Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0153(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0184/2010

Předložené texty :

A7-0184/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.21
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0423

Přijaté texty
PDF 88kWORD 66k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře ***I
P7_TA(2010)0423A7-0184/2010
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (KOM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0541) a na pozměněný návrh předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0393),

–  s ohledem na článek 37 a čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0272/2009),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3, čl. 43 odst. 2 a čl. 349 první odstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s kterým Komise předložila pozměněný návrh Parlamentu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 12. listopadu 2010 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. března 2010 a 21. října 2010(1) ,

–  s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0184/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že v pozměněném návrhu Komise je zahrnuta většina pozměňovacích návrhů přijatých Výborem pro rybolov dne 2. června 2010;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněná v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
P7_TC1-COD(2009)0153

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 304/2011.)

Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění