Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2756(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0446/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0333

Přijaté texty
PDF 135kWORD 89k
Čtvrtek 7. července 2011 - Štrasburk Konečné znění
Situace v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe
P7_TA(2011)0333B7-0389, 0446, 0447, 0449 a 0454/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe

Evropský parlament ,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, Jemenu a Bahrajnu, zejména na usnesení ze dne 7. dubna 2011 o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu(1) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2011 o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu(2) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství – jižním rozměru(3) ,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky o Sýrii ze dne 18., 22., 24. a 26. března, 23. dubna a 6. a 11. června 2011, Jemenu ze dne 10., 12. a 18. března, 27. dubna, 11., 26. a 31. května a 3. června 2011 a o Bahrajnu ze dne 10., 12. a 18. března, 3. května a 1. července 2011,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky o Sýrii, které učinila jménem EU dne 29. dubna 2011,

–  s ohledem na společné sdělení nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ ze dne 25. května 2011, které doplňuje společné prohlášení nazvané „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ ze dne 8. března 2011,

–  s ohledem na prohlášení o jižním sousedství, které vydala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 23. a 24. června 2011,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva o Sýrii ze dne 29. dubna 2011,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011, 2011/302/SZBP ze dne 23. května 2011 a 2011/367/SZBP ze dne 23. června 2011 o Sýrii,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 23. května a 20. června 2011,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 3. června 2011 o Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 23. června 2011 učinil generální tajemník OSN o rozsudcích vynesených nad 21 bahrajnskými politickými aktivisty, obhájci lidských práv a vůdci opozice,

–  s ohledem na předběžnou zprávu vysoké komisařky pro lidská práva ze dne 14. června 2011 o Sýrii,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1990,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1975,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v zemích severní Afriky a Blízkého východu vyjádřili účastníci pokojných demonstrací legitimní touhu po demokracii a důrazně formulovali své požadavky týkající se institucionálních, politických, hospodářských a sociálních reforem směřujících k vybudování skutečné demokracie, k boji proti korupci a nepotismu, k zajištění dodržování zásad právního státu, lidských práv a základních svobod, ke zmírnění sociálních rozdílů a k vytvoření lepších hospodářských a sociálních podmínek,

B.  vzhledem k tomu, že společné sdělení nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ ze dne 25. května 2011 zaujímá nový přístup, v rámci něhož dochází k přezkumu uplatňování základních zásad vnější činnosti Unie, konkrétně univerzálních hodnot, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát, což jsou ústřední myšlenky politiky sousedství, přičemž potvrzuje nezbytnost toho, aby EU podporovala demokratické změny v severní Africe a na Blízkém východě,

Sýrie

C.  vzhledem k tomu, že od prvních tvrdých zákroků v Sýrii v březnu 2011 se násilí stupňuje a bezpečnostní síly reagují na pokračující protesty hromadným zatýkáním a rostoucí brutalitou, kdy jen v samotné oblasti Dará bylo usmrceno více než 400 civilistů a v celé Sýrii pak bylo zřejmě zabito více než 1000 civilistů,

D.  vzhledem k tomu, že obrazový materiál, který byl před nedávnem vysílán po celém světě, ukázal znepokojivé záběry svévolně zadržovaných syrských dětí, které se staly obětí mučení či špatného zacházení, jež v některých případech vedlo k jejich smrti, jako v případě 13letého chlapce Hamzy al-Chatíba; vzhledem k tomu, že použití ostré munice proti demonstrantům mělo navíc za následek smrt nejméně 30 dětí, jak uvedl Dětský fond OSN UNICEF dne 31. května 2011,

E.  vzhledem k tomu, že prezident Bašár Asad ve svém třetím projevu dne 20. června 2011 prohlásil, že budoucnost Sýrie se bude odvíjet od národního dialogu; vzhledem k tomu, že navzdory opakovaným příslibům politických reforem a změn v Sýrii nepodnikly syrské orgány žádné přesvědčivé kroky k jejich naplnění; vzhledem k tomu, že organizace pro lidská práva již doložily více než 800 případů vynuceného zmizení a 11 000 případů svévolného zadržování,

F.  vzhledem k tomu, že s ohledem na závažnost situace v Sýrii přijala Rada dne 23. června 2011 rozhodnutí a nařízení, kterými se uvalují restriktivní opatření na sedm dalších osob přidaných na seznam vypracovaný dne 9. května 2011 a zavádějí zvláštní opatření, jako je zákaz vydávání víz a zmrazení majetku, a rovněž uvalila embargo na zbraně a vojenské vybavení, které by mohly sloužit k vnitřnímu zásahu proti čtyřem subjektům spojeným se syrským režimem,

G.  vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé nebyla nikdy podepsána; vzhledem k tomu, že podpis této dohody je na žádost Sýrie od října 2009 odkládán a Rada se již rozhodla, že nebude podnikat žádné další kroky; vzhledem k tomu, že podstatnou část této dohody tvoří dodržování lidských práv a základních svobod,

H.  vzhledem k tomu, že hrozí závažné riziko nárůstu násilných útoků ze strany extremistických skupin, včetně ozbrojených skupin džihádistů; vzhledem k tomu, že je důležité zajistit ochranu různých náboženských komunit v Sýrii, včetně početných iráckých uprchlíků, kteří se uchýlili do této země,

I.  vzhledem k tomu, že po obklíčení města Dará zahájily bezpečnostní síly rozsáhlou vojenskou operaci a v sousedních městech sérii svévolného zatýkání; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že přibližně 12 000 Syřanů z Džisr aš-Šughúru a okolních oblastí překročilo syrsko-turecké hranice, neboť se obávají represí ze strany bezpečnostních sil, a že podle odhadů Červeného půlměsíce dalších 17 000 osob na překročení hranice čeká,

Jemen

J.  vzhledem k tomu, že situace v Jemenu i nadále vyvolává silné obavy v souvislosti s uplynulými měsíci, kdy docházelo k násilí a nepokojům, které přinesly obyvatelům Jemenu hluboké utrpení a vedly k rozsáhlým ztrátám na životech, vážným zraněním a uvěznění protestujících a rovněž prohloubily hospodářskou a politickou krizi v zemi,

K.  vzhledem k tomu, že Rada pro spolupráci v Zálivu zahájila plán mírového předání moci, který však nepodepsal jemenský prezident Alí Abduláh Sálih,

L.  vzhledem k tomu, že během nedávných útoků dne 3. června 2011, které byly namířeny na areál prezidenta Sálíha, utrpěl prezident vážné zranění a v současnosti se léčí v Saudské Arábii; vzhledem k tomu, že moc dočasně převzal viceprezident Abd-Rabbú Mansúr Hádí,

M.  vzhledem k tomu, že Jemen je nejchudší zemí na Blízkém východě s rozšířenou podvýživou, klesajícími zásobami ropy, rostoucím počtem obyvatel, slabou centrální vládou, zhoršujícím se nedostatkem vody a nízkými investicemi do tamního hospodářství; vzhledem k tomu, že panuje vážné znepokojení ohledně toho, zda nedojde k rozpadu jemenského státu v situaci, kdy od února platí jen vratké příměří s šíitskými rebely na severu země, na jihu působí separatistické hnutí a existují zprávy o tom, že Jemen funguje jako základna řady militantních členů organizace al-Káida,

Bahrajn

N.  vzhledem k tomu, že dne 1. června 2011 byl v Bahrajnu zrušen výjimečný stav a král Hamad bin Ísá al-Chalífa vyzval k národnímu dialogu, který byl zahájen dne 2. července 2011,

O.  vzhledem k tomu, že dne 29. června 2011 zřídil král Hamad nezávislou komisi za účasti nezávislých mezinárodních členů s cílem vyšetřit porušování lidských práv během nedávných tvrdých zásahů vlády proti proreformním demonstrantům,

P.  vzhledem k tomu, že dne 22. června 2011 bahrajnský soud národní bezpečnosti, což je vojenský soud, vynesl rozsudek nad 21 bahrajnskými opozičními aktivisty, přičemž sedm z nich bylo odsouzeno v nepřítomnosti; vzhledem k tomu, že osm opozičních aktivistů bylo odsouzeno k doživotnímu odnětí svobody a nad 13 aktivisty byly vyneseny rozsudky odnětí svobody v délce až 15 let za přípravu „spiknutí směřujícího ke svržení vlády“; vzhledem k tomu, že řada dalších politických aktivistů, obhájců lidských práv a novinářů bylo zadrženo během pokojných proreformních protestů, a vzhledem k tomu, že podle údajů organizací pro lidská práva byli zadržení mučeni, podrobeni špatnému zacházení a vystaveni násilí,

Q.  vzhledem k tomu, že dne 22. května 2011 potvrdil odvolací soud národní bezpečnosti trest smrti vynesený nad Alím Abdulláhem Hasanem as-Sankísem a Abdulazízem Abdulridáem Ibráhímem Husajnem za zabití dvou policistů během protivládních protestů v Bahrajnu; vzhledem k tomu, že výkon trestu byl odložen na září,

R.  vzhledem k tomu, že vůči 47 bahrajnským lékařům a zdravotním sestrám bylo vzneseno obvinění pro „podněcování ke svržení vlády'a byli postaveni před bahrajnský vojenský soud; vzhledem k tomu, že zdravotničtí pracovníci ošetřili všechny zraněné osoby bez rozdílu, a jednali tak v souladu s etickým kodexem svého povolání,

S.  vzhledem tomu, že na žádost bahrajnské vlády byly v Bahrajnu rozmístěny pod vlajkou Rady pro spolupráci v Zálivu zahraniční ozbrojené síly,

1.  důrazně odsuzuje použití nepřiměřeného násilí proti pokojným demonstrantům a vyjadřuje politování nad velkým počtem obětí na životech a zraněných; vyjadřuje soustrast rodinám obětí a zraněných; vyzývá k okamžitému ukončení krveprolití a k propuštění zatčených osob; požaduje vyšetření případů, které si vyžádaly oběti na životech, při nichž došlo k zatčení a k údajnému mučení;

2.  vyjadřuje obyvatelům uznání za odvahu, kterou projevili ve svém pokojném boji za demokratické změny, zejména pak ženám, které stály a často dosud stojí v čele protestů;

3.  vyzývá politická vedení arabských států, aby plnila své závazky a zapojila se do otevřeného a konstruktivního politického dialogu, jehož se zúčastní všechny demokratické politické strany a hnutí a také zástupci občanské společnosti, a to bez jakýchkoli prodlev či předběžných podmínek, přičemž tento dialog by měl připravit cestu pro budování skutečné demokracie a provedení skutečných, rozsáhlých a významných institucionálních, politických, hospodářských a sociálních reforem, které jsou nezbytné pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj v těchto zemích a v celé oblasti;

Sýrie

4.  jednoznačně odsuzuje vystupňování násilí v Sýrii a pokračující závažné porušování lidských práv, včetně obléhání řady měst, jako je Dará, Džisr aš-Šughúr a Hamá, hromadného zatýkání, poprav bez soudního procesu, svévolného zadržování i případů údajného vynuceného zmizení a mučení;

5.  vyslovuje politování nad tím, že zrušení výjimečného stavu, které bylo oznámeno dne 21. dubna 2011, ani reformy přislíbené prezidentem Asadem nebyly dosud provedeny a že političtí vězni zůstávají zadržováni i přes nedávnou amnestii vyhlášenou prezidentem; naléhavě vyzývá syrské orgány, aby neprodleně zastavily obléhání dotčených měst a umožnily okamžitý a bezproblémový přístup humanitárním organizacím a pracovníkům;

6.  naléhavě žádá syrské orgány a prezidenta Bašára Asada, aby zastavili zabíjení bezbranných demonstrantů a aby okamžitě propustili zadržované demonstranty, novináře, obhájce lidských práv a politické vězně; vyzývá všechny demokratické síly a subjekty občanské společnosti, aby se zapojily do okamžitého a skutečného politického procesu s cílem přispět k přechodu Sýrie k demokracii, který by vycházel z konkrétního programu zásadních reforem a zakládal se na dodržování lidských práv a právním státě;

7.  vyzývá syrské orgány, aby umožnily vstup do země zahraničním novinářům, kteří by ověřili veškerá tvrzení o tom, že „ozbrojené gangy extremistů“ střílejí na bezpečnostní síly jako první, čímž režim zdůvodňuje nepřijatelná krveprolití, k nimž dochází; vyzývá syrské orgány, aby plně spolupracovaly s Úřadem vysokého komisaře a dalšími mechanismy OSN a poskytly jim neomezený přístup do země;

8.  naléhavě vyzývá syrské orgány, aby okamžitě propustily všechny děti zatčené při potlačování demonstrací nebo během jiných souvisejících událostí, aby důkladně prošetřily oznámené případy násilí spáchaného na dětech a aby se zdržely jakéhokoli dalšího zatýkání a násilí na dětech či jiného porušování práv dětí;

9.  vítá rozhodnutí Rady zavést restriktivní opatření proti Sýrii a osobám odpovědným za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, pozastavit veškeré přípravy související s novými dvoustrannými programy spolupráce, pozastavit probíhající dvoustranné programy se syrskými orgány v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství a programu MEDA, vyzvat Evropskou investiční banku (EIB), aby prozatím nepovolila nové finanční operace v Sýrii, zvážit pozastavení další pomoci Sýrii ze strany Společenství s ohledem na vývoj a neučinit další kroky týkající se dohody o přidružení se Sýrií; vyjadřuje svou podporu souboru tzv. inteligentních sankcí přijatých Radou a vyzývá Radu, aby zahájila účinnou diplomatickou iniciativu, kterou by k přijetí stejných sankcí přiměla i jiné země; domnívá se, že Rada by měla pokračovat v rozšiřování cílených sankcí na všechny osoby a subjekty spojené s tímto režimem s cílem oslabit jejich pozici a izolovat je, aby již nic nebránilo přechodu k demokracii;

10.  důrazně podporuje diplomatické úsilí, které vyvíjí EU s partnery mezinárodního společenství a jehož cílem je zajistit, aby Rada bezpečnosti OSN (RB OSN) odsoudila pokračující násilí v Sýrii, odmítá beztrestnost a naléhavě vyzývá syrské orgány, aby vyhověly legitimním požadavkům syrského lidu; lituje skutečnosti, že se toto úsilí dosud nesetkalo s úspěchem a že nemohla být předložena rezoluce; vyzývá členské státy EU a místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby i nadále se svými mezinárodními partnery usilovaly o to, aby se RB OSN angažovala v Sýrii a aby syrské orgány byly nuceny převzít odpovědnost za ochranu syrského obyvatelstva;

11.  vítá politické rozhodnutí Turecka ponechat hranice otevřené syrským uprchlíkům a rychlé uvolnění zdrojů organizace Červený půlměsíc;

12.  vítá, že EU oceňuje úsilí vyvíjené Tureckem a dalšími regionálními partnery v souvislosti s různými aspekty krize, zejména humanitárními aspekty, a prohlašuje, že v zájmu řešení situace v Sýrii s nimi bude spolupracovat; vyzývá Turecko a EU, aby zvýšily koordinaci svých zahraničních politik, a jednoznačně podporuje soustředěné úsilí na podporu demokratizace a rozvoje na Blízkém východě a v severní Africe;

13.  vyzývá Radu a Komisi, aby ihned poskytly pomoc a podporu tureckým a libanonským orgánům, které se snaží řešit humanitární krizi na svých hranicích se Sýrií, a to včetně vytvoření humanitárního koridoru na úrovni OSN;

14.  vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku a Radu a Komisi, aby podpořily vznikající demokratická opoziční hnutí uvnitř země i mimo ni; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby byl okamžitě zahájen skutečný politický dialog, který by v Sýrii umožnil zahájit hluboký demokratizační proces;

Jemen

15.  jednoznačně odsuzuje nedávné ozbrojené útoky v Jemenu, včetně útoku na prezidentský palác, k němuž došlo dne 3. června 2011; vyzývá všechny strany, aby ukončily veškeré nepřátelské akce, dodržovaly lidská práva a zachovávaly trvalé příměří;

16.  vítá závazek viceprezidenta Abd-Rabbúa Mansúra Hádího respektovat příměří, demilitarizovat jemenská města a zajistit řádnou ochranu případným budoucím pokojným protestům a demonstracím;

17.  vyjadřuje svou solidaritu s obyvateli Jemenu, vítá jejich úsilí o demokratickou změnu v zemi a podporuje snahy Rady pro spolupráci v Zálivu o nalezení řešení prostřednictvím jednání, což by znamenalo i odstoupení prezidenta Sáliha a jeho rodinných příslušníků, kteří stále ještě zastávají vlivné posty, a to v rámci otevřenějšího politického systému zaměřeného na zmírnění chudoby a zlepšení životních podmínek většiny obyvatel této země;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že jemenské orgány nedokázaly dne 22. května 2011 ve městě San'á zajistit bezpečný odchod diplomatů z budovy velvyslanectví Spojených arabských emirátů, včetně generálního tajemníka Rady pro spolupráci v Zálivu a velvyslanců členských států Rady pro spolupráci v Zálivu, EU, Spojeného království a Spojených států; vyzývá jemenské orgány, aby plně dodržovaly Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích;

