Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0242(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0061/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0061/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0332

Elfogadott szövegek
PDF 86kWORD 42k
2011. július 7., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az aktív időskor európai éve (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. július 7-i jogalkotási állásfoglalása az aktív időskor európai évéről (2012) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0462),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0253/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottságnak a javaslat pénzügyi összeegyeztethetőségére vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. október 21-i véleményére(1) ,

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. május 18-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 38. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A7-0061/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 51., 2011.2.17., 55. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. július 7-én került elfogadásra az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéről (2012) szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0242

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 940/2011/EU határozat.)


MELLÉKLET

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata a költségvetésről

Ahogyan az az 8. cikkben is szerepel, az európai év megvalósítására szolgáló pénzügyi keret legalább 5 000 000 euró. A 2011. évi költségvetésből 2,3 millió euró konkrétan az európai évvel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek és uniós konferenciák finanszírozására kerül felhasználásra a rendelkezésre álló tartalékok mozgósítása nélkül, legalább 2,7 millió eurót pedig – amelyet a meglévő keretek felhasználása nélkül a meglévő forrásokból kell átcsoportosítani – elő kell irányozni és a 2012. évi költségvetési tervezet egyik költségvetési sorában szerepeltetni kell.

Utolsó frissítés: 2012. október 11.Jogi nyilatkozat