Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2517(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0078/2011

Dezbateri :

PV 02/02/2011 - 15
CRE 02/02/2011 - 15

Voturi :

PV 03/02/2011 - 8.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0038

Texte adoptate
PDF 79kWORD 55k
Joi, 3 februarie 2011 - Bruxelles Ediţie definitivă
Situația din Tunisia
P7_TA(2011)0038B7-0078, 0079, 0080, 0081, 0087 şi 0088/2011

Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2011 referitoare la situația din Tunisia

Parlamentul European ,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la situația drepturilor omului în Tunisia și, în special, rezoluțiile sale din 29 septembrie 2005(1) , 15 decembrie 2005(2) și 15 iunie 2006(3) ,

–  având în vedere Acordul euro-mediteranean semnat între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Tunisia, pe de altă parte, în martie 1998,

–  având în vedere politica Uniunii privind drepturile omului și democratizarea în țările terțe, adoptată de Consiliu în decembrie 2005,

–  având în vedere rezoluția sa referitoare la clauza privind drepturile omului și democrația în acordurile Uniunii Europene, adoptat la 14 februarie 2006(4) ,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 decembrie 2006 privind consolidarea politicii europene de vecinătate (COM(2006)0726),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind bilanțul politicii europene de vecinătate în Tunisia, 2009 (COM(2010)0207- SEC(2010)0513),

–  având în vedere planul de acțiune Uniunea Europeană - Tunisia,

–  având în vedere rezoluția sa referitoare la politicile Uniunii Europene în favoarea apărătorilor drepturilor omului, adoptat la 17 iunie 2010(5) ,

–  având în vedere declarația Uniunii Europene în urma celei de-a opta reuniuni a Consiliului de asociere UE-Tunisia din 11 mai 2010,

–  având în vedere declarația din 13 ianuarie 2011 a doamnei Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii, și declarația din 17 ianuarie 2011 a domnului Stefan Füle, comisar european, cu privire la situația din Tunisia,

–  având în vedere declarația domnului Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European, din 17 ianuarie 2011 cu privire la situația din Tunisia,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât manifestațiile populare și de amploare care s-au derulat în toată țara în urma uciderii lui Mohammed Bouazizi la 17 decembrie 2010 au condus la plecarea președintelui Ben Ali la 14 ianuarie 2011 și au permis poporului tunisian să își regăsească libertatea și să pună capăt regimului instaurat în 1987 de președintele, acum destituit, Ben Ali;

B.  întrucât mișcarea pașnică de protest a fost reprimată în mod violent de forțele de ordine, aceste evenimente soldându-se cu peste o sută de victime;

C.  întrucât Uniunea Europeană se dovedește incapabilă să elaboreze o veritabilă politică externă în relațiile cu partenerii săi, care să fie coerentă și eficace; constatând mai ales lipsa de fermitate a mecanismelor de cooperare dintre UE și Tunisia și subliniind încă o dată faptul că Parlamentul European a solicitat ca, în mod sistematic, „clauzele privind drepturile omului” din acordurile de asociere să fie însoțite de un mecanism de punere în aplicare eficientă; având în vedere, în acest context, necesitatea revizuirii politicii de vecinătate actuale;

D.  având în vedere concluziile Consiliului de asociere din 11 mai 2010 în care Tunisiei i se reamintește că reforma justiției reprezintă un element esențial al unei apropieri veritabile de Uniunea Europeană, la fel ca pluralismul și participarea democratică, libertatea de exprimare și libertatea de asociere și protecția apărătorilor drepturilor omului; întrucât autoritățile tunisiene nu și-au respectat niciunul dintre aceste angajamente;

E.  întrucât Tunisia și Uniunea Europeană erau pe punctul de a defini planul de acțiune pentru perioada 2011-2016; întrucât acest proces va necesita mai multe angajamente din partea celor doi parteneri cu privire la un întreg ansamblu de aspecte, în special în domeniul drepturilor omului și al libertăților fundamentale;

F.  întrucât speranța unei democrații stabile generată de sfârșitul regimului autoritar din Tunisia ar putea contribui la afirmarea acelorași aspirații pentru alte popoare,

1.  își exprimă solidaritatea cu poporul tunisian care, împins de aspirații democratice legitime și de necesitatea îmbunătățirii condițiilor sociale și a accesului la piața muncii, și-a condus țara la o răscruce politică istorică; salută, în acest sens, curajul și hotărârea poporului tunisian în timpul acestor manifestații transmite condoleanțe familiilor victimelor și își exprimă solidaritatea cu persoanele rănite;

2.  condamnă represiunile și utilizarea disproporționată a forței de către forțele de securitate; salută, pe de altă parte, comportamentul de care au dat dovadă forțele armate care au refuzat să tragă asupra manifestanților; solicită deschiderea unei anchete independente referitoare la incidentele în care și-au pierdut viața mai multe persoane și la utilizarea excesivă a violenței din ultimele săptămâni, precum și la practicile de corupție, anchetă care să conducă la aducerea vinovaților în fața justiției;

