Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/3018(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0025/2011

Разисквания :

PV 18/01/2011 - 16
CRE 18/01/2011 - 16

Гласувания :

PV 19/01/2011 - 6.12

Приети текстове :

P7_TA(2011)0018

Приети текстове
PDF 109kWORD 70k
сряда, 19 януари 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Положението в Хаити една година след земетресението: хуманитарна помощ и възстановяване
P7_TA(2011)0018B7-0023, 0024, 0025, 0027 и 0032/2011

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2011 г. относно положението в Хаити една година след земетресението: хуманитарна помощ и възстановяване

Европейският парламент ,

–  като взе предвид международната конференция на донорите за ново бъдеще за Хаити, която се проведе в Ню Йорк на 31 март 2010 г., и докладът от мисията в Ню Йорк на делегацията на комисията по развитие на Европейския парламент,

–  като взе предвид Плана за действие за възстановяване и национално развитие на Хаити – големите проекти за бъдещето, от март 2010 г.,

–  като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по външни работи, проведено на 18 януари 2010 г. в Брюксел,

–  като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 19 януари 2010 г. относно земетресението в Хаити,

–  като взе предвид заключенията от подготвителната министерска конференция в Монреал от 25 януари 2010 г.,

–  като взе предвид Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, подписан от трите европейски институции през декември 2007 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2010 г. относно неотдавнашното земетресение в Хаити(1) ,

–  като взе предвид доклада от мисията в Хаити на комисията по развитие на Европейския парламент (25‐27 юни 2010г.),

   като взе предвид доклада на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС относно информационната мисия в Хаити и Доминиканската република от 30 август 2010 г.,

–  като взе предвид съвместния документ от юни 2010 г. на Catherine Ashton, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и Кристалина Георгиева, член на Комисията, относно поуките, които следва да се извлекат във връзка с реакцията на Съюза по време на бедствието в Хаити,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 октомври 2010 г. относно капацитета на ЕС за спешно реагиране(COM(2010)0600),

–  като взе предвид Мисията на ООН за стабилизиране на Хаити (MINUSTАH),

–  като взе предвид доклада на Мишел Барние, озаглавен „За Европейски сили за гражданска защита: EuropeAid“, публикуван през май 2006 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че при земетресението с магнитуд 7,3 по скалата на Рихтер, което разтърси Хаити на 12 януари 2010 г., загинаха 222 750 души, бяха засегнати 3 милиона души, а близо 1,7 милиона ‐ разселени, като над един милион все още са настанени в лагери, които трябваше да бъдат само временни, и като има предвид, че асоциациите за защита на правата на човека осъждат „ужасяващите“ условия на живот в тези импровизирани лагери, включително „изнасилванията и сексуалното насилие“, на което са подложени жените,

Б.  като има предвид, че в тази страна, в която 60 % от населението живее в селски райони и 80 % от населението живее в абсолютна бедност, понастоящем между 2,5 и 3,3 милиона души са изправени пред продоволствена несигурност,

В.  като има предвид, че една година след земетресението в Хаити продължава да цари хаос, страната е все още в бедствено положение, а възстановяването тепърва започва,

Г.  като има предвид, че десетилетията на бедност, влошаване на околната среда, уязвимост по отношение на множество природни бедствия, насилие, политическа нестабилност и диктатура превърнаха тази държава в най-бедната страна в Северна и Южна Америка, в която преди бедствието по-голямата част от 12-те милиона хаитяни преживяваха с по-малко от два долара на ден, както и че щетите, причинени от земетресението, задълбочиха неспособността на държавата да осигурява основни обществени услуги, а оттам и да реагира активно на спасителните операции и усилията за възстановяване,

Д.  като има предвид, че до момента на практика са отпуснати 1,2 милиарда долара от общо 10-те милиарда (с два срока на изплащане: 18 месеца и 3 години), за които беше поет ангажимент на международната конференция на донорите за възстановяването на Хаити, проведена в Ню Йорк на 31 март 2010 г.,

Е.  като има предвид, че неотдавнашната трагедия в Хаити доказа необходимостта от укрепване на инструментите, с които разполага Съюзът, за справяне с бедствия (хуманитарна помощ и механизъм на Общността за гражданска защита), по отношение на ефикасността, бързината, координацията и видимостта,

