Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0242(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0061/2011

Pateikti tekstai :

A7-0061/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0332

Priimti tekstai
PDF 79kWORD 40k
Ketvirtadienis, 2011 m. liepos 7 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos aktyvaus senėjimo metai (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas

2011 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos aktyvaus senėjimo metų (2012) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0462),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0253/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę dėl pasiūlymo finansinio suderinamumo,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 18 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 38 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A7–0061/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   pritaria bendram Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 51, 2011 2 17, p. 55.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. liepos 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../.../ES dėl Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų (2012)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą 940/2011/ES.)


PRIEDAS

Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl biudžeto

Kaip nurodyta 8 straipsnyje, Europos metų veiklos įgyvendinimui skiriamas finansinis paketas yra bent 5 000 000 eurų. 2,3 mln. eurų bus panaudota iš 2011 m. biudžeto, nenaudojant turimų maržų, visų pirma ryšių veiklai ir su Europos metais susijusioms ES konferencijoms finansuoti, o bent 2,7 mln. eurų (jų prioritetus reikia iš naujo nustatyti naudojant turimus šaltinius ir nenaudojant turimų maržų) bus rezervuota ir įrašyta į 2012 m. biudžeto projekto eilutę.

Atnaujinta: 2012 m. spalio 11 d.Teisinis pranešimas