Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2898(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0609/2010

Разисквания :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Гласувания :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6

Приети текстове :

P7_TA(2010)0396

Приети текстове
PDF 152kWORD 98k
четвъртък, 11 ноември 2010 г. - Брюксел Окончателна версия
Предстояща среща на високо равнище между ЕС и САЩ и Трансатлантически икономически съвет
P7_TA(2010)0396B7-0608, 0609 и 0611/2010

Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и Трансатлантическия икономически съвет

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 март 2009 г. относно състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ(1) ,

–  като взе предвид своите резолюции относно Трансатлантическия икономически съвет и своята резолюция от 22 октомври 2009 г. относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет(2) ,

–  като взе предвид резултатите от срещата на високо равнище ЕС-САЩ, проведена във Вашингтон на 3 ноември 2009 г.,

–  като взе предвид доклада за напредъка, приет на четвъртото заседание на Трансатлантическия икономически съвет на 27 октомври 2009 г., към съвместното изявление, прието на Трансатлантическия законодателен диалог, и заседанията, проведени в Ню Йорк от 4 до 9 декември 2009 г. и в Мадрид от 4 до 6 юни 2010 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на ЕС и САЩ относно „Разширяване на трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието, свободата и сигурността“ от 28 октомври 2009 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация на ЕС и САЩ относно борбата с тероризма от 3 юни 2010 г.,

   като взе предвид заключенията от срещите на високо равнище на Г-20 в Торонто на 26 и 27 юни 2010 г. и в Сеул от 21 до 23 октомври 2010 г.,

–  като взе предвид пленарното заседание на високо равнище на ООН, посветено на Целите на хилядолетието за развитие, от 20-22 септември 2010 г. и заключенията от него,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че трансатлантическите отношения са единствени по рода си и широкообхватни, и включват взаимен ангажимент за демокрация, правова държава и права на човека, борба с тероризма и предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение; като отбелязва, в светлината на споделените интереси и ценности, потребността ЕС и САЩ да се вслушват взаимно в мненията си и готовността на Европейския парламент да се вслуша в мненията на президента и Конгреса на САЩ,

Б.  като има предвид, че Европейският съюз и САЩ работят заедно в целия свят за прокарване на общ дневен ред, основаващ се на споделени история, култура, интереси и ценности, и като има предвид, че отношенията между ЕС и САЩ трябва да играят решаваща роля за гарантираното справяне с глобалните въпроси и новите предизвикателства в рамките на международното право и съществуващите многостранни институции, по-конкретно ООН, ОССЕ и НАТО,

В.  като има предвид, че делът общо на двамата трансатлантически партньори е половината от световната икономика, като тяхното партньорство, изчислявано на 4.28 трилиона щ.д., е най-голямото, най-интегрираното и най-дълготрайното в икономическо отношение в света и е ключова движеща сила за световното икономическо благоденствие, и като има предвид, че силата на трансатлантическите връзки и ангажираността с тях е от все по-голямо значение, предвид текущата световна финансова и икономическа криза; като има предвид, че координираната парична политика следва да има по-голям приоритет в трансатлантическото партньорство,

Г.  като има предвид, че двамата партньори са поели ангажимент да си сътрудничат с цел насърчаване на растежа и работните места в своите икономики, и като има предвид, че Европейският парламент продължава да се застъпва за доизграждането на трансатлантическия пазар до 2015 г. въз основа на принципа на социалната пазарна икономика, постигането на което - наред с доизграждането на собствения единен пазар на ЕС - ще бъде ключов елемент в поемането по пътя към световен икономически растеж и възстановяване,

Д.  като има предвид, че развиващите се страни са допринесли в най-малка степен за въздействието на човешката дейност за изменението на климата, но са изправени пред неговите най-сурови последствия, и като има предвид, че отрицателните външни фактори на изменението на климата излагат на опасност международните инвестиции за намаляване на бедността, като по този начин заплашват постигането на целите на хилядолетието за развитие (ЦХР); като отбелязва също необходимостта от непрекъснат диалог за инициативата за трансатлантическо партньорство за развитие,

