Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2244(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0301/2010

Předložené texty :

A7-0301/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2010 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0392

Přijaté texty
PDF 81kWORD 38k
Čtvrtek 11. listopadu 2010 - Brusel Konečné znění
Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Kryzstofa Liseka
P7_TA(2010)0392A7-0301/2010

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 o žádosti, aby byl Krzysztof Lisek zbaven imunity (2009/2244(IMM))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na žádost polských soudních orgánů ze dne 5. listopadu 2009, aby byl Krzysztof Lisek zbaven imunity, která byla oznámena na plenárním zasedání dne 14. prosince 2009,

–  poté, co Krzysztof Lisek dostal v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu možnost vyjádřit se,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, který je připojen ke smlouvám,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964 a ze dne 10. července 1986(1) ,

–  s ohledem na článek 151 Ústavy Polské republiky,

–  s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0301/2010),

A.  vzhledem k tomu, že polské soudní orgány zahájily proti Krzysztofu Liskovi, poslanci Evropského parlamentu, trestní řízení a pan Lisek je obviněn z trestných činů podle čl. 296 odst. 1 a 3 trestního zákoníku ze dne 6. června 1997 zveřejněného ve sbírce zákonů z roku 1997, č. 88, položka 553, ve znění pozdějších předpisů; článku 586 zákona o obchodních společnostech ze dne 15. září 2000 zveřejněného ve sbírce zákonů z roku 2000, č. 94, položka 1037, ve znění pozdějších předpisů; čl. 77 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (konsolidovaný text zveřejněný ve sbírce zákonů z roku 2002, č. 76, položka 694), ve znění pozdějších předpisů);

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu v průběhu zasedání EP imunity přiznávané členům parlamentu vlastního státu; vzhledem k tomu, že imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu, a vzhledem k tomu, že Evropský parlament je oprávněn svého poslance imunity zbavit;

C.  vzhledem k tomu, že se obvinění vznesená proti panu Liskovi nevztahují k názorům či hlasování během výkonu jeho funkce poslance Evropského parlamentu,

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 105 Ústavy Polské republiky nemůže být v případě poslance národního parlamentu (Sejmu) uplatňována trestní zodpovědnost bez souhlasu parlamentu,

E.  vzhledem k tomu, že se v článku 105 dále stanovuje, že poslanec národního parlamentu není trestně zodpovědný za činnost vykonávanou v rámci poslaneckého mandátu ani během svého funkčního období ani po jeho skončení,

F.  vzhledem k tomu, že pan Lisek je v podstatě obviněn z trestných činů souvisejících s jeho manažerskou a účetní činností ve funkci předsedy správní rady polského sdružení Mládežnická karta a společnosti Campus Sp. v období předcházejícím jeho zvolení do Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že trestné činy, ze kterých je pan Lisek obviněn, nemají nic společného s výkonem funkce poslance Evropského parlamentu,

G.  vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné přesvědčivé důkazy o existenci fumus persecutionis,

H.  vzhledem k tomu, že je proto vhodné zbavit ho imunity,

1.  rozhodl, aby byl Krzysztof Lisek zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému úřadu Polské republiky.

(1) Věc 101/63 Wagner v. Fohrmann a Krier , Sb. rozh. 1964, s. 195 a věc 149/85 Wybot v. Faure a další , Sb. rozh. 1986, s. 2391.

Poslední aktualizace: 20. února 2012Právní upozornění