Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2011/2532(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

B7-0130/2011

Dibattiti :

OJ 14/02/2011 - 93

Votazzjonijiet :

PV 17/02/2011 - 6.5

Testi adottati :

P7_TA(2011)0065

Testi adottati
PDF 128kWORD 91k
Il-Ħamis, 17 ta' Frar 2011 - Strasburgu Verżjoni finali
Implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju
P7_TA(2011)0065B7-0129, 0130 u 0131/2011

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Frar 2011 dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 192 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsijjiet orali lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju (O-00014/2011 - B7-0011/2011 - O-00029/2011 - B7-0013/2011),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Jannar 2010 dwar Strateġija Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju(1) ,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2010 dwar Strateġija tal-UE għar-reġjun tad-Danubju (COM(2010)0715) u l-Pjan ta' Azzjoni tagħha (SEC(2010)1489),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku (COM(2009)0248),

–  wara li kkunsidra l-Kunsill Ewropew tat-18 u d-19 ta' Ġunju 2009, li talab lill-Kummissjoni biex sal-2010 tfassal strateġija Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Marzu 2009 dwar Green Paper dwar il-koeżjoni territorjali u l-qagħda tad-diskussjonijiet dwar ir-riforma futura tal-politika għall-koeżjoni(2) ,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2006 dwar il-promozzjoni tat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni NAIADES, Programm ta' Azzjoni Ewropew integrat għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni(3) ,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' Ottubru 2009 dwar “Strateġija tal-UE għaż-Żona tad-Danubju”,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni fuq inizjattiva tal-Kumitat tar-Reġjuni bit-titlu “White Paper tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-Governanza f'Diversi Livelli”, (CdR 89/2009),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-kooperazzjoni makroreġjonali. L-applikazzjoni tal-Istrateġija għall-Baħar Baltiku għal makroreġjuni oħra fl-Ewropa' (ECO/251),

–  wara li kkunsidra l-programm ta' ħidma tal-Kunsill għat-18-il xahar li ġejjin, imfassal mill-presidenzi ta' Spanja, il-Belġju u l-Ungerija,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjonijiet ta' Espoo, Aarhus, u Berna dwar il-ħarsien tal-ambjent,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma u l-Konvenzjoni ta' Ħelsinki,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Belgrad li tirregola n-navigazzjoni tul id-Danubju,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi t-Trattat ta' Lisbona jirrikonoxxi l-koeżjoni territorjali bħala objettiv tal-Unjoni Ewropea (l-Artikolu 3 tat-Trattat tal-UE),

B.  billi l-istrateġiji makroreġjonali huma mmirati sabiex jagħmlu użu aħjar mir-riżorsi eżistenti biex jitrattaw kwistjonijiet ta' żvilupp territorjali u jidentifikaw rispons konġunt għal sfidi komuni,

C.  billi sabiex tiżdied l-effettività tal-politika reġjonali l-idea ta' approċċ integrat għandha tkun appoġġjata u żviluppata, inkluż il-ħolqien ta' strateġiji għal makro-reġjuni li huma strateġiji fuq livell tal-UE,

D.  billi l-Istrateġija tal-Baħar Baltiku diġà tipprovdi mudell għall-koordinazzjoni tal-politiki u l-finanzjament tal-UE f'unitajiet territorjali ġeopolitiċi - makroreġjuni - iddefiniti fuq il-bażi ta' kriterji speċifiċi,

E.  billi r-reġjun tad-Danubju, li jiġbor fih 14-il pajjiż Ewropew, u 115 miljun persuna kemm fi ħdan l-UE kif ukoll “il barra minnha - il-Ġermanja, l-Awstrija, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovenja, l-Ungerija, ir-Rumanija, il-Bulgarija, il-Kroazja, is-Serbja, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Montenegro, il-Moldova u l-Ukraina - hu żona fejn is-sinerġiji mtejba bejn il-politiki differenti tal-UE – il-politika tal-koeżjoni, tat-trasport, tal-ekonomija, tal-enerġija, tal-ambjent, tal-kultura, tal-edukazzjoni, tal-agrikultura, tas-sajd, tat-tkabbir u tal-viċinat – jistgħu jiġu żviluppati,

F.  billi l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju għandha għaldaqstant tgħaqqad l-elementi ekonomiċi, ambjentali, soċjali u kulturali,

