Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0242(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0061/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0061/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0332

Pieņemtie teksti
PDF 78kWORD 41k
Ceturtdien, 2011. gada 7. jūlijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas gads aktīvai novecošanai ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām (2012. gads) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0462),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 153. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0253/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu par priekšlikuma finansiālo atbilstību,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 21. oktobra atzinumu(1) ,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā 2011. gada 18. maija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. un 38. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Reģionālās attīstības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A7-0061/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 51, 17.2.2011., 55. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 7. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …./2011/ES par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 940/2011/ES.)


PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgā deklarācija par budžetu

Saskaņā ar 8. pantu Eiropas gada īstenošanai paredzētais finansējums ir vismaz EUR 5 000 000. No 2011. gada budžeta EUR 2,3 miljonus izlietos, neizmantojot pieejamos brīvos līdzekļus, lai jo īpaši finansētu saziņas pasākumus un ES konferences šā Eiropas gada mērķiem, kā arī tiks rezervēti un 2012. finanšu gada budžeta projektā budžeta pozīcijā iezīmēti vismaz 2,7 miljoni euro no pašreizējiem līdzekļiem, kam jāmaina prioritātes, neizmantojot pieejamos brīvos līdzekļus.

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 11. oktobrisJuridisks paziņojums