Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0214(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0316/2010

Předložené texty :

A7-0316/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0411

Přijaté texty
PDF 85kWORD 72k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“(INN) ***I
P7_TA(2010)0411A7-0316/2010
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků a mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 (KOM(2010)0397 – C7-0193/2010 – 2010/0214(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0397),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0193/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0316/2010),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, pokud jde o stanovení osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků
P7_TC1-COD(2010)0214

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1238/2010.)

Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění