Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0061/2011

Předložené texty :

A7-0061/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0332

Přijaté texty
PDF 85kWORD 43k
Čtvrtek 7. července 2011 - Štrasburk Konečné znění
Evropský rok aktivního stárnutí (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012) (KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0462),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0253/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru k finanční slučitelnosti návrhu,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. října 2010(1) ,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. května 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 55 a 38 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0061/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 51, 17.2.2011, s. 55.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. července 2011 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2011/EU o Evropském roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 940/2011/EU.)


PŘÍLOHA

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise týkající se rozpočtu

Jak je uvedeno v článku 8, finanční rámec pro realizaci evropského roku činí minimálně 5 000 000 EUR. Částka 2,3 milionu EUR bude použita z rozpočtu na rok 2011 bez využití dostupných rezerv zejména k financování činnosti v oblasti komunikace a konferencí EU zaměřených na evropský rok a minimálně 2,7 milionu EUR, které budou vyčleněny ze stávajících zdrojů úpravou priorit bez využití dostupných rezerv, bude vyhrazeno a uvedeno v rozpočtové položce v návrhu rozpočtu na rok 2012.

Poslední aktualizace: 11. října 2012Právní upozornění