G.  billi din l-istrateġija tista“ tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-titjib tal-governanza fuq diversi livelli u l-involviment ta' sħab, organizzazzjonijiet u NGOs li joperaw fir-reġjun tad-Danubju u twassal għall-ġid, l-iżvilupp sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi u s-sigurtà fiż-żona,

H.  billi r-reġjun tad-Danubju jirrappreżenta fetħa storika sinifikanti li tgħaqqad flimkien il-Punent u l-Lvant tal-Ewropa,

I.  billi x-Xmara Danubju għoddha saret passaġġ intern navigabbli tal-Unjoni Ewropea wara t-tkabbir tal-2007 u r-Reġjun tad-Danubju jista“ jagħti kontribut sostanzjali biex jirrifletti l-bidliet li seħħew mit-tkabbir ”l hawn,

J.  billi r-reġjun tad-Danubju jikkostitwixxi makroreġjun interkonness b'kapaċitajiet ekonomiċi eteroġeni,

K.  billi l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjun tad-Danubju se jżid b'mod sinifikanti l-ġid ekonomiku ta' dan il-makroreġjun u se jistimula l-impjiegi,

L.  billi jekk iż-żona tad-Danubju titqies bħala makroreġjun wieħed, dan jista“ jgħin biex jingħelbu d-differenzi reġjonali fil-prestazzjoni ekonomika u jsostni żvilupp integrat,

M.  billi d-Delta tad-Danubju ilha Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO sa mill-1991, u r-reġjun tad-Danubju jinkludi bosta Żoni ta' Protezzjoni Speċjali u Żoni Speċjali għall-Konservazzjoni skont il-qafas Natura 2000; billi d-Danubju u d-Delta tad-Danubju għandhom ekosistema unika u fraġli, li fiha jgħixu speċijiet ta' pjanti rari li jinsabu mhedda minħabba t-tniġġis,

1.  Jilqa“ l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-Istrateġija għar-Reġjun tad-Danubju u jsostni l-Pjan ta' Azzjoni li jakkumpanjaha, iffukata fuq erba pilastri (l-interkonnessjoni tar-Reġjun tad-Danubju, il-ħarsien tal-Ambjent, it-tkattir tal-prosperit u t-tisħiħ tar-Reġjun tad-Danubju) u li tagħti tweġiba għall-ħtieġa ta' mobbiltà mtejba, is-sigurtà fl-enerġija, il-ħarsien ambjentali, l-iżvilupp soċjali u ekonomiku, is-sigurtà u l-protezzjoni ċvili fir-Reġjun tad-Danubju;

2.  Ifakkar li l-Parlament Ewropew ilu jitlob għal din l-istrateġija mill-2008 u jitlob lill-Presidenza Ungeriza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u fuq il-Kunsill Ewropew biex japprovaw l-Istrateġija tal-UE għar-reġjun tad-Danubju sal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju u biex l-implimentazzjoni tagħha tibda mill-iżjed fis possibbli;

3.  Jilqa“, b'mod partikolari, il-fatt li l-Istrateġija hija riżultat ta' konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet interessati, inklużi awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali iżda wkoll mal-komunitajiet tan-negozju u akademiċi kif ukoll mal-NGOs, filwaqt li jenfasizza li dan huwa fattur importanti għas-suċċess tiegħu; f'dan ir-rigward jitlob għat-twaqqif ta' forum tas-soċjetà ċivili fir-reġjun, li jlaqqgħu flimkien atturi pubbliċi u privati u jippermettulhom ikunu aktar involuti fl-iżvilupp ta' strateġiji makroreġjonali;

4.  Iqis li d-dimensjoni territorjali tal-istrateġija għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp konkret tal-idea ta' koeżjoni territorjali, li t-Trattat ta' Lisbona jqiegħed fuq l-istess livell tal-koeżjoni ekonomika u soċjali, u filwaqt li jikkunsidra dan, jappella lill-Kummissjoni biex tinvolvi ruħha fi djalogu attiv dwar ir-rwol u l-effett tal-politiki makroreġjonali tal-UE wara l-2013;

5.  Jenfasizza li l-valur miżjud ta' strateġiji makroreġjonali tal-UE qiegħed f'kooperazzjoni u f'koordinazzjoni fuq diversi livelli u investimenti strateġiċi aħjar bl-użu ta' finanzjament disponibbli, u mhux fl-allokazzjoni addizzjonali ta' riżorsi; jenfasizza l-koklużjonijiet tal-Presidenza Svediża dwar ebda istituzzjoni ġdida, ebda leġiżlazzjoni ġdidam ebda baġit ġdid;

6.  Jitlob lill-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom biex jużaw il-Fondi Strutturali disponibbli għall-2007-2013 sabiex jingħata appoġġ kemm jista“ jkun kbir għall-Istrateġija, b'mod partikolari biex jippromwovu opportunitajiet ta' impjieg u t-tkabbir ekonomiku fiż-żoni l-aktar milquta mill-kriżi ekonomika, filwaqt li fl-istess ħin jirrakkomanda, fejn ikun ġustifikat, li jkun hemm dispożizzjonijiet għal bidliet fil-Programmi Operattivi fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali; jenfasizza li l-esplojtazzjoni ta' karatteristiċi partikolari tar-reġjuni tista” twassal għal użu aktar effettiv tal-Fondi Strutturali u għall-ħolqien ta' valur miżjud fil-livell reġjonali; jenfasizza li riżorsi finanzjarji mhux assorbiti wkoll jistgħu jkunu riżorsa ta' finanzjamrnt għall-proġetti makroreġjonali;

7.  Jikkunsidra li t-tkabbir tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-isfidi maġġuri transnazzjonali bħall-kriżi ekonomika, tehdid ambjentali, trasport sostenibbli, il-konnettività fl-enerġija, is-sotenibbiltà tar-riżorsi, l-użu ekoloġiku tar-riżorsi tal-ilma, juru li l-interdipendenza ta' stati individwali qiegħda tiżdied, li linja ta' ħsieb settorali ma għadhiex xieraqa u li f'dan il-kuntest l-istabbiliment ta' makroreġjuni jiftaħ perspettivi ġodda u aktar effiċjenti għall- kooperazzjoni billi juża approċċ integrat u koordinat għall-iżvilupp sostenibbli fuq livell reġjonali territorjali usa“ u billi jistupla użu aktar effikaċi tal-potenzjal enormi tar-Reġjun tad-Danubju għall-iżvilupp u l-prevenzjoni tad-diżastri naturali;

8.  Jenfasizza għalhekk li din l-istrateġija għandha tkun stabbilita fi ħdan l-objettiv tal-politika ta' koeżjoni tal-kooperazzjoni territorjali (objettiv 3), u tkun ibbażata fuq approċċ territorjali integrat u mifrux fuq diversi oqsma, immirata biex tikkoordina aħjar il-politiki bejn id-diversi livelli tal-governanza fuq territorju partikolari, b'attenzjoni kkonċentrata fuq kwistjonijiet relevanti;

9.  Jenfasizza li l-Istrateġija tad-danubju hija konformi mal-objettivi tal-UE 2020, li tiżgura li hija konformi mat-tendenzi Ewropej ta' żvilupp u l-impenn tal-UE għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv;

10.  Jenfasizza l-karattru integrattiv u unifikanti tal-istrateġija, jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li l-Istrateġija għad-Danubju, jekk tiġi appoġġata minn impenn politiku qawwi tal-Istati Membri, kif ukoll tal-awtoritajiet reġjonali u lokali, tista“ tirrappreżenta kontribut sinifikanti biex jingħelbu diviżjonijiet tal-imgħoddi fl-Ewropa u b'hekk tissodosfa l-viżjoni ta' integrazzjoni tal-UE u għas-suċċess ġenerali u l-effiċjenza tal-istrateġija ta' rkupru Ewropea wara dawn l-aħħar snin ta' kriżi ekonomika u finanzjarja, billi tagħti impetu ġdid għat-tkabbir sostenibbli fil-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew, mhux biss fil-limiti tal-Ewropa Ċentrali u tan-Nofsinhar, imma wkoll f'kuntest ġeografiku ħafna aktar wiesa”;

11.  Jinnota l-impatt qawwi li kellha l-kriżi dinjija finanzjarja u ekonomika fuq il-pajjiżi kollha fir-reġjun, b'mod partikolari fl-istati Baltiċi; jistieden lill-partijiet interessati kollha biex ma jnaqqsux l-impenn tagħhom lejn l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku minħabba l-kriżi;

12.  Jenfasizza li r-Reġjun tad-Danubju jirrappreżenta l-feħta tal-Ewropa għall-Balkani tal-Punent u għalhekk l-Istrateġija Ewropea għar-Reġjun tan-Danubu mhux talli twassal għat-titjib fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi ġirien fl-Ewropa Ċentrali iżda tipprovdi valur miżjud importanti għal-polotika tal-UE għall-Lvant tal-Ewropa, u b'hekk tirrappreżenta opportunità eċċellenti għall-Unjoni kollha biex issaħħaħ l-kooperazzjoni ekonomika u politika tagħha mal-Balkani, u, għaldaqstant, tikkontribwixxi għall-espansjoni u l-konsolidazzjoni tal-proċess għall-integrazzjoni Ewropea fir-reġjun;

13.  Jenfasizza li l-Istrateġija tad-Danubju, flimkiem mad-diversi forom ta' kooperazzjoni transkonfinali li timplika, tista“ faċilment issir fattur ewlieni għat-tkattir tal-benessri, għal titjib fil-kwalità tal-ħajja u għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali, fejn tikkatalizza sforzi lokali u reġjonali u bżonnijiet għall-iżvilupp, tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' interrelazzjonijiet transkonfinali b'saħħithom inklużi proġetti fuq skala żgħira (programmi bejn il-persuni ) f'diversi oqsma bħalma huma l-kultura, l-edukazzjoni, l-impjieg, l-ambjent, il-ħarsien, il-katini tal-fornitura industrijali, il-proġetti ta' kooperazzjoni muniċipali, u inizjattivi transnazzjonali għall-modernizzazzjoni tat-trasport;

14.  Jemmen li l-iżvilupp ta' strateġiji fuq skala kbira, bħal strateġiji makroreġjonali, għandu jikkontribwixxi biex jikber ir-rwol tal-livell lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-politika tal-UE b'mod aktar ġenerali;

15.  fil-qafas ta' dan il-mudell ġdid ta' kooperazzjoni ġie żgurat li l-iżvantaġġi naturali ta' żewġ reġjuni perferali issa saru patrimonji u opportunitajiet, u li l-iżvilupp ta' dawn ir-reġjuni ġie stimulat;

16.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu involuti l-partijiet interessati lokali u reġjonali rilevanti u is-soċjetà ċivili tar-reġjun tad-Dunubu fl-istadji kollha tat-teħid tad-deċiżjonijiet (il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, is-sorveljanza, il-valutazzjoni) sabiex jinstabu soluzzjonijiet għal sfidi komuni, biex jintagħżlu u jiġu implimentati b'mod effikaċi proġetti konkreti u biex jinkiseb mekkaniżmu għal governanza tajba; iħeġġeġ il-gvernijiet biex isostnu u jaffċilitaw miżuri biex l-NGOs, l-assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u s-soċjetà ċivili ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mo proattiv, fejn se jitqiesu n-netwerk tan-nisa u l-gruppi ta' monoranza;

17.  Jirrakkomanda f'dan il-kuntest li jiżdied l-involviment ta' komunitajiet lokali billi jitwaqqfu strumenti ta' komunikazzjoni u konsultazzjoni usa“ u aktar iffukati, inkluż permezz tal-midja lokali (televiżjoni lokali, radju u ġurnali online u stampati); jistieden lill-Kummissjoni sabiex toħloq portal speċjali fuq l-internet dedikat għall-Istrateġija tal-Baħar Baltiku li jaġixxi bħala forum għall-iskambju tal-esperjenzi dwar proġetti attwali u futuri ta' gvernijiet ċentrali u lokali, NGOs u entitatijiet oħra attivi fil-Baħar Baltiku;

18.  Ifakkar r-riżultati tal-esperjenza meħuda mill-Istrateġija tal-Baħar Baltiku fil-forma ta' trasparenza tal-proċess għat-teħid tad-deċiżjonijiet, inkluż l-allokazzjoni tal-finanzjament tal-UE;

19.  Inħeġġeġ l-impenn politiku bil-għan li tittejjeb il-fiduċja taċ-ċittadini u tal-partijiet interessati kemm fl-awtoritajiet politiċi kif ukoll fl-awtoritajiet lokali;