Среща на високо равнище ЕС-САЩ

1.  Настоява върху необходимостта ЕС и администрацията на САЩ да засилят своя стратегически диалог, сътрудничеството и координацията помежду си в работата по световните предизвикателства и регионалните конфликти;

2.  Призовава двамата партньори да насърчават зачитането на демокрацията и правата на човека в света като ключов елемент на своята политика; подчертава нуждата от интензивна координация в областта на превантивната дипломация и дипломацията при кризи, призовава наново администрацията на САЩ да ратифицира и да се присъедини към Римския статут на Международния наказателен съд; подновява своя призив за всеобщо премахване на смъртното наказание;

3.  Счита за изключително важно на срещата на високо равнище ЕС-САЩ двамата партньори да поемат водеща роля за изпълнението на ангажиментите на Г-20;

4.  Подчертава важността на сътрудничеството между ЕС и САЩ за съгласие за конкретни резултати за постигане най-сетне на международно споразумение на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP-16) в Канкун въз основа на научни доказателства и като се включи съответна международна помощ за финансиране на смекчаване на климата и приспособяване в развиващите се страни;

5.  Приветства новия подход на администрацията на САЩ към Израел и призовава за засилено евро-американско партньорство по въпроса за израелско-палестинския конфликт; приветства в този контекст започването на преки преговори между Израел и Палестинската власт, обявено във Вашингтон на 2 септември 2010 г.; отбелязва, че са необходими по-нататъшни преговори, които да доведат в съгласувани срокове до двудържавно решение, съдържащо Държавата Израел и независима, демократична и жизнеспособна палестинска държава, живеещи едни до други в мир и сигурност; подчертава, че всеобхватен мир, който е основният интерес на страните в региона и на ЕС, трябва да се постигне на основата на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, принципите от Мадрид, включително принципа „земя за мир“, пътната карта, по-рано постигнатите споразумения между страните и изтъква, че е необходимо активно участие на близкоизточния квартет в мирния процес, като същевременно се признае значението на арабската мирна инициатива и продължаването на сътрудничеството с арабските партньори; призовава израелското правителство да поднови мораториума върху изграждането на селища; призовава за по-активни европейски ангажименти спрямо Сирия и Ливан;

6.  Подчертава, че неяснотите около естеството на иранската ядрена програма застрашават системата на неразпространение на ядрено оръжие и стабилността в региона и в света; изразява своето разочарование от продължаващите откази на Иран да сътрудничи изцяло с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), изразяващи се във възпрепятстване на работата на МААЕ, отказване на достъп до ключови ядрени инсталации и вето върху назначаването на инспектори; призовава управляващите в Иран да гарантират, че Иран изпълнява своите задължения в рамките на Договора за неразпространение на ядрените оръжия; призовава Техеран да ратифицира и приложи Допълнителния протокол относно споразумението за гаранции, и призовава САЩ и ЕС да координират външните си политики за постигането на тази цел;

7.  Призовава за подобряване на сътрудничеството между ЕС и САЩ в Афганистан и Пакистан с цел да се допринесе за мира и стабилността, демокрацията, правата на човека и развитието в региона; подчертава значението на участието в този процес на съседните държави и други ключови действащи лица в региона, което може много да допринесе за регионалната стабилност;

8.  Въпреки че е наясно, че изтичането на информация от засекретени военни документи означава излагане на военни служители на опасност, изразява сериозна тревога относно неотдавнашните сериозни подозрения, че мъченията са били толерирани в Ирак; призовава този въпрос да бъде повдигнат на срещата на високо равнище ЕС-САЩ с оглед провеждането на независимо трансатлантическо разследване;

