Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0237(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0020/2011

Ingediende teksten :

A7-0020/2011

Debatten :

PV 15/02/2011 - 3
PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Stemmingen :

PV 15/02/2011 - 9.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0052

Aangenomen teksten
PDF 70kWORD 32k
Dinsdag 15 februari 2011 - Straatsburg Definitieve uitgave
Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***III
P7_TA(2011)0052A7-0020/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 februari 2011 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/20112008/0237(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement ,

–  gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 juli 2009(1) ,

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0817),

–  gezien zijn in tweede lezing geformuleerde standpunt(3) inzake het standpunt van de Raad in eerste lezing(4) ,

–  gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het standpunt van de Raad in eerste lezing (COM(2010)0469),

–  gezien het standpunt van de Raad in tweede lezing,

–  gelet op artikel 294, lid 13, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 69 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A7-0020/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

3.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 99.
(2) PB C 184 E van 8.7.2010, blz. 312.
(3) Aangenomen teksten van 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.
(4) PB C 122 E van 11.5.2010, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 30 mei 2012Juridische mededeling