Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 111kWORD 82k
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
P7_TA(2011)0268B7-0347, 0348, 0357, 0358 και 0359/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου(1) , και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την «Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό» που δρομολογήθηκε το 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά την 11η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έγινε στην Αγία Πετρούπολη στις 31 Μαΐου 2003, που είναι η δημιουργία ενός κοινού οικονομικού χώρου, ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ενός κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, και ενός κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και ειδικότερα το από 17 Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το κράτος δικαίου(2) , το από 17 Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ/Ρωσίας(3) , το από 12 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΕΕ - Ρωσίας στη Στοκχόλμη στις 18 Νοεμβρίου 2009(4) , το από 17 Σεπτεμβρίου 2009 για τη δολοφονία ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία(5) και το από 17 Σεπτεμβρίου 2009 ψήφισμά του για τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας(6) ,

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ - Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την πιο πρόσφατη συνάντηση της 4ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες που υπεγράφησαν και τις κοινές δηλώσεις που εκδόθηκαν στη Διάσκεψη Κορυφής του Ροστόφ επί του Δον της 31ης Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Catherine Ashton στις 24 Μαΐου 2011, σχετικά με την υπόθεση των Mikhail Khodorkovsky και Platon Lebedev,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των συμπροέδρων της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας στις 18 Μαΐου 2011 στο Σότσι,

–  έχοντας υπόψη την ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Νίζνι Νόβγκοροντ στις 9-10 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη πως η Ρωσία, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μοιράζεται με την ΕΕ την ευθύνη της διατήρησης της παγκόσμιας σταθερότητας, και πως η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη και ακόμη πιο πέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τεράστια σημασία για την ΕΕ να έχει ενιαία φωνή και να επιδεικνύει ισχυρή εσωτερική αλληλεγγύη στις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία και να βασίζει τις σχέσεις αυτές σε αμοιβαία συμφέροντα και κοινές αξίες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθεί να έχει καθοριστική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία αλληλοεξαρτώνται τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι δεσμευμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, με βάση τη βαθιά προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η Ρωσία σέβεται και προστατεύει τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, καθώς και σχετικά με τον πολιτικό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και τα κατασταλτικά μέτρα εναντίον δημοσιογράφων και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, καθώς και σχετικά με τον αδιάβλητο χαρακτήρα των εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, έχει αναλάβει δεσμεύσεις όσον αφορά τις αρχές της δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει καταδικάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές υποθέσεις και αποφάσεις· ότι η υλοποίηση των αποφάσεων παραμένει ανεπαρκής,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι πολλές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη, το Ιράν, την τρομοκρατία, την ενεργειακή ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις δεν πρόκειται να ξεπεραστούν χωρίς σχέσεις υπευθυνότητας και συνεργασίας με τη Ρωσία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, ειρήνης και σταθερότητας στις κοινές γειτονικές χώρες είναι προς το συμφέρον τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν τρία χρόνια μετά τη σύρραξη με τη Γεωργία, η Ρωσία εξακολουθεί να μην έχει εφαρμόσει τις συμφωνίες της 12ης Αυγούστου και της 8ης Σεπτεμβρίου 2008 περί απόσυρσης των στρατευμάτων από τις κατεχόμενες γεωργιανές επαρχίες της Νοτίου Οσετίας και της Αμπχαζίας και δεν εγγυάται στην Αποστολή Παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM) πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση στα εδάφη τους,

1.  επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίον μοιράζεται όχι απλώς κοινά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και τον στόχο της στενής συνεργασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

2.  επισημαίνει ότι η Διάσκεψη Κορυφής στο Νίζνι Νόβγκοροντ θα εστιαστεί στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή ΕΕ και η Ρωσία (όπως η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό, η προσχώρηση στον ΠΟΕ, τα θέματα ενέργειας και ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, η κινητικότητα και η κυκλοφορία χωρίς θεώρηση διαβατηρίων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, τα διεθνή και περιφερειακά θέματα, η συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου)·

3.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της επικείμενης συνόδου κορυφής και να εντείνουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας η οποία πρέπει να συναφθεί εν ευθέτω χρόνω και να βασίζεται στην αμοιβαία αλληλεξάρτηση ΕΕ-Ρωσίας, και υπογραμμίζει τη θερμή του υποστήριξη σε μια εκτενή και νομικώς δεσμευτική συμφωνία που θα αφορά το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα και επομένως θα περιλαμβάνει επίσης όλα τα πεδία τα σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας, εφόσον η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει βήματα για να ενισχύσει το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς την Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό· χαιρετίζει την πρωτοβουλία για έκδοση κοινής έκθεσης προόδου, αλλά τονίζει επίσης την ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία για τα επόμενα βήματα, στο πνεύμα των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των τεσσάρων Κοινών Χώρων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας, καθώς και σε σχέση με τα κενά που απομένουν· υποστηρίζει ιδίως τη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τονίζει ότι οι τέσσερις Κοινοί Χώροι στηρίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας· καλεί κατά συνέπεια τα μέρη της επικείμενης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας να αναλάβουν δράση και να διατυπώσουν απτούς στόχους· υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της αποτελεσματικής και ανεξάρτητης λειτουργίας των δικαστικών αρχών και της ενίσχυσης της καταπολέμησης της διαφθοράς· τονίζει ότι η ΕΕ είναι προετοιμασμένη να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός ανεξάρτητου συστήματος κράτους δικαίου στη Ρωσία· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι θα υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση του Χρηματισμού Αλλοδαπών Δημόσιων Υπαλλήλων·

5.  ελπίζει ότι η σύνοδος κορυφής θα βοηθήσει να διευθετηθούν τα τελευταία ζητήματα που απομένουν σχετικά με την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, σε συνέχεια της διμερούς συμφωνίας του Δεκεμβρίου του 2010, η οποία καθιστά δυνατή την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην προσχώρηση της Ρωσίας, που θα δημιουργήσει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρηματικές κοινότητας των δύο πλευρών και θα διευκολύνει και φιλελευθεροποιήσει τις εμπορικές ανταλλαγές στην παγκόσμια οικονομία· καλεί τις ρωσικές αρχές να εγκρίνουν ένα σταθερό και δίκαιο νομικό πλαίσιο για την ορθή ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· τονίζει ότι προαπαιτούμενο για την προσχώρηση στον ΠΟΕ είναι να εκπληρώσει η Ρωσία όλους τους κανόνες του ΠΟΕ συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από οποιαδήποτε προστατευτικά μέτρα, πράγμα που περιλαμβάνει τη διόρθωση των σημείων που προκαλούν τριβή, όπως είναι η τελωνειακή ένωση μεταξύ Ρωσίας, Καζακστάν και Λευκορωσίας, που έχει οδηγήσει σε υψηλότερους ενοποιημένους δασμούς·

6.  υπογραμμίζει ότι η ένταξη στον ΠΟΕ και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα βοηθήσει τη Ρωσία να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις και να διαφοροποιήσει την οικονομία της μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών· καλεί τις ρωσικές αρχές να μην εκμεταλλεύονται τους υγειονομικούς λόγους για αδικαιολόγητα προστατευτικά μέτρα· καλεί τις ρωσικές αρχές, σε αυτή τη βάση, να επανεξετάσουν την τρέχουσα απαγόρευση όλων των εισαγωγών λαχανικών της ΕΕ·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σχετικά με την περαιτέρω απλούστευση των θεωρήσεων διαβατηρίου· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στον μακροπρόθεσμο στόχο της κυκλοφορίας χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίου μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, με βάση μια σταδιακή προσέγγιση εστιασμένη στην ουσία και στην πρακτική πρόοδο· χαιρετίζει τον κατάλογο κοινών βημάτων (χάρτη πορείας) για μετακινήσεις χωρίς θεώρηση διαβατηρίου μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ που ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2011· υπογραμμίζει ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να είναι συντονισμένος με τη διαδικασία απλούστευσης των θεωρήσεων διαβατηρίου που αφορά τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· υπενθυμίζει ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία πρέπει να υλοποιούν πλήρως συμφωνίες που έχουν συναφθεί· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει να χορηγεί διαβατήρια σε πολίτες των κατεχόμενων επαρχιών της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να προληφθεί οποιοδήποτε κενό ασφαλείας στην Ευρώπη· ζητεί περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, βελτιωμένους ελέγχους σε σημεία διέλευσης των συνόρων και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα·

8.  τονίζει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και είναι της γνώμης ότι η ενεργειακή πολιτική απέναντι σε κράτη μέλη και χώρες της κοινής γειτονίας θα αποτελέσει τη λυδία λίθο για το κατά πόσον είναι πραγματικά σοβαρή η πρόθεση της Ρωσίας να ακολουθήσει την οδό του εκσυγχρονισμού και του εκδημοκρατισμού· πιστεύει ότι ο εφοδιασμός με φυσικούς πόρους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο· τονίζει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας τέτοιας συνεργασίας, μαζί με την ίση πρόσβαση σε αγορές, υποδομές και επενδύσεις· χαιρετίζει το ενδιαφέρον που υπάρχει και στη ρωσική πλευρά για ένα νομικά δεσμευτικό ενεργειακό πλαίσιο· επαναλαμβάνει το ενδιαφέρον της ΕΕ για μια ισορροπημένη τριμερή λύση μεταξύ ΕΕ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον μελλοντικό εφοδιασμό της ΕΕ με φυσικό αέριο· ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας στους τομείς του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και σπάνιες γαίες, ιδίως για όσες θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και ζητεί στο πλαίσιο αυτό σεβασμό των διεθνών κανόνων, ιδίως των κανόνων του ΠΟΕ·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας θα συμπεριληφθούν και οι αρχές του Ενεργειακού Χάρτη και του συνημμένου πρωτοκόλλου διαμετακόμισης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστος και ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός με βάση ίσους κανόνες· χαιρετίζει την υπογραφή, τον Φεβρουάριο του 2011, ενός επικαιροποιημένου Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης για την περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων προσφοράς ή ζήτησης· χαιρετίζει τη συμφωνία για συγκρότηση ενός Συμβουλευτικού Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο το οποίο θα προσφέρει συμβουλές, μεταξύ άλλων από τη βιομηχανία, σχετικά με τις εξελίξεις στη ρωσική και την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου·

