Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2524(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0070/2011

Rozpravy :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Hlasovanie :

PV 20/01/2011 - 12.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0028

Prijaté texty
PDF 83kWORD 50k
Štvrtok, 20. januára 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej
P7_TA(2011)0028B7-0043, 0049, 0067, 0068, 0069, 0070 a 0071/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2011 o Iráne –  prípad Nasrín Sutúdeovej

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv, a predovšetkým uznesenia prijaté 10. februára 2010(1) a 8. septembra 2010(2) ,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navy Pillayovej z 23. novembra 2010, v ktorom vyjadrila znepokojenie nad prípadom Nasrín Sutúdeovej a uviedla, že ide o časť oveľa širšieho zásahu a že situácia ochrancov ľudských práv v Iráne je stále ťažšia,

–  so zreteľom na Deklaráciu Organizácie spojených národov o obhajcoch ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo konsenzom v roku 1998, v ktorej sa hovorí, že zodpovedné orgány štátov prijmú kroky potrebné na zabezpečenie ochrany obhajcov ľudských práv pred násilím, hrozbami, represiami, de facto či de jure negatívnou diskrimináciou, nátlakom či inými svojvoľnými akciami v dôsledku ich zákonného úsilia o ochranu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach , Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovor o právach dieťaťa, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 21. decembra 2010 o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Nasrín Sutúdeová, prominentná iránska právnička v oblasti ľudských práv, bola odsúdená na 11 rokov väzenia po obvineniach z „konania proti národnej bezpečnosti“ „členstva v Centre obhajcov ľudských práv“, nenosenia hidžábu (islamského oblečenia) na nahrávanom odkaze a „propagandy proti režimu“; keďže jej bolo tiež zakázané vykonávať právnickú činnosť a cestovať na 20 rokov po odpykaní trestu,

B.  keďže Nasrín Sutúdeová, matka dvoch detí, bola zatknutá 4. septembra 2010, držaná dlhé obdobia v samoväzbe, údajne mučená, bol jej znemožnený kontakt s rodinou a právnikom a keďže takmer prišla o život po hladovke na protest proti podmienkam svojho väznenia a porušovaniu zásad spravodlivého procesu,

C.  keďže jej manžel, Rega Kandán, bol predvolaný na políciu 15. januára 2011, počas noci zadržiavaný a prepustený na záruku tretej osoby a je stíhaný za obhajobu v mene svojej manželky,

D.  keďže Nasrín Sutúdeová bola právničkou Zahry Bahrámiovej, holandskej občianky zatknutej po protestoch v Ašure 27. decembra 2009 a nedávno odsúdenej na smrť,

E.  keďže odsúdenie Nasrín Sutúdeovej je súčasťou systematického útoku na advokátov a aktivistov bojujúcich za ľudské práva v Iráne, ktorého súčasťou je aj odsúdenie Šivi Nazaháriovej, spoluzakladateľky výboru reportérov pre ľudské práva a prominentnej aktivistky, 7. januára 2011 na štyri roky väzenia a 74 úderov bičom, a odsúdenie prominentného právnika Mohamáda Seifzada 30. októbra 2010 na deväť rokov väzenia a 10 rokov zákazu vykonávania právnického povolania; keďže advokát ľudských práv Mohamád Olijafar si odpykáva ročný trest za advokáciu v mene svojich klientov; keďže ďalší aktivisti, ktorým v Iráne hrozí v krátkom čase trestné stíhanie, sú Mohamád Ali Dadka, Abdulfattáh Soltáni a Hután Kian,

F.  keďže vyše rok po demonštráciách v Ašure z decembra 2009 sú stovky zadržaných iránskych občanov stále vo väzení a orgány naďalej pokračovali v zatýkaní počas roka, najmä pri príležitosti dňa študentov 7. decembra 2010, a keďže podľa správ Amnesty International je stále zadržiavaných vyše 70 študentov,

G.  keďže novinári a blogeri sú takisto cieľom, pričom v súčasnosti sa podľa správ nachádza za mrežami vyše 30 novinárov, a sloboda prejavu je odnímaná aj uznávaným predstaviteľom iránskej kultúry ako napríklad filmovému režisérovi Džafarovi Panáhimu, ktorému bolo v decembri 2010 zakázané filmovať a zároveň bol odsúdený na 6 rokov väzenia,

H.  keďže nútené priznania, mučenie a zlé zaobchádzanie s väzňami, bránenie v spánku, samoväzba, tajné väznenie, kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, fyzické zneužívanie vrátane sexuálneho násilia a beztrestnosť štátnych úradníkov je aj naďalej v Iráne veľmi rozšírené, z čoho vyplývajú silné pochybnosti o spravodlivosti a transparentnosti súdneho konania v tejto krajine,

I.  keďže namiesto vyšetrovania prípadov mimosúdneho zabitia môžu pozostalí po obetiach čeliť väzneniu, ako je tom v prípade Mahdího Ramazániho, ktorý bol zadržaný nad hrobom svojho syna v decembri 2010 a konfrontovaný s tvrdými podmienkami kaucie, ktorú nedokáže zaplatiť,

J.  keďže Irán prisľúbil medzinárodnému spoločenstvu, že bude dodržiavať Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

1.  vyzýva vládu Iránskej islamskej republiky, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila Nasrín Sutúdeovú a všetkých ostatných väzňov svedomia, a domnieva sa, že trest pre Nasrín Sutúdeovej je politickej povahy a jeho cieľom je odstaviť jednu z popredných ochrankýň ľudských práv v Iráne;

2.  dôrazne odsudzuje mimoriadne tvrdý trest pre Nasrín Sutúdeovú a zastrašovanie jej manžela, a chváli ju za jej odvahu a angažovanosť;

3.  vyzýva Iránsku islamskú republiku, aby dodržiavala normy ustanovené v základných zásadách OSN o úlohe právnikov, ktoré uvádzajú, že právnikom musí byť umožnené vykonávať prácu „bez zastrašovania, obmedzovania, obťažovania alebo nevhodného zasahovania“, a uznáva, že právnici majú nárok na slobodu prejavu vrátane „práva zúčastniť sa na verejnej diskusii o otázkach práva, administratívy spravodlivosti a podpory a ochrany ľudských práv“;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom spravodlivosti a transparentnosti súdnych procesov v Iráne a vyzýva iránske orgány, aby zaručili riadny postup v zákone aj v praxi; apeluje na vedúceho iránskeho súdnictva, ajatoláha Sadega Amoliho Laridžániho, aby ustanovil nezávislú komisiu na vyšetrenie prenasledovania advokátov ľudských práv, a aby vzal na zodpovednosť všetkých úradníkov, ktorí sa zúčastnili na nezákonných postupoch;

5.  vyzýva orgány, aby bojovali proti beztrestnosti porušovateľov ľudských práv v radoch bezpečnostných síl; pripomína svoju žiadosť o nezávislé prešetrenie obvinení z mimosúdnych popráv po sporných júlových prezidentských voľbách a o postavenie údajných porušovateľov pred súd;

6.  vyzýva iránsku vládu, aby v plnom rozsahu spolupracovala so  všetkými medzinárodnými mechanizmami ľudských práv, aby pokračovala v posudzovaní možností spolupráce s OSN v oblasti ľudských práv a reformy súdnictva, a na to, aby v plnom rozsahu vykonala odporúčania všeobecného pravidelného preskúmania;

7.  vyzýva na opätovné vytvorenie mandátu OSN pre mimoriadneho spravodajcu, ktorý by vyšetril porušovanie ľudských práv a bude nabádať k tomu, aby sa porušovatelia ľudských práv v Iráne zodpovedali za svoje činy;

8.  naliehavo žiada iránske orgány, aby organizácii Červeného polmesiaca umožnili prístup ku všetkým väzňom a aby organizáciám pôsobiacim v oblasti ľudských práv umožnili sledovať situáciu v krajine;

9.  vyzýva iránske orgány, aby opäť posúdili trest uvalený na Zahru Bahrámíovú, aby jej umožnili spravodlivý proces a, vzhľadom na jej holandské občianstvo, prístup k holandským orgánom podľa medzinárodných noriem;

10.  vyzýva Európsku službu útvar pre vonkajšiu činnosť, aby vypracovala dodatočné opatrenia v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva s cieľom aktívne podporovať bezpečnosť iránskych obhajcov ľudských práv, a povzbudzuje členské štáty a miestne orgány k podpore programu European Shelter City a International Cities of Refugee;

11.  žiada, aby sa súčasný zoznam súkromných osôb a organizácií, ktoré podliehajú zákazu cestovania do EÚ a zmrazeniu majetku, rozšíril o tých iránskych predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv, represie a obmedzovanie slobody v Iráne;

12.  vyzýva predstaviteľov EÚ a podpredsedníčku Komisie/ vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci, aby sa znovu angažovali v rozhovoroch o ľudských právach s Iránskou islamskou republikou;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva, predsedovi Najvyššieho súdu v Iráne a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s. 9.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2010)0310.

Posledná úprava: 4. apríla 2012Právne oznámenie