20.  Jiddikjara li l-implimentazzjoni b'suċċess tal-istrateġiji ta' ħruġ fiskali adottati / li għandhom jiġu adottati mill-Istati Membri jiddependu parzjalment mill-abilità, il-kapaċità u mil-livell ta' tħejjija tal-atturi muniċipali li jintervjenu fis-swieq tax-xogħol reġjonali b'inizjattivi ta' proġetti li jistimulaw id-domanda lokali tal-forza tax-xogħol, u b'hekk tinħoloq il-bażi għal tkabbir intelliġenti u li jirrispetta l-ambjent, tittejjeb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni ta' mal-fruntieri ta' Stati Membri differenti, u jiġi żgurat żvilupp fit-tul tan-netwerk Ewropew tat-trasport bl-ilma; Jiġbed l-attenzjoni għad-disproporzjon f'termini ta' żvilupp ekonomiku u innovazzjoni li jeżisti fir-reġjun tal-Baħar Baltiku u għall-ħtieġa li jiżdied il-potenzjal taż-żoni kollha, inklużi dawk l-aktar żviluppati, billi dawn jistgħu jgħinu jmexxu “l quddiem ir-reġjuni lanqas vantaġġati; jindika l-ħtieġa ta' promozzjoni ta' żoni ġodda ta' żvilupp u innovazzjoni potenzjali u li tittieħed l-opportunità li jintuża l-valur miżjud tal-Istrateġija tal-Baħar Baltiku u tal-istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danjubu;

21.  Jitlob għall-iżvilupp tal-infratstruttura tal-enerġija, għall-effiċjenza fl-enerġija u għal enerġiji rinnovabbli sabiex ikun jista“ jiġi stabbilt suq integrat li jiffunzjona kif suppost;

22.  Jieħu nota tal-previżjonijiet fuq medda medja ta' żmien u fit-tul li jindikaw li r-Reġjuni t'Isfel tal-Ewropa - inklużi l-Istati Membri li jinsabu fix-Xlokk tal-Ewropa - se jintlaqtu ħażin b'mod partikolari mill-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima; jinsab konvint li l-Istrateġija għad-Danubju għandha rwol importanti xi twettaq f'dan ir-rigward, u għandha tkun iddisinjata bil-ħsieb u l-obbjettiv li ttaffi l-effetti negattivi marbuta mat-tibdil tal-klima fir-regjuni Danubjani, filwaqt li jitqiesu r-rwol u n-natura kumplessi tan-netwerk tax-xmajjar (il-provvista tal-ilma, l-aspetti ekoloġiċi, l-infrastruttura tat-trasport, l-irrikazzjoni u d-dimensjoni agrikola, l-ispeċijiet u l-flora protetti, eċċ.);

23.  Jenfassizza li l-Ewropa Ċentrali, minn lat ekoloġiku, hija waħda miż-żoni l-aktar għanja imma fl-istess ħin l-aktar vulnerabbli tal-Ewropa, ikkaratterizzata min ekosistema ta' kumplessità ekoloġika għolja u valur kbir li għaldaqstant titlob livell għoli ta' ħarsien. L-Istrateġija Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju timmira li toħloq Reġjun tad-Danubju prosperu li jkun abitabbli, sostenibbli u fl-istess ħin żviluppat billi timmaniġġja r-riskji ambjentali bħalma huma l-għargħar u t-tniġġis industrijali, filwaqt li tippriserva l-kwalità u l-kwantità tar-riżervi tal-ilma taħt kontroll u tiżgura l-użu sostenibbli tagħhom, filwaqt li jiġu ppriservati l-bijodiversità, il-pajsaġġ u l-kwalità tal-arja u tal-ħamriji; Jisħaq li l-ħarsien tal-ambjent fil-baċin tax-xmara Danubju huwa aspett importanti li se jistumula l-argrikoltura responsabbli u l-iżvilupp agrikolu tar-reġjun; jitlob li jkun hemm titjib fl-istatus ekoloġiku tax-xmara Danubju, u għal miżuri li biex jitnaqqas it-tniġġis u biex ma jibqax jintrema aktar żejt u aktar sustanzi tossiċi u dannużi fiha; jenfasizza li status ekoloġiku tajjeb tad-Danubju huwa prerekwiżit tal-attività umana kollha tul ix-xmara u jirrakomanda li l-miri ambjentali għandhom ikunu kkunsidrati b'mod partikolari;

24.  Jinsab konvint li miżuri mmirati lejn il-konservazzjoni tal-kapaċità naturali taż-żamma tal-għargħar tal-baċin tad-Danubju u u jevitaw ir-rikorrenza tal-għargħar u l-aktar xierqa biex jissodisfaw is-sensittività u l-vulnerabbiltà unika tar-reġjun tad-Danubju; Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-flus tal-UE ma jintefaqx fuq proġetti li mhumiex konsistenti mal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE;

25.  Jenfasizza l-interdipendenza ekonomika tal-istati fir-reġjun tad-Danubju u jenfasizza l-importanza li jsir investiment fl-ITC u fl-iżvilupp tal-Intrapriżi ż-Żgħar u ta' daqs Medju u fid-deipartimenti ta' riċerka tagħhom u fil-promozzjoni tal-innovazzjoni, l-intraprendenza, u t-tkabbira ta' ekonomija tal-għarfien sabiex jiġi żgurat żvilupp sostenibbli u effiċjenti;

26.  Jenfasizza li l-investiment u l-iżvilupp ekonomiku intelliġenti jirrappreżentaw oqsma promettenti ħafba ta' tkabbir ekonomiku u li teknoloġiji ħodor u l-modernizzazzjoni ekoloġika, bħalma huma l-effiċjenza mtejba tal-enerġja u l-immaniġġjar aħjar tal-iskart jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli tar-reġjun u għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali negattivi tal-attività ekonomika;

27.  Jirrikonoxxi r-rwol importanti li twettaq l-Istrateġija għad-Danubju fil-promozzjoni tal-ekonomija ħadra, l-innovazzjoni ħadra u f'sens aktar wiesa“ r-riċerka u l-innovazzjoni mmirata lejn il-ħolqien ta' ekonomija baxxa fil-karbonju kompetittiva u ġdida, u preżenza aktar qawwija ta' approċċi li jirrispettaw l-ambjent fl-iżvilupp ta' proġetti ta' kooperazzjoni industrijali transkonfinali; iħeġġeġ lill-Istati li minnhom tgħaddi x-xmara Danubju biex jagħti l-ogħla prijorità lil faċilitajiet idroloġiċi u tal-ittestjar tal-kwalità tal-ilma kondiviżi;

28.  Jenfasizza l-importanza li jkunu promoss it-turiżmu sostenibbli fir-reġjun, filwaqt jieħu nota tal-potenzjal ekonomika tal-passaġġ ċikliku tul id-Danubju kollha, u tal-istabbilizzazzjoni tad-Danubju bħala destinazzjoni turistika Ewropea u biex tiġi żviluppata ditta għar-Reġjun tad-Danubju;

29.  Isostni l-istabbiliment ta' netwerks għall-iżvilupp tan-negozji u kopri għall-promozzjoni tal-kummerċ non-governali li jistgħu jikkoordinaw u jippromwovu opportunitajiet futuri għall-iżvilupp u l-kooperazzjoni bejn il-kumpaniji - speċjalment l-SMEs - ir-riċerka, l-unversitajiet u l-awtoritajiet pubbliċi sabiex tissaħħ il-potenzjal ta' gruppi ta' innovazzjoni reġjonali bbażati fuq l-għarfien u biex taghti spinta lill-kompetittività reġjonali;

30.  Jenfasizza li l-mezzi ta' trasport kollha għandhom jiġu aġġornati għall-istandards tal-UE u li mezzi tat-trasport favur l-ambjent bħalma huma t-trasport bil-ferrovija u t-trasport fuq ilmijiet navigabbli interni għandhom jieħdu prijorità meta xieraq filwaqt li jkun qed isir l-ippjanar tas-sistema tat-trasport tar-reġjun b'rispett sħiħ għall-elementi relevanti kollha tal-acquis tal-UE applikabbli;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu l-prestazzjoni tal-infrastruttura u tal-ekonomija tar-reġjun tad-Danubju u biex ilestu l-implimentazzjoni tal-Proġetti ta' Prijorità TEN-T relatati mar-Reġjun tad-Danubju fil-ħin u b'mod sostenibbli għall-ambjent; b'kinsiderazzzjoni għar-reviżjoni tal-linjigwida TEN-T, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkunsidraw il-ħtieġa li jiġi żviluppati sistemi tat-trasport fir-reġjun tad-Danubju;

32.  Jenfasizza tliet livell importanti ta' żvilupp infrastrutturali fejn l-approċċ koordinat tal-Istrateġija tad-Danubju jista“ jiffaċilità s-sinerġiji: (i) il-kuritur multi-modali tul ix-xmara Danubju (proġett ta' prijorità TEN-T 18), (ii) interkonnessjonijiet bejn l-kuritur multi-modali tad-Danubju u l-Istati Membri tal-viċinat (proġetti ta' prijorità TEN-T relatati mar-reġjun tad-Danubju), (iii) imblokki transkonfinali fuq netwerks TEN-T, nazzjonali u reġjonali;

33.  Jenfasizza li “ Id-dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Iżvilupp tan-navigazzjoni ta' ilmijiet interni u l Ħarsien tal-Ambjent fil-Baċin tax-Xmara Danubju” ġie żviluppat mill-Kummissjoni Internazzjonali għall-Ħarsiem tax-Xmara Danubju, il-Kummissjoni tad-Danubju u l-Kummissjoni Internazzjonali tal-Baċir tax-Xmara Sava u li toffri konsulenza ġenerali għall-proġetti ta' infrastruttura tan-navigazzjoni ta' ilmijiet sabiex jiġu indirizzati kemm dawk li jippjanaw tekniċi kif ukoll partijiet interessati li jixtiequ jkunu involuti fl-iżvilupp ta' proċess għall-ippjanar ta' navigazzjoni ta' ilmijiet, u li dawn il-linji gwida jeħtieġu tim ta' ppjanar integrat biex jevalwa l-ħtieġijiet u biex jipproponu l-akbar għadd ta' miżuri win-win possibbli għat-titjib kemm tan-navigazzjoni kif ukoll tal-istatus ekoloġiku; jirrakkomanda li l-Kummissjoni tirrispetta l-impenji skont id-Dikjarazzjoni Konġunta;

34.  Iqis li, b'konformità mal-prinċipju ta' ko-modalità effiċjenti u l-innovazzjoni, it-taħlita ta' portijiet interni mtejba u l-loġistika, in-navigazzjoni interna u t-trasport ferrovjarju tipprovdi potenzjal konsiderevoli għall-żivilupp ekonomiku wkoll għall pajjiż ġirien tal-UE fir-reġjun tad-Danubju u tista“ tgħin biex jitnaqqsu l-imblokki tat-trasport;

35.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitħeġġeġ l-iżvilupp ta' bastimenti nodfa u effikaċi skont is-Seba“ Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku b'attenzjoni partikolari fir-rigward tat-tekonoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni u d-disinn, l-ekoeffiċjenza u t-tagħmir tal-bastimenti;

36.  Jenfasizza li, peress li huma marbuta mill-kanal Main-Danube, ir-Rhine u d-Danubju jgħaqqdu direttament ħdax-il pajjiż mill-Baħar tat-Tramuntana sal-Baħar l-Iswed għal tul ta' 3 500km u jenfasizza l-ħtieġa li l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju testendi lejn ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed; jirrimarka li l-iżvilupp sostenibbli tar-reġjun tad-Danubju se jkompli jsaħħaħ l-importanza ġeostrateġika tar-reġjun tal-Baħar l-Iswed;

37.  Jinkoraġġixxi s-sedqa tal-ambjent kulturali tad-Danubju billi jiġi promoss id-djalogu kulturali, jiġu appoġġati programmi ta' skambju universitarji u proġetti taż-żgħażagħ ibbażati fuq il-kooperazzjoni transnazzjonali, jitrawwem turiżmu sostenibbli, u jitħares il-wirt storiku u l-wirt arkitettorali;

38.  Jenfasizza l-ħtieġa vitali li jkun hemm kooperazzjoni fil-proġetti kulturali bil-għan li jiġu appoġġjati d-djalogu u l-fehim interkulturali fost il-pajjiżi tar-Reġjuni tad-Danubju; jenfasizza f'dan ir-rigward l-involviment attiv taż-żgħażagħ permezz ta' faċilitajiet kulturali u edukattivi bil-għan li jinħolqu netwerks multinazzjonali;

39.  Iħeġġeġ l-allokazzjoni ta' aktar riżorsi għall-proġetti u għal netwerks ta' proġetti għal gruppi vulenrabbli, b'mod partikolari Roma;

