροφή, και επιπροσθέτως να παρέχει προστασία στους πολίτες απέναντι στον κύκλο ανασφάλειας και τις περαιτέρω παραβιάσεις, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα γαιοχρησίας και εφαρμόζοντας προσιτά προγράμματα πληρωμών για τα μισθώματα, μεταξύ άλλων και χρησιμοποιώντας τα έσοδα από τον εξορυκτικό τομέα για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού·

4.  προτείνει στην κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση των υλικών και κοινωνικών απωλειών που προκλήθηκαν με την «Επιχείρηση Murambatsvina» και άλλες αναγκαστικές εξώσεις, ώστε να αποζημιωθούν όλοι όσοι έχασαν τα σπίτια τους, τα μέσα συντήρησής τους και τις κοινωνικές τους διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν επάνω ή κοντά στα αδαμαντοφόρα πεδία του Marange, και προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση να ζητηθεί η γνώμη των τοπικών κοινοτήτων·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να επανεξετάσει και να τροποποιήσει την «Επιχείρηση Garikayi», σε ειλικρινή συνεργασία με τους επιζήσαντες, ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες όλων όσων επέζησαν της «Επιχείρησης Murambatsvina'·

6.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης της Ζιμπάμπουε για να επιτύχει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας, που ήδη έχουν εξασθενήσει σοβαρά, απλώς θα υπονομευθούν ακόμη περισσότερο με αυτές τις μαζικές εξώσεις·

7.  υπενθυμίζει πως ο αγώνας κατά του AIDS και της μητρικής θνησιμότητας υπονομεύεται από τις καταχρηστικές μεθόδους της κυβέρνησης, όπως είναι το πρόγραμμα εξώσεων που διέκοψε την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης·

8.  καλεί τη Νότιο Αφρική και την Αναπτυξιακή Κοινότητα Νοτιότερης Αφρικής (SADC), προς το δικό τους συμφέρον όπως και προς το συμφέρον της Ζιμπάμπουε και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιότερης Αφρικής, να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να ενθαρρύνουν την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Ζιμπάμπουε και το σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Ζιμπάμπουε· αναγνωρίζει πως ο Robert Mugabe και οι στενοί υποστηρικτές του παραμένουν ένα εμπόδιο στη διαδικασία πολιτικής και οικονομικής ανασυγκρότησης και συμφιλίωσης στη Ζιμπάμπουε, έτσι όπως λεηλατούν τους οικονομικούς πόρους της χώρας προς δικό τους όφελος·

9.  τονίζει τη σημασία του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ζιμπάμπουε και επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς αυτή την κατεύθυνση·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια της Ζιμπάμπουε και της Νοτίου Αφρικής, στους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στον Γ.Γ. της SADC και στον Γ.Γ. της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0288.
(2) ΕΕ L 41, 16.2.2010, σ. 6.
(3) ΕΕ L 50, 20.2.2004, σ. 66.
(4) ΕΕ L 331, 10.12.2008, σ. 11.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου