Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2517(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B7-0087/2011

Viták :

PV 02/02/2011 - 15
CRE 02/02/2011 - 15

Szavazatok :

PV 03/02/2011 - 8.10

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0038

Elfogadott szövegek
PDF 81kWORD 51k
2011. február 3., csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
A tunéziai helyzet
P7_TA(2011)0038B7-0078, 0079, 0080, 0081, 0087 és 0088/2011

Az Európai Parlament 2011. február 3-i állásfoglalása a tunéziai helyzetről

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel az emberi jogok tunéziai helyzetéről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2005. szeptember 29-i(1) , 2005. december 15-i(2) és 2006. június 15-i(3) állásfoglalásaira,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság által 1998 márciusában aláírt euro-mediterrán társulási megállapodásra,

–  tekintettel az emberi jogok és a demokratizálódás harmadik országokban való előmozdításáról szóló uniós politikára, amelyet a Tanács 2005 decemberében fogadott el,

–  tekintettel a 2006. február 14-án elfogadott, az Európai Unió által kötött megállapodásokban az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó záradékról szóló állásfoglalására(4) ,

–  tekintettel az európai szomszédságpolitika megerősítéséről szóló 2006. december 4-i bizottsági közleményre (COM(2006)0726),

–  tekintettel az európai szomszédságpolitika 2009. évi végrehajtásáról szóló és a Tunéziáról szóló országjelentést tartalmazó bizottsági közleményre (COM(2010)0207 - SEC(2010)0513),

–  tekintettel az Európai Unió–Tunézia cselekvési tervre,

–  tekintettel az emberi jogi aktivistákat támogató uniós politikákról szóló, 2010. június 17-én elfogadott állásfoglalására(5) ,

–  tekintettel az Európai Uniónak az EU-Tunézia Társulási Tanács 2010. május 11-i, 8. ülését követő nyilatkozatára,

–  tekintettel a Catherine Ashton, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Stefan Füle európai biztos által a tunéziai helyzetről 2011. január 13-án és 17-én kiadott nyilatkozatokra,

–  tekintettel Buzek úrnak, az Európai Parlament elnökének a tunéziai helyzettel foglalkozó, 2011. január 17-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a Mohamed Buazizi 2010. december 17-i figyelemfelkeltő öngyilkosságát követő, az egész országra kiterjedő tömegmegmozdulások következtében Ben Ali elnök 2011. január 14-én távozott a hatalomból, és ennek köszönhetően a tunéziai nép visszanyerte szabadságát és véget vetett a megbukott Ben Ali elnök által 1987 óta fenntartott rezsimnek,

B.  mivel a békés tiltakozások során a rendfenntartó szervek erővel léptek fel a tüntetőkkel szemben, és az összecsapásokban több mint százan életüket vesztették,

C.  mivel az Unió képtelen ténylegesen egységes és hatékony külpolitikát kialakítani partnereivel szemben; kiemelve különösen az EU és Tunézia közötti együttműködési mechanizmusok gyengeségét, és ismét hangsúlyozva az Európai Parlament azon kérését, hogy a társulási megállapodások emberi jogi záradékait következetesen kísérje egy olyan mechanizmus, amely biztosítja a záradék tényleges végrehajtását, mivel ezek tükrében szükségesnek látszik az érvényben lévő szomszédságpolitika felülvizsgálata;

D.  mivel a Társulási Tanács 2010. május 11-i következtetéseiben emlékeztette Tunéziát arra, hogy az igazságügyi reform, a pluralizmus, a demokratikus részvétel, a véleménynyilvánítási és egyesülési szabadság, valamint az emberi jogok védelmezőinek oltalmazása mind az Unióhoz való tényleges közeledés alapvető elemét képezi, mivel a tunéziai hatóságok e kötelezettségvállalások egyikét sem tartották tiszteletben;

E.  mivel Tunéziai és az Európai Unió az események kezdetén épp a 2011–2016 közötti időszakra szóló cselekvési terv meghatározásán dolgoztak; mivel e folyamat mindkét fél részéről jelentős elkötelezettséget igényel valamennyi kérdés tekintetében, különösen az emberi jogok és az alapvető jogok területén,

F.  mivel a tunéziai tekintélyuralmi rendszer bukása reményre ad okot a szilárd demokrácia felé való sikeres átmenetre, és ez más népeknél is a hasonló törekvések megerősödéséhez vezethet,

1.  szolidaritását fejezi ki a tunéziai nép iránt, amely jogos demokratikus törekvéseitől vezérelve, és a rossz szociális körülmények és a munkanélküliség miatti elkeseredésétől hajtva történelmi jelentőségű politikai fordulatot idézett elő az országban; üdvözli e tekintetben a nép megmozdulások során tanúsított bátorságát és eltökéltségét, együtt érez a sebesültekkel és részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak;

2.  elítéli a megtorló intézkedéseket és az erőszak rendfenntartó erők általi aránytalan alkalmazását; üdvözli ezzel szemben a fegyveres erők magatartását, amelynek tagjai nem voltak hajlandók a tüntetőkre lőni; követeli az elmúlt hetekben történt halálos kimenetelű és karhatalmi túlkapásokkal járó incidensek, valamint a korrupt gyakorlatok független vizsgálatát, és a bűnösök törvény előtti elszámoltatását;

