Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0650/2010

Razprave :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Glasovanja :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0444

Sprejeta besedila
PDF 95kWORD 62k
Četrtek, 25. november 2010 - Strasbourg Končna izdaja
Ukrajina
P7_TA(2010)0444B7-0650, 0671, 0672, 0673, 0674 in 0681/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2010 o Ukrajini

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini,

–  ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na vrhunskem srečanju EU-Ukrajina 22. novembra 2010 v Bruslju,

–  ob upoštevanju končne izjave in priporočil po 15. srečanju odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina, ki je bilo 4. in 5. novembra 2010 v Kijevu in Odesi,

–  ob upoštevanju delegacije pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina, ki je 31. oktobra 2010 opazovala lokalne in regionalne volitve v Ukrajini,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino, ki je začel veljati 1. marca 1998, in sedanjih pogajanj o pridružitvenem sporazumu, ki bo nadomestil sporazum o partnerstvu in sodelovanju,

–  ob upoštevanju 14. srečanja sveta za sodelovanje med EU in Ukrajino, ki je bilo 15. junija 2010 v Luxembourgu,

–  ob upoštevanju skupne izjave o vzhodnem partnerstvu, ki je bilo vzpostavljeno v Pragi 7. maja 2009,

–  ob upoštevanju sklepov o vzhodnem partnerstvu, ki jih je 25. oktobra 2010 sprejel Svet za splošne zadeve,

–  ob upoštevanju resolucije 1755 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, sprejete 5. oktobra 2010, o delovanju demokratičnih institucij v Ukrajini,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Ukrajini z dne 16. septembra 2010,

–  ob upoštevanju pridružitvenega načrta med EU in Ukrajino, ki nadomešča akcijski načrt in ki ga je junija 2009 sprejel svet za sodelovanje med EU in Ukrajino,

–  ob upoštevanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi vizumskih postopkov, ki je bil podpisan 18. junija 2007 in je začel veljati 1. januarja 2008, ter dialoga o vizumih med EU in Ukrajino, vzpostavljenega oktobra 2008,

–  ob upoštevanju skupnega poročila delovne skupine odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina z dne 4. novembra 2010 o vizumski politiki med Evropsko unijo in Ukrajino,

–  ob upoštevanju sprememb ukrajinske volilne zakonodaje, ki jih je junija 2010 tik pred lokalnimi volitvami v zadnjem trenutku sprejel ukrajinski parlament (vrhovna rada),

–  ob upoštevanju nacionalnega okvirnega programa za Ukrajino za obdobje 2011–2013,

–  ob upoštevanju člena 110(4) svojega poslovnika,

A.  ker je Ukrajina evropska država, ki je za EU strateško pomembna; ker ima Ukrajina zaradi svoje velikosti, virov, prebivalstva in zemljepisne lege poseben položaj v Evropi ter je zato ključni dejavnik v tej regiji,

B.  ker sta novoizvoljeni ukrajinski predsednik Viktor Janukovič in ukrajinski parlament potrdila odločenost Ukrajine, da se pridruži Evropski uniji,

C.  ker se trdi, da so bile demokratične svoboščine, kot so svoboda zbiranja, izražanja in svoboda medijev, v zadnjih mesecih pod pritiskom,

D.  ker sodba ukrajinskega ustavnega sodišča z dne 1. oktobra 2010 ponovno vzpostavlja predsedniški sistem vodenja; ker mora ostati vzpostavitev demokratičnega, učinkovitega in trajnega sistema zavor in ravnovesij prednostna naloga, ta proces pa mora biti odprt, vključujoč in dostopen za vse politične skupine in akterje v Ukrajini,

E.  ker so 31. oktobra 2010 v Ukrajini potekale lokalne in regionalne volitve v mirnem ozračju in brez incidentov; ker so bile izrečene kritike o nekaterih vidikih priprav teh volitev, zlasti glede volilne zakonodaje, pa tudi postopka sprejemanja zakonodaje in nekaterih vidikov te zakonodaje,

F.  ker se po predsedniških volitvah januarja 2010 kažejo vse bolj zaskrbljujoči znaki manjšega spoštovanja do demokracije in pluralizma, kar je razvidno predvsem iz obravnavanja nekaterih nevladnih organizacij in pritožb posameznih novinarjev zaradi pritiska urednikov ali lastnikov medijev, naj o nekaterih dogodkih poročajo ali ne, pa tudi iz povečanega in politično motiviranega delovanja ukrajinske službe državne varnosti ter zlorab upravnih in sodnih sredstev v politične namene,

G.  ker je predstavnica OVSE za svobodo medijev 13. oktobra 2010 izjavila, da je Ukrajina dosegla visoko raven medijske svobode, da pa mora nujno ukrepati, da bi jo obdržala, ter pozvala ukrajinsko vlado, naj se vzdrži vseh poskusov vplivanja na medijske vsebine ali poskusov cenzuriranja, s čimer bi ustregla mednarodnim standardom za medijsko svobodo in standardom OVSE za obveze v zvezi s svobodo medijev,

H.  ker lahko vzhodno partnerstvo Ukrajini nudi dodatne načine za približevanje Evropi, uspešno pa je lahko le, če bo temeljilo na praktičnih in zanesljivih projektih in bo ustrezno financirano,

1.  poudarja, da lahko v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji Ukrajina zaprosi za članstvo v EU kot vsaka evropska država, ki spoštuje načela svobode in demokracije, človekove pravice in temeljne svoboščine ter načela pravne države;

2.  poudarja, da je prihodnost Ukrajine evropska, saj ima močne zgodovinske, kulturne in gospodarske vezi z Evropsko unijo in je ena od bistvenih partneric Unije v njeni vzhodni soseščini, ki pomembno vpliva na varnost, stabilnost in blaginjo vse celine;

3.  pozdravlja soglasne izjave ukrajinskega vlade in političnega opozicije o želji Ukrajine, da krene po poti evropskega povezovanja, ter njeni dolgoročni ambiciji, da postane država članica Evropske unije; opaža, da ta cilj še vedno soglasno podpirajo vsi njeni politični akterji; poziva ukrajinske oblasti, naj vzpostavijo skupni forum za usklajevanje političnega mnenja Ukrajine do Evropske unije, ki naj ga sestavljajo politiki iz vrst vladajoče koalicije in opozicije;

4.  poudarja, da lokalne in regionalne volitve, ki so bile 31. oktobra 2010, niso oblikovale novega pozitivnega standarda, čeprav so tehnično gledano potekale na urejen način; obžaluje, da je Ukrajina spremenila svojo volilno zakonodajo nekaj mesecev pred lokalnimi in regionalnimi volitvami, zaradi česar ni bilo dovolj časa, da bi zakon izboljšali in se pripravili na ustrezno, demokratično izvajanje volitev;

5.  obžaluje, da volilna komisija ni sprejela zahtevkov opozicijskih strank za prijavo, preden je vladajoča Stranka regij predložila svoj seznam, zato si je ta dejansko zagotovila prvo mesto na seznamih v približno 85 odstotkih volilnih enot; opaža, da zaradi nepravilnosti v volilni zakonodaji, ki ni zagotovila dovolj ukrepov za zaščito pravice uveljavljenih političnih strank do sodelovanja, nekatere stranke, kot je na primer stranka Domovina, v številnih okrožjih niso uspele prijaviti svojih kandidatov ali sodelovati na volitvah;

6.  obžaluje, da so volilna pravila še vedno predmet razprav; podpira potrebo po izboljšanju volilnega okvira in meni, da je delo na pripravi osnutka novega volilnega zakonika, opravljeno v sodelovanju z izvedenci Evropske unije in OVSE, spodbudno; je seznanjen, da je bil sedaj osnutek enotnega volilnega zakonika vložen v sprejetje ukrajinskemu parlamentu; poudarja, da je za preglednost volilnega postopka nujen jasen zakonodajni okvir; poziva ukrajinske oblasti, naj zagotovijo, da bo zakonodaja dokončana pravočasno in dovolj zgodaj pred zakonodajnimi volitvami leta 2012;

