Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0242(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0061/2011

Texte depuse :

A7-0061/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0332

Texte adoptate
PDF 89kWORD 43k
Joi, 7 iulie 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Anul european al îmbătrânirii active (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iulie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al îmbătrânirii active (2012) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European ,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0462),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0253/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru bugete privind compatibilitatea financiară a propunerii,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 octombrie 2010(1) ,

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 18 mai 2011 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 55 și 38 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională și cel al Comisiei pentru cultură și educație (A7-0061/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 51, 17.2.2011, p. 55.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iulie 2011 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al îmbătrânirii active și solidarității între generații (2012)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 940/2011/UE.)


ANEXĂ

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind bugetul

În conformitate cu articolul 8, pachetul financiar pentru punerea în aplicare a Anului european este de cel puțin 5 000 000 EUR. 2,3 milioane EUR vor fi folosiți din bugetul pentru 2011, fără a utiliza marjele disponibile pentru a finanța în special activitățile de comunicare și conferințele UE dedicate Anului european, iar cel puțin 2,7 milioane EUR, care vor fi reprioritizați din resursele existente fără a utiliza marjele existente, vor fi rezervați și evidențiați într-o linie bugetară din proiectul de buget pentru 2012.

Ultima actualizare: 11 octombrie 2012Notă juridică