Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2571(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0140/2011

Dezbateri :

PV 17/02/2011 - 10.1
CRE 17/02/2011 - 10.1

Voturi :

PV 17/02/2011 - 11.1

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0072

Texte adoptate
PDF 79kWORD 48k
Joi, 17 februarie 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Ciocnirile de la frontiera dintre Thailanda şi Cambodgia
P7_TA(2011)0072B7-0132, 0134, 0137, 0138, 0139 şi 0140/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 17 februarie 2011 referitoare la confruntările de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 13 ianuarie 2005(1) , din 10 martie 2005(2) , din 19 ianuarie 2006(3) , din 15 martie 2007(4) și din 21 octombrie 2010(5) referitoare la Cambodgia, Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la Thailanda(6) și Rezoluția sa din 1 decembrie 2005 referitoare la situația drepturilor omului din Cambodgia, Laos și Vietnam(7) ,

–  având în vedere hotărârea Curții Internaționale de Justiție din 15 iunie 1962 în cauza privind templul din Preah Vihear (Cambodgia/Thailanda),

–  având în vedere Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, semnată atât de Thailanda, cât și de Cambodgia,

–  având în vedere declarația Secretarului General al ASEAN din 5 februarie 2011,

–  având în vedere declarația din 7 februarie 2011 a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton,

–  având în vedere declarația din 7 februarie 2011 a Secretarului General al ONU, Ban Ki Moon,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât de la începutul lunii februarie 2011 au loc confruntări între forțele armate thailandeze și cambodgiene la frontiera dintre cele două țări, printre altele și în apropierea templului din Preah Vihear;

B.  întrucât confruntările de la graniță au început după ce o instanță din Cambodgia a condamnat doi cetățeni thailandezi la detenții de până la opt ani, găsindu-i vinovați de spionaj și de intrare ilegală în țară după ce au intrat în zona de frontieră disputată în decembrie 2010 și întrucât sentința a fost pronunțată imediat după încheierea cu succes a celei de a șaptea reuniuni a Comisiei mixte pentru cooperarea bilaterală dintre Thailanda și Cambodgia (CM) din 3-4 februarie 2011, reuniune în cursul căreia ambele țări au convenit să își dezvolte cooperarea în toate domeniile și să organizeze în viitorul apropiat în Thailanda o reuniune a Comisiei mixte pentru delimitarea frontierei terestre (CMF);

C.  întrucât templul din Preah Vihear s-a aflat în ultimul secol în centrul unor litigii repetate privind frontiera dintre Thailanda și Cambodgia;

D.  întrucât Curtea Internațională de Justiție a hotărât la 15 iunie 1962 că templul din Preah Vihear este situat pe teritoriul aflat sub suveranitatea Cambodgiei;

E.  întrucât se pare că templul din Preah Vihear, care din 7 iulie 2008 este înscris pe lista siturilor incluse de UNESCO în patrimoniul mondial, a suferit daune în urma tirurilor din cursul recentelor confruntări de la frontieră;

F.  întrucât comunitatea internațională are o responsabilitate specială în privința conservării monumentelor înscrise pe lista UNESCO a patrimoniului mondial;

G.  întrucât, potrivit informațiilor, s-au înregistrat victime și răniți în rândul soldaților și al civililor de ambele părți, iar mii de civili din zonele învecinate au trebuit să fie evacuați;

H.  întrucât, potrivit mai multor jurnale de știri, este posibil să fi fost folosite arme cu submuniție și întrucât nici Thailanda, nici Cambodgia nu au ratificat Convenția în materie de arme cu submuniție;

I.  întrucât înrăutățirea situației de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia pune în pericol pacea și stabilitatea în regiune;

J.  întrucât Indonezia, care deține în prezent Președinția ASEAN, și-a intensificat eforturile diplomatice pentru a ajuta cele două părți să ajungă la o soluție temporară în vederea declanșării mecanismelor bilaterale cu scopul de a realiza obiectivul delimitării frontierei și obiectivul păcii generale în regiune; întrucât Președinția ASEAN încurajează cele două țări să negocieze în cadrul existent al Comisiei mixte thailandezo-cambodgiene pentru delimitarea frontierei terestre;

