Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0305/2010

Předložené texty :

A7-0305/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0410

Přijaté texty
PDF 84kWORD 36k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Státní podpora poskytovaná v rámci německého lihového monopolu ***I
P7_TA(2010)0410A7-0305/2010
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu (KOM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0336),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0157/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. září 2010(1) ,

–  s ohledem na závazek zástupce Rady v dopise ze dne 8. listopadu 2010, že Rada schválí postoj Parlamentu, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0305/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu
P7_TC1-COD(2010)0183

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1234/2010.)

Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění