Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2964(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0630/2010

Rozpravy :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Hlasovanie :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0448

Prijaté texty
PDF 104kWORD 55k
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg Finálna verzia
Irak, najmä trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám
P7_TA(2010)0448B7-0629, 0630, 0631, 0632, 0633 a 0648/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2010 o Iraku: trest smrti (najmä prípad Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie o situácii v Iraku,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zrušení trestu smrti, najmä uznesenie z 26. apríla 2007 o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti(1) ,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 62/149 z 18. decembra 2007, v ktorej sa vyzýva na moratórium na trest smrti, a rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 63/168 z 18. decembra 2008, v ktorej sa vyzýva na uplatňovanie rezolúcie Valného zhromaždenia 62/149 z roku 2007,

–  so zreteľom na prejav podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej o politike v oblasti ľudských práv, ktorý predniesla na plenárnej schôdzi 16. júna 2010 a v ktorom poukázala na to, že zrušenie trestu smrti na celom svete je pre Európsku úniu prioritou,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie požadujúce všeobecné zrušenie trestu smrti prijaté na 4. Svetovom kongrese proti trestu smrti, ktorý sa konal v Ženeve od 24. do 26. februára 2010,

–  so zreteľom na článok 2 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady prijaté 16. novembra 2009 o slobode náboženstva alebo presvedčenia, v ktorých sa zdôrazňuje strategický význam tejto slobody a boja proti náboženskej neznášanlivosti,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery z roku 1981,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej o Iraku, najmä vyhlásenie z 1. novembra 2010, ktoré predniesla v nadväznosti na útok na veriacich v katedrále Panny Márie Spasiteľky v irackom Bagdade,

–  so zreteľom na svoje výročné správy o situácii v oblasti ľudských práv vo svete a na svoje predchádzajúce uznesenia o náboženských menšinách vo svete,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

Trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza)

A.  keďže 26. októbra 2010 iracký najvyšší odsúdil na trest smrti 74-ročného bývalého irackého podpredsedu vlády Tárika Azíza spolu so Sa´adúnom Šákirom, bývalým ministrom vnútra, a Ábidom Hamúdom, bývalým osobným tajomníkom Saddáma Husajna; keďže v prípade zamietnutia odvolania proti rozsudku bude trest smrti vykonaný pravdepodobne do 30 dní,

B.  keďže v rámci predchádzajúceho súdneho konania bol Tárik Azíz odsúdený na 22 rokov vo väzení v samoväzbe a tento rozsudok bol vlastne odsúdením na doživotie vzhľadom na krehké zdravie Tárika Azíza, ktorý vo väzení niekoľkokrát utrpel mozgovú porážku, mal problémy s pľúcami a podstúpil operáciu na odstránenie krvnej zrazeniny v mozgu,

C.  keďže iracký prezident Džalál Tálabání vyhlásil, že nepodpíše rozkaz na vykonanie popravy Tárika Azíza; keďže podľa irackej ústavy by rozsudky trestu smrti mal ratifikovať prezident, no existujú mechanizmy na vykonanie popráv z právomoci parlamentu,

D.  keďže odsúdenie Tárika Azíza na trest smrti neprispeje k zlepšeniu ovzdušia násilia v Iraku a keďže Irak zúfalo potrebuje národné zmierenie,

E.  keďže EÚ je pevne odhodlaná usilovať sa o zrušenie trestu smrti na celom svete a snaží sa dosiahnuť všeobecný súhlas s touto zásadou,

F.  keďže trest smrti je to najhoršou formou krutého, neľudského a ponižujúceho trestu, ktorý je porušením práva na život zakotveného vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a je mučením, ktoré je pre štáty dodržujúce ľudské práva neprijateľné,

Útoky proti kresťanským komunitám

G.  keďže 22. novembra 2010 boli v Mósule zabití dvaja irackí kresťania; keďže 10. novembra 2010 prišlo o život najmenej päť osôb v irackom hlavnom meste Bagdad pri sérii bombových a mínometných útokov zameraných na kresťanské oblasti; keďže k útokom došlo potom, čo islamistickí ozbrojenci obsadili 31. októbra 2010 katedrálu sýrskych kresťanov, pričom 50 veriacich prišlo o život,

H.  keďže k zodpovednosti za toto vraždenie sa prihlásila militantná skupina Islamský iracký štát, považovaná za súčasť medzinárodnej siete al-Káida, ktorá prisahala, že podnikne ďalšie útoky proti kresťanom,

I.  keďže v článku 10 irackej ústavy je stanovené, že vláda sa zaväzuje zabezpečiť a zachovať posvätnosť svätých miest a miest náboženského významu; keďže v článku 43 sa uvádza, že príslušníci všetkých náboženských skupín môžu slobodne vykonávať svoje náboženské obrady a spravovať svoje náboženské inštitúcie,

J.  keďže z krajiny utiekli stovky tisíc kresťanov v dôsledku opakovaných útokov proti ich komunitám a kostolom; keďže z mnohých irackých Asýrčanov, ktorí v krajine zostali (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny), sú teraz osoby vysídlené v rámci krajiny, ktoré museli utiecť pred násilím a extrémizmom zameraným proti nim,

K.  keďže Asýrčania (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny) sú starovekým pôvodným obyvateľstvom, ktoré je veľmi často vystavené prenasledovaniu a násilnej emigrácii, a keďže hrozí, že ich kultúra v Iraku zanikne,

L.  keďže v Iraku naďalej dochádza v znepokojivom rozsahu k porušovaniu ľudských práv, páchanému najmä na etnických a náboženských menšinách; keďže je nutné rešpektovať a chrániť bezpečnosť a práva všetkých menšín vrátane náboženských skupín vo všetkých spoločnostiach,

M.  keďže EÚ opakovane vyjadrila svoju podporu slobode myslenia, svedomia a náboženského vyznania a zdôraznila, že vlády majú povinnosť zaručiť tieto slobody,

Trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza)

1.  opätovne pripomína svoje dlhodobé odmietavé stanovisko k trestu smrti vo všetkých prípadoch a za každých okolností, a to aj v prípade spáchania vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, a opätovne zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti prispieva k pozdvihnutiu ľudskej dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv;

2.  preto vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím irackého súdu odsúdiť Tárika Azíza, Sa´adúna Šákira a Ábida Hamúda na trest smrti; zdôrazňuje však, že je dôležité, aby sa v rámci právneho štátu a riadneho procesu zodpovedali za svoje činy tí, ktorí porušujú ľudské práva, vrátane (bývalých) politikov;

3.  naliehavo vyzýva iracké orgány, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a nevykonali trest smrti, ktorý vyniesol najvyšší súd; víta vyhlásenie irackého prezidenta Džalála Tálabáního, že nepodpíše príkaz vykonanie popravy;

4.  nabáda irackú vládu, aby podpísala a ratifikovala druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach týkajúci sa zrušenia trestu smrti za každých okolností a vyzýva na okamžité moratórium na trest smrti;

5.  poukazuje na to, že úplné zrušenie trestu smrti zostáva jedným z hlavných cieľov politiky EÚ v oblasti ľudských práv;

Útoky proti kresťanským komunitám

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedávnymi útokmi proti kresťanským a ďalším náboženským komunitám v Iraku a nad zneužívaním náboženstva páchateľmi týchto činov, a dôrazne tieto činy odsudzuje;

7.  vyzýva iracké orgány, aby podstatne zvýšili svoje úsilie o ochranu kresťanských a iných zraniteľných menšín a posilnili opatrenia proti násiliu medzi etnickými skupinami a aby sa vynasnažili postaviť pred súd páchateľov zločinov v súlade so zásadami právneho štátu a medzinárodnými štandardmi;

8.  opätovne pripomína svoju plnú podporu obyvateľstvu Iraku a vyzýva všetky iracké politické subjekty, aby spoločne pracovali proti hrozbám násilia a terorizmu; zdôrazňuje, že je nutné chrániť právo všetkých náboženských skupín slobodne sa zhromažďovať a zúčastňovať sa na bohoslužbách; odsudzuje úmyselné útoky na miesta, kde sa zhromažďujú civilisti vrátane miest, v ktorých sa vykonávajú náboženské obrady; dôrazne odsudzuje všetky násilné činy proti kostolom a všetkým bohoslužobným miestam v a naliehavo vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnili boj proti terorizmu;

9.  vyjadruje solidaritu s rodinami obetí a presvedčenie, že ľud Iraku vytrvá v neustálom odmietaní snáh extrémistov o stupňovanie napätia medzi sektami;

10.  víta vyhlásenie irackého Ministerstva zahraničných vecí z 2. novembra 2010, v ktorom vyzýva špecializované orgány a všetky bezpečnostné zložky, aby sa dôrazne postavili proti akýmkoľvek pokusom izolovať irackých občanov na základe sekty či rasy, poskytli ochranu irackým občanom a zabezpečili slobodné vykonávanie náboženských obradov;

11.  vyzýva Radu a Komisiu, najmä podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovú, aby sa s ohľadom na prípravy prvej Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom prioritne zaoberali problémom bezpečnosti kresťanov v rámci irackých hraníc;

o
o   o

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam členských krajín OSN a vláde a parlamentu Iraku.

(1) Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 775.

Posledná úprava: 2. marca 2012Právne oznámenie