9.  настоятелно призовава Корейската народнодемократична република (КНДР) да изпълни своите ангажименти в рамките на шестстранните преговори, включително цялостното и подлежащо на проверка отказване от всички ядрени оръжия и текущи ядрени програми; призовава КНДР изцяло да изпълни всички свои съответни задължения за неразпространение на ядрено оръжие и за ядрено разоръжаване, отново изразява твърдата си подкрепа за шестстранните преговори и остава решен да се постигне удовлетворително и всеобхватно разрешаване на свързаните с тях въпроси с дипломатически средства;

10.  Приветства резултата от срещата на високо равнище по въпросите на ядрената сигурност през април 2010 г., на която беше подчертано значението в световен мащаб на предотвратяването на ядрения тероризъм и повишаването през следващите четири години на сигурността на всички чувствителни ядрени материали, както и договарянето на работен план за подобряване и универсализиране на съществуващите споразумения и програми в областта на ядрената сигурност; подкрепя, подетите от няколко държави инициативи за подобряване на сигурността на национално равнище и насърчава другите държави да се присъединят към този процес;

11.  Подчертава значението на НАТО като крайъгълен камък на трансатлантическата сигурност и призовава за стратегическо сътрудничество между САЩ и държавите-членки на ЕС за справяне с предизвикателствата пред световната сигурност; отбелязва свършената работа по постигането на споразумение за нова стратегическа концепция; счита, че съответните промени в неговата по-обща структура на сигурност следва също да се разгледат в диалог с Русия и с държавите-членки на ОССЕ извън ЕС; подчертава важността на общата политика на сигурност и отбрана и стойността на засиления европейски капацитет за отбрана за засилване на трансатлантическата сигурност;

12.  Отбелязва нарасналия брой различни предизвикателства, които се очертават като общи за ЕС и САЩ; призовава настоятелно партньорите да инициират всеобхватен съвместен процес, съгласно която всички мерки на трансатлантическата политика ще се оценяват и разработват за постигане на единна последователна и широкообхватна стратегия за ефективно разрешаване на тези въпроси;

13.  Подчертава значението на честен и демократичен референдум относно независимостта на Южен Судан за стабилността в региона; призовава ЕС и САЩ да работят в тясно сътрудничество със суданските органи, за да гарантират, че референдумът през януари 2011 г. за бъдещето на Судан е мирен, честен и прозрачен;

14.  Приветства подписването на новия договор START на 8 април 2010 г. в Прага от президента на САЩ Барак Обама и руския президент Дмитрий Медведев, и очаква неговото бързо ратифициране от двете страни;

15.  Признава припокриването на търговските и политическите интереси на ЕС и САЩ в Латинска Америка, където ЕС има стратегически партньорства с Мексико и Бразилия и споразумения за свободна търговия с Чили и Мексико, както и такова споразумение в процес на преговори с Колумбия;

Заседание на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) и укрепване на ТИС

16.  Изразява убеждение, че ТИС е най-подходящият механизъм за управление на трансатлантическите икономически отношения; призовава партньорите да използват целия потенциал на ТИС, за да преодолеят съществуващите в момента бариери пред икономическата интеграция и да постигнат до 2015 г. трансатлантически пазар въз основа на принципа на социалната пазарна икономика, който би дал положителен отговор на настоящите икономически и социални кризи;

17.  Призовава ТИС да възприеме по-стратегически подход, така че да се разгледат будещите безпокойство въпроси на всички действащи лица; повтаря призива за навременно раздаване на графиците, дневния ред, пътните карти и докладите за напредъка на ТИС, които следва да бъдат на разположение на заинтересованите страни навреме преди заседанията, след което да бъдат обществено достъпни, за да се увеличи прозрачността;

