Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0240(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0196/2010

Predložena besedila :

A7-0196/2010

Razprave :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Glasovanja :

PV 24/11/2010 - 8.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0431

Sprejeta besedila
PDF 89kWORD 67k
Sreda, 24. november 2010 - Strasbourg Končna izdaja
Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ***I
P7_TA(2010)0431A7-0196/2010
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2010 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenovitev) (KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava - prenovitev)

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0809),

–  ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0471/2008),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Parlamentu in Svetu z naslovom Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju člena 294(3) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora z dne 10 junija 2009(1) ,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 4. decembra 2009(2) ,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta iz pisma z dne 12. novembra 2010, da bo odobreno stališče Parlamenta, v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(3) ,

–  ob upoštevanju pisma z dne 11. novembra 2009 Odbora za pravne zadeve Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane, v skladu s členom 87(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0196/2010),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov skupaj z omenjenimi spremembami, predlog zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  sprejme v nadaljevanju podano mnenje iz prve obravnave, ob upoštevanju priporočil posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3.  upošteva izjave Komisije, priložene tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 306, 16.12.2009, str. 36.
(2) UL C 141, 29.5.2010, str. 55.
(3) UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. novembra 2010 z namenom sprejetja Direktive 2011/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenovitev)
P7_TC1-COD(2008)0240

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2011/65/EU.)


PRILOGA

Izjave

Izvaja Evropskega parlamenta

Evropski parlament obžaluje, da Svet ni bil pripravljen sprejeti obvezno objavo korelacijskih tabel v okviru prenove Direktive 2002/95/ES. Da bi zagotovili horizontalno in medinstitucionalno rešitev tega vprašanja, Evropski parlament poziva Evropsko komisijo, naj šest mesecev po sprejetju tega sporazuma na plenarnem zasedanju poroča o praksi držav članic glede priprave korelacijskih tabel na področju okoljske zakonodaje EU in objave teh tabel, vključno z oceno, kako sedanja praksa vpliva na vlogo Komisije kot varuha Pogodbe pri nadzorovanju pravilnega prenosa direktive EU v nacionalno zakonodajo na področju varstva okolja.

Izjava Komisije o področju uporabe (člen2(2))

Komisija člen 2(2) razlaga, da za električno in elektronsko opremo, ki ne spada v področje uporabe Direktive 2002/95/ES, vendar bi bila zajeta v novi direktivi, ni treba, da je v prehodnem obdobju osmih let skladna z zahtevami te direktive.

Električna in elektronska oprema, ki ne spada v področje uporabe Direktive 2002/95/ES, vendar bi bila zajeta v novi direktivi, med drugim vključuje električno in elektronsko opremo, zajeto v:

   novo kategorijo 11 v Prilogi I;
   novo opredelitev izraza „odvisna“ iz člena 3(2);
   'kable' iz člena 4 in povezane z opredelitvijo iz člena 3(5);
   dvokolesna vozila, ki niso homologirana (člen 2(4)(f)).

Med osemletnim prehodnim obdobjem v skladu z razlago Komisije iz člena 2(2) izhaja, da morajo države članice za električno in elektronsko opremo, ki je bila zunaj področja uporabe Direktive 2002/95/ES, vendar bi bila zajeta v novi direktivi, dovoliti, da je še naprej na voljo na njihovih trgih.

Izjava Komisije o pregledu (člen 24)

V skladu s členom 24 namerava Komisija najpozneje tri leta po začetku veljavnosti te direktive izvesti oceno vpliva (pregled) člena 2, pri čemer se bo osredotočila na spremembe v področju uporabe te direktive v primerjavi z Direktivo 2002/95/ES, za katere ocena vpliva še ni bila opravljena.

Ta pregled, ki mu sledi poročilo Sveta in Evropskega parlamenta, lahko spremlja zakonodajni predlog, če se Komisiji to zdi primerno. Obseg pregleda in zakonodajnega predloga bo določila Komisija v skladu z njeno pravico do zakonodajne pobude v skladu s pogodbami.

Izjava Komisije o nanomaterialih (uvodna izjava 16 in člen 6)

Komisija ugotavlja, da so prizadevanja za enotno opredelitev nanomaterialov še vedno v teku in namerava v bližnji prihodnosti sprejeti priporočilo Komisije o enotni opredelitvi za vsa zakonodajna področja. Komisija meni, da določbe o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) zajemajo različne oblike (vključno z nanooblikami) snovi, ki so trenutno prepovedane, in tiste, ki bodo v prihodnosti predmet prednostnega pregleda v okviru RoHS.

Izjava Komisije o korelacijskih tabelah

Komisija znova poudarja svojo zavezo k zagotovitvi, da države članice oblikujejo korelacijske tabele, ki sprejete ukrepe prenosa povezujejo z direktivo EU, in jih sporočijo Komisiji v okviru prenosa zakonodaje EU; to sodi v željo po zaščiti interesa državljanov, boljši pripravi zakonodaje in povečanju pravne transparentnosti ter podpori pregleda skladnosti nacionalne zakonodaje z določbami EU.

Komisija obžaluje pomanjkanje podpore za določbe, ki so vključene v predlog Komisije iz leta 2008 za Direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenova), s katero bi bilo oblikovanje korelacijskih tabel obvezno.

Komisija lahko v duhu iskanja kompromisa in za zagotovitev takojšnjega sprejetja predloga privoli, da se v besedilu obvezna določba o korelacijskih tabelah nadomesti s primerno uvodno izjavo, ki države članice spodbuja k takšni praksi.

Vendar pa stališče Komisije v tem dokumentu ne sme veljati za precedens. Komisija bo nadaljevala s svojimi prizadevanji, da skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom najde primerno rešitev tega horizontalnega institucionalnega vprašanja.

Zadnja posodobitev: 28. februar 2012Pravno obvestilo