Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 173kWORD 124k
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Η προσέγγιση της ΕΕ έναντι του Ιράν
P7_TA(2011)0096A7-0037/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στο Ιράν (2010/2050(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράν, μεταξύ των οποίων το ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και συγκεκριμένα τις περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi Ashtiani και Zahra Bahrami(1) , της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν(2) , και της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με το Ιράν(3) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής(4) ,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, καθώς και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου είναι συμβαλλόμενο μέρος το Ιράν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της 8ης Φεβρουαρίου 2010, με την οποία καλείται η ιρανική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Υπάτης Εκπροσώπου της ΕΕ Catherine Ashton (στο εξής θα αναφέρεται ως Ύπατη Εκπρόσωπος) της 24ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τα «εξωφρενικά και απαράδεκτα» σχόλια που διετύπωσε ο Πρόεδρος του Ιράν Mahmoud Ahmadinejad στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ για τη μη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής που ενεκρίθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης στις 19 και 20 Ιουνίου 2003 και τη Στρατηγική της ΕΕ κατά της διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής της 10ης Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 23ης Σεπτεμβρίου 2010 του εκπροσώπου της Υπάτης Εκπροσώπου που καταδικάζει τη βομβιστική επίθεση στο Mahabad του Ιράν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας (ΕΣΑ) με τίτλο «Παρέχοντας ασφάλεια σε έναν κόσμο που αλλάζει», που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Υπάτης Εκπροσώπου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 εξ ονόματος της E3+3 σχετικά με μια ταχεία λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων στο ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Υπάτης Εκπροσώπου της 12ης Αυγούστου 2010 εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καταδίκη 7 ηγετών Μπαχάι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Υπάτης Εκπροσώπου της 16ης Ιουλίου 2010 που καταδικάζει τις επιθέσεις στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2010 σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση στην ενημέρωση στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Υπάτης Εκπροσώπου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις επικείμενες εκτελέσεις στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 12ης Ιουνίου 2010 της Υπάτης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με «τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009»,

–  έχοντας υπόψη τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας του Ιράν σχετικά με την αύξηση της ανεργίας στο Ιράν την άνοιξη του 2010 σε ποσοστό 14,6%, με τον αριθμό των ανέργων να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3,5 εκατομμύρια,

–  έχοντας υπόψη ότι το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διασπορά των Πυρηνικών όπλων (NPT) και ως εκ τούτου έχει αναλάβει επισήμως να μην προχωρήσει σε απόκτηση πυρηνικών όπλων και δεσμεύεται νομικά να δηλώνει όλες τις πυρηνικού χαρακτήρα δραστηριότητές του, περιλαμβανομένου του πυρηνικού υλικού και να τις θέτει εντός των διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΔΟΑΕ της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με την οποία το Ιράν δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του βάσει της ΣΠΔ,

–  έχοντας υπόψη ότι η αναστολή του εμπλουτισμού και άλλες απαιτήσεις επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια σε έξι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (1696, 1737, 1747, 1803, 1835 και 1929) ως προϋπόθεση για να αποκατασταθούν τα δικαιώματα του Ιράν βάσει της NPT,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΑΕ κ. Yuki Amano, στην τρίμηνη έκθεσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Φεβρουαρίου 2010, σύμφωνα με την οποία «το Ιράν δεν εφαρμόζει τις απαιτήσεις που περιέχονται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Ασφαλείας»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του ΔΟΑΕ για μια συμφωνία δια της οποίας θα παρέχεται πυρηνικό καύσιμο στον ερευνητικό αντιδραστήρα της Τεχεράνης με αντάλλαγμα το απεμπλουτισμένο ουράνιο από τα ιρανικά αποθέματα και την πρόταση γεφύρωσης των διαφορών που υποστηρίχθηκε από τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Βραζιλίας σε μια προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης και διευκόλυνσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ε3+3 καθώς και μεταξύ Ιράν και Ομάδας της Βιέννης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1929(2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) με την οποία θεσπίζονται νέα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και επιβάλλεται τέταρτος γύρος κυρώσεων στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Ιράν στις 26 Ιουλίου 2010 και την έγκριση από το Συμβούλιο δέσμης περιοριστικών μέτρων που πρόκειται να επιβληθεί στο Ιράν στους τομείς του εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και κανονισμού που επεκτείνει τον κατάλογο φορέων και ατόμων που υπόκεινται σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους,

–  έχοντας υπόψη τις επιπρόσθετες κυρώσεις κατά του Ιράν που ανακοινώθηκαν από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Αυστραλία,