18.  Приветства факта, че ТИС се консултира с широк кръг заинтересовани страни, включително с представители на бизнеса, и призовава още веднъж представителите на профсъюзните движения от двете страни на Атлантическия океан да получат подобна роля, така че да се включи напълно и социалното измерение; призовава в експертната група да бъдат включени ръководителите на Трансатлантическия диалог между социалните партньори и на Трансатлантическия диалог по енергийните въпроси;

19.  Призовава Комисията да се насочи, с оглед на предстоящото заседание на ТИС, към официалното приемане на процедури за взаимно признаване на декларациите за съответствие за продуктите, подлежащи на задължително изпитване от трета страна, по-конкретно за ИКТ и електрическо оборудване, да настоява за взаимното признаване на законните мерки единици, по-конкретно за приемане на етикетираните само съгласно метричната система продукти от ЕС в САЩ, да проучи възможностите за стандартизация заедно с органите на САЩ, да учреди събрания тип „кръгла маса“ относно стандартите, като се съсредоточи върху новаторските решения, и да координира тези въпроси в международен план; вярва, че партньорството за новаторски дейности следва да надхвърля прилагането на политиката в областта на интелектуалната собственост и да се занимае със стратегическия диалог за политиката за защита на конкуренцията, трансфера на технологии и сближаването на стандартите;

20.  Счита за изключително важно започването на диалог в ТИС относно новите храни и използването на нови технологии при производството на храни; подчертава своята загриженост във връзка с клонингите в животновъдството;

21.  Призовава към сътрудничество в ТИС по всички въпроси, касаещи нормативната среда за промишлеността, особено за МСП, и към следване на подхода на „Small Business Act“ на ЕС - „Мисли първо за малките“ - при обмисляне на законодателство с трансатлантическо въздействие;

22.  Приветства подписването на второетапно споразумение „Открито небе“ за въздухоплаване между ЕС и САЩ през юни 2010 г. като крайъгълен камък за ефективно сътрудничество, както и сключването на последното споразумение на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) от 8 октомври 2010 г. като важна стъпка напред в посока към трансатлантически авиационен пазар; призовава органите на САЩ и Комисията обаче да работят за повече свобода на инвестициите и собствеността на въздушните превозвачи през Атлантическия океан, независимо от чуждото гражданство;

23.  Отбелязва, че ЕС и САЩ са изправени пред подобни предизвикателства като най-големи производители, износители и вносители на селскостопански продукти в света и играят важна роля за гарантирането на продоволствената сигурност в света; призовава за засилено сътрудничество между Европейския парламент и Конгреса на САЩ по паралелния процес на реформа на селскостопанските политики на двете страни;

24.  Подчертава, че е важно ТИС да се използва и като рамка за макроикономическото сътрудничество между партньорите, с оглед на безпрецедентното сътрудничество между тях по време на кризата, и насърчава компетентните парични институции да засилят тяхната координация, по-специално в областта на надзора и превенцията на системния риск; признава основната роля, която играят ЕС и САЩ в рамките на световните финансови институции, в това число МВФ, Световната банка и Банката за международни разплащания;

Ролята на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД) в ТИС

25.  Още веднъж призовава ръководителите на ЕС и САЩ, както и съпредседателите на ТИС, да вземат под внимание изключително важната роля на законодателите за успеха на ТИС; настоятелно ги призовава да включат изцяло и пряко представители на ТЗД в работата на ТИС, тъй като законодателите споделят със съответните органи на изпълнителната власт отговорността за привеждането в действие и надзора на много от решенията на ТИС;

26.  Счита, че е изключително важно да се осигури участието на ключови членове на Конгреса и на Европейския парламент в законодателния диалог и в дейността на ТИС, за да се гарантира, че законодателството няма неволни последици за трансатлантическата търговия и инвестиции; изразява надежда, че съществуващият Трансатлантически законодателен диалог може постепенно да бъде разширен и превърнат в трансатлантическа междупарламентарна асамблея в съответствие с препоръките, отправени от Парламента в посочената по-горе резолюция от 26 март 2009 г.;