7.  je zaskrbljen zaradi nedavnih dogodkov, ki bi lahko spodkopali svobodo in pluralizem medijev; poziva oblasti, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito teh bistvenih vidikov demokratične družbe ter se vzdržijo vseh poskusov neposrednega ali posrednega nadzora vsebine poročanja nacionalnih medijev; poudarja nujno potrebo po reformi zakonodaje o medijskem sektorju in zato pozdravlja nedavni predlog za vzpostavitev storitev javne radiodifuzije v Ukrajini; pozdravlja tudi javna zagotovila ukrajinskih oblasti, da bo pravni okvir, nujen za vzpostavitev storitev javne radiodifuzije, zaključen do konca leta; obžaluje, da so neodvisnima televizijskima postajama TVi in TV5 odvzeli nekatere oddajniške frekvence; poziva oblasti, naj zagotovijo, da sodni postopki ne bodo povzročili selektivnih odvzemov oddajniških frekvenc in naj preučijo vse sklepe ali imenovanja, ki bi lahko pripeljala do navzkrižja interesov;

8.  poziva ukrajinsko vlado, naj zakonodajo o svobodi medijev uskladi s standardi OVSE; odločno ukrepanje v zvezi s tem bi okrepilo verodostojnost Ukrajine kot predsedujoče OVSE za leto 2013;

9.  poziva ukrajinske oblasti, naj temeljito preučijo izginotje Vasila Klimentjeva, glavnega urednika časopisa, ki se osredotoča na korupcijo v regiji Harkov;

10.  poudarja potrebo po okrepitvi verodostojnosti, stabilnosti, neodvisnosti in učinkovitosti ustanov ter s tem zagotavljanja demokracije in pravne države ter spodbujanja sporazumnega procesa ustavnih reform, ki bo temeljil na jasni delitvi oblasti in vzpostavitvi učinkovitega sistema zavor in ravnovesij med državnimi ustanovami; poudarja, da je sodelovanje z Evropsko komisijo za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija) poglavitno za zagotavljanje popolne skladnosti svežnjev zakonodajnih reform, ki se trenutno oblikujejo, z evropskimi standardi in vrednotami; poziva vse bistvene zainteresirane politične skupine, vključno z vlado in opozicijo, naj sodelujejo v tem procesu, ter poziva ukrajinske oblasti, naj Beneško komisijo zaprosijo za mnenje o končnih različicah predlogov zakonov;

11.  poziva vse stranke v ukrajinskem parlamentu, naj podpirajo in spodbujajo vzpostavitev učinkovitega sistema zavor in ravnovesij za zakonito delovanje vlade;

12.  poziva oblasti, naj v celoti raziščejo vsa poročila o kršitvah pravic in svoboščin ter odpravijo vse ugotovljene kršitve in tudi raziščejo vlogo ukrajinske varnostne službe pri vmešavanju v demokratični proces;

13.  poudarja ključno vlogo Ukrajine pri zanesljivi oskrbi Evropske unije z energijo; poudarja pomen dodatne okrepitve sodelovanja med Ukrajino in EU na področju energije; Ukrajino poziva, naj uresniči svoje zaveze iz skupne izjave mednarodne investicijske konference EU-Ukrajina o posodobitvi ukrajinskega sistema za pretok plina; poziva, naj EU in Ukrajina skleneta dodatne sporazume, da bi obema stranema zagotovili zanesljivo oskrbo z energijo, vključno z zanesljivim in raznovrstnim sistemom za pretok plina in nafte; poudarja, da Ukrajina potrebuje pregledne, učinkovite in kakovostne storitve tranzita prek moderniziranega omrežja za transport plina, če želi imeti moderen sistem za pretok plina; poziva Komisijo, naj zagotovi potrebno tehnično pomoč, da bi temeljito izboljšali energetsko učinkovitost ukrajinskega električnega omrežja in okrepili sodelovanje pri reformi plinskega sektorja, s katero bi ga uskladili s standardi EU;

14.  podpira poziv predsednikov držav EU in Ukrajine ob obeleženju 25. obletnice černobilske nesreče v Kijevu, naj se mobilizira vsa pomoč, potrebna za dokončanje zaščite černobilske četrte enote in nadaljnjo razgradnjo preostalih treh enot; poudarja, da je za projekt izgradnje zaščite najpomembnejša preglednost, zlasti glede prihodnjih korakov in do sedaj opravljenih del;

15.  meni, da je bil narejen spodbuden napredek pri pogajanjih o pridružitvenem sporazumu EU-Ukrajina, zlasti pri vidiku poglobljenega in razširjenega prostotrgovinskega območja; je seznanjen, da je zaključek pogajanj o sporazumu odvisen od sposobnosti in pripravljenosti Ukrajine, da približa svojo zakone in uredbe zakonodaji Evropske unije; poziva Evropsko komisijo, naj se z Ukrajino dogovori o poglobljenem in razširjenem prostotrgovinskem območju, tako da njegove določbe ne bodo zgolj odprle trgov EU in Ukrajine trgovini v obojestransko korist, temveč tudi podprle modernizacijo ukrajinskega gospodarstva; poudarja, da bi poglobljeno in razširjeno prostotrgovinsko območje Ukrajini zagotovilo postopno vključevanje v notranji trg EU, vključno s širitvijo štirih svoboščin na to državo; poziva Komisijo in Ukrajino, naj hitro napredujeta na tem področju na podlagi ukrajinskih dosežkov kot članice Svetovne trgovinske organizacije; poziva obe strani, naj storita vse potrebno, da se v prvi polovici naslednjega leta sklene končni sporazum;

16.  poziva ukrajinske oblasti, naj okrepijo prizadevanja za boj proti korupciji; v tej zvezi pričakuje, da bodo pozitivne politične izjave spremljali odločni ukrepi za boj proti korupciji na vseh ravneh na podlagi politične nepristranskosti; poziva k vzpostavitvi enakih pogojev poslovanja in uporabi istih pravil za domače in tuje vlagatelje; v tej zvezi obžaluje pregloboko vpletenost velikih podjetij v politično življenje;

17.  mu jemlje pogum dejstvo, da je ukrajinski parlament sprejel spremembe novega zakona o javnih naročilih, v skladu s katerimi so blago, dela in storitve, ki se zagotovijo za namene evropskega prvenstva v nogometu leta 2012 v Ukrajini, izvzeti iz področja uporabe tega zakona;

18.  poziva ukrajinski parlament, naj sprejme predlog zakona o dostopu do informacij javnega značaja, v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi;

19.  pozdravlja akcijski načrt za liberalizacijo vizumskega režima za Ukrajino, kot je bilo dogovorjeno na 14. vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino 22. novembra 2010; meni, da je akcijski načrt praktično orodje za nadaljevanje bistvenih reform na ustreznih področjih; zlasti pri utrjevanju pravne države in spoštovanja temeljnih svoboščin; poziva Komisijo, naj ukrajinskim oblastem pomaga pri prizadevanjih za liberalizacijo vizumskega režima;

20.  poziva države članice, naj kot srednjeročen cilj odpravijo pristojbine za obravnavo nacionalnih in schengenskih vizumskih vlog za ukrajinske državljane;

21.  poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami in Ukrajino pripravi posebne ukrepe, ki bodo veljali v času evropskega nogometnega prvenstva leta 2012, da bi omogočili potovanje imetnikom vstopnic, to posebno priložnost pa izkoristili kot preskusno obdobje pred dokončno odpravo vizumov;

22.  pozdravlja dejavno sodelovanje Ukrajine v vzhodnem partnerstvu in parlamentarni skupščini Euronest; poziva Svet in Komisijo, naj še dodatno okrepita sodelovanje z Ukrajino glede toka dogodkov v soseščini in zlasti glede razvoja politik za črnomorsko območje;

23.  poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje na področju mladinskih in študentskih izmenjav in razvoja programov štipendiranja, kar bi Ukrajincem omogočilo, da se seznanijo z Evropsko unijo in njenimi državami članicami; meni, da bi bilo treba program visokošolskih izmenjav Erasmus razširiti na študente iz šestih vzhodnih partnerskih držav;

24.  naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsednikoma vlade in parlamenta Ukrajine ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Zadnja posodobitev: 2. marec 2012Pravno obvestilo