K.  întrucât Carta ASEAN prevede instituirea unui mecanism de soluționare a litigiilor care să extindă sfera asistenței în vederea soluționării litigiilor bilaterale;

L.  întrucât Directorul General al UNESCO, Irina Bokova, și-a exprimat intenția de a trimite o misiune care să evalueze starea templului din Preah Vihear,

1.  condamnă confruntările dintre forțele armate ale Regatului Cambodgia și ale Regatului Thailandei de la frontiera dintre cele două țări și îndeamnă ambele părți să dea dovadă de reținere extremă și să ia măsurile necesare pentru a reduce tensiunile și a-și relua dialogul în vederea soluționării pașnice a diferendelor lor, precum și să accepte asistența oferită de ASEAN și de ONU;

2.  regretă pierderile de vieți omenești cauzate de recentele confruntări de la frontieră și transmite sincere condoleanțe familiilor victimelor;

3.  îndeamnă ambele guverne să se asigure că civililor strămutați ca urmare a confruntărilor armate li se acordă ajutorul de care au nevoie;

4.  invită ambele țări să respecte hotărârea din 1962 a Curții Internaționale de Justiție și să soluționeze în mod pașnic litigiul privind zona de frontieră din apropierea templului din Preah Vihear;

5.  invită ambele țări să se asigure că acțiunile lor nu încalcă articolul 4 alineatul (1) din Convenția de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, care interzice orice utilizare a bunurilor culturale situate pe teritoriul lor sau pe teritoriul altor înalte părți contractante susceptibilă să expună bunurile respective distrugerii sau daunelor în cazul unui conflict armat, și să evite orice act de ostilitate îndreptat împotriva unor astfel de bunuri;

6.  invită autoritățile thailandeze și cambodgiene să respecte Tratatul de prietenie și cooperare în Asia de Sud-Est, în special principiile sale fundamentale privind soluționarea diferendelor sau a litigiilor prin mijloace pașnice, renunțarea la amenințarea cu forța sau la folosirea forței și cooperarea efectivă a înaltelor părți contractante;

7.  salută eforturile întreprinse de ministrul indonezian al afacerilor externe, Marty Natalegawa, în calitate de Președinte al ASEAN, pentru a facilita dialogul dintre cele două țări astfel încât litigiul să poată fi soluționat în mod pașnic;

8.  salută faptul că Thailanda și Cambodgia au convenit să participe la o reuniune de urgență a națiunilor din Asia de Sud-Est pentru a discuta conflictul de la frontiera lor;

9.  salută decizia Directorului General al UNESCO de a trimite la Bangkok și Phnom Penh un trimis special cu o misiune de bune oficii; îndeamnă ambele părți implicate în litigiu să coopereze cu orice misiune a UNESCO pentru a evalua daunele cauzate templului din Preah Vihear;

10.  invită ambele țări să găsească o soluție care să permită accesul direct de pe teritoriul lor la templul din Preah Vihear și să nu împiedice accesul cetățenilor din cealaltă țară la templu sau în zona de frontieră;

11.  își exprimă îngrijorarea cu privire la presupusa utilizare a armelor cu submuniție și invită ambele țări să nu utilizeze în nici un caz astfel de arme;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Guvernului Regatului Cambodgia, Guvernului Regatului Thailandei, Secretarului General al ONU, Directorului General al UNESCO, precum și guvernelor statelor membre ale ASEAN.

(1) JO C 247 E, 6.10.2005, p. 161.
(2) JO C 320 E, 15.12.2005, p. 280.
(3) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 334.
(4) JO C 301 E, 13.12.2007, p. 258.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2010)0389.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2010)0195.
(7) JO C 285 E, 22.11.2006, p. 129.

Ultima actualizare: 4 iunie 2012Notă juridică