Двустранна и международна търговия

27.  Изразява своята решимост да продължи призивите си към законодателните органи на САЩ – и призовава Комисията да направи същото в рамките на ТИС – за преразглеждане на задължението за стопроцентно сканиране на контейнерите, както и да развива сътрудничество със САЩ въз основа на управлението на риска, включително взаимно признаване на програмите за търговско партньорство на ЕС и САЩ, в съответствие с Рамката от стандарти SAFE на Световната митническа организация;

28.  Подчертава спешната необходимост Кръгът за развитие от Доха да бъде приключен възможно най-скоро; призовава за общ подход, включващ и страните с бързо развиваща се икономика като Китай, Индия и Бразилия, към разработването на правила и преговори за многостранна търговия;

29.  Изразява своето убеждение, че ТИС може да играе важна роля при насърчаването на общ подход на ЕС и на САЩ към търговските им отношения с трети държави, като същевременно се дадат отговори на тревогите за пазарния достъп;

Развитие

30.  Припомня, че поетите по отношение на ЦХР международни ангажименти, постигането на много от които изостава от графика, ще бъдат постижими, само ако индустриализираните страни спазят своите ангажименти и отделят 0,7 % от своя БВП като официална помощ за развитие до 2015 г.; поради това призовава ЕС и САЩ, както и другите международни донори, да съблюдават своите ангажименти и да предприемат мерки с цел ускоряване на напредъка към изпълнението на ЦХР до 2015 г.;

Икономическа и финансова криза

31.  Припомня, че споразумението Базел ІІ и предстоящото му преразглеждане имат за цел да установят глобален стандарт, и настоятелно призовава САЩ бързо да приложат Базел ІІ; следователно изразява дълбока загриженост във връзка с това, че ограниченията, предвидени в различните национални закони, които бяха приети в отговор на кризата (по-специално американския Закон за реформа на Уолстрийт и защита на потребителите, ограничаващ признаването на външните рейтинги), биха довели до значително фрагментиране на прилагането на този глобален стандарт; освен това отбелязва, че последователните глобални счетоводни правила са от основно значение за равнопоставените условия на конкуренция, и призовава САЩ да приемат Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);

32.  Отбелязва, че кризата беше най-тежката рецесия след Голямата депресия и че в рамките на своите ответни действия правителствата от цял свят, особено в ЕС и САЩ, си сътрудничеха по безпрецедентен начин, за да реформират финансовите пазари и институции; изисква регулаторният диалог между ЕС и САЩ за финансовите пазари, в своята роля да координира подходите между регулаторите, да установи пропуските и да работи за подобряване на сближаването;

33.  Счита, че съществуващите в началото на кризата икономически и финансови структури, независимо дали на световно равнище, в САЩ или в рамките на ЕС, не осигуриха достатъчно стабилност за глобалната финансова система; счита, че с увеличаването на взаимозависимостта на икономическите и финансовите пазари е необходимо да се засили сътрудничеството в областта на макроикономическите политики и надзорът над най-големите икономики; признава още, че ЕС трябва да се занимае с въпроса за своето представителство в МВФ;

34.  Призовава Европейския съюз и Съединените щати да работят съвместно с Китай за уреждането на глобалния спор относно обменните курсове, без да се прилагат протекционистки или ответни мерки; счита, че държавите-членки на ЕС са подложени на различен пазарен натиск в сравнение със САЩ, по-специално по отношение на държавните облигации и съществуването на паричен съюз; призовава Съединените щати при осъществяване на паричната им политика да не утежняват проблема във връзка с глобалното равновесие между обменните курсове;

35.  Отбелязва, че както законът Frank-Dodd, така и програмата на регулаторната реформа в ЕС следват инициативите на Г-20, и счита, че е важно това сътрудничество да продължава през целия процес на изготвяне на правила; отбелязва, че това е особено видно в законодателството относно пазарите за извънборсови деривати; подчертава, че много от разминаванията са породени от различията в естеството на законодателните органи и ролите на надзорните органи в процеса на изготвяне на правила;

