Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2181(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0150/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0150/2011

Viták :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Szavazatok :

PV 10/05/2011 - 9.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0164

Elfogadott szövegek
PDF 150kWORD 137k
2011. május 10., kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2009. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia
P7_TA(2011)0164A7-0150/2011
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2011. május 10-i határozata az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt(1) ,

–  tekintettel a Tanács 2011. február 15-i ajánlására (05892/2011 – C7–0052/2011),

–  tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 185. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra(3) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet(4) 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre és különösen annak 94. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 77. cikkére és VI. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0150/2011),

1.  elhalasztja határozatát az Európai Rendőrakadémia igazgatójának az akadémia 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó mentesítésére vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételükről (L sorozat).

(1) HL C 338., 2010.12.14., 137. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2011. május 10- i határozata az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt(1) ,

–  tekintettel a Tanács 2011. február 15-i ajánlására (05892/2011 – C7–0052/2011),

–  tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 185. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra(3) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) és különösen annak 94. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0150/2011),

1.  elhalasztja az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

(1) HL C 338., 2010.12.14., 137. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2011. május 10- i állásfoglalása az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt(1) ,

–  tekintettel a Tanács 2011. február 15-i ajánlására (05892/2011 – C7–0052/2011),

–  tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 185. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra(3) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) és különösen annak 94. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010. július 12-i jelentésére a magánkiadások visszatérítéséről (10/0257/KA),

–  tekintettel a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága 2009. évi éves tevékenységi jelentésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0150/2011),

A.  mivel az akadémiát 2001-ben hozták létre, és 2006. január 1-jén kezdődő hatállyal a költségvetési rendelet 185. cikke értelmében közösségi szervvé alakították, amelyre az ügynökségekre vonatkozó költségvetési keretrendelet alkalmazandó,

B.  mivel az akadémia 2006-os és 2007-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóiról szóló jelentésében a Számvevőszék az elszámolások alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően fenntartásokat fogalmazott meg amiatt, hogy a közbeszerzési eljárások nem feleltek meg a költségvetési rendelet előírásainak,

C.  mivel az akadémia 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében a Számvevőszék figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítette ki a véleményét, mindazonáltal anélkül, hogy fenntartásokat fogalmazott volna meg a beszámoló megbízhatóságával kapcsolatban, míg az elszámolások alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően véleményében fenntartásokat fogalmazott meg,

D.  mivel 2010. október 7-i határozatában(5) a Parlament elutasította az akadémia igazgatója mentesítését az akadémia 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtása alól,

E.  mivel a Számvevőszék az akadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében szereplő véleményében fenntartásokat fogalmazott meg az ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően,

F.  mivel az akadémia 2009. évi költségvetése 8 800 000 eurót tett ki a 2008. évi 8 700 000 euróval szemben,

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hiányosságok

1.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az akadémia folyamatosan nem tartja be a költségvetési rendelet közbeszerzésre vonatkozó szabályait; megjegyzi, hogy az akadémia teljes költségvetésének jelentős része szabálytalan az alábbiak miatt:

   szerződés vagy pályáztatási eljárás hiánya,
   egyedi referenciahivatkozások hiánya,
   pénzügyi ajánlat kérésének vagy megkapásának hiánya,
   hiányzó pénzügyi értékelés;

2.  helyteleníti, hogy bizonyos esetekben nem folytak vizsgálatok, mint például azon esetekben, amikor a közbeszerzési eljárásokat nem követték megfelelően és amikor az aláírt megbízási szerződések jogellenesek voltak;

3.  tudomásul veszi, hogy végre kineveztek egy közbeszerzési tisztviselőt és az igazgató 002/2010. sz. határozatával 2010. június 8-án elfogadásra került egy sablonokat és ellenőrző listákat tartalmazó közbeszerzési kézikönyv;

4.  kéri, hogy az akadémia 2011. október 31. előtt nyújtson be jelentést a Parlamentnek a közbeszerzési kézikönyv alkalmazásáról a 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakban;

A képzésekre fordított kiadásokra vonatkozó szabályok be nem tartása

5.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Számvevőszék sok hiányosságra derített fényt a tanfolyamok és szemináriumok szervezésére fordított, az akadémia működési kiadásainak jelentős részét kitevő kiadásokra vonatkozó adminisztratív és pénzügyi szabályok kapcsán; elfogadhatatlannak tartja, hogy a legfőbb szabálytalanságok annak tudhatók be, hogy az akadémia felülvizsgált pénzügyi szabályzata sosem lépett hatályba, és ebből következően valamennyi aláírt megbízási szerződés jogellenes; tudomásul veszi az akadémiától, hogy e szerződések 2010-ben lejártak és nem újították meg őket;

6.  helyteleníti, hogy a tanácsadókkal és szakértőkkel kötött megbízási szerződések jogellenesek voltak (mindösszesen 200 000 euróra becsült összegben, ebből 34 800 euró a 2009-es pénzügyi évre), mivel az akadémia felülvizsgált pénzügyi szabályzata nem lépett hatályba;

7.  tudomásul veszi, hogy az akadémia pénzügyi szabályzata, melyet 2009-ben nyújtottak be véleményezésre a Bizottságnak, két olyan rendelkezést tartalmazott, amelyekről a Bizottság nem adott kedvező véleményt, mivel úgy vélte, hogy azok nincsenek összhangban a módosított költségvetési keretrendelettel;

8.  javasolja, hogy az átláthatóság fokozása érdekében az akadémia biztosítson közvetlen hozzáférést részletes költségvetéséhez, amely tartalmazza a szerződések és a közbeszerzési döntések listáját is, és azt tegye közzé az akadémia honlapján, azon szerződések kivételével, amelyek közzététele biztonsági kockázatokkal járhat; úgy véli, hogy ez a javaslat nem sérti a személyes adatok védelmének elvét;

Előirányzatok átvitele

9.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 2009-es kifizetési előirányzatokból több mint 3 800 000 eurót – azaz a teljes költségvetés 43%-át – átvitték 2010-re; amiatt is aggódik, hogy törölni kellett a 2008-ról áthozott előirányzatok 46%-át; hangsúlyozza, hogy ez a helyzet súlyos, visszatérő hiányosságra utal a költségvetés végrehajtásának tervezését és monitorozását illetően, és ellentmond az évenkéntiség alapelvének;

10.  megjegyzi, hogy bár az akadémiának új vezetősége van, még nem számoltak el az összes múltbeli hibával; aggodalmát fejezi ki az akadémiának a 2009-es költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tervezés és nyomon követés terén tapasztalt hiányosságai miatt;

11.  megjegyzi, hogy már a 2008-as költségvetési évben is az akadémia teljes költségvetésének 31%-át át kellett vinni a következő évre, és hogy a 2007-es pénzügyi évben az akadémia teljes költségvetésének 41,5%-át át kellett vinni, miközben törölték az akadémia 2006-ról átvitt előirányzatainak több mint 20%-át (500 000 eurót);

12.  üdvözli azonban a tényt, hogy 2010 márciusa óta heti pénzügyi vezetői találkozókat vezettek be az akadémián a költségvetés végrehajtásának és ellenőrzésének javítása céljából; megjegyzi, hogy az akadémia többéves cselekvési tervével kapcsolatban is további fejlesztéseket terveznek; tudomásul veszi a probléma kezelésére 2010-ben tett lépéseket; sürgeti az akadémiát, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a fejleményekről és az e tekintetben tett lépésekről;

Számviteli rendszer

13.  sajnálja, hogy a Számvevőszék idén ismét arról számolt be, hogy a 2009. évi előzetes beszámoló elkészítésekor jelentős késedelmek és hibák voltak tapasztalhatóak; tudomásul veszi, hogy 2009 végén a feldolgozatlan hátralékos számlák összértéke 900 000 euró volt; megjegyzi, hogy ezt a helyzetet a célszerűtlenül kialakított pénzügyi irányítás, a belső kontrolleljárások hiányosságai, valamint az eredményezte, hogy gondok adódtak a pénzügyi, illetve számviteli képzettséggel és tapasztalattal rendelkező munkatársak felvételében és megtartásában; sürgeti ezért az akadémiát, hogy gyorsan orvosolja ezt a helyzetet, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a megtett lépésekről;

14.  aggódik amiatt, hogy az akadémia 2009-es pénzügyi kimatatásában 929 670,27 euróra tette 2008. január 1-je előtti hibáinak összesített hatását a felhalmozott tartalékokra (a 2009-es teljes költségvetésének 10,56%-a) és 284 718,77 euróra 2008 utáni hibáinak összesített hatását a felhalmozott tartalékokra (a 2009-es teljes költségvetésének 3,2%-a);

Humánerőforrás-gazdálkodás

15.  aggódik amiatt, hogy a Számvevőszék jelentése szerint számos hiányosság tapasztalható a munkaerő-felvételi eljárásokban, melyek veszélyeztetik ezek átláthatóságát; külön hangsúlyozza, hogy az eljárások dokumentálása nem volt megfelelő; elfogadhatatlannak tartja, hogy:

   a jelentkezők által elérendő küszöbértékeket általában a jelentkezők értékelését és rangsorolását követően határozták meg;
   az interjúkon feltett kérdéseket gyakran a jelentkezések tanulmányozását követően dolgozták ki;
   az eljárások dokumentálása nem volt megfelelő;

16.  aggódik azon eljárások miatt is, amelyeket az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata(6) nem tesz lehetővé vagy jogellenesek; különösen az alábbi esetekre hívja fel a figyelmet:

   lehetetlen volt megállapítani, hogy a felvett jelentkező tényleg rendelkezett-e a megkövetelt szakmai tapasztalattal;
   a felvételi bizottság kizárólag az önéletrajzok alapján döntött;
   a felvett jelentkező nem teljesítette a szakmai tapasztalatra vonatkozó minimumkövetelményeket;
   egy vezető beosztású munkatárs számára engedélyezték, hogy az Egyesült Királyságon kívül telepedjen le, és évente csak korlátozott számú napot dolgozzon az akadémia bramshilli székhelyén, miközben az akadémia megtérítette utazási költségeit;

17.  helyteleníti, hogy egy nem megfelelően teljesített munkaerő-felvételi szerződés még mindig érvényben van; felhívja az akadémiát, hogy prioritásként orvosolja e szabálytalanságot;

18.  kíváncsi rá, hogy az akadémia miként kívánja kezelni a humánerőforrás-gazdálkodás e visszatérő kérdéseit, különös tekintettel arra, hogy az akadémia titkárságának bramshilli elhelyezkedése jelentősen rontja vonzerejét és elriasztja a megfelelően képzett embereket;

19.  tudomásul veszi, hogy az igazgató 004/2010. sz. határozatával az akadémia 2010-ben elfogadta munkaerő-felvételi kézikönyvét, összhangba hozva az eljárásokat a személyzeti szabályzattal; sürgeti ezért az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e határozat végrehajtásának állásáról;

Magánkiadások finanszírozására felhasznált előirányzatok

20.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS), a Számvevőszék és a mentesítésért felelős hatóság ismételt kéréseit követően egy külső cég végre elvégezte a magánkiadások finanszírozására használt előirányzatok utólagos ellenőrzését;

21.  tudomásul veszi, hogy a külső értékelés célja annak áttekintése volt, hogy az akadémia milyen lépéseket tett a Számvevőszék által az akadémia 2007-es ellenőrzése során kifogásolt kérdések kezelésére, és hogy elkészüljön egy jelentés, mely tartalmazza a magánkiadások finanszírozására használt előirányzatok teljes összegét, és az eddig abból visszaszerzett összeget; megjegyzi, hogy a külső ellenőrző jelentés szerint:

Költségvetési fejezet

Az akadémia által az auditorok elé tárt előirányzatok

Az akadémia által beszedett összegek

Szállítási költségek

GBP 9.508

GBP 7.421

Az akadémia közös használatú autóinak költsége

GBP 14.783

GBP 13.916

Bútorok vásárlása

GBP 14.788

GBP 500

Mobiltelefon-költségek

GBP 3.721

GBP 3.721

ÖSSZESEN

GBP 42.800

GBP 25.558

22.  megjegyzi, hogy a 10/0257/KA jelentésben a magánkiadások visszatérítésével kapcsolatosan rendelkezésre álló adatok jelentősen kisebb értéket mutatnak, mint a fent említett külső ellenőrzésről készült jelentésben szereplő összegek;

