Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 65kWORD 34k
Čtvrtek 25. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku v Evropské unii
P7_TA(2010)0451P7_DCL(2010)0068

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku v Evropské unii

Evropský parlament ,

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v EU přibude každý rok více než 400 000 nových případů rakoviny tlustého střeva a konečníku a 200 000 případů končí smrtí, přičemž toto onemocnění je druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu,

B.  vzhledem k tomu, že na vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku má vliv životní styl (obezita, nedostatek pohybu, konzumace alkoholu a kouření) a že řešení problémů spojených s uvedenými faktory omezí rozmach tohoto druhu rakoviny,

C.  vzhledem k tomu, že v některých zemích v EU screening již snížil počet úmrtí na rakovinu konečníku a tlustého střeva, zatímco v jiných zemích se screeningem nebylo započato,

D.  vzhledem k tomu, že včasné zachycení rakoviny tlustého střeva a konečníku povede nejen ke snížení úmrtnosti o 40 %, ale také zásadně sníží náklady na léčbu,

E.  vzhledem k tomu, že podle Komise by měl být boj proti rakovině tlustého střeva a konečníku prioritou v oblasti zdraví obyvatel, protože úmrtím způsobeným touto chorobou lze předcházet pomocí prostředků, které jsou v EU dostupné,

1.  vyzývá Komisi a členské státy, aby:

   v rámci EU podpořily kampaně na zvýšení povědomí o aspektech životního stylu způsobujících rakovinu tlustého střeva a konečníku, které by byly zaměřené především na mladistvé a mladé dospělé,
   podpořily zavádění osvědčených postupů screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aby každé dva roky uveřejňovaly zprávy o dosaženém pokroku,
   v nadcházejících pracovních programech pro 7. rámcový program pro výzkum a Program EU pro veřejné zdraví stanovily jako prioritu šíření výsledků výzkumu a poznatků v oblasti screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku,
   zavedly plošný screening rakoviny tlustého střeva a konečníku v souladu se zásadami EU;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto prohlášení spolu se jmény signatářů Radě, Komisi a parlamentům členských států(1) .

(1) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 1 k zápisu ze zasedání ze dne 25. listopadu 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN1)).

Poslední aktualizace: 2. března 2012Právní upozornění