Енергетика, околна среда, транспорт, промишленост, изследвания и наука

36.  Приветства създаването на Съвета по енергетика ЕС–САЩ, който има за цел да осигури нова рамка за задълбочаване на трансатлантическия диалог относно стратегически енергийни въпроси, като например сигурността на доставките или политиките за преминаване към енергийни източници с ниски въглеродни емисии, като същевременно укрепва съществуващото научно сътрудничество в областта на енергийните технологии; приветства парафирането на новото споразумение „Енергийна звезда“ между ЕС и САЩ относно координацията на програми за енергийно ефективно етикетиране на канцеларско оборудване, както и сътрудничеството в областта на разработването на енергийни технологии;

37.  Насърчава ТИС да развива сътрудничеството за обща стратегия в областта на енергията от външни източници и суровините, която подпомага диверсификацията на източниците, маршрутите за доставка и инфраструктурата и насърчава енергийно ефективна икономика, за да се увеличи сигурността на енергийните доставки и да засили енергийната независимост; насърчава ТИС още да подпомага търсенето на сближаване в критериите за устойчивост на енергийния микс и да ускори изследователската и развойната дейност, включително в областта на биогоривата; счита, че е от изключителна важност изграждането на подходяща политика по отношение на суровините и редкоземните елементи, която да е насочена към намаляване на зависимостта от такива материали;

38.  Отбелязва, че изменението на климата е глобално предизвикателство, за което няма универсално политическо и технологическо решение, но че съчетанието на наличните възможности и рязкото увеличаване на ефективността във всички области на икономиката и обществения живот в развитите и развиващите се страни би допринесло за решаването на проблемите, свързани с ресурсите и разпределението, и би открило пътя към трета индустриална революция;

39.  Настоятелно призовава председателството на ЕС да изисква амбициозен ангажимент от страна на САЩ на предстоящата среща на високо равнище в Канкун, както и сътрудничество от страна на САЩ за насърчаване на връзките между схемата на ЕС за търговия с емисии и съответни регионални или федерални схеми в САЩ; отбелязва в това отношение, че е важно да се осигурят общи стандарти и целеви показатели за всички развиващи се пазари за търговия с емисии, за да се избегнат ненужни регулаторни пречки на този развиващ се пазар;

40.  Призовава САЩ да позволят цялостно и ефективно прилагане на първоетапното споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването и на споразумението между ЕС и САЩ в областта на авиационната безопасност; припомня както на Комисията, така и на органите на САЩ, че несключването на второетапно споразумение би могло да доведе до анулиране на първоетапното споразумение от страна на някои държави-членки;

41.  Настоятелно призовава ТИС да стимулира сътрудничеството в областта на научните изследвания, така че да се използва по-добре потенциалът на наскоро разширеното споразумение между ЕС и САЩ в областта на науката и технологиите, по-специално като разшири координирания подход на поканите за представяне на предложения в области от общ стратегически интерес и като засили сътрудничеството в областта на енергийните изследвания;

Интелектуална собственост и защита на потребителите

42.  Подчертава значението на тясното трансатлантическо сътрудничество по програмата за цифрови технологии, като например цифровия пазар, свободата на интернет по света, неутралността на мрежите, правото на неприкосновеност на личния живот, общите стандарти, прозрачността и принципите на правовата държава във връзка с търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA);

43.  Счита, че е изключително важно да се разработи съвместна стратегия за действие ЕС–САЩ за прилагане на правата върху интелектуалната собственост с цел овладяване на стремителното увеличаване на глобалната търговия с фалшифицирани и пиратски стоки; призовава за създаването на трансатлантическа работна група за борба с фалшифицирането като много необходим знак за политическа решимост за борба срещу незаконните дейности, които накърняват конкурентоспособността на иновативните и творческите индустрии, като същевременно се спазват гражданските свободи, свободата на словото, неприкосновеността на личния живот и законността;

