Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/3009(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0727/2010

Debatai :

OJ 16/12/2010 - 217
CRE 16/12/2010 - 10.2

Balsavimas :

PV 16/12/2010 - 10.2
PV 16/12/2010 - 12.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0495

Priimti tekstai
PDF 76kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2010 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Uganda. D. Bahati įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų (LGBT) diskriminacija
P7_TA(2010)0495B7-0709, 0710, 0711, 0718, 0727 ir 0729/2010

2010 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ugandos: vadinamasis D. Bahati teisės aktas ir lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transeksualių asmenų diskriminacija

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus ir priemones, įskaitant įtrauktus į Jungtinių Tautų konvencijas dėl žmogaus teisių ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, pagal kurias užtikrinamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ir draudžiama diskriminacija,

–  atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Kotonu susitarimas), ir į jame, ypač jo 9 straipsnyje, numatytas žmogaus teisių nuostatas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 7 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 19 straipsnį, pagal kuriuos Europos Sąjunga ir valstybės narės įpareigojamos gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves ir pagal kuriuos nustatytos priemonės, skirtos ES lygiu kovoti su diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 21 straipsnį, pagal kurį draudžiama diskriminacija dėl lytinės orientacijos,

–  atsižvelgdamas į visus ES veiksmus, susijusius su kova su homofobija ir diskriminacija dėl lytinės orientacijos,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl homofobijos, mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija politikos,

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją „Uganda. Prieš homoseksualius asmenis nukreipto teisės akto projektas“(1) ,

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2010 m. gegužės 17 d. deklaraciją tarptautinės kovos su homofobija dienos proga,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 3 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl jaunimo socialinės ir kultūrinės įtraukties bei aktyvumo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi prieš homoseksualius asmenis nukreiptame teisės akto projekte, kurį 2009 m. rugsėjo 25 d. Ugandos parlamente pateikė eilinis parlamento narys David Bahati, už homoseksualius santykius numatoma bausti įkalinimu nuo septynerių metų iki gyvos galvos ir mirties bausme; kadangi teisės akto projekte numatoma bausmė įkalinant iki trijų metų už tai, jei neinformuojama apie vaiko ar paciento homoseksualumą; kadangi teisės akto projektas dar svarstomas,

B.  kadangi beveik visa tarptautinė bendruomenė griežtai pasmerkė siūlomą teisės aktą, o kai kurios ES valstybės narės teigia nutrauksiančios Ugandai teikiamą pagalbą vystymuisi, jei šis teisės aktas bus priimtas,

C.  kadangi 2010 m. spalio 9 d. ir lapkričio 15 d. vietos laikraštis „Rolling Stone“ paskelbė asmenų, kurie manoma yra homoseksualai, vardus ir pavardes bei asmeninius duomenis ir paragino skaitytojus jiems kenkti arba juos pakarti; kadangi Ugandos Aukščiausiasis teismas priėmė nutartį, kad laikraštis turi laikinai sustabdyti veiklą,

D.  kadangi Afrikoje už homoseksualumą nebaudžiama tik 13 šalių, o 38 šalyse jis laikomas nusikaltimu; kadangi Mauritanijoje, Sudane ir šiaurinėje Nigerijos dalyje už homoseksualumą baudžiama mirtimi,

1.  pakartoja, kad lytinė orientacija – tai asmens teisės į privatų gyvenimą, kuri užtikrinama pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę, kuria remiantis turėtų būti ginama lygybė ir kovojama su diskriminacija bei užtikrinama saviraiškos laisvė, klausimas;

2.  primena Ugandos valdžios institucijoms jų įsipareigojimus, prisiimtus pagal tarptautinę teisę ir Kotonu susitarimą, kuriame raginama gerbti visuotines žmogaus teises;

3.  pakartoja, jog remia visuotines žmogaus teises, ir pažymi, kad lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų pagrindinių teisių gynimas negali būti laikomas Europos vertybių primetimu ir kad tokiu būdu tiesiog ginamos ir skatinamos bendros visuotinės žmogaus teisės, nes tai yra vienas iš ES tikslų vykdant išorės veiksmus;

4.  smerkia bet kokius bandymus kurstyti neapykantą ir smurtą prieš bet kokią mažumą, įskaitant dėl lyties ir lytinės orientacijos; todėl smerkia tai, kad parlamente buvo pateiktas prieš homoseksualius asmenis nukreipto teisės akto projektas, ir ragina Ugandos valdžios institucijas nepatvirtinti minėtojo projekto, bet persvarstyti savo įstatymus ir nustatyti, kad homoseksualumas nėra nusikaltimas, o nuo visuomenės atskirtos asmenų grupės, įskaitant lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų gynėjus, nusikaltėliai; pabrėžia, kad prieš homoseksualius asmenis nukreiptas teisės aktas labai apsunkintų kovą su ŽIV/AIDS;

5.  dar kartą griežtai smerkia bet kokius bandymus pradėti taikyti mirties bausmę, nesvarbu, kokios būtų aplinkybės, ir Ugandos piliečių, vykdančių homoseksualius veiksmus užsienyje, ekstradicijos procedūras;

6.  palankiai vertina Ugandos Aukščiausiojo teismo nutartį, kad laikraštis „Rolling Stone“ laikinai sustabdytų veiklą, tačiau ir toliau yra susirūpinęs dėl to, kad dėl straipsnio daugybė Ugandos gyventojų buvo užpulti ir daugybė gyventojų vis dar bijo būti užpulti, ir ragina valdžios institucijas juos apsaugoti;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Ugandos Respublikos prezidentui, Ugandos parlamento pirmininkui, Rytų Afrikos įstatymų leidybos asamblėjai, Afrikos Sąjungos komisijai ir institucijoms.

(1) OL C 286 E, 2010 10 22, p. 25.

Atnaujinta: 2012 m. gegužės 29 d.Teisinis pranešimas