3.  hangsúlyozza valamennyi tunéziai politikai, társadalmi, polgári és demokratikus erő teljes körű képviseletének fontosságát, hiszen az ügyvivő kormány csak ezzel érdemelheti ki a lakosság bizalmát, és csak ez ruházhatja fel a választások előkészítéséhez és a demokratikus átmenethez elengedhetetlen legitimitással;

4.  határozottan támogatja a demokratikus folyamatot; hangsúlyozza a végrehajtó és törvényhozó hatalmi ágak közötti egyensúlyt és a bírói hatalom függetlenségét tiszteletben tartó demokratikus alkotmány kidolgozásával megbízott új parlamenti közgyűlés megválasztására irányuló választások megtartásához szükséges feltételek megteremtésének fontosságát, olyan határidőn belül, amely elegendő időt biztosít az ellenzéki erőknek és a médiáknak arra, hogy nemzeti szinten megszervezzék tevékenységeiket; kívánatosnak tartja, hogy a pluralizmus, a lelkiismereti szabadság és a politikai váltógazdaság tiszteletben tartása iránt elkötelezett valamennyi demokratikus erő részt vehessen a választásokon; e tekintetben üdvözli a tájékoztatási minisztérium megszüntetését és a véleménynyilvánítás szabadságának garantálását;

5.  üdvözli az általános amnesztiáról szóló törvénytervezetet, amelynek lehetővé kell tennie a politikai foglyok szabadon bocsátását, a bukott rendszer ellenzőinek hazatérését, az ellenzéki pártok elismerését és a nem kormányzati szervezetek bejegyzését;

6.  kéri, hogy az EU azonnal hajtsa végre a Ben Ali családja és a hozzá közel állók által erkölcstelen úton szerzett javak befagyasztásáról szóló határozatokat; üdvözli a hatóságok azon bejelentését, miszerint az RCD párt ingó és ingatlan vagyonát visszaszolgáltatják az államnak;

7.  támogatja az intézményi reformokkal és az intézményekre vonatkozó törvényekkel, a korrupció elleni küzdelemmel és a 2010. december 17-ét követő események kivizsgálásával foglalkozó, független és elismert személyiségek által vezetett bizottságok felállítását; hangsúlyozza, hogy e bizottságoknak teljes mértékben függetlenül kell eljárniuk, és tényleges vizsgálati hatáskörrel kell rendelkezniük; szükségesnek tartja továbbá, hogy e bizottságok – az általuk meghatározott mértékben – igénybe vehessék az ENSZ emberi jogi főbiztosságának szakértelmét és támogatását, valamint az ENSZ által működtetett megfelelő mechanizmusokat;

8.  kéri a főképviselőt, hogy segítse elő egy – az Európai Parlamentet is magában foglaló – munkacsoport felállítását a demokratikus átmenet támogatására vonatkozó, a folyamat résztvevői által megfogalmazott igények kielégítése érdekében, különös tekintettel a szabad és demokratikus választások előkészítésére, a politikai pártok megalakulásának és a független média létrejöttének támogatására, valamint egy átlátható, a politikai hatalomtól független államapparátus felállítására és a pártatlan és független igazságszolgáltatásra;

9.  felkéri az alelnököt/főképviselőt, hogy választási megfigyelői misszió révén támogassa a következő tunéziai választásokat;

10 ezért kéri a Tanácsot, a Bizottságot és az EU főképviselőjét hogy álljon készen az EU és Tunézia közötti együttműködés különböző pénzügyi eszközeihez tartozó források átirányítására és szükség esetén növelésére;

11.  kéri a Bizottságot és az EBB-t, hogy termelékeny a helyi és külföldi beruházásokat előnyben részesítő valódi fejlesztési szerződés keretében a kedvezményes kamatú kölcsönök előirányzása révén támogassa Tunéziát gazdasága diverzifikálásában, valamint abban, hogy a tunéziai fiataloknak képzettségükhöz mért munkalehetőségeket tudjon kínálni;

12.  kéri a Bizottságot, hogy többek között pénzügyileg is támogassa az európai civil társadalmat abban, hogy segítséget és támogatást nyújthasson a tunéziai civil társadalom – főként az emberi jogi jogvédő szervezetek és a szociális partnerek – számára;

13.  felszólítja az Európai Uniót, hogy azonnal vonja le a tunéziai példából a szükséges következtetéseket, és vizsgálja felül a demokrácia és az emberi jogok támogatását célzó politikáját egy olyan mechanizmus bevezetése révén, amely lehetővé teszi a harmadik országokkal kötött megállapodásokban szereplő emberi jogi záradék végrehajtását; ragaszkodik ahhoz, hogy a szomszédságpolitika felülvizsgálata során kapjanak kiemelt hangsúlyt az igazságszolgáltatás függetlensége, az alapvető szabadságok tisztelete, a sajtó pluralizmusa és szabadsága és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó kritériumok; kéri az érintett országokkal kapcsolatos egyéb uniós politikák jobb összehangolását;

14.  úgy véli, hogy a harmadik országokban a korrupció elleni küzdelem és a jogállamiság megerősítése alapvető kritériumok a lakosság elvárásainak való megfelelés és a külföldi befektetők bevonzása tekintetében;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésének, valamint a tunéziai ügyvivő kormánynak és a tunéziai parlamentnek.

(1) HL C 227. E, 2006.9.21., 618. o.
(2) HL C 286. E, 2006.11.23., 495. o.
(3) HL C 300. E, 2006.12.9., 480. o.
(4) HL C 290. E, 2006.11.29., 107. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0226.

Utolsó frissítés: 2012. július 26.Jogi nyilatkozat