40.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm approċċ ikkoordinat bil-ħsieb li jsir użu aktar effiċjenti tal-fondi disponibbli kollha tal-UE fil-pajjiżi tar-Reġjun tad-Danubju ħalli l-għanijiet tal-Istrateġija jkunu jistgħu jitwettqu sal-aħjar livelli possibbli; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jkun hemm flessibilità biżżejjed bil-għan li jkun jista“ jsir l-iżvilupp tal-proġetti marbuta mal-Istrateġija għad-Danubju fi ħdan il-Programmi Operazzjonali eżistenti;

41.  Jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' dispożizzjonijiet speċifiċi fir-regolament ġenerali dwar il-Fondi Strutturali li se jkun hemm abbażi ta' dispożizzjonijiet għall-kooperazzjoni territorjali, li jkunu ċari u li jikkunsidraw il-kulturi amministrattivi differenti u ma jimponux piżijiet amministrattivi żejda fuq il-benefiċjarji, sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati u r-reġjuni u l-iżvilupp ta' aktar strateġiji ta' azzjoni komuni li jistgħu jseddqu l-attrazzjoni tar-reġjun fil-livell Ewropew u dak internazzjonali u li wara jistgħu jikkostitwixxu mudell għall-kooperazzjoni transkonfinali;

42.  Jiġbed l-attenzjoni għall-azzjoni ta' Preparazzjoni eżistenti - “Id-definizzjoni tal-mudell ta' Governanza għar-Reġjun tad-Danubju tal-UE - koordinazzjoni aħjar u aktar effettiva” u jistieden lill-Kummisjoni u lill-Istati Membri biex jużaw dan il-baġit kif suppost biex jiffinanzjaw attivitajiet relatati mad-definizzjoni tal-mudell ta' governanza meħtieġ mill-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju.; jenfasizza kemm hu importanti li tiġi pprovduta l-għajnuna teknika meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet u l-proġetti mwettqa fil-qafas tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju. jikkunsidra li l-ispejjeż tal-assitenza teknika għadhom ikunu rikonoxxuti aħjar u kkunsidrati waqt l-ippjanar tal-qafas finanzjarju għall-Istrateġija u li l-ammont ipprovdut għall-assistenza għandu jkun disponibbli għas-sħab jekk jintuża għal raġunijiet u azzjonijiet ikkoordinati fl-livell makroreġjonali;

43.  Jilqa“ t-tħabbira tal-koordinaturi taż-żona ta' prijorità tal-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju li saret mill-Kummissjoni Ewropea fit-3 ta' Frar 2011 jikkunsidra li mil-lum ”il quddiem il-pajjiżi u l-oqsma ta' xogħol prijoritarji ewlenin tar-reġjuni u tal-pajjiżi għandhom imexxu l-implimantazzjoni tal-Istrateġija billi jaqblu fuq programme ta' xogħol, jidentifikaw sorsi ta' finanzjament, isaħħu l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi u r-reġjuni f'dak il-qasam partikolari u jniedu l-azzjonijiet l-aktar immedjati biex jgħinu r-reġjun tad-Danubju jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal ekonomiku tiegħu u, b'mod speċjali, jirrispettaw l-iskadenza għall-implimentazzjoni tal-prġetti ewlenin f'dak il-qasam partikolari;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest tal-ħtieġa li ssir analiżi interim tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju, biex tipprepara strumenti konkreti u kriterji għall-evalwazzjoni tal-proġetti abbażi ta' indikaturi li jippermettu li jsir paragun;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tanalizza l-ewwel riżultati u esperjenzi b'konnessjoni mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju li, flimkien mal-Istrateġija tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku, se tgħin biex jiġu identifikati s-sorsi u l-metodi possibbli għall-finanzjament ta' strateġiji għal makroreġjonali fi ħdan il-qafas eżistenti;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni tgħarraf u tikkonsulta regolarment lill-Parlament Ewropew dwar l-istatus tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju;

47.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-istituzzjonijiet rilevanti oħra.

(1) ĠU C 305 E, 11.11.2010, p. 14.
(2) ĠU C 117 E, 6.5.2010, p. 65.
(3) ĠU C 313 E, 20.12.2006, p. 443.

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Ġunju 2012Avviż legali