Ж.  като има предвид, че по предложение на Хаити е създадена Временна комисия за възстановяване на Хаити, с цел да се гарантира координацията и ефективното усвояване на средствата, както и да се приложи планът за действие за развитието на Хаити; като има предвид, че Европейската комисия, в качеството си на водещ донор, е член на тази временна комисия и има право на глас,

З.  като има предвид, че разчистването на останките от разрушените сгради е основно предизвикателство за възстановяването на страната – много малка част от останките са разчистени досега – и че при сегашното темпо ще са необходими поне шест години, за да се разчистят милионите кубически метри останки,

И.  като има предвид, че епидемията от холера, проявила се на 19 октомври 2010 г., към момента е причинила смъртта на над 3 000 души, като са засегнати над 150 хиляди души; като има предвид, че разпространението на епидемията подчертава очевидните структурни недостатъци на хаитската държава и ограниченията на системата за международна помощ и MINUSTAH, както и че действията за борба с холерата са засегнати и от настоящата политическа криза, възникнала в резултат на изборите,

Й.  като има предвид, че от общата сума от 174 милиона долара Организацията на обединените нации е получила едва 44 милиона долара за борба срещу епидемията от холера,

К.  като има предвид, че СЗО предвижда 400 000 нови случая на холера през следващите 12 месеца, ако епидемията не бъде изкоренена,

Л.  като има предвид, че изборите от 28 ноември 2010 г., резултатите от които бяха обявени в началото на декември, предизвикаха бурни протести в Хаити и многобройни обвинения в измами и че международната общност следва да окаже подкрепа за осигуряването на прозрачен и законен изборен процес, за да се гарантира справедливостта на изборите, която е от първостепенно значение за възстановяването на страната; като има предвид, че защитата на гражданите представлява приоритет,

1.  Отново изразява своята солидарност с жителите на Хаити, жертви на земетресението и холерата, и подчертава, че усилията за възстановяване трябва да се реализират въз основа на консултации с населението и гражданското общество на Хаити и с тяхно участие;

2.  Настоява международната общност, включително Европейският съюз, да се ангажира категорично и в дългосрочен план да изпълни всички ангажименти, поети по време на международната конференция на донорите в Ню Йорк, и да предприеме незабавни мерки в тази насока; също така подчертава, че цялата хуманитарна помощ и помощ за възстановяване, предоставяна от Съюза, се отпуска под формата на безвъзмездни помощи, а не под формата на заеми, които водят до натрупване на дълг;

3.  Припомня високата степен на мобилизация на международната общност след разрушителното земетресение в Хаити и нейната политическа воля за оказване на подкрепа за възстановяването на Хаити по друг начин, като се избегнат грешките от миналото и се изкоренят веднъж завинаги първопричините за бедността в Хаити;

4.  Изразява съжаление във връзка с обхвата на бедствието в Хаити, чиито последици са силно осезаеми дори една година след земетресението; приветства размера на хуманитарната помощ от Европейската комисия за Хаити в размер на 120 милиона евро (от които 12 милиона за борба с холерата) и на помощта от държавите-членки на Съюза, възлизаща на около 200 милиона евро, както и ангажимента на члена на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и гражданската защита, и на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ и нейните експерти;

5.  Подчертава, че създаването на групи способства за координацията на място на хуманитарните действия, но този метод разкри своите ограничения предвид голямото разнообразие от хуманитарни организации, както и предвид сложността на кризисната ситуация поради високата концентрация в градските райони;

6.  Приветства усилията и работата на хуманитарните организации (Червен кръст, НПО, ООН) и на държавите-членки и подчертава, че е необходимо да се предостави информация относно невидимите последици от хуманитарните действия и относно факта, че ситуацията е била овладяна, по-специално благодарение на грижите за ранените, доставката на питейна вода и храна, както и чрез осигуряване на временен подслон;

7.  Посочва, че епидемията от холера разкри почти пълната безпомощност на хаитската държава, изправена пред лесно за предотвратяване и лечение заболяване, както и ограниченията на системата за международна помощ в страна, която се ползва от масивна хуманитарна дейност (12 000 НПО); подчертава, че хуманитарните организации не следва и не могат да продължават да се борят със слабостите на хаитската държава или да функционират като заместител на държавните органи и че е крайно необходимо да се предприемат спешни действия за дългосрочното развитие, особено в областта на достъпа до здравеопазване, водоснабдяване и канализация;

8.  Приветства ангажимента, поет съвместно от Комисията и държавите-членки по време на международната конференция на донорите за възстановяването на Хаити, за отпускане на сума в размер на 1,2 милиарда евро – от които 460 милиона под формата на помощ, различна от хуманитарната помощ, от страна на Комисията; отново призовава Европейския съюз, като основен донор, да изпълнява ролята на политически лидер в рамките на усилията за възстановяване;

9.  Призовава Комисията и държавите-членки да включат местното производството на храни и продоволствената сигурност в усилията за възстановяване в Хаити, чрез развитие на инфраструктурата в селските райони и подкрепа за дребните селскостопански производители, в рамките на съвместния им подход при планирането на техните средства за възстановяването на Хаити и в контекста на средносрочния преглед на неусвоените средства на Комисията, а именно 169 милиона евро, които са все още на разположение от общо 460-те милиона, обявени в Ню Йорк; призовава за прилагането на новата рамка за действие относно продоволствената сигурност, която беше обявена от Комисията през март 2010 г.;

10.  Изразява съжаление, че временната комисия за възстановяване на Хаити, която следва да има централно значение за координирането на възстановяването, започна своята работа със закъснение; изразява съжаление предвид липсата на информация за нейната работа и резултати и призовава Комисията, член на CIRH, да се намеси, за да се ускори изпълнението на мандата на CIRH, както и да представи на Европейския парламент доклад за дейността на CIRH, за използването на ресурсите и за средствата, обещани по време на конференцията в Ню Йорк, които действително са използвани за възстановяването;

11.  Признава, че CIRH, централна структура на управлението на възстановяването, може да функционира ефективно само чрез възстановяването на държавния капацитет на Хаити, чрез избора на нови хаитски държавни ръководители, които трябва да бъдат избрани чрез прозрачни и законни избори, и чрез реална политическа воля да се вземат решенията, необходими за справяне с този гигантски строителен обект;

12.  Настоятелно призовава хаитското правителство да следва и изпълнява ангажиментите, поети съгласно плана за национално възстановяване, за укрепване на държавната власт, повишаване ефективността на местното управление, укрепване на капацитета на местните и националните институции и възприемане на идеята за политическа, икономическа и институционална децентрализация;

13.  Счита, че местните органи и представителите на гражданското общество следва да бъдат подпомагани по-ефективно и да бъдат включвани в процеса на вземане на решения;

14.  Изразява съжаление, че хаитяните разполагат само с лопати, кирки и ръчни колички за разчистване на тоновете останки, които блокират столицата, което изглежда абсурдно като се има предвид мащабът на разрушението; подчертава, че разчистването на останките е от съществено значение за възстановяването на Хаити; изразява съжаление, че на практика не са предоставени никакви средства за разчистването на разрушените сгради и приканва Комисията да предостави финансова и техническа помощ за разчистването на останките;

15.  Призовава ООН да преразгледа мандата на MINUSTAH, като отдели особено внимание на въпросите в областта на сигурността и изразява загриженост във връзка с нейната ефективност предвид последните събития, епидемията от холера и провежданите избори;

16.  Изразява съжаление предвид голямата криза с подслоняването в Хаити; подчертава, че преместването на бездомните, разположени предимно в импровизирани лагери главно в столицата Порт-о-Пренс, е възпрепятствано от липсата на свободна земя, липсата на кадастър и превземането на много участъци от изселените, и призовава хаитските органи да проявят политическа воля, като предприемат активни действия, включително за отчуждаване;

17.  Изразява своята нарастваща загриженост предвид положението на най-уязвимите лица, и по-специално жените и децата, след земетресението, което сериозно засегна над 800 000 деца, които са били изложени на опасността от насилие, сексуална злоупотреба, трафик на хора, експлоатация и изоставяне, и призовава Европейския съюз (Комисията) да се ангажира решително, за да се възстанови среда на живот, която осигурява защита и безопасност на децата, с цел подпомагане на процеса на създаване на осигурителна система в Хаити и в подкрепа на реформата в образованието; призовава също за подобряване на условията за живот и сигурността в лагерите;

18.  Призовава Европейския съюз да си сътрудничи с правителството на острова, за да формулира всеобхватно законодателство за защита на правата на децата, да въведе в националното законодателство задълженията, произтичащи от множество международни инструменти, ратифицирани от Хаити, в областта на правата на детето, правата на човека, премахването на робството и защитата на правата на детето;

19.  Счита, че е изключително важно Комисията да подкрепи протичането на процеса на идентифициране, преброяване и издирване на семействата на децата, които са отделени от тях и да прояви особена бдителност по границите, за да се противопостави на трафика на хора и незаконното осиновяване на деца;

20.  Подчертава, че е от първостепенно значение незабавно да се изгради капацитетът на хаитската държава да прилага принципите на демокрацията и доброто управление в страната, което е необходимо за възстановяването на страната, както и да се гарантира участието на гражданското общество и населението на Хаити;

21.  Изразява дълбоката си загриженост по повод настоящата политическа криза вследствие на резултатите от президентските и парламентарните избори, които са силно оспорвани и не напълно потвърдени от мисиите на чуждестранните наблюдатели, като в момента се извършва повторно преброяване на гласовете от експерти, изпратени от Организацията на американските държави, които препоръчват в своя доклад, предаден в четвъртък, 13 януари 2011 г., отстраняването на управляващия кандидат, Jude Célestin, в полза на Michel Martelly, поради установени измами;

22.  Призовава Европейския съюз да направи всичко възможно, за да подкрепи решително един прозрачен и законен изборен процес и гладкото протичане на втория тур, планиран да се проведе през февруари, за да не изпадане Хаити в по-дълбока криза; счита, че само един законно избран президент и законно избрани парламентаристи могат да вземат необходимите решения и че за възстановяването са необходими стабилност и политическа воля;

23.  Настоятелно призовава международната общност и Европейския съюз да си сътрудничат тясно с бъдещите органи на Хаити и да ги подпомагат при организирането на техните институции и държавен капацитет за постигане на ново равновесие на всички равнища, пълноценно функционираща демокрация, както и по време на процеса на възстановяване;

24.  Подчертава решаващото значение на паричните преводи от страна на имигрирали хаитяни като капиталови потоци, насочени пряко към населението на Хаити, които могат да използват тези парични средства за задоволяване на непосредствени потребности; призовава държавите-членки и хаитското правителство да улесняват осъществяването на паричните преводи и да полагат усилия за намаляване на свързаните с тях разходи;

25.  Настоятелно призовава Съюза и държавите-членки да дадат приоритет на възстановяването и реконструкцията на Хаити; подчертава, че е настъпил моментът да се помогне на Хаити да се превърне в икономически и политически силна и самостоятелна страна и призовава международната общност да се възползва от случая, за да се изкоренят веднъж завинаги първопричините за бедността в Хаити;

26.  Отправя искане към Комисията, в духа на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, да положи значителни усилия за интегриране на измерението готовност за реакция при бедствия и намаляване на риска от бедствия, в сътрудничество с правителството, местните органи и гражданското общество, във фазата на извънредното положение и развитието в дългосрочен план;

27.  Настоятелно призовава Европейската комисия да представи в най-кратък срок предложения за създаване на сили на ЕС за гражданска защита въз основа на механизма на ЕС за гражданска защита;

28.  Посочва, че хуманитарната помощ присъства в Хаити от десетилетия и че значението на връзката между помощ при извънредно положение, възстановяване и развитие придобива изцяло смисъл в тази криза; подчертава, че е от решаващо значение ООН да продължи да ръководи и координира всички граждански и военни операции за възстановяване на сигурността и в областта на хуманитарната помощ, както и за възстановяването и развитието;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията и държавите-членки, на президента и правителството на Хаити, на заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатора за спешна помощ, както и на Световната банка и МВФ.

(1) ОВ С 341 Е, 16.12.2010 г., стр. 5.

Последно осъвременяване: 31 октомври 2012 г.Правна информация