–  έχοντας υπόψη την από μακρού δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξεύρεση διπλωματικής λύσης στο ζήτημα με τα πυρηνικά του Ιράν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0037/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (εφεξής αναφερόμενη ως Ιράν) αντιμετωπίζει ένα φάσμα προκλήσεων διακυβέρνησης – από συγκρούσεις εξουσίας μεταξύ αντιμαχόμενων μερίδων στους κόλπους των κυρίαρχων ελίτ της χώρας έως εξουθενωτική κοινωνική και οικονομική δυσφορία, προβληματικό περιβάλλον περιφερειακής ασφάλειας και εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της χώρας – πολλά από τα οποία είναι απόρροια ενεργειών του ίδιου του ιρανικού καθεστώτος,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν μετά τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009 στο πλαίσιο των οποίων πιστεύεται ευρέως ότι σημειώθηκε νοθεία, έχουν καταδείξει ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για δημοκρατική αλλαγή με λαϊκή απήχηση στη χώρα, υπό την καθοδήγηση της πάλλουσας και ενεργού κοινωνίας· σημειώνει ότι οι μεταρρυθμιστές ταυτίζονται συνήθως με το Πράσινο Κίνημα το οποίο διαμορφώθηκε κατά τις μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της επανεκλογής του Προέδρου Ahmadinejad,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν – Φρουροί της Επανάστασης, πολιτοφυλακή Basij και αστυνομία – αντέδρασαν με σκληρά μέτρα, συλλαμβάνοντας αυθαίρετα χιλιάδες ειρηνικούς διαδηλωτές και αντιφρονούντες, μεταξύ των οποίων φοιτητές και πανεπιστημιακούς, ακτιβιστές στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών, συνδικαλιστές, δικηγόρους, δημοσιογράφους, μπλόγκερς, κληρικούς και εξέχοντες προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να εκφοβίσουν τους επικριτές και να καταπνίξουν τη διαφωνία· ότι η δικαστική αρχή σκηνοθέτησε μαζικές δίκες εκατοντάδων εξεχόντων μεταρρυθμιστών και ακτιβιστών με αποτέλεσμα ορισμένοι να καταδικαστούν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης ή ακόμη και σε θάνατο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την εκλογή του προέδρου Αχμαντινετζάντ το 2005, το Σώμα Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης έχει χρησιμοποιήσει πόρους που έχουν συγκεντρωθεί από τη δεκαετία 1980 για την αγορά κρατικών εταιρειών και επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιήθηκαν μέσω του χρηματιστηρίου της Τεχεράνης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των Ιρανών – το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα μιας ζωής χωρίς αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις και βασανιστήρια καθώς και χωρίς οιασδήποτε μορφής διακρίσεις – εξακολουθούν να παραβιάζονται ατιμωρητί,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον «δικτυωμένων» εθνών στη Μέση Ανατολή, όντας η τρίτη μεγαλύτερη μπλογκόσφαιρα παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα· ότι, όχι τυχαία, οι τηλεπικοινωνίες και το Διαδίκτυο δέχονται συνεχείς παρενοχλήσεις μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2009,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ιράν εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή και ότι είναι μια από τις 3 χώρες παγκοσμίως όπου οι θανατικές ποινές εκτελούνται· ότι το Ιράν κατέχει το ρεκόρ εκτελέσεων ανηλίκων παραβατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ιράν εξακολουθεί να εκτελείται η θανατική ποινή δια λιθοβολισμού, πρακτική που αντιβαίνει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ιρανοί έχουν εκτελεστεί για πολιτικούς λόγους, αναρίθμητοι εξακολουθούν να κρατούνται και εκατοντάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα φοβούμενοι για τη ζωή τους και/ή επ« αόριστον κράτηση, ανακρίσεις και βασανιστήρια,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό του Ιράν (όπως η Ισλαμική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή του άρθρου 90) είναι συντεταγμένοι με την κυβέρνηση και παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άνευ σημασίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει ιστορικό απόκρυψης στοιχείων που με την πάροδο του χρόνου υπονόμευσε την αξιοπιστία των ισχυρισμών του Ιράν ότι το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από όλα τα σχετικά ψηφίσματα το ΣΑΗΕ και τις απαιτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ – που ορίζουν την ελεύθερη και άνευ όρων πρόσβαση του Οργανισμού στο σύνολο των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, του προσωπικού και των εγγράφων, γεγονός που θα επέτρεπε την ορθή διερεύνηση των πυρηνικών στόχων του Ιράν και στον ΔΟΑΕ να εκπληρώσει τον ρόλο του ως πυρηνικού ελεγκτή,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ιρανικής κυβέρνησης αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως το Ισραήλ και η περιοχή του Κόλπου αισθάνονται φόβο από την επιθετική και στοχευμένη ρητορική του Ιράν και το συνεχιζόμενο πυρηνικό του πρόγραμμα, καθώς και για την υποστήριξη που παρέχει στην Χεσμπολάχ και την Χαμάς· λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι η σταθεροποιητική δυναμική που θα μπορούσε να αποκτήσει εκ νέου το Ιράν θα ήταν προς όφελος ολόκληρης της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξομαλύνει τις διεθνείς του σχέσεις, ιδιαίτερα με τα γειτονικά του κράτη και ότι θα διασκεδάσει οριστικά τις ανησυχίες όσον αφορά τον πραγματικό στόχο του πυρηνικού του προγράμματος καθώς επίσης και ότι θα εγγυηθεί σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν έχει φιλοξενήσει δύο γενεές αφγανών προσφύγων στους οποίους παρεσχέθησαν βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 άνω του ενός εκατομμυρίου καταγεγραμμένων αφγανών διαμένουν στο Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη του Ιράν στον τομέα αυτό εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας ήταν περιορισμένη,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλυτέρων παγκοσμίως κατόχων αποδεδειγμένων αποθεμάτων τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ιράν και Τουρκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τους κρατικούς και μη κρατικούς συμμάχους του, δηλαδή τη Συρία, τη Χεσμπολάχ και τη Χαμάς καθώς και τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο IV της ΣΜΔ σημειώνει το απαράγραπτο δικαίωμα όλων των συμβαλλομένων στη Συνθήκη αυτή μερών να επιδίδονται στην έρευνα, την παραγωγή και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς, πολιτικούς και μη στρατιωτικούς σκοπούς αδιακρίτως και σύμφωνα με τα άρθρα Ι και ΙΙ της Συνθήκης αυτής,

Εσωτερική κατάσταση

1.  επισημαίνει με ανησυχία την εσωτερική πολιτική κατάσταση, όσον αφορά τη δημοκρατία· σημειώνει επίσης τις δημοκρατικές προσδοκίες του ιρανικού λαού και ιδίως της νεολαίας για δημοκρατική αλλαγή και λυπάται βαθειά για το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράν είναι προφανώς ανίκανοι να ανταποκριθούν στα δικαιολογημένα αιτήματα των Ιρανών πολιτών· τονίζει ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια έναντι της ιρανικής κυβέρνησης, ως αποτέλεσμα της σοβαρής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης σε συνδυασμό με την απουσία ελευθερίας και στοιχειώδους σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εντός του Ιράν, αντιπροσωπεύουν την βασική πρόκληση για την επιβίωση του καθεστώτος·

2.  υπογραμμίζει ότι οι δημοκρατικές αλλαγές δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν έξωθεν ή ακόμη και με στρατιωτικά μέσα αλλά πρέπει να επιτευχθούν με μια ειρηνική και δημοκρατική διαδικασία· εκφράζει τον θαυμασμό του για το σθένος των δεκάδων χιλιάδων Ιρανών που εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τη ζωή τους διεκδικώντας μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερα δημοκρατικά δικαιώματα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

3.  τονίζει ότι αν και ο Πρόεδρος Ahmadinejad εκλέχτηκε το 2005 με ένα πρόγραμμα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικού λαϊκισμού, τα εσωτερικά προβλήματα του Ιράν συνέχισαν να επιδεινώνονται παρά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου· κατά συνέπεια, αποδοκιμάζει τον στόχο του Ahmadinejad να ενισχύσει την πολιτική θέση του στο εσωτερικό της χώρας υιοθετώντας ριζοσπαστική διεθνή ατζέντα με την προσδοκία ότι η αδιάλλακτη αντιδυτική και αντιισραηλινή στάση του θα ενισχύσει την ηγετική θέση του Ιράν στον μουσουλμανικό κόσμο·

4.  παρατηρεί ότι τα προηγούμενα ιρανικά μαζικά κινήματα βασίζονταν σε δύο πυλώνες – την αναζήτηση τόσο της ευημερίας όσο και της ελευθερίας – και ότι αυτά παραμένουν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της επανάστασης του 1979· ότι οι οικονομικές αδυναμίες όπως ο πληθωρισμός, η διαφθορά, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι ενεργειακές ελλείψεις, ο αναποτελεσματικός κρατικός τομέας και η διασπάθιση των δημοσίων πόρων παρουσίασαν δραματική αύξηση κατά τα τελευταία έτη·

5.  επισημαίνει ότι το μεταρρυθμιστικό κίνημα καλύπτει ένα φάσμα πνευματικών τάσεων και πολιτικών προγραμμάτων που εκτείνεται από τη βούληση να εκσυγχρονιστούν σταδιακά οι κυβερνητικοί θεσμοί του Ιράν έως τον στόχο της πλήρους ανατροπής του καθεστώτος·

6.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στα εκατομμύρια Ιρανών που κατέβηκαν στους δρόμους μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009, προσδοκώντας την πολιτική αλλαγή στο Ιράν·

7.  καταδικάζει κατηγορηματικά την παράνομη κράτηση των ιρανών ηγετών της αντιπολίτευσης Mir Hossein Mousavi και Mehdi Karroubi μαζί με τις συζύγους τους από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και καλεί για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους· τονίζει ότι η κράτηση έλαβε χώρα με παραβίαση του ιρανικού νόμου· καταδικάζει τη στάση των ιρανικών αρχών έναντι της αντιπολίτευσης, που ασκεί το νόμιμο δικαίωμά της να διαμαρτύρεται, και δηλώνει την αλληλεγγύη του στον ιρανικό λαό ως προς τις δημοκρατικές του φιλοδοξίες· εκφράζει τη λύπη του για την υποκρισία της ιρανικής κυβέρνησης, η οποία έκανε χρήση υπερβολικής βίας, εκφοβισμών και αυθαίρετων συλλήψεων εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών αλληλέγγυων στον αιγυπτιακό λαό την 14η Φεβρουαρίου 2011, ενώ παράλληλα ισχυριζόταν ότι υποστήριζε την ελευθερία στην Αίγυπτο·

8.  απορρίπτει απερίφραστα την εκ μέρους του καθεστώτος καταδίκη των διαδηλωτών και της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές του 2009 ως «εχθρών του Αλλάχ» («muharib»), που, σύμφωνα με το Ισλάμ, θα έπρεπε να τιμωρηθούν με τον πιο αυστηρό τρόπο· συμπεραίνει ότι ενώ κατά τη βασιλεία του Σάχη η κριτική στο καθεστώς εθεωρείτο έγκλημα, με το σημερινό καθεστώς ισοδυναμεί με αμάρτημα έναντι του Ισλάμ·

9.  προειδοποιεί ότι ο όλο και εντονότερος ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης στην ιρανική κοινωνία, με αύξηση της στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής επιρροής τους, εντείνει τους φόβους για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του κράτους· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του γιατί οι τάσεις αυτές θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση της βίας και της καταπίεσης σε βάρος της πολιτικής αντιπολίτευσης·

10.  ανησυχεί σοβαρά για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η φοιτητική οργάνωση Basij (SBO) στην ιρανική κοινωνία, όσον αφορά τον έλεγχο και την καταπίεση των διαφωνούντων φοιτητών, στο πλαίσιο του κεντρικού ελέγχου του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC), και επισημαίνει ότι το φοιτητικό κίνημα του Ιράν έχει αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στον αγώνα υπέρ της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης·

Δικαιώματα του Ανθρώπου

11.  προτρέπει το Ιράν να θέσει τέλος σε όλες τις μορφές διακρίσεων στη χώρα· εκφράζει την ανησυχία του για τις διακρίσεις και την πολιτική και κοινωνική καταπίεση που πλήττει τις γυναίκες, ιδιαίτερα στο Ιράν· καλεί τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν να προβαίνουν σε διακρίσεις εναντίον ατόμων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό· καταγγέλλει την απάνθρωπη και μεσαιωνική πρακτική της καταδίκης ατόμων σε θάνατο για υποτιθέμενες πράξεις που αφορούν την επιλογή συντρόφων ή σεξουαλικές πρακτικές·

12.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με ετήσιες εκθέσεις για την ποινή του θανάτου στο Ιράν, ο αριθμός των εκτελέσεων το 2009 ήταν ο υψηλότερος των 10 τελευταίων ετών, καθιστώντας το Ιράν τη χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων κατά κεφαλή στον κόσμο· καλεί το Ιράν να εκδώσει επίσημες στατιστικές σχετικά με την εφαρμογή της ποινής του θανάτου· καλεί το Ιράν να καταργήσει οριστικά την ποινή του θανάτου για εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί πριν από την ηλικία των 18 ετών και να τροποποιήσει τη νομοθεσία του με σκοπό να καταστεί συμβατή με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις οποίες το Ιράν έχει κυρώσει, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του ΔΣΑΠΔ· καλεί τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 62/149 και 63/138 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, να προβεί σε αναστολή των εκτελέσεων εν αναμονή της κατάργησης της ποινής του θανάτου· εν προκειμένω, υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να ασκούν συνεχή πίεση στο Ιράν για το θέμα αυτό·

13.  καταδικάζει απερίφραστα την εκτέλεση του ολλανδο-ιρανού υπηκόου Zahra Bahrami στην Τεχεράνη στις 29 Ιανουαρίου 2011· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι ιρανικές αρχές αρνήθηκαν την προξενική πρόσβαση στην κυρία Bahrami και δεν διασφάλισαν διαφανή και δίκαιη δικαστική διαδικασία·

14.  σημειώνει τον ισχυρισμό των ιρανικών αρχών ότι είναι κατά των φυλετικών διακρίσεων αλλά τονίζει ότι οι εθνοτικές μειονότητες του Ιράν παραπονούνται για την οικονομική υπανάπτυξη των επαρχιών στις οποίες αποτελούν την πλειοψηφία των κατοίκων· καταδικάζει τις πολυάριθμες τρομοκρατικές επιθέσεις της Jundollah στο Sistan και στο Baluchistan από την ίδρυσή της το 2003· συγχρόνως, ζητεί συγκεκριμένες αποδείξεις για τον επίσημο ιρανικό ισχυρισμό ότι η Jundollah υποστηρίζεται από τις αμερικανικές και τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες·

15.  εκφράζει την σοβαρή του ανησυχία για το γεγονός ότι το Ιράν συνεχίζει να είναι από τις πολύ λίγες χώρες, από κοινού με το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, τη Σαουδική Αραβία, το Σουδάν και τη Νιγηρία, που εξακολουθεί να εφαρμόζει την πρακτική του λιθοβολισμού· καλεί την ιρανική κυβέρνηση να εγκρίνει νομοθεσία η οποία θα απαγορεύει αυτή τη βάναυση και απάνθρωπη μορφή τιμωρίας·

16.  προτρέπει τις ιρανικές αρχές να εξαλείψουν, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πρακτική, κάθε μορφή βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και να υποστηρίξουν τη νομότυπη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης και να παύσουν την ατιμωρησία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συγκεκριμένα, καλεί το ιρανικό κοινοβούλιο και το δικαστικό σώμα να καταργήσουν σκληρές και απάνθρωπες ποινές όπως ο ακρωτηριασμός μελών του σώματος, ο λιθοβολισμός και το μαστίγωμα που είναι ασύμβατες με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ιράν· απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα που προωθήθηκε από τις ιρανικές δικαστικές αρχές ότι οι εν λόγω ποινές δικαιολογούνται για πολιτιστικούς λόγους·

17.  υπενθυμίζει τις κυρίαρχες – και δικαιολογημένες – κραυγές «πού είναι η ψήφος μου;» των Ιρανών διαδηλωτών στις 13 Ιουνίου 2009, που αναφέρονταν στην πεποίθησή τους για εκτεταμένη νοθεία στις εκλογές της προηγούμενης μέρας, γεγονός που θα παραμείνει κηλίδα στην δεύτερη θητεία του Προέδρου Ahmadinejad·

18.  εκφράζει τη φρίκη του για το γεγονός ότι οι πυροβολισμοί εναντίον του πλήθους των διαδηλωτών κρίθηκαν αποδεκτή πρακτική από τις δυνάμεις ασφαλείας από τη νύχτα της 15ης Ιουνίου 2009 και μετά, όπως φαίνεται από τα βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα· ανησυχεί σοβαρά για την επέκταση της καταστολής χρόνο με το χρόνο της λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για αυθαίρετες συλλήψεις, βασανισμούς, κακοποιήσεις και εκτελέσεις πολιτικώς διαφωνούντων· καταδικάζει τις προσπάθειες της ιρανικής κυβέρνησης να φιμώσει όλη την πολιτική αντιπολίτευση, καθώς και τις προσπάθειές της να αποφύγει κάθε είδους διεθνή έλεγχο των παραβιάσεων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του μετεκλογικού αναβρασμού· παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταρτίσουν λεπτομερή κατάλογο των γνωστών περιστατικών και βίαιων πράξεων εναντίον Ιρανών πολιτών την περίοδο μετά τις εκλογές και καλεί τις ιρανικές αρχές να προβούν σε ανεξάρτητη δικαστική διερεύνηση, τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να δημοσιοποιηθούν·

19.  καλεί τις ιρανικές αρχές να ελευθερώσουν πάραυτα όλους εκείνους που κρατούνται λόγω ειρηνικής άσκησης των δικαιωμάτων τους για την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και να διερευνήσουν και να ασκήσουν ποινική δίωξη εναντίον των κυβερνητικών αξιωματούχων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας που ευθύνονται για τον θάνατο, την κακοποίηση και τον βασανισμό μελών των οικογενειών διαφωνούντων, διαδηλωτών και κρατουμένων·

20.  επιμένει ότι σε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση με το Ιράν, η Ύπατη Εκπρόσωπος πρέπει να θέσει ως κυρίαρχη προτεραιότητα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν· ιδιαίτερα, την προτρέπει να επινοήσει πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να προστατεύσει ενεργά υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η διευκόλυνση της παροχής ασύλου σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και η πρόσβαση σε οργανωτικούς πόρους και πλατφόρμες ενημέρωσης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πόλη-καταφύγιο και προγράμματα για την ανάπτυξη μέτρων κατά της τεχνολογίας υποκλοπών στα μέσα ενημέρωσης·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ιρανοί σύζυγοι μπορούν να ισχυρίζονται ότι οι σχέσεις μοιχείας που διατηρούν είναι στην πραγματικότητα νόμιμοι προσωρινοί γάμοι, ενώ οι έγγαμες γυναίκες που κατηγορούνται για μοιχεία στερούνται τέτοιας χάριτος· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι το άρθρο 105 του ποινικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας παρέχει στο δικαστή το δικαίωμα να καταδικάζει ένα μοιχό σε λιθοβολισμό με βασικό μόνο στοιχείο την «αντίληψή» του· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ιράν προσπαθεί να περιορίσει τη διεθνή ενημέρωση για τις θηριωδίες του μη ανακοινώνοντας δημοσίως καταδίκες σε λιθοβολισμό·

22.  καταδικάζει τη συστηματική παρενόχληση συνδικαλιστικών στελεχών εκ μέρους των ιρανικών αρχών, κατά παράβαση των υποσχέσεων του Ιράν στη διαδικασία της Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης των Ηνωμένων Εθνών για τον σεβασμό των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών του και για το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης· προτρέπει τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν όλα τα συλληφθέντα συνδικαλιστικά στελέχη και να σεβαστούν το δικαίωμά τους, καθώς και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στη διεθνή ημέρα των εργαζομένων (1η Μαΐου) και στην εθνική ημέρα των εκπαιδευτικών (2 Μαΐου)· καλεί την ιρανική κυβέρνηση να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο των διεθνών προτύπων για την εργασία·

23.  καταδικάζει την εκστρατεία απολύσεων εξεχόντων πανεπιστημιακών καθηγητών για πολιτικούς λόγους ως απαράδεκτη επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματά τους και στην ακαδημαϊκή ελευθερία τους· πιστεύει ότι αυτές οι πολιτικές θα πολιτικοποιήσουν περαιτέρω και θα υποβιβάσουν τα ιρανικά πανεπιστήμια, που ανέκαθεν αποτελούσαν πηγή εθνικής υπερηφάνειας και ενέπνεαν τον θαυμασμό των ανθρώπων του πνεύματος σε όλο τον κόσμο· καλεί τις ιρανικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη χώρα·

24.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος, τα μέλη των θρησκευτικών μειονοτήτων υφίστανται διακρίσεις στη στέγαση, την εκπαίδευση και τις επίσημες θέσεις εργασίας, γεγονός που οδηγεί τα νεαρά μέλη των μειονοτήτων αυτών να επιλέγουν τη λύση της μετανάστευσης· καταδικάζει ιδιαίτερα τη συστηματική δίωξη της κοινότητας Baha'i, το κύμα συλλήψεων χριστιανών το 2009, και την παρενόχληση διαφωνούντων σε θέματα θρησκείας, προσήλυτων, καθώς και των μουσουλμάνων Sufi και Sunni· επαναδιατυπώνει την έκκλησή του για την απελευθέρωση 7 ηγετών Baha'i και καλεί το ιρανικό κοινοβούλιο να αλλάξει την ιρανική νομοθεσία με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πιστοί των διαφόρων δογμάτων στο Ιράν θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν τις πεποιθήσεις τους χωρίς να διώκονται και με εγγύηση της ισότητας των δικαιωμάτων με βάση τον νόμο και την πρακτική·

25.  επισημαίνει ότι η θέση των ιρανικών ΜΚΟ επιδεινώθηκε αισθητά μετά τις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές της 12ης Ιουνίου 2009· επικρίνει έντονα το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς επαφές ή η χρηματοδοτική υποστήριξη ΜΚΟ στο Ιράν τυγχάνουν συστηματικής εκμετάλλευσης από τις αρχές που προσπαθούν να απαξιώσουν τους εν λόγω οργανισμούς και το έργο τους·

26.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πολυάριθμες εκτελέσεις ανηλίκων και τον δημόσιο λιθοβολισμό γυναικών που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για τήρηση των προτύπων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

27.  ζητεί την επαναφορά εντολής του ΟΗΕ για ειδικό εισηγητή με σκοπό να διερευνήσει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ενθαρρύνει τη λογοδοσία εκείνων που διαιωνίζουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν· ζητεί επιμόνως από τις ιρανικές αρχές να αντιδράσουν θετικά στα από μακρόν αιτήματα αρκετών ειδικών εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών (π.χ. για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις· βασανιστήρια· ελευθερία θρησκείας ή πίστης· ανεξαρτησία των δικαστών και των συνηγόρων) για επίσημες επισκέψεις στο Ιράν·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τον ρόλο του δικηγόρων, η κατάσταση των δικηγόρων στο Ιράν έχει σημαντικά εξασθενήσει μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009, καθώς οι ιρανικές αρχές καταφεύγουν σε κατασταλτικές μεθόδους (π.χ. συλλήψεις, διαγραφές, παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, αδικαιολόγητες φορολογικές έρευνες και άλλες χρηματοοικονομικές πιέσεις) για να προβάλλουν εμπόδια στους δικηγόρους να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επιδεινώνεται η κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, οι οποίοι αποτελούν ειδικό στόχο· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν υποστεί αλλεπάλληλες επιθέσεις και έχουν συρθεί σε μη δίκαιες δίκες ενώ δεν τους επετράπη να ασκήσουν τα συνταγματικά τους δικαιώματα· ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των φυλακισμένων για λόγους συνείδησης, που εξακολουθούν να κρατούνται·

30.  καλεί την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να προσυπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)·

31.  υποστηρίζει την εκστρατεία «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την αλλαγή νόμων που θεσπίζουν διακρίσεις», η οποία επιδιώκει τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ αλλαγών στους νόμους που θεσπίζουν διακρίσεις κατά των γυναικών στο Ιράν· παροτρύνει τις αρχές του Ιράν να δώσουν τέλος στις πράξεις παρενόχλησης, ακόμη και σε δικαστικό επίπεδο, κατά μελών της εκστρατείας αυτής·

32.  παροτρύνει την κυβέρνηση του Ιράν να βελτιώσει τα δικαιώματα των γυναικών αναγνωρίζοντας τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην κοινωνία και να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκληση του προς το κοινοβούλιο του Ιράν να εγκρίνει νομοθεσία που θα απαγορεύει τη βάναυση και απάνθρωπη πρακτική του λιθοβολισμού· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα τον γυναικών στο Ιράν και να θέσει στις ιρανικές αρχές τις υποθέσεις της Sakineh Mohammadi Ashtiani και της Zahra Bahrami·

33.  τονίζει ότι οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα προγράμματα των επίσημων επισκέψεών τους στο Ιράν, συναντήσεις με ευρύ φάσμα ιρανικών πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και επιφανών Ιρανών υπερασπιστών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, καθώς και των ανθρώπινων επαφών·

34.  καταδικάζει την καταστολή εκ μέρους των ιρανικών αρχών των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της λογοκρισίας φωτογραφικού υλικού και υλικού βίντεο προκειμένου να περιορίσει την πρόσβαση στη ροή πληροφοριών· ανησυχεί εξαιρετικά για το γεγονός ότι η αυθαίρετη απονομή της δικαιοσύνης στο Ιράν έχει ως αποτέλεσμα την αυστηρή (αυτό)λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης· ζητεί επιμόνως από τους επίσημους εκπροσώπους της ΕΕ και των κρατών μελών της να υπενθυμίσουν στο Ιράν τις διεθνείς του υποχρεώσεις για την υποστήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όταν συναντώνται με τους Ιρανούς ομολόγους τους, να επιμένουν στην ανάγκη να ανοίξουν εκ νέου οι πολλές καθημερινές εφημερίδες που έχουν αναγκαστεί να κλείσουν τα τελευταία χρόνια, καθώς και στην απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, παρουσιάζοντας και στις δύο περιπτώσεις καταλόγους ονομάτων· καταδικάζει την πρακτική της απέλασης ξένων ανταποκριτών από την ιρανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων από σημαντικές ευρωπαϊκές εφημερίδες· χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας του Euronews στην ιρανική γλώσσα (φαρσί)·

35.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τους περιορισμούς της πολιτιστικής, μουσικής και καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω της λογοκρισίας, των απαγορεύσεων και της καταπίεσης καλλιτεχνών, μουσικών, σκηνοθετών, συγγραφέων και ποιητών·

36.  ζητεί να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία στο Ιράν με την πραγματοποίηση ανεξάρτητου δικαστικού ελέγχου στη χώρα ή με την προσφυγή μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε θεσμούς που λειτουργούν δυνάμει του διεθνούς δικαίου, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

37.  χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν διάφορα κράτη μέλη για να προσφέρουν καταφύγιο σε όσους Ιρανούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιφρονούντες, δημοσιογράφους, φοιτητές, γυναίκες, παιδιά και καλλιτέχνες διώκονται για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, την έκφραση απόψεων, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλες μορφές άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

Πυρηνικά

38.  παρά το δικαίωμα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς στο πλαίσιο των κανόνων του συστήματος περί μη διάδοσης, επαναλαμβάνει ότι οι κίνδυνοι διάδοσης σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν πηγή σοβαρής ανησυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή κοινότητα, όπως πολύ σαφώς εκφράσθηκε σε πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

39.  καλεί τις ιρανικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Ιράν που απορρέουν από τη NPT· ζητεί από την Τεχεράνη να κυρώσει και να εφαρμόσει το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας περί διασφαλίσεων· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη άρνηση του Ιράν να συνεργαστεί πλήρως με τον ΔΟΑΕ παρεμποδίζοντας το έργο του, αρνούμενο την πλήρη και άνευ όρων πρόσβαση σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και προβάλλοντας αθέμιτες αντιρρήσεις στον διορισμό επιθεωρητών·

40.  τονίζει, επί πλέον, το γεγονός ότι, σύμφωνα με το κεντρικό δόγμα της ΣΜΔ, το Ιράν δικαιούται να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς και να δέχεται τεχνική συνδρομή για τον ίδιο σκοπό·

41.  υποστηρίζει την προσέγγιση δύο σκελών που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αποβλέπει στην εξεύρεση ειρηνικής λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό αδιέξοδο και το επαινεί σε σχέση με τη νέα του κοινή θέση της 26ης Ιουλίου 2010 όπου εισάγονται νέα μεγάλης εμβέλειας στοχευμένα αυτόνομα μέτρα που έχουν εφαρμογή στο Ιράν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ιράν δεν ήταν έτοιμο να αποδεχθεί τις προσφορές που ετέθησαν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων στον τελευταίο γύρο συνομιλιών της ομάδας P5+1 με το Ιράν που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, και τη συνεπακόλουθη κατάρρευση των συνομιλιών αυτών· παραμένει πεπεισμένο ότι, παρόλ« αυτά, η ΕΕ πρέπει να χαράξει μια ευρύτερη στρατηγική έναντι του Ιράν, η οποία θα υπερβαίνει το θέμα των πυρηνικών και θα θέτει και το ζήτημα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, καθώς και τον περιφερειακό ρόλο της χώρας·

42.  υπενθυμίζει ότι το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος φέρνει σε αντίθεση το Ιράν με το σύνολο των Ηνωμένων Εθνών και όχι το Ιράν με την «Δύση'·

43.  σημειώνει ότι οι συμπληρωματικές κυρώσεις αποτελούν τη λογική συνέπεια της μη πλήρους συνεργασίας του Ιράν με τον ΔΟΑΕ· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιολογήσουν όλους τους μηχανισμούς επιβολής για την υλοποίηση της κοινής θέσης της ΕΕ – ιδίως όσον αφορά την αδειοδότηση των εξαγωγών, τους τελωνειακούς και μεθοριακούς ελέγχους, τις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές και τη ναυτιλία – προκειμένου να αποτρέψουν τη δυνατότητα του Ιράν να παρακάμψει το καθεστώς των κυρώσεων και να είναι σε θέση να εκφέρουν ρεαλιστική κρίση σχετικά με το κατά πόσον οι κυρώσεις επιτυγχάνουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα· επαναλαμβάνει την άποψη ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να πλήττουν τον γενικό πληθυσμό· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις κατά Ιρανών αξιωματούχων που κρίνονται υπεύθυνοι, ή συνένοχοι, για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει παρόμοια μέτρα·

44.  πιστεύει ότι χρειάζονται νέες προσπάθειες παγκοσμίως ώστε να απαλλαγεί η υφήλιος από την απειλή των πυρηνικών όπλων· χαιρετίζει την έκκληση του Προέδρου Ομπάμα για πυρηνικό αφοπλισμό και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να περιλάβει το θέμα αυτό στις προτεραιότητές της τόσο στις συναλλαγές της με τα κράτη μέλη όσο και στις επαφές της με κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής και της Ασίας·

45.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιολογήσουν τις εμπορικές σχέσεις με το Ιράν πέραν των κυρώσεων, με στόχο να περιοριστούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διευκολύνονται από την εξαγωγή προς το Ιράν τεχνολογιών που έχουν εξελιχθεί βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα δίκτυα επικοινωνιών, οι τεχνολογίες (διττής χρήσης), οι τεχνολογίες επιτήρησης και το λογισμικό σάρωσης και λογοκρισίας του διαδικτύου και εξαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικής φύσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισμού σχετικά με ένα νέο σύστημα αδειοδότησης, σε περίπτωση που η εν λόγω μελέτη υποδείξει ότι είναι αναγκαία η λήψη νομοθετικών μέτρων·

46.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν αμέσως μέτρα για την απαγόρευση της εξαγωγής τεχνολογίας επιτήρησης (ιδίως κέντρων παρακολούθησης) από επιχειρήσεις της ΕΕ προς το Ιράν·

47.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διευρύνει τον κατάλογο των Ιρανών που σχετίζονται με το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και των συναφών δικτύων προμηθειών τους· καλεί τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν με ταχύτητα προκειμένου να παγώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να εμποδίσουν την είσοδό τους στην επικράτεια της ΕΕ και τη χρησιμοποίηση της επικράτειας της ΕΕ για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με τα προγράμματα αυτά·

48.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να διατηρήσει σε υψηλή θέση της ημερήσιας διάταξης το θέμα των πυρηνικών του Ιράν και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ιρανικού λαού και να αρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συνολικής και μακροπρόθεσμης ρύθμισης του ζητήματος των πυρηνικών·

Εξωτερικές σχέσεις

49.  καταδικάζει εντονότατα την επιθυμία που εξέφρασε ο ιρανός πρόεδρος Ahmadinejad «να ξεπαστρέψει» το Ισραήλ και την αντισημιτική ρητορική του, ιδίως δε την εκ μέρους του άρνηση του Ολοκαυτώματος και την υπόρρητη προσπάθειά του να απονομιμοποιήσει το κράτος του Ισραήλ· εκφράζει εκ νέου την πλήρη υποστήριξή του προς την ύπαρξη του Ισραήλ και τη λύση των δύο κρατών για την Παλαιστίνη·

50.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να προωθήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή·

51.  αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και επαινεί τις κοινές προσπάθειές της με τη Βραζιλία για την επίτευξη διπλωματικής λύσης στο πυρηνικό αδιέξοδο του Ιράν· εκφράζει όμως τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διατάξεις της τριμερούς συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2010 δεν απαντούν παρά εν μέρει μόνο στα αιτήματα του ΔΟΑΕ· καλεί τις τουρκικές αρχές να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της ιρανικής πυρηνικής απειλής· ενθαρρύνει την Τουρκία να συμπεριλάβει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διάλογό της με το Ιράν·

52.  τονίζει το γεγονός ότι η Ρωσία έχει αποτελέσει έναν από τους βασικούς προμηθευτές σύγχρονων όπλων και εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν· χαιρετίζει τη φετινή απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να σταματήσει την πώληση των S-300 προς το Ιράν και να υποστηρίξει τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν εξαιτίας του πυρηνικού του προγράμματος· ζητεί να σταματήσει η Ρωσία κάθε διάδοση όπλων και εξαγωγή ουρανίου προς το Ιράν, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά του Ιράν και ο σεβασμός της ΣΜΔ·

53.  ενθαρρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο να προωθήσει τον διατλαντικό συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα όσον αφορά το Ιράν και να συντονίσει τις πολιτικές απέναντι στο Ιράν με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και όλους τους σχετικούς παγκόσμιους και περιφερειακούς εταίρους που συμμερίζονται παρεμφερείς απόψεις και ανησυχίες για το Ιράν·

54.  επισημαίνει τα συγκλίνοντα συμφέροντα της ΕΕ και του Ιράν όσον αφορά τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Αφγανιστάν· χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο του Ιράν για την ανασυγκρότηση των υποδομών και της οικονομίας καθώς και για την πρόληψη του λαθρεμπορίου ναρκωτικών από το Αφγανιστάν· τονίζει όμως ότι η βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα στο Αφγανιστάν απαιτεί την αποχή όλων των γειτόνων από πολιτικές παρεμβάσεις στη χώρα·

55.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να ανοίξει αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τεχεράνη, τώρα που η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ανέλαβε αρμοδιότητα από την εναλλασσόμενη προεδρία όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες·

56.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν το Ιράν να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο όσον αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη του Αφγανιστάν, και επισημαίνει τους κοινούς στόχους της ΕΕ και του Ιράν όσον αφορά τη σταθερότητα του Αφγανιστάν, καθώς και την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραγωγής οπίου και της εμπορίας ναρκωτικών·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0310.
(2) EE C 341 E, 16.12.2010, σ. 9.
(3) EE C 265 E, 30.9.2010, σ. 26.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0351.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουνίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου