Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0175(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0295/2010

Předložené texty :

A7-0295/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.20
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0422

Přijaté texty
PDF 91kWORD 70k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu ***I
P7_TA(2010)0422A7-0295/2010
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (KOM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0325),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0156/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. září 2010(1) ,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 12. listopadu 2010 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0295/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní plán týkající se populace platýsů v Baltském moři;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu
P7_TC1-COD(2010)0175

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1237/2010.)

Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění