Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 55kWORD 31k
Torstai 23. kesäkuuta 2011 - Bryssel Lopullinen painos
EU:n ja Andorran välinen pöytäkirja turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä ***
P7_TA(2011)0281A7-0198/2011

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen laajentamista koskemaan turvallisuuteen liittyviä tullitoimenpiteitä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (17403/2010),

–  ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi Euroopan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen soveltamisalan laajentamisesta koskemaan turvallisuuteen liittyviä tullitoimenpiteitä (17405/2010),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0036/2011),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0198/2011),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Andorran ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2012Oikeudellinen huomautus