Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2284(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0155/2011

Texte depuse :

A7-0155/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/05/2011 - 9.31
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0190

Texte adoptate
PDF 74kWORD 44k
Marţi, 10 mai 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Ridicarea imunităţii parlamentare a lui Bruno Gollnisch
P7_TA(2011)0190A7-0155/2011

Decizia Parlamentului European din 10 mai 2011 privind cererea de ridicare a imunității lui Bruno Gollnisch (2010/2284(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Bruno Gollnisch, transmisă de autoritățile franceze la 3 noiembrie 2010 și comunicată în ședința plenară din 24 noiembrie 2010,

–  în urma audierii lui Bruno Gollnisch la 26 ianuarie 2011, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene din 8 aprilie 1965, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008 și din 19 martie 2010(1)

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze,

–  având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0155/2011),

A.  întrucât procurorul francez a solicitat ridicarea imunității parlamentare a lui Bruno Gollnisch, deputat în Parlamentul European, pentru a permite investigarea unei plângeri referitoare la presupusa incitare la ură rasială și, dacă este cazul, pentru ca Bruno Gollnisch să poată fi adus în fața Tribunalului de Primă Instanță, a Curții de Apel și Curții de Casație din Republica Franceză;

B.  întrucât ridicarea imunității lui Bruno Gollnisch este legată de o presupusă infracțiune de incitare la ură rasială, în urma unui comunicat de presă din 3 octombrie 2008 al Frontului Național din regiunea Rhône-Alpes, al cărui președinte era Bruno Gollnisch;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în timpul sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază, pe teritoriul lor național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului din țara respectivă; întrucât aceasta nu împiedică Parlamentul European să-și exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre membrii săi,

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 26 din Constituția Republicii Franceze, niciun membru al Parlamentului nu poate face, în urma comiterii unor infracțiuni penale sau minore, obiectul unei arestări sau al oricărei alte măsuri privative sau restrictive de libertate decât cu autorizația Biroului Adunării din care face parte. Această autorizație nu este necesară în cazul comiterii unei infracțiuni grave, al unui flagrant delict sau al unei hotărâri definitive;

E.  întrucât, în cazul de față, Parlamentul nu a identificat nicio dovadă de fumus persecutionis , și anume o suspiciune suficient de serioasă și precisă cu privire la faptul că acest caz a fost adus la lumină în intenția de prejudicia activitatea politică a deputatului în cază;

F.  întrucât cererea autorităților franceze nu este legată de activitățile politice ale lui Bruno Gollnisch, în calitate de deputat în Parlamentul European; întrucât aceasta se referă, în schimb, doar la activitățile regionale și locale desfășurate în calitate de consilier regional pentru Rhône-Alpes, mandat pentru care Bruno Gollnisch a fost ales prin vot universal direct și care este diferit de cel de deputat în Parlamentul European;

G.  întrucât Bruno Gollnisch a oferit, în cadrul Consiliului Regional Rhône-Alpes, explicații privind motivul publicării de către grupul său politic a comunicatului de presă care a dus la emiterea cererii de ridicare a imunității, afirmând că acesta a fost redactat de echipa Frontului Național din acea regiune, inclusiv de șeful său responsabil cu comunicarea, care este „împuternicit să se exprime în numele reprezentanților aleși ai Frontului Național”; întrucât aplicarea imunității parlamentare în acest caz ar reprezenta o prelungire nejustificată a acestor dispoziții, „al căror scop este de a împiedica orice interferență în funcționarea și independența Parlamentului”;

H.  întrucât nu este de competența Parlamentului, ci a autorităților judiciare competente să decidă, respectând toate garanțiile democratice, în ce măsură a fost încălcată legislația franceză privind incitarea la ură rasială și care ar putea fi consecințele judiciare;

I.  întrucât este, prin urmare, oportun să se recomande ridicarea imunității parlamentare în acest caz,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Bruno Gollnisch;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei responsabile, autorității competente din Republica Franceză și lui Bruno Gollnisch.

(1) Cauza 101/63 Wagner/Fohrmann și Krier [1964] Rec. 195, cauza 149/85 Wybot/ Faure și alții [1986] Rec. 2391, cauza T-345/05 Mote/Parlamentul European [2008] Rec. II-2849, cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra/De Gregorio și Clemente [2008] Rec. I-7929 și cauza T-42/06 Gollnisch/Parlamentul European.

Ultima actualizare: 3 octombrie 2012Notă juridică