23.  sajnálja, hogy az idő múlása és az akadémia pénzügyi irányításának, ellenőrzésének és jelentéstételének a 2007-es ellenőrzésig tapasztalt elégtelensége miatt a külső ellenőr nem tudta megerősíteni a szabálytalanul felhasznált előirányzatok összegét; megjegyzi, hogy a külső ellenőr fontosabbnak tartotta a visszaszerzett összegek ellenőrzésére és a lehetséges további visszafizetésekre helyezni a hangsúlyt;

24.  tudomásul veszi, hogy a külső ellenőrzési jelentés szerint nincs valós lehetőség további visszafizetésekre; megjegyzi, hogy

   a bútorok eladásából csak 500 GBP bevétel keletkezett,
   az akadémia nem jogosult arra, hogy az önkéntes szállítási szolgáltatásokat igénybe vevő alkalmazottaktól utólag kérje, hogy járuljanak hozzá a szállítás akadémia által viselt költségeihez; megjegyzi továbbá, hogy a személyzeti szabályzat 85. cikke szerint csak akkor lehet visszakérni pénzt az alkalmazottaktól, ha a tisztviselő tisztában volt azzal, hogy a kifizetés szabálytalan, vagy ha a szabálytalanság annyira nyilvánvaló, hogy az mindenképpen fel kell tűnjön neki;

25.  hangsúlyozza, hogy a 2007-re vonatkozó éves különjelentésében a Számvevőszék már jelezte, hogy az ellenőrök nem tudják felülvizsgálni a 2007-es év során tett összes kifizetést, mivel a szabálytalan módon magánhasználatra fordított összegek és a különböző magáncélú kiadások mennyiségét nem lehet meghatározni;

26.  ismét hangsúlyozza a volt igazgató felelősségét a fenti hiányosságok és szabálytalanságok vonatkozásában; ennek kapcsán hivatkozik az Európai Rendőrakadémia 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló 2010. október 7-i állásfoglalására az annak szerves részét képező megjegyzésekkel(7) ;

27.  hangsúlyozza a cseh elnökség által 2009. május 18-án közzétett alábbi megállapításokat:

   az akadémia nem megfelelő irányítása: a Bizottság segítséget ajánlott az akadémiának a Belső Ellenőrzési Szolgálat megállapításai tekintetében, az igazgató azonban soha nem fordult sem a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságához, sem pedig a Költségvetési Főigazgatósághoz;
   a titkárságon belüli kommunikáció: a kommunikáció és a bizalom hiánya az igazgató és a személyzet között elhúzódó vitákhoz vezetett;
   az átláthatóság hiánya: ahelyett, hogy a problémákat azonosította volna, és az igazgatótanácstól vagy a Bizottságtól tanácsot kért volna, az igazgató nem osztotta meg a véletlenszerűen felfedezett információkat;
   az igazgató elszámoltathatósága az akadémia igazgatótanácsa felé: az igazgató nem tartotta tiszteletben az igazgatótanács határozatait;

28.  megjegyzi, hogy a magánkiadások finanszírozására használt előirányzatokkal kapcsolatos felelősség jól meg volt határozva; sajnálja ezért, hogy az akadémia igazgatótanácsa nem reagált megfelelően a korábbi igazgató vezetői hibáira, hogy ne rombolja az akadémiáról kialakult képet; nem tudja elfogadni, hogy az igazgatótanács elsősorban azért nem hozott fegyelmi intézkedéseket, mert a korábbi igazgató jogi lépéseket tehetett volna;

29.  megismétli álláspontját, hogy az akadémia igazgatótanácsának vállalnia kell a felelősséget, és javasolja, hogy hajtsanak végre változtatásokat, hogy a jövőben ez a helyzet ne állhasson újra elő; ismét kéri a Bizottság igazgatótanácson belüli helyzetének átgondolását, szavazati jogot biztosítva számára;

Belső ellenőrzés

30.  üdvözli az ügynökség kezdeményezését, amelynek értelmében a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére bocsátja az IAS végleges értékelő jelentését az akadémia 2010–2014 közötti többéves cselekvési tervének (MAP) végrehajtásáról; a lépést az átláthatóság jelének és a többi ügynökség által is követendő, bevált gyakorlatnak tartja;

31.  tudomásul veszi, hogy az akadémia az IAS, a Számvevőszék és a mentesítésért felelős hatóság ajánlásait követve végül az igazgató 2010. június 21-i 010/2010. sz. határozatával elfogadott egy új eljárást a kivételek rögzítésére; sürgeti ezért az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e határozat végrehajtásának állásáról;

32.  megállapítja, hogy az akadémia költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítést még inkább az év során nyújtott teljesítményére kell alapozni;

Az akadémia 2010–2014 közötti többéves cselekvési terve

33.  megjegyzi, hogy a többéves cselekvési tervet az akadémia igazgatótanácsa végül 2010 májusában elfogadta a mentesítésért felelős hatóság kérésére; megjegyzi továbbá, hogy 2010. szeptember végére a 44 pontból 19-et már végrehajtottak, és 8 pont végrehajtása folyamatban volt a tervezett menetrendből, miközben 7 pont még megvalósítás előtt áll;

34.  aggódik amiatt, hogy az IAS az akadémia 2010–2014 közötti többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló végleges értékelő jelentésében megállapítja, hogy nem egyértelmű a terv egyes pontjainak leírása, és egyes pontok között átfedések vannak; hangsúlyozza ezért, hogy az elért eredmények ismertetése nem mindig elég alapos ahhoz, hogy egyértelműen kiderüljön belőle, hogy az egyes pontok milyen konkrét lépéseket jelentenek, és nehéz megítélni a kapcsolódó tevékenységek tényleges általános helyzetét;

35.  sürgeti ezért az akadémiát, hogy

   a MAP2 7. pontja (CEPOL belső ellenőrzési standardok) kapcsán fogadja el az eredeti 24 belső ellenőrzési standardot egyszerűsítő új, 16 standardból álló rendszert;
   a MAP3 4. pontja (a hatékonyság, a titkársági teljesítmény hatékonysága, a vezetés és az irányítás értékelése) kapcsán írja le az akadémia teljesítményének mérésére és az alkalmazottak éves értékelésére szánt kiegyensúlyozott eredménytáblával kapcsolatos helyzetet;
   a MAP4 1. pontja (a pénzügyi és elszámolási körök felülvizsgálata) kapcsán a felülvizsgálat eredményeinek leírásával ismertesse részletesebben a pénzügyi eljárások jövőbeli fejlesztésének terveit, különös tekintettel az akadémia által a hatékony pénzügyi eljárások és ellenőrzések előmozdítása érdekében teljesíteni kívánt legfontosabb ajánlásokra;
   a MAP5 4. pontja (megnövelt előzetes és utólagos ellenőrzési kapacitás) kapcsán ismertesse az előzetes ellenőrzések jelentősebb változásait, akár már alkalmazzák azokat, akár csak tervezik alkalmazni, valamint a támogatások utólagos ellenőrzésére vonatkozó terveket;
   a MAP10 1. pontja (az ideiglenes alkalmazottak számának csökkentése) kapcsán alakítson ki politikát az ideiglenes alkalmazottak igénybevételére;
   a MAP11 (a humánerőforrás-menedzsment javítása) kapcsán írja le az akadémia tervezett új HR-módszerének hasznát és várt előnyeit, beleértve azt is, hogy az milyen hatással lehet az akadémia további humánerőforrás-igényeire;
– és felhívja az akadémiát és igazgatótanácsát, hogy 2011. június 30-ig tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kérdések kapcsán tett lépésekről és fejleményekről;

36.  tudomásul veszi az akadémia válaszát, hogy amennyiben egy belső vizsgálat nyomán személyes felelősségre vonhatóság állapítható meg, az alkalmazandó rendeletekkel összhangban az akadémia meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket; kéri az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a belső vizsgálat lefolytatásáról;

37.  felhívja a Számvevőszéket, hogy végezzen külön ellenőrzést az akadémia cselekvési terve végrehajtásának vizsgálatára;

38.  emlékeztet, hogy a többéves cselekvési terv akadémia által történő végrehajtása kapcsolódik munkaerő-felvételi képességéhez, és ahhoz, hogy meg tudja-e tartani pénzügyi és könyvelési téren tapasztalatokkal rendelkező képzett munkatársait;

Szerkezeti hiányosságok

39.  tudomásul veszi a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának 2009. évi tevékenységéről szóló jelentésben szereplő véleményt az akadémia strukturális problémáiról; ismét megkérdőjelezi, hogy az akadémia le tudja-e küzdeni az alábbi problémákat:

   az akadémia nem tudja alkalmazni a komplex uniós pénzügyi szabályokat és a személyzeti szabályzatot, mivel hatásköre korlátozott, és ennek megfelelően mérete kicsi;
   az akadémia titkárságának Bramshillben, Londontól mintegy 70 km-re való elhelyezkedése hátrányos, többek között a munkaerő-felvétel és a tömegközlekedési összeköttetések tekintetében;
   az akadémia vezetésének költségei rendkívül magasak tevékenyégéhez képest, hiszen miközben mindössze 28 alkalmazottat foglalkoztat, igazgatótanácsa 2009 folyamán 27 szavazati joggal rendelkező tagból állt;

40.  tudomásul veszi, hogy az akadémia és az Europol két hasonló területen működő és egymást kiegészítő tevékenységet végző uniós szerv; úgy véli, hogy ha egy közös ügynökségen belül egyesítenék e tevékenységeket, szükségtelen többletkiadásokat lehetne elkerülni; emlékeztet, hogy az uniós költségvetésnek hatékony és eredményes pénzgazdálkodáson kell alapulnia, ezért a kiadásoknak érdemlegesnek, hatékonynak és eredményesnek kell lenniük, továbbá a szükségtelen kiadásokat megfelelően kezelni kell;

   a) javasolja ezért, hogy a közeljövőben az akadémia és az Europol olvadjon egybe; meggyőződése, hogy az összeolvadás következtében a kiadások ésszerűbbek és hatékonyabbak lesznek; meggyőződése, hogy az akadémia és az Europol külön működése több költséggel járna, mint az összeolvadás; üdvözli ezért a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az Europol vegye át az akadémia képzésben betöltött szerepét; sajnálja, hogy a tagállamok elvetették e javaslatot, és kéri, hogy értékeljék újra döntésüket;
   b) bízik abban, hogy az akadémia és az Europol egybeolvadása előnyösen fogja érinteni mindkét ügynökség jelenlegi tevékenységét; úgy véli, hogy az összeolvadás nemcsak konkrét megoldást jelent az akadémia említett strukturális és krónikus problémáira, de lehetővé teszi az akadémia számára azt is, hogy küldetése – vezető rendőrtisztek számára nyújtott képzés – teljesítése érdekében közvetlen hasznot húzzon az Europol nemzetközi szervezett bűnözéssel és terrorizmussal kapcsolatos szakértelméből; úgy véli, hogy az összeolvadás révén az Europol is hasznot húzhat az akadémia hálózatából és képzési tapasztalataiból, és annak előnyét is élvezheti, hogy házon belül lesz egy kizárólag képzéssel kapcsolatos kérdésekre összpontosító egysége;
   c) megismétli kérését, hogy a Bizottság 2011. szeptember 1-je előtt vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az akadémiát az Europolhoz csatolják, ami konkrét megoldást jelentene az akadémia strukturális és krónikus problémáira; kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 2011 végéig nyújtsanak be jelentést az Európai Parlamentnek az akadémia és az Europol összeolvadásáról;

o
o   o

41.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2011. május 10-i állásfoglalására(8) .

(1) HL C 338., 2010.12.14., 137. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(5) HL L 320.,2010.12.7., 11. o.
(6) HL L 56., 1968.3.4., 1. o.
(7) HL L 320., 2010.12.7., 12. o.
(8) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0163.

Utolsó frissítés: 2012. október 3.Jogi nyilatkozat