Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2932(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0599/2010

Rozpravy :

PV 21/10/2010 - 11.3
CRE 21/10/2010 - 11.3

Hlasování :

PV 21/10/2010 - 12.3
CRE 21/10/2010 - 12.3

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0390

Přijaté texty
PDF 116kWORD 67k
Čtvrtek 21. října 2010 - Štrasburk Konečné znění
Situace lidských práv v Severním Kavkazu (Ruská federace) a trestní stíhání proti Olegu Orlovi
P7_TA(2010)0390B7-0549, 0595, 0596, 0597, 0598 a 0599/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 2010 o situaci lidských práv v Severním Kavkazu (Ruská federace) a trestním stíhání proti Olegu Orlovi

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2009 o vraždách obránců lidských práv v Rusku(1) ,

–   s ohledem na to, že dne 16. prosince 2009 byla Sacharovova cena Evropského parlamentu udělena Olegu Orlovovi, Sergeji Kovaljovovi a Ljudmile Alexejevě ze Střediska pro lidská práva Memorial a všem dalším obráncům lidských práv v Rusku,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

–  s ohledem na právě probíhající jednání o nové dohodě, která vytvoří nový celkový rámec vztahů mezi EU a Ruskem,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv a Deklaraci OSN o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Rusko jako člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSBE) a signatář deklarací OSN zavázalo k ochraně a podpoře lidských práv, základních svobod a právního státu,

B.  vzhledem k tomu, že před Evropským soudem pro lidská práva se projednává kolem 20 000 případů z Ruské federace, převážně z oblasti Severního Kavkazu; vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva odsoudil Ruskou federaci za závažné případy porušování lidských práv v tomto regionu ve více než 150 rozsudcích, a zdůrazňuje význam rychlého a úplného provedení těchto rozsudků,

Situace v oblasti lidských práv na Severním Kavkaze

C.  vzhledem k tomu, že zastánci lidských práv na Severním Kavkaze, zejména v Čečenské republice, Ingušsku a Dagestánu, se nacházejí ve velmi znepokojivé situaci; vzhledem k tomu, že nezávislí novináři, občanští aktivisté, advokáti a zastánci lidských práv v tomto regionu jsou často obětí vyhrožování a násilí, obtěžování a zastrašování a že příslušníci represivní složek je omezují v jejich činnosti; vzhledem k tomu, že osoby porušující lidská práva se stále těší beztrestnosti a zásady právního státu jsou nadále pošlapávány; vzhledem k tomu, že civilní obyvatelstvo je nadále terčem násilí jak ze strany ozbrojených opozičních skupin, tak i represivních složek; vzhledem k tomu, že mučení, špatné zacházení a svévolné zadržování jsou běžné; a vzhledem k tomu, že nevládní organizace, které jsou nezávislé na národních vládách, jsou důležité pro rozvoj občanské společnosti,

D.  vzhledem k tomu, že v Čečensku panuje všudypřítomný strach, a to i navzdory nesporným úspěchům při obnově země a výraznému zlepšení infrastruktury v regionu; vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv a fungování soudního systému a demokratických institucí je nadále důvodem k velmi vážným obavám,

E.  vzhledem k tomu, že odpůrci vlády a zastánci lidských práv jeden po druhém mizí, aniž by byl kdokoli potrestán a aniž by tyto případy byly řádně vyšetřeny,

F.  vzhledem k tomu, že navzdory konstruktivnímu dialogu, jenž se rozvinul mezi státními orgány a občanskou společností v Ingušsku a který probíhá od nástupu nového prezidenta do úřadu, dochází od roku 2009 opět k násilí, které v několika případech vyústilo ve vraždy a zmizení odpůrců vlády a novinářů, aniž by do dnešního dne bylo proti komukoli zahájeno trestní řízení,

G.  vzhledem k tomu, že stále větší počet zmizelých obyvatel Severního Kavkazu je zcela zjevně unášen v jiných ruských regionech; vzhledem k tomu, že Ali Džanijev, Jusup Dobrijev, Junus Dobrijev a Magomed Adžijev jsou nezvěstní od 28. prosince 2009, kdy byli spatřeni v Petrohradě, a vzhledem k tomu, že Zelimchan Achmetovič Čibijev, Magomed Chajbulajevič Israpilov, Džamal Zijadinovič Magomedov, Akil Džavatchanovič Abdullaev a Dovar Nazimovič Asadov, z nichž tři jsou ze Severního Kavkazu, jsou nezvěstní od noci 24.–25. září 2010, kdy navštívili historickou mešitu v Moskvě,

H.  vzhledem k tomu, že na Severním Kavkaze se stále nachází na 80 000 vnitřních vysídlenců, a to i 18 let poté, co byli nuceni uprchnout ze svých domovů v souvislosti s několika válečnými konflikty, které postupně vypukly mezi Ingušskem a Severní Osetií v roce 1992 a v Čečensku v letech 1994 a 1999; vzhledem k tomu, že tyto osoby mají potíže s hledáním ubytování, prodlužováním povolení k pobytu, což omezuje jejich přístup k sociálním službám, s prodlužováním platnosti vnitřních pasů a se získáváním statusu „nucených migrantů“, který potřebují k tomu, aby měli přístup k zaměstnání, sociálním službám a příspěvkům,

I.  vzhledem k tomu, že dne 3. září 2010 předseda Buzek vyjádřil svou upřímnou solidaritu s rodinami obětí tragických událostí v Beslanu, a žádá prezidenta Ruské federace, aby zajistil, že budou plně respektována jejich práva a že bude definitivně objasněno pozadí událostí ze září 2004,

J.  vzhledem k tomu, že nelze žádným způsobem ospravedlnit nediferencované násilí na civilním obyvatelstvu,

K.  bere na vědomí iniciativu představitelů ruské a mezinárodní občanské společnosti k založení „Dokumentačního střediska Natalii Estemirové“, které bude dokumentovat potenciální válečné zločiny a jiné závažné případy porušování lidských práv během válek v Čečensku,

Trestní řízení proti Olegu Orlovovi

L.  vzhledem k tomu, že činnost lidskoprávních organizací, jako je například Memoriál, má zásadní význam pro vytvoření stabilní svobodné společnosti v Rusku, zejména pro zajištění skutečné a trvalé stability na Severním Kavkaze; vzhledem k tomu, že ruská vláda a vlády severokavkazských republik proto mohou být hrdé na úlohu, jakou tyto organizace hrají,

M.  vzhledem k tomu, že Natalja Estemirová, vedoucí organizace Memoriál v Čečensku, byla dne 15. července 2009 v Grozném unesena a poté nalezena mrtvá v sousedním Ingušsku; vzhledem k tomu, že při vyšetřování její vraždy se nepodařilo dosáhnout žádného pokroku, pokud jde o hledání vraha a osob stojících za ním,

N.  vzhledem k tomu, že dne 21. ledna 2010 nařídil moskevský městský soud Olegu Orlovovi a Středisku pro lidská práva Memorial, aby zaplatili Čečenskému prezidentovi Ramzanu Kadyrovovi odškodné,

O.  vzhledem k tomu, že dne 9. února 2010 Ramzan Kadyrov veřejně oznámil, že zastaví trestní řízení pro pomluvu, která inicioval proti Olegu Orlovovi, předsedovi výkonné rady Střediska pro lidská práva Memoriál, a proti Ljudmile Alexejevové, předsedkyni moskevské helsinské skupiny,

P.  vzhledem k tomu, že dne 6. července 2010 byl Oleg Orlov obviněn podle článku 129 ruského trestního zákoníku, a pokud bude uznán vinným, hrozí mu až tři roky vězení,

Q.  vzhledem k tomu, že při trestním řízení proti Olegu Orlovovi byl vážně porušen zákon o trestním řízení platný v Ruské federaci, zejména článek 72,

R.  vzhledem k tomu, že v době od 13. do 16. září 2010 proběhly prohlídky kanceláří několika předních lidskoprávních organizací, mezi nimi i Memoriálu, a organizacím bylo nařízeno, aby ve velmi krátkém čase poskytly četné dokumenty o své činnosti,