10.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αυξήσει τη συμμετοχή της στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, μέσω μειώσεων των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ιδίως με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σχετικά με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα μετά το 2012 στο πλαίσιο της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο·

11.  αναμένει ότι οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας θα επιδιώξουν κοινή δέσμευση των εταίρων της ΕΕ σε υψηλότατα πρότυπα ασφαλείας, φιλόδοξες δοκιμές καταπόνησης των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και ενισχυμένη διεθνή συνεργασία μετά την εμπειρία της συνεχιζόμενης πυρηνικής κρίσης στη μονάδα της Φουκουσίμα· θεωρεί ότι αυτό ισχύει ιδίως για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες τύπου Τσερνομπίλ που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται·

12.  υπογραμμίζει ότι η σύνοδος κορυφής έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή της προπαρασκευής για τις εκλογές για την Κρατική Δούμα και τονίζει ότι επιβάλλεται οι επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές στη Ρωσία να είναι ελεύθερες και δίκαιες και να βασίζονται στην εφαρμογή των εκλογικών κανόνων που έχουν χαράξει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ· επισημαίνει ότι ορισμένες διαδικασίες καταχώρησης πολιτικών κομμάτων και ψηφοδελτίων έχουν αποδειχτεί ότι είναι αδικαιολόγητες και κατά συνέπεια ότι συνιστούν εμπόδιο σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές· εκφράζει τη διαφωνία του σχετικά με οποιαδήποτε επιβολή περιορισμών στα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εγγραφή τους για τις εκλογές και καλεί τη Ρωσία να αναλάβει δράση ώστε να εφαρμόσει τους εκλογικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ· παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να επιτρέψουν από πρώιμο στάδιο τη μακροπρόθεσμη παρατήρηση εκλογών από τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης και καλεί την ΥΕ/ΑΠ να επιμείνει στη συγκρότηση μιας τέτοιας αποστολής·

13.  επαναβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη να υλοποιήσει η Ρωσία θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης ως βάση της συνεργασίας· καλεί τη Ρωσία να αναλάβει απτά μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεών της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προστατεύει δημοσιογράφους, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπους των μειονοτήτων και της αντιπολίτευσης από βία και εκφοβισμό·

14.  χαιρετίζει την προθυμία των Ρώσων εταίρων να επιληφθούν με διαφανή και εποικοδομητικό τρόπο των σημαντικών θεμάτων που έθεσαν οι εκπρόσωποι της ΕΕ στη συνάντηση διαβούλευσης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 4 Μαΐου 2011· ζητεί το άνοιγμα της διαδικασίας αυτής σε μια ουσιαστική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κρατικής Δούμας, καθώς και στη συμμετοχή αρμόδιων ρωσικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ΜΚΟ του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως του αν ο διάλογος πραγματοποιείται στη Ρωσία ή σε κράτος μέλος της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρούνται στενές επαφές και προγράμματα στήριξης για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το καθεστώς των ΜΚΟ και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία· χαιρετίζει την απόφαση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών να διορίσει Πρέσβυ με γενική αρμοδιότητα το διάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο την πρόταση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό του 2011 όσον αφορά τη θέσπιση ενός διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Ρωσίας, που θα συνδέεται με τις ανά διετία συνόδους κορυφής ΕΕ-Ρωσίας· καλεί τις ρωσικές αρχές να αναγνωρίσουν το Φόρουμ Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Ρωσίας ως ένα κοινό πρόγραμμα στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό·

16.  επικρίνει την απόφαση που εξέδωσε το ρωσικό εφετείο στις 26 Μαΐου 2011 εναντίον του Mikhail Khodorkovsky και του επιχειρηματικού εταίρου του Platon Lebedev, θεωρώντας ότι αποτελεί συνέχιση πολιτικών υποκινούμενων δικαστικών αποφάσεων· καταδικάζει τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δίκη· χαιρετίζει την απόφαση του Προέδρου Medvedev να εξετάσει την υπόθεση αυτή στο Προεδρικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην εν λόγω υπόθεση, η οποία κάνει δεκτούς τους ισχυρισμούς του Khodorkovsky για παράνομη κράτηση· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Προέδρου Medvedev να δρομολογήσει έρευνα στις ποινικές κατηγορίες εναντίον του Sergey Magnitsky· ενθαρρύνει την επιτροπή έρευνας να δημοσιεύσει ανεξάρτητη και διεξοδική έκθεση το ταχύτερο δυνατό· χαιρετίζει τις καταδίκες σχετικά με τους φόνους της Anastasiya Baburova και του Stanislav Markelov και καλεί τις ρωσικές αρχές να συνεχίσουν το έργο τους στην εν λόγω υπόθεση· λαμβάνει υπό σημείωση τη σύλληψη του ύποπτου για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya·

17.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τις υποχρεώσεις της Ρωσίας ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, να υποστηρίζει την ελευθερία του συνέρχεσθαι, εξακολουθούν να απαγορεύονται και να διαλύονται με τη βία οι ειρηνικές συγκεντρώσεις πολιτών, μεταξύ των οποίων η παρέλαση ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας στη Μόσχα για έκτο συνεχές έτος, παρά την οριστική απόφαση, τον Απρίλιο του 2011, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· αναμένει ότι οι αντιπροσωπείες και οι διπλωμάτες της ΕΕ θα υλοποιήσουν ενεργητικά την Εργαλειοθήκη για την προώθηση και προστασία της απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα ΛΟΑΔ άτομα στο μέλλον·

18.  επισύρει την προσοχή στην ανάγκη να επιλύσει επειγόντως η Ρωσία το ζήτημα του νομικού καθεστώτος του μεγάλου αριθμού ανιθαγενών στη Ρωσία·

19.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα αιματηρά περιστατικά στο Nagorno-Karabakh και χαιρετίζει την κοινή δήλωση των εταίρων της G8 που δημοσιεύτηκε στις 26 Μαΐου 2011, όπου τονίζεται η συμφωνία στη λήψη αποφασιστικών μέτρων προς τον ειρηνικό διακανονισμό της σύγκρουσης στο Nagorno-Karabakh· καλεί τη Ρωσία να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης αντί να εφοδιάζει με όπλα και τα δύο αντιμαχόμενα μέρη· παροτρύνει την ΥΕ/ΑΠ να αναλάβει δράση για την πρόληψη ενδεχόμενης κλιμάκωσης της σύγκρουσης και ζητεί να θεσπιστούν αντικίνητρα εναντίον όσων παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας του Bishkek·

20.  καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί τις συμφωνίες που έχει υπογράψει, να εκπληρώσει όλους τους όρους της συμφωνίας έξη σημείων για κατάπαυση του πυρός και να αποσύρει αμέσως τα στρατεύματά της από τα κατεχόμενα γεωργιακά εδάφη της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας στις θέσεις πριν από την έναρξη της σύρραξης, και επίσης να εγγυηθεί στην Αποστολή Παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM) πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση στα εδάφη αυτά·

21.  καλεί τη Ρωσία να υιοθετήσει εποικοδομητική στάση στην υπόθεση της Υπερδνειστερίας και στις διαπραγματεύσεις για τη σύγκρουση στην περιοχή και εκφράζει τη γνώμη ότι η Υπερδνειστερία αποτελεί λυδία λίθο για την αμοιβαία υποστήριξη ΕΕ και Ρωσίας σε σχέση με την επίλυση «παγωμένων» συγκρούσεων και, σε σχέση με αυτό, ζητεί να επαναρχίσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις των 5+2 με σκοπό την εξεύρεση λύσης στο άμεσο μέλλον (πρωτοβουλία Meseberg)·

22.  υποστηρίζει ότι η Ρωσία, η οποία έχει δύναμη βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της σε διεθνείς κρίσεις και να εγγυάται πλήρως και να σέβεται την κυριαρχία των γειτονικών της κρατών· από την άποψη αυτή, ζητεί επιμόνως από τη Ρωσία να μην ασκήσει πίεση στην Ουκρανία ώστε αυτή να προσχωρήσει στην τελωνειακή ένωση Ρωσίας-Καζαχστάν-Λευκορωσίας·

23.  ζητεί περαιτέρω συνολικό διάλογο μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για ζητήματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της αμυντικής πυραυλικής ασπίδας·

24.  καλεί τους εκπροσώπους της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας να θέσουν όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) ΕΕ L 327 της 28.11.1997, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0066.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0234.
(4) ΕΕ C 271 Ε της 7.10.2010, σ. 2.
(5) ΕΕ C 224 Ε της 19.8.2010, σ. 27.
(6) ΕΕ C 224 Ε της 19.8.2010, σ. 23.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου