Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 59kWORD 34k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Το Στρατόπεδο Ασράφ
P7_TA(2010)0452P7_DCL(2010)0075

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Στρατόπεδο Ασράφ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2009 για το στρατόπεδο Ασράφ(1) που φιλοξενεί 3400 ιρανούς αντιφρονούντες στο Ιράκ, μεταξύ των οποίων 1000 γυναίκες που θεωρούνται στο σύνολό τους «προστατευόμενα πρόσωπα» βάσει της 4ης Σύμβασης της Γενεύης,

–  έχοντας υπόψη τη διαγραφή της αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI) από τη μαύρη λίστα της ΕΕ το 2009,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι συγγενείς διαμενόντων στο Ασράφ καταδικάστηκαν σε θάνατο από το καθεστώς του Ιράν μετά την επιστροφή τους από το στρατόπεδο όπου επισκέφτηκαν μέλη των οικογενειών τους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρακινή κυβέρνηση δεν σεβάστηκε το ψήφισμα του ΕΚ και συνεχίζει την ανελέητη πολιορκία του στρατοπέδου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι εξωτερικές πιέσεις στους διαμένοντες υπό το πρόσχημα ότι η PMOI παραμένει στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εφετείο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον έλαβε τον Ιούλιο 2010 απόφαση υπέρ της PMOI και ζήτησε επειγόντως από το υπουργείο εξωτερικών να αναθεωρήσει την απόφασή του να διατηρήσει την οργάνωση αυτή στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ έχουν αποσυρθεί από το Ασράφ και οι εκεί διαμένοντες έχουν καταστεί σήμερα ευάλωτοι σε επιθέσεις,

1.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ να ζητήσει επειγόντως από τις ΗΠΑ να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΕΕ διαγράφοντας την PMOI από τη μαύρη λίστα τους και από τον ΟΗΕ να παράσχει επειγόντως προστασία στο Ασράφ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(2) , στην Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 184 Ε, 8.7.2010, σ. 62.
(2) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 25ης Νοεμβρίου 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN2)).

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου