Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 99kWORD 77k
Joi, 9 iunie 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Summitul UE-Rusia
P7_TA(2011)0268B7-0347, 0348, 0357, 0358 ?i 0359/2011

Rezoluția Parlamentului European din 9 iunie 2011 referitoare la summitul UE-Rusia

Parlamentul European ,

–  având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare (APC) dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte și Federația Rusă, pe de altă parte(1) , și negocierile inițiate în 2008 privind un nou acord UE-Rusia, precum și Parteneriatul pentru modernizare, inițiat în 2010,

–  având în vedere obiectivul Uniunii Europene și al Rusiei stabilit în declarația comună emisă la 31 mai 2003 în urma celui de-al 11-lea Summit UE-Rusia de la Sankt Petersburg, de a crea un spațiu economic comun, un spațiu comun de liberate, securitate și justiție, un spațiu comun de cooperare în materie de securitate externă și un spațiu comun de cercetare și educație, care să includă și aspecte culturale (cele patru spații comune),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia și la relațiile dintre UE și Rusia, în special Rezoluția sa din 17 februarie 2011(2) referitoare la statul de drept, Rezoluția sa din 17 iunie 2010(3) referitoare la summitul UE-Rusia, Rezoluția sa din 12 noiembrie 2009(4) , privind pregătirea summitului UE-Rusia de la Stockholm, din 18 noiembrie 2009, Rezoluția sa din 17 septembrie 2009(5) referitoare la asasinarea unor activiști pentru drepturile omului din Rusia și Rezoluția sa din 17 septembrie 2009(6) referitoare la aspectele externe ale securității energetice,

–  având în vedere consultările UE-Rusia în domeniul drepturilor omului și reuniunea cea mai recentă pe această temă din 4 mai 2011,

–  având în vedere acordurile semnate și declarațiile comune prezentate la summitul UE-Rusia de la Rostov-pe-Don din 31 mai - 1 iunie 2010,

–  având în vedere declarația din 24 mai 2011 a Înaltului Reprezentant al UE, Catherine Ashton, privind cazul lui Mihail Hodorkovski și al lui Platon Lebedev,

–  având în vedere declarația comună a copreședinților Comisiei parlamentare de cooperare UE-Rusia din 18 mai 2011 de la Soci,

–  având în vedere ordinea de zi a Summitului UE-Rusia care urmează să aibă loc la Nijni Novgorod în perioada 9-10 iunie 2011,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE și Rusia, care este membră permanentă a Consiliului de Securitate al ONU, au o responsabilitate comună pentru menținerea stabilității globale și întrucât o cooperare mai strânsă și relațiile bune de vecinătate dintre UE și Rusia au o importanță majoră pentru stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei și nu numai; întrucât este important ca UE să adopte o atitudine unitară, să dea dovadă de solidaritate în relațiile sale cu Federația Rusă și să întemeieze aceste relații pe interese reciproce și valori comune;

B.  întrucât încheierea unui Acord de parteneriat strategic între UE și Federația Rusă rămâne de o importanță capitală pentru dezvoltarea și intensificarea în continuare a cooperării dintre cei doi parteneri;

C.  întrucât UE și Rusia sunt interdependente, atât din punct de vedere economic, cât și politic; întrucât Uniunea Europeană este angajată în continuare în aprofundarea și dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia, bazate pe adeziunea profundă față de principiile democratice;

D.  întrucât persistă îngrijorări cu privire la respectul Rusiei față de protecția drepturilor fundamentale și a drepturilor omului, independența justiției, controlul politic asupra mass-mediei, măsurile represive luate împotriva jurnaliștilor și a reprezentanților opoziției și corectitudinea alegerilor; întrucât Federația Rusă este membru cu drepturi depline al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și s-a angajat, în consecință, să respecte principiile democrației și drepturile omului;

E.  întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat, în multe cazuri și prin multe hotărâri judecătorești, Federația Rusă pentru încălcări grave ale drepturilor omului; întrucât executarea acestor hotărâri rămâne insuficientă;

F.  întrucât multe probleme internaționale, îndeosebi cele legate de Orientul Mijlociu, Libia, Iran, terorism, securitatea energetică, schimbările climatice și crizele financiare nu vor fi depășite în absența unor relații responsabile de cooperare cu Rusia;

G.  întrucât relațiile de bună vecinătate, pacea și stabilitatea în țările vecine comune sunt atât în interesul Rusiei, cât și al UE; întrucât după aproape trei ani de la conflictul cu Georgia Rusia tot nu respectă acordurile din 12 august și 8 septembrie 2008 privind retragerea trupelor din provinciile ocupate georgiene Osetia de Sud și Abhazia pe pozițiile ocupate înaintea conflictului și nu garantează Misiunii de monitorizare a Uniunii Europene (MMUE) accesul la aceste teritorii;

1.  își reafirmă convingerea că Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Uniunii Europene în dezvoltarea unei cooperări strategice, partener cu care UE are în comun nu doar interese economice și comerciale, ci și obiectivul de a coopera îndeaproape atât în Europa, cât și pe scena internațională;

2.  ia act de faptul că Summitul de la Nijni Novgorod se va axa pe provocările comune cu care se confruntă atât UE, cât și Rusia (cum ar fi criza economică și financiară, Parteneriatul pentru modernizare, aderarea la OMC, schimbările climatice, energia și problemele legate de securitatea energetică, mobilitatea și eliminarea vizelor pentru deplasările între UE și Rusia, aspecte regionale și internaționale, cooperarea în domeniul gestionării situațiilor de criză, drepturile omului și statul de drept);

3.  solicită UE și Rusiei să profite de ocazia oferită de summitul viitor pentru a intensifica negocierile pentru încheierea în timp util a unui nou Acord de parteneriat și cooperare bazat pe interdependența dintre UE și Rusia și subliniază susținerea fermă pentru un acord cuprinzător, obligatoriu din punct de vedere legal care să cuprindă sistemul politic, economic și social și, în consecință, să includă, de asemenea, toate aspectele referitoare la democrație, statul de drept și respectarea drepturilor omului, îndeosebi a drepturilor fundamentale care ar trebui să fie parte integrantă a acordului, cu condiția ca Rusia să fie dispusă să adopte măsuri pentru a întări statul de drept și respectarea drepturilor omului;

4.  își reafirmă susținerea pentru Parteneriatul pentru modernizare; salută inițiativa de a publica un raport comun privind progresele realizate, dar subliniază, totodată, necesitatea de a conveni asupra etapelor următoare pe baza rezultatelor obținute până în prezent în contextul celor patru spații comune Uniunea Europeană – Rusia și a aspectelor rămase nerezolvate; susține mai cu seamă cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării și subliniază faptul că cele patru spații comune se bazează pe principiul reciprocității; de aceea, solicită părților la următorul summit UE-Rusia să ia măsuri pentru formularea unor obiective concrete; subliniază importanța asigurării unei funcționări efective a puterii judecătorești și a accelerării luptei împotriva corupției; subliniază faptul că UE este pregătită să contribuie în orice mod posibil la îmbunătățirea performanțelor unui sistem juridic independent în Rusia care să asigure supremația legii; salută faptul că Rusia a anunțat că va semna Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini;

5.  speră că summitul va contribui la rezolvarea ultimelor chestiuni privind aderarea Rusiei la OMC, în urma acordului bilateral din decembrie 2010 dintre UE și Rusia privind susținerea aderării Rusiei la OMC; își reafirmă sprijinul pentru aderarea Rusiei, fapt ce va crea un mediu concurențial echitabil pentru comunitățile de afaceri ale ambelor părți și va facilita și liberaliza comerțul în economia mondială; invită autoritățile ruse să adopte un cadru juridic stabil și corect pentru a reglementa în mod adecvat activitatea economică; subliniază faptul că o condiție prealabilă a aderării la OMC este îndeplinirea de către Rusia a tuturor normelor OMC, inclusiv renunțarea la orice măsură protecționistă, printre care se numără rectificarea piedicilor în calea comerțului, precum uniunea vamală Rusia-Kazahstan-Belarus, care a dus la tarife consolidate mai mari;

6.  subliniază faptul că aderarea la OMC și implementarea acesteia vor ajuta Rusia să atragă mai mulți investitori străini și să își diversifice economia prin intermediul unui cadru de reglementare care va mări încrederea investitorilor; solicită autorităților ruse să utilizeze în mod abuziv motive sanitare pentru luarea unor măsuri protecționiste nejustificate; în acest context, solicită autorităților ruse să reconsidere actuala interzicere a tuturor importurilor de legume provenite din UE;

7.  ia act de dialogul în curs dintre UE și Rusia privind liberalizarea în continuare a regimului vizelor; își reafirmă angajamentul față de obiectivul pe termen lung al eliminării vizelor pentru deplasările între Uniunea Europeană și Rusia, pe baza unei abordări progresive axate pe progrese practice și de fond; salută lista de măsuri comune (foaia de parcurs) pentru călătoriile fără viză între UE și Rusia anunțată în mai 2011; subliniază că acest dialog ar trebui să fie la unison cu procesul de liberalizare a regimului de vize privind țările membre ale parteneriatului estic; reamintește faptul că atât UE, cât și Rusia trebuie să implementeze integral acordurile încheiate; solicită Înaltului Reprezentant și Comisiei să convingă Rusia să înceteze eliberarea de pașapoarte rezidenților din provinciile ocupate Osetia de Sud și Abhazia; subliniază necesitatea de a preveni orice formă de periclitare a securității în Europa; solicită continuarea cooperării în materie de imigrație ilegală, îmbunătățirea controalelor la punctele de trecere a frontierei și schimburi de informații privind terorismul și crima organizată;

8.  subliniază importanța securității energetice și consideră că politica energetică a Rusiei față de statele membre și țările din vecinătatea comună vor fi un test revelator arătând seriozitatea intenției Rusiei de a urma calea modernizării și democratizării; subliniază că furnizarea resurselor naturale nu ar trebui folosită ca un instrument politic; subliniază că la baza acestei cooperări ar trebui să stea principiile interdependenței și transparenței, alături de cel al accesului egal la piață, infrastructură și investiții; salută interesul manifestat și de partea rusă față de un cadru energetic obligatoriu din punct de vedere juridic; reiterează interesul UE pentru o soluție trilaterală echilibrată între UE-Rusia-Ucraina în ceea ce privește viitoarele importuri de gaze în UE; solicită intensificarea cooperării între UE și Rusia în domeniul furnizării de materii prime și pământuri rare, îndeosebi acelea considerate de importanță critică și solicită, în acest context, respectarea normelor internaționale, în special a normelor OMC;

9.  solicită Consiliului și Comisiei să asigure includerea în noul Acord de parteneriat dintre UE și Rusia a principiilor Cartei Energiei și ale Protocolului de tranzit anexat acestuia, în vederea asigurării unei aprovizionări cu energie sigure și fiabile, bazate pe standarde egale; salută definitivarea, în februarie 2011, a unui mecanism de avertizare rapidă actualizat, menit să îmbunătățească gradul de coordonare în cazul urgențelor legate de aprovizionare sau de cerere; salută acordul de înființare a unui forum consultativ în domeniul gazelor, care ar trebui să ofere informații, inclusiv din partea industriei, cu privire la situația piețelor de gaze rusești și europene;

10.  îndeamnă Federația Rusă să contribuie mai mult la procesul de combatere a schimbărilor climatice, reducând emisiile de gaze cu efect de seră de la nivel intern și în special îmbunătățind eficiența energetică; solicită o cooperare strânsă între UE și Rusia cu privire la negocierile internaționale pentru crearea unui cadru de politică cuprinzător în domeniul schimbărilor climatice pentru perioada de după 2012 în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto;

11.  se așteaptă ca participanții la summitul UE-Rusia să urmărească un angajament comun al partenerilor UE față de cele mai înalte standarde de siguranță, să realizeze simulări ambițioase ale situațiilor de criză în cazul centralelor nucleare și să îmbunătățească cooperarea internațională după experiența crizei nucleare care persistă și în prezent de la centrala de la Fukushima; consideră că acest lucru este valabil mai ales în cazul reactoarelor nucleare de tipul celor de la Cernobîl care încă mai sunt în funcțiune;

12.  subliniază faptul că summitul are loc într-un moment crucial, când au loc pregătiri înainte de alegerile pentru Duma de stat și consideră că este important ca aceste alegeri să fie libere și corecte și să se bazeze pe implementarea standardelor în domeniul alegerilor stabilite de Consiliul Europei și OSCE; subliniază că unele proceduri de înregistrare pentru partidele politice și listele de candidați s-au dovedit a fi nejustificate, devenind astfel un obstacol în calea unor alegeri libere și corecte; își exprimă dezacordul față de orice restrângere a posibilităților partidelor din opoziție de a se înscrie pentru alegeri și invită Rusia să ia măsuri pentru implementarea standardelor în domeniul alegerilor stabilite de Consiliul Europei și OSCE; îndeamnă autoritățile ruse să permită OSCE/Consiliului Europei desfășurarea unor misiuni pe termen lung de observare a alegerilor încă din faza incipientă și invită ÎR/VP să insiste asupra instituirii unei misiuni în acest scop;

13.  reafirmă necesitatea urgentă ca Rusia să implementeze principiile fundamentale ale democrației, statului de drept, drepturilor omului și libertății mijloacelor de informare în masă ca bază a cooperării; invită Rusia să ia măsuri concrete pentru a-și îmbunătăți reputația în materie de drepturi ale omului și să protejeze jurnaliștii, activiștii pentru drepturile omului, minoritățile și reprezentanții opoziției împotriva violențelor și intimidărilor;

14.  salută disponibilitatea părții ruse de a aborda într-un mod deschis și constructiv problemele majore ridicate de reprezentanții UE în cadrul reuniunii de consultare pe tema drepturilor omului din 4 mai 2011; solicită deschiderea acestui proces pentru a permite o contribuție reală din partea Parlamentului European și a Dumei de stat, precum și participarea autorităților ruse relevante, inclusiv a Ministerului Justiției și a Ministerului pentru Afaceri Interne, și a ONG-urilor pentru drepturile omului, indiferent dacă dialogul are loc în Rusia sau într-un stat membru al UE; subliniază necesitatea de a menține contacte apropiate și de a susține programele vizând dezvoltarea societății civile în Rusia; își exprimă serioase preocupări față de situația ONG-urilor și a apărătorilor drepturilor omului în Rusia; salută decizia Ministerului pentru Afaceri Externe al Rusiei de a numi un ambasador onorific pentru dialogul pe tema drepturilor omului;

15.  reamintește Comisiei propunerea adoptată de Parlamentul European în cadrul bugetului pentru 2011 vizând stabilirea unui dialog UE-Rusia cu societatea civilă în contextul summiturilor UE-Rusia bienale; solicită includerea Forumului societății civile UE-Rusia în cadrul creat de Parteneriatul pentru modernizare;

16.  ia act, cu îngrijorare, de hotărârea curții de apel ruse împotriva lui Mihail Hodorkovski și a asociatului acestuia de afaceri Platon Lebedev din 26 mai 2011 ca fiind o continuare a hotărârilor judecătorești motivate politic; condamnă intervențiile politice în cadrul procesului; salută decizia președintelui Medvedev de a examina acest caz în cadrul Consiliului prezidențial pentru drepturile omului; salută hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în acest caz, prin care se acceptă afirmațiile lui Hodorkovski referitoare la detenția ilegală; ia act de decizia președintelui Medvedev de a lansa o anchetă privind acuzațiile de natură penală aduse lui Serghei Magnitski; încurajează comisia de anchetă să publice un raport independent și detaliat cât mai curând posibil; salută condamnările în cazul asasinării Anastasiei Baburova și a lui Stanislav Markelov și solicită autorităților ruse să continue cercetările în acest caz; ia act de arestarea presupusului asasin al Anei Politkovskaia;

17.  regretă faptul că, în ciuda obligației Rusiei în calitate de membru al Consiliului Europei de a respecta libertatea de întrunire, continuă să fie interzise și dispersate violent întrunirile pașnice ale cetățenilor, inclusiv un marș al homosexualilor la Moscova pentru al șaselea an consecutiv, încălcându-se astfel o hotărâre definitivă din aprilie 2011 a Curții Europene a Drepturilor Omului; se așteaptă ca delegațiile și diplomații UE să pună în aplicare în mod activ setul de instrumente pentru promovarea și apărarea tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale în viitor;

18.  atrage atenția asupra necesității ca Rusia să rezolve rapid chestiunea statutului legal al numărului mare de necetățeni din Rusia;

19.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu incidentele mortale din Nagorno-Karabah și salută declarația comună a partenerilor G8 publicată la 26 mai 2011 în care se evidențiază acordul privind luarea unor măsuri decisive pentru o reglementare pașnică a conflictului din Nagorno-Karabah; invită Rusia să ajute la soluționarea conflictului, în loc să furnizeze arme celor două părți aflate în conflict; îndeamnă ÎR/VP să întreprindă acțiuni pentru a preveni o potențială escaladare a conflictului și solicită aplicarea unor măsuri de descurajare împotriva oricărei părți care încalcă acordul de încetare a focului de la Bișkek;

20.  solicită Rusiei să respecte acordurile semnate, să îndeplinească toate condițiile înscrise în cele șase puncte ale acordului de încetare a focului și să își retragă imediat trupele din teritoriile georgiene ocupate Osetia de Sud și Abhazia pe pozițiile ocupate înaintea conflictului, precum și să garanteze Misiunii de monitorizare a Uniunii Europene (MMUE) accesul la aceste teritorii;

21.  solicită Rusiei să adopte o atitudine constructivă în cazul Transnistriei și al negocierilor cu privire la conflictul de acolo și este de părere că Transnistria reprezintă un test al sprijinului reciproc UE-Rusia pentru rezolvarea „conflictelor înghețate” și, în acest context, solicită să se reia negocierile oficiale în format 5+2 pentru a găsi o soluție în viitorul apropiat (inițiativa Meseberg);

22.  afirmă că Rusia, care are drept de veto în Consiliul de securitate al ONU, trebuie să își asume responsabilitatea în crizele internaționale și să garanteze și să respecte pe deplin suveranitatea țărilor învecinate; în acest sens, îndeamnă Rusia să se abțină de la a exercita presiuni asupra Ucrainei pentru a se alătura uniunii vamale Rusia-Kazahstan-Belarus;

23.  solicită continuarea dialogului cuprinzător dintre Federația Rusă și Statele Unite cu privire la probleme de securitate, inclusiv instalarea scutului de apărare antirachetă;

24.  invită reprezentanții UE care participă la summitul UE-Rusia să ridice toate problemele menționate în prezenta rezoluție;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

(1) JO L 327, 28.11.1997, p. 1.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0066.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2010)0234.
(4) JO C 271 E, 7.10.2010, p. 2.
(5) JO C 224 E, 19.8.2010, p. 27.
(6) JO C 224 E, 19.8.2010, p. 23.

Ultima actualizare: 3 octombrie 2012Notă juridică