19.  vyjadřuje znepokojení nad neexistencí jakýchkoli zpráv o pokroku od výboru na vysoké úrovni, který jmenovala jemenská vláda, aby prošetřil útok na demonstranty dne 18. března 2011 ve městě San´á, kdy bylo zabito 54 osob a více než 300 osob zraněno; znovu opakuje svou výzvu místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce, aby podpořila požadavek mezinárodního nezávislého prošetření této události;

20.  vítá misi Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva do Jemenu, která posuzovala situaci v oblasti lidských práv v zemi a předloží doporučení jemenské vládě a mezinárodnímu společenství;

Bahrajn

21.  odsuzuje represe v Bahrajnu a naléhavě vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech účastníků pokojných demonstrací, včetně politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv a 47 bahrajnských lékařů a zdravotních sester, kteří plnili svou profesionální povinnost; vyjadřuje vážné znepokojení nad doživotními tresty pro osm opozičních aktivistů a tresty odnětí svobody v délce 15 let pro 13 dalších opozičních aktivistů;

22.  vítá zrušení výjimečného stavu v Bahrajnu i výzvu krále Hamada bin Ísy al-Chalífy k národnímu dialogu; domnívá se, že národní dialog zahájený králem Hamadem lze uskutečnit pouze tehdy, budou-li do něj zapojeny všechny politické síly včetně opozice a občanské společnosti, přičemž by se tento dialog měl zaměřit na vytvoření podmínek pro skutečnou demokracii a politické reformy v Bahrajnu;

23.  vyzývá bahrajnské orgány, aby zmírnily tresty smrti Alího Abdulláha Hasana as-Sankíse a Abdulazíze Abdulridy Ibráhíma Husajna a aby znovu vyhlásily skutečné moratorium na trest smrti;

24.  s potěšením bere na vědomí rozhodnutí krále Hamada zřídit nezávislou komisi k vyšetření porušování lidských práv během nedávných vládních tvrdých zásahů vůči proreformním demonstrantům; naléhavě vyzývá k naprosté nestrannosti a transparentnosti této komise a vyzývá bahrajnskou vládu, aby se nevměšovala do její činnosti;

25.  vítá vytvoření ministerstva pro lidská práva a sociální rozvoj v Bahrajnu a vyzývá toto ministerstvo, aby jednalo v souladu s mezinárodními standardy a povinnostmi v oblasti lidských práv;

26.  vyjadřuje znepokojení nad přítomností zahraničních jednotek v Bahrajnu, které zde působí pod vlajkou Rady pro spolupráci v Zálivu; opětovně vyzývá Radu pro spolupráci v Zálivu, aby své zdroje využívala jako kolektivní regionální činitel ke konstruktivnímu jednání a aby působila jako zprostředkovatel v zájmu pokojných reforem v Bahrajnu;

Arabský svět a severní Afrika

27.  podporuje probíhající proces přechodu k demokracii v Egyptě a Tunisku, které patří k prvním příkladům stávajícího procesu demokratizace a nové vlny zapojení občanů a zejména mladých osob v arabském světě; jednoznačně podporuje touhu lidí po svobodě, lidských právech a demokracii; vyzývá ke konání transparentních, spravedlivých a svobodných voleb v obou zemích, při nichž bude zohledňována individuální situace dané země; vyzývá mezinárodní společenství, aby dále usilovalo o udržení a podporu procesu politických reforem v zemích severní Afriky a Blízkého východu;

28.  znovu připomíná závazek mezinárodního společenství chránit libyjské civilisty, a to i pomocí zvýšeného nátlaku na libyjský režim, a podpořit budování demokratického libyjského státu; vítá rozhodnutí EU o rozšíření sankcí proti tomuto režimu tím, že na svůj seznam subjektů podléhajících zmrazení majetku zařadila šest přístavních orgánů ovládaných režimem; znovu připomíná svou výzvu určenou plukovníku Muammaru Muhammadu Abú Minjarovi al-Kaddáfímu, aby se okamžitě vzdal moci;

29.  vyjadřuje obavy nad tíživou situací, které čelí obyvatelé Libye v důsledku nedostatku potravin, nedostatečného přístupu ke zdravotní pomoci a chybějících peněžních toků pro výplatu mezd a pro uspokojení různých administrativních potřeb; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku a členské státy EU, aby jednaly okamžitě s cílem uvolnit pro Prozatímní národní radu na základě povolení výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN a pod jeho dohledem část zmrazených libyjských prostředků, aby se tak zajistily naléhavé požadavky;

30.  vyzývá Radu a místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby zahájily další iniciativy s cílem nalézt řešení konfliktu, přičemž by se měl zohlednit nedávný zatykač, který Mezinárodní trestní soud vydal na plukovníka Kaddáfího, jeho syna Sajfa al-Isláma a na Abdulláha as-Sánúsího;

31.  vítá reformní proces v Maroku, a zejména navrhovanou ústavní reformu, která byla předložena k referendu, jako krok správným směrem k otevření systému řízení, modernizace a demokratizace; vyzývá politické strany v Maroku, aby se aktivně tohoto procesu změn účastnily; zdůrazňuje, že veřejnost, organizace občanské společnosti a politické strany by měly zůstat hlavními aktéry pokračujícího procesu provádění reforem, a poznamenává, že Maroko bylo první zemí tohoto regionu, které byl přiznán rozšířený status v rámci vztahů s EU;

32.  bere na vědomí potěšující prohlášení prezidenta Alžírska ohledně zahájení procesu demokratizace a zajištění lepší správy země, včetně zrušení výjimečného stavu a plánované ústavní reformy; zdůrazňuje potřebu urychlení těchto iniciativ a vyzývá k pevnému závazku ze strany alžírských orgánů k tomuto reformnímu procesu, který by měl být inkluzivní a otevřený vůči občanské společnosti;

33.  vítá odhodlání k politickým reformám v Jordánsku, a zejména přezkum jordánské ústavy a práci Výboru pro národní dialog; chválí úsilí vynaložené jordánskými orgány a zdůrazňuje potřebu konkrétního provedení reforem; konstatuje, že v roce 2010 schválila EU partnerství EU a Jordánska s rozšířeným statusem;

34.  zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním lidským právem, které by měly orgány zaručit; naléhavě vyzývá orgány, aby poskytly spolehlivou a účinnou ochranu náboženským komunitám ve svých zemích a zajistily osobní bezpečnost a tělesnou nedotknutelnost příslušníkům všech náboženských komunit;

35.  jednoznačně podporuje postoj Rady, že evropská politika sousedství se bude muset vypořádat s novými výzvami v jižním sousedství; vítá odhodlání EU a členských států podpořit konkrétní úsilí vlád skutečně usilujících o politické a hospodářské reformy, jakož i občanských společností, a k tomuto úsilí přispět; vítá skutečnost, že místopředsedkyně Komise / vysoká představitelka ustavila pracovní skupinu pro jižní Středomoří;

36.  vyzývá Komisi a Radu, aby pokud jde o země jižního Středomoří, zaujaly diferencovaný přístup založený na politice „více podpory za větší pokrok“, jak je stanoveno ve společném sdělení ze dne 25. května 2011, podle něhož je třeba odměnit skutečný pokrok v oblasti demokracie, svobodných a spravedlivých voleb a především lidských práv

37.  vyzývá Evropskou unii, aby pokračovala v poskytování nezbytné humanitární pomoci vysídleným osobám v oblasti, z nichž velká část žije nyní jako uprchlíci na hranicích svých zemí;

38.  vítá „partnerství z Deauville“ s obyvatelstvem regionu, které bylo vyhlášeno zeměmi skupiny G8; bere na vědomí, že prvními zeměmi účastnícími se tohoto partnerství budou Egypt a Tunisko; vyzývá Radu a členské státy EU, aby koordinovaly své úsilí s členskými státy skupiny G8, které jsou připraveny rozšířit toto partnerství na všechny země regionu, které se zapojí do přechodu ke svobodné, demokratické a tolerantní společnosti;

o
o   o

39.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky, vládě a parlamentu Jemenské republiky, vládě a parlamentu Turecké republiky, vládě a parlamentu Bahrajnského království, Prozatímní národní radě, vládě a parlamentu Marockého království, vládě a parlamentu Alžírské demokratické a lidové republiky, vládě a parlamentu Jordánského království, vládě Egyptské arabské republiky, vládě Tuniské republiky, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu a generálnímu tajemníkovi Unie pro Středomoří.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0148.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0109.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0154.

Poslední aktualizace: 11. října 2012Právní upozornění