3.  subliniază importanța reprezentării complete a întregului ansamblu de forțe politice, sociale, cetățenești și democratice tunisiene, întrucât numai o astfel de reprezentare îi poate conferi unui guvern interimar încrederea populației și legitimitatea indispensabilă pregătirii alegerilor și tranziției democratice;

4.  susține cu fermitate procesul democratic; subliniază importanța creării condițiilor necesare pentru organizarea alegerii, într-un termen suficient pentru a permite tuturor forțelor de opoziție și tuturor organelor de presă să se structureze la scară națională, a unei noi adunări parlamentare care să aibă misiunea elaborării unei constituții democratice care să respecte echilibrul dintre puterea executivă și cea legislativă și să asigure independența puterii judiciare; își exprimă dorința ca la aceste alegeri să poată participa toate forțele democratice care se angajează să respecte pluralismul, libertatea de conștiință și alternanța democratică; salută, în acest context, dizolvarea ministerului informațiilor și garantarea libertății de exprimare;

5.  salută proiectul de lege privind amnistia generală, care trebuie să permită eliberarea prizonierilor politici, întoarcerea în țară a opozanților regimului, recunoașterea tuturor partidelor de opoziție, precum și posibilitatea organizațiilor neguvernamentale de a se înregistra;

6.  solicită aplicarea imediată de către UE a deciziilor de blocare a bunurilor achiziționate în mod necuvenit de către familia Ben Ali și de apropiații acesteia; salută anunțul făcut de către autorități cu privire la restituirea către stat a bunurilor mobiliare și imobiliare ale partidului RCD;

7.  susține instituirea a trei comisii, fiecare dintre ele prezidată de personalități independente și cu renume, pentru reforma instituțiilor și a legilor instituționale, lupta împotriva corupției și anchetarea evenimentelor de după 17 decembrie 2010; subliniază faptul că aceste comisii ar trebui să își poată desfășura activitatea în deplină independență și să dispună de competențe de anchetă veritabile; consideră necesar ca, în măsura în care doresc acest lucru, aceste comisii să poată beneficia de experiența și de sprijinul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și de mecanismele relevante ale Organizației Națiunilor Unite;

8.  solicită Înaltului Reprezentat să promoveze constituirea unui grup operativ, cu participarea Parlamentului European, care să permită evaluarea nevoilor de sprijin pentru procesul democratic exprimate de actorii schimbării democratice, în special în ceea ce privește pregătirea alegerilor libere și democratice, susținerea formării partidelor politice și crearea unor mijloace de presă independente, precum și reconstruirea unui aparat de stat transparent și independent de puterea politică și a unei justiții echitabile și independente;

9.  invită Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant să sprijine apropiatul proces electoral prin trimiterea unei misiuni de observare a alegerilor;

10. solicită Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant al UE să fie pregătiți, în consecință, să reorienteze - și eventual să sporească - fondurile diferitor instrumente financiare de cooperare UE-Tunisia;

11.  solicită Comisiei și BEI să ia în considerare susținerea Tunisiei prin împrumuturi cu dobânzi subvenționate, pentru a permite economiei tunisiene să se diversifice și pentru a-i oferi tineretului tunisian perspectiva unor locuri de muncă calificate, în cadrul unui veritabil contract de dezvoltare care să favorizeze investițiile productive locale și străine;

12.  solicită Comisiei să susțină, inclusiv financiar, sprijinul și ajutorul pe care societatea civilă europeană îl poate acorda societății civile tunisiene, în special asociațiile de apărare a drepturilor omului și partenerii sociali;

13.  solicită insistent Uniunii Europene să tragă concluziile ce se impun în urma exemplului tunisian și să își revizuiască politica de sprijinire a democrației și a drepturilor omului, instituind un mecanism care să permită punerea în aplicare a clauzei privind drepturile omului în toate acordurile cu țările terțe; insistă ca revizuirea politicii de vecinătate să acorde prioritate criteriilor referitoare la independența justiției, la respectarea libertăților fundamentale, la pluralism și la libertatea presei și lupta împotriva corupției; solicită o mai bună coordonare cu celelalte politici ale Uniunii cu aceste țări;

14.  consideră că lupta împotriva corupției și consolidarea statului de drept în țările terțe reprezintă condiții fundamentale pentru a satisface așteptările populației, precum și pentru a atrage investiții străine;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana, precum și guvernului interimar și parlamentului Tunisiei.

(1) JO C 227 E, 21.9.2006, p. 618.
(2) JO C 286 E, 23.11.2006, p. 495.
(3) JO C 300 E, 9.12.2006, p. 480.
(4) JO C 290 E, 29.11.2006, p. 107.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2010)0226.

Ultima actualizare: 26 iulie 2012Notă juridică