1.   odsuzuje veškeré teroristické činy a zdůrazňuje, že nelze žádným způsobem ospravedlnit nediferencované násilí na civilním obyvatelstvu; vyjadřuje svou účast a solidaritu přátelům a rodinám rodin všech obětí násilí, včetně obětí nedávným pumových útoků v moskevském metru a nedávných útoků na čečenský parlament, stejně jako přátelům a rodinám obětí nesčetných útoků, kterým jsou obyvatelé kavkazských republik neustále vystaveni;

2.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že na Severním Kavkaze opět propuká násilí a dochází k teroristickým činům; vyzývá na jedné straně k ukončení terorismu a na druhé straně žádá ruské orgány, aby změnily všeobecnou atmosféru beztrestnosti při porušování lidských práv a ukončily situace, kdy v regionu neplatí principy právního státu;

3.   uznává, že Rusko má právo bojovat proti skutečnému terorismu a ozbrojenému povstání na Severním Kavkaze, avšak žádá orgány, aby tak činily při dodržení mezinárodních norem v oblasti lidských práv; varuje před tím, že případy násilí a nezákonné metody boje proti povstalcům, k nimž neustále dochází, budou dále zvyšovat utrpení obyvatelstva, a místo aby přinesly stabilitu, způsobí další eskalaci násilí v regionu;

4.   naléhavě vyzývá ruské orgány, aby vynaložily veškeré své úsilí na ochranu zastánců lidských práv, jak je uvedeno v Deklaraci OSN o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody;

5.   zdůrazňuje, že trvající beztrestnost v Čečensku přispívá k destabilizaci v celé oblasti Severního Kavkazu;

6.   ostře odsuzuje veškeré formy kolektivního trestání jednotlivců podezřelých z vazeb na povstalce, včetně praxe vypalování domů patřících rodinám aktivních nebo údajných příslušníků ozbrojené opozice; žádá orgány, aby učinily konkrétní kroky k tomu, aby se tyto případy neopakovaly a aby byli odpovědní činitelé na všech úrovních potrestáni;

7.   žádá Rusko, aby mezinárodním organizacím v oblasti lidských práv, sdělovacím prostředkům a mezinárodním vládním institucím, jako je Rada Evropy, Mezinárodní výbor Červeného kříže, OBSE a OSN, poskytlo neomezený přístup do oblasti Severního Kavkazu; dále vyzývá zejména příslušné orgány, aby vytvořily podmínky, které umožní organizaci Memoriál a dalším organizacím na obranu lidských práv plně obnovit svou činnost na Severním Kavkaze v bezpečném prostředí;

8.   vyjadřuje své hluboké znepokojení nad rostoucím počtem případů zmizení obyvatel severokavkazských republik, kteří byli patrně uneseni v jiných ruských regionech, a očekává, že generální prokuratura Ruské federace bude schopna objasnit a sdělit, kde se tito občané nacházejí;

9.   žádá ruské federální orgány, aby zajistily uvedení dlouhodobých řešení problému vnitřních vysídlenců do praxe; vyzývá, aby byla posílena činnost státních orgánů na podporu operací UNHCR, aby se pokračovalo v programech k zajištění ubytování pro tyto osoby a aby byla podpořena opatření na zlepšení přístupu těchto osob k sociálním službám a příspěvkům; zdůrazňuje, že pokud nemají být práva vnitřních vysídlenců dále porušována, je nutno zajistit jejich soustavný monitoring; žádá ruskou vládu, aby formálně uznala koncept vnitřních vysídlenců a aby odpovídajícím způsobem upravila svou legislativu;

10.   vyzývá ruské federální orgány, aby vraždu Natalije Estemirové vyšetřily  rychle, pečlivě a účinně a pohnaly k odpovědnosti ty, kdo jsou za tuto vraždu odpovědní, stejně jako ty, kdo se na ní podíleli;

11.  odmítá a odsuzuje cynické a absurdní pokusy obvinit Memoriál z trestného činu napomáhání teroristickým organizacím;

12.   důrazně odsuzuje zahájení trestního řízení proti Olegu Orlovovi a žádá příslušné orgány, aby přehodnotily rozhodnutí zahájit proces; poukazuje na to, že výroky, jaké Oleg Orlov pronesl, jsou v demokracii zcela legitimní a neměly by za ně být ukládány občanskoprávní ani trestněprávní tresty;

13.   vyzývá ruské orgány, aby – pokud by soud pokračoval – zajistily, aby v průběhu vyšetřování a soudního řízení proti Olegu Orlovovi již nedocházelo k dalšímu porušování zákonů a aby vyšetřování i soud byly za všech okolností v souladu s Deklarací OSN o zastáncích lidských práv, Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodními a regionální nástroji v oblasti lidských práv, které Ruská federace ratifikovala;

14.   připomíná, že Oleg Orlov obdržel Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za rok 2009 a je tedy pod zvláštní morální a politickou ochranou Evropského parlamentu; žádá ruskou vládu, aby Olegu Orlovovi umožnila zúčastnit se bez jakýchkoli překážek slavnostního předávání Sacharovovy ceny v roce 2010 ve Štrasburku;

15.   odsuzuje ponižující prohledávání kanceláří lidskoprávních organizací a očekává vysvětlení, zda tyto akce byly legální a jaké sledovaly cíle;

16.   vyjadřuje politování nad tím, že pokračující porušování lidských práv má velmi negativní důsledky pro obraz Ruska a jeho důvěryhodnost ve světě a vrhá stín na vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací, které jsou důležité a mohly by se rozvinout ve strategické partnerství, neboť obě strany jsou na sobě vzájemně závislé a mají různé společné zájmy, zejména pokud jde o politickou, bezpečnostní, hospodářskou a energetickou spolupráci, ale také s ohledem na dodržování demokratických zásad a postupů a základních lidských práv;

17.   vyjadřuje silnou podporu doporučením uvedeným v usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy o právních cestách nápravy porušování lidských práv na Severním Kavkaze přijatém dne 22. června 2010, která byla mohla významně přispět k ukončení beztrestnosti těch, kdo porušují lidská práva, a k obnovení důvěry obyvatel v represivní složky;

18.   vyzývá ruské orgány, aby se řídily všemi rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a přijaly opatření k nápravě individuálních případů porušování lidských práv, a aby proto zajistily, že bude probíhat účinné vyšetřování a pachatelé budou postaveni před soud, dále je vyzývá, aby přijaly obecná opatření k provedení těchto rozsudků, včetně změn v politické praxi i v právním řádu, aby se podobné případy již nemohly opakovat;

19.   doporučuje státním orgánům na federální, regionální a místní úrovni, aby zahájily konstruktivní dialog s občanskými aktivisty a umožnily tak rozvoj fungujících demokratických struktur;

20.   požaduje, aby byly posíleny konzultace o lidských právech mezi EU a Ruskem, a žádá, aby byl tento proces otevřený pro účinné příspěvky Evropského parlamentu, Státní dumy, ruských justičních orgánů a občanské společnosti a lidskoprávních organizací; žádá Rusko, aby plně dodržovalo své závazky, které mu plynou z členství s OBSE a Radě Evropy;

21.   zvláště upozorňuje na situaci tisíců severokavkazských uprchlíků v členských státech EU, se zvláštním ohledem na čečenskou diasporu žijící v Rakousku, která čítá nejméně 20 000 osob, včetně mnoha nezletilých; v této souvislosti vyjadřuje hluboké znepokojení nad vraždou čečenského uprchlíka, k níž došlo v květnu 2010 ve Vídni, a nad závažnými obviněními, jež byla vyslovena ohledně účasti čečenského prezidenta na tomto zločinu; vyzývá členské státy EU, aby jejich politika, pokud jde o ochranu severokavkazských uprchlíků na evropské půdě, byla koordinovanější, koherentnější a viditelnější a byla v souladu s jejich závazky v oblasti humanitárního práva a lidských práv;

o
o   o

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, OBSE a Radě Evropy.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2009)0022.

Poslední aktualizace: 7. února 2012Právní upozornění