Съдебно и полицейско сътрудничество, визи

44.  Настоява, че ЕС трябва да води преговори като единен субект по въпроса за приемането в програмата на САЩ за премахване на визовия режим, за да се гарантира, че четирите държави-членки – България, Кипър, Полша и Румъния, които не са включени в програмата за премахване на визовия режим, не сключват двустранни споразумения със САЩ, за да получат статут на безвизов режим; отново заявява, че Комисията трябва да продължи да подчертава пред САЩ на политическо и техническо равнище значението, което придава на приемането на четирите оставащи държави-членки на ЕС в програмата за премахване на визовия режим в най-кратки срокове;

45.  Подчертава значението на духа на сътрудничество между ЕС и САЩ в борбата срещу световния тероризъм и настоятелно призовава ЕС и САЩ да продължават да работят в сътрудничество, за да продължат да се противопоставят на подновената терористична заплаха; отново изтъква своята решимост по този въпрос и своята твърда увереност в необходимостта да се гарантира, че мерките за сигурност не уронват защитата на гражданските свободи и основните права и изключително важното зачитане на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните; отново заявява, че необходимостта и пропорционалността са ключови принципи, без които борбата срещу тероризма никога няма да бъде ефективна;

46.  Приветства това, че в споразумението между ЕС и САЩ относно предаването на банкови данни беше отразена готовността на САЩ да отговорят положително на исканията за защита на данните, поставени от Европейския парламент в доклада относно SWIFT;

47.  Призовава Съвета бързо да даде съгласие за амбициозен мандат за преговори за споразумение между ЕС и САЩ за защитата на данните; призовава преговарящия от страна на Съюза да ускори преговорите с цел да се гарантира пълна защита на основните права; подкрепя подхода на Комисията за необходимостта такова рамково споразумение да се прилага към всички бъдещи и вече действащи споразумения между ЕС или държавите-членки и САЩ относно предаването и обработката на данни в рамките на съдебното и полицейското сътрудничество;

48.  Призовава както САЩ, така и ЕС да ограничат събирането и обработката на данни до абсолютния минимум, действително необходим за постигане на целите на сигурността, така че да се ограничат заплахите за свободата и гражданските свободи, и настоятелно призовава исканията за предаване на данни и другите договорености в областта на правосъдието и вътрешните работи да бъдат уредени общо в многостранна рамка между ЕС и САЩ, а не да се уреждат двустранно от отделните държави-членки;

49.  Подчертава сериозната си загриженост относно т. нар. Закон за насърчаване на пътуванията и дискриминационното му действие предвид това, че се прилага само към пътуващи съгласно програмата на САЩ за премахване на визовия режим, както и загриженост във връзка със защитата на данните, произтичаща от факта, че плащането на таксите може да се извършва единствено чрез някоя от четирите най-големи кредитни карти, а всички те се предлагат от дружества, установени в САЩ; призовава също така въпросът относно таксата за електронната система за разрешения за пътуване да бъде повдигнат на следващата среща на министрите ЕС–САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешните работи през декември;

50.  С оглед на последните събития от двете страни на Атлантическия океан, които поставят предизвикателства за развитието на хармонични и многообразни общества, призовава за открит диалог между нашите правителства и общества относно това, как можем да постигнем по-голяма толерантност и зачитане на многообразието в съответните ни общности и в контекста на спазването на основните права на човека;

o
o   o

51.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Конгреса на САЩ, съпредседателите на Трансатлантическия законодателен диалог, съпредседателите и секретариата на Трансатлантическия икономически съвет.

(1) Приети текстове, P6_TA(2009)0193.
(2) Приети текстове, P7_TA(2009)0058.

Последно осъвременяване: 20